Zrnká dávnych čias: Keď sa predkovia „motajú“ po krajine

Georgius Tettinger
Georgius Tettinger

Tí, čo sledujú moje úspechy a nezdary v pátraní po rodinnej histórii vedia, že prvý Tettinger prišiel na Slovensko na prelome 19. a 20. storočia z juhu Maďarska, kde v tom čase žila silná nemecká komunita. Prišiel z obce Bácsbokod, v tom čase Bikity, aj keď on svoju rodnú obec volal Wikisch. Tu, na juhu Uhorska, žili Tettingerovci asi sto rokov. Prvý zachovaný záznam pochádza z roku 1807, keď zomrel Michael, ktorého rodičmi boli Georgius Tettinger a Elisabetha Szorg. Odkiaľ však prišli, keď v starších matričných záznamoch o tejto rodine niet ani slova? Podľa údajov z Terezárskeho urbára okolo roku 1770 nežili v Bácskobode, ani v žiadnej z okolitých obcí. Vieme jediné – Bácsbokod nekolonizovali Nemci priamo z Nemecka, ale prišli sem z iných obcí v Maďarsku. Odkiaľ teda, do čerta, prišli?

Po takmer rok trvajúcom prešľapovaní na mieste, som sa s prosbou o pomoc obrátil na Durosa. Tomu sa poradilo nájsť rodisko Elisabethy. Nejaký Szént Márton. Miest, ktoré v pomenovaní obsahujú svätého Martina je však v Maďarsku ako hadov. Skúšať matriky všetkých týchto obcí by stálo veľa námahy s neistým výsledkom.

Je však známe, že Nemci prichádzali na juh Maďarska najčastejšie po Dunaji. Skúsili sme teda pátranie proti prúdu rieky. Na Szigete nachádzame obec Szigetszentmárton. Ten sa ešte pred pár desaťročiami volal… Szént Márton.

V Salt Like City teda objednávame mikrofilmy so kópiami starých matrík a o pár týždňov odchádzame do študovne do Viedne. Po pár hodinách zisťujeme, že náš odhad by mohol byť správny! V sobášnej matrike zo dňa 18. novembra 1778 nachádzame tento farárov záznam:

Die 18 Novembris Copulatus est a(b) me P(ater): Tobia Weingartner O(rdinarius, alebo -o /Ordo/) P(?). honestus Iuvenis Joannes Georgius Dettinger Oratis Sua 20 An(n)or(um) Oriundus ex Uyfalu filius sie defuncti Thoma Dettinger, et Matris Margaretha; cum honesta Virgine Maria Eva Schefferin Oratis Sua 19 Annor(um) Oriunda ex Csép, filia sie defuncti Michaelis Scheffer et Matris Elisabetha. Qvorum testes fuerunt Andreas Stukarz, Laurentius F(?)erner. Ex Csép

Dňa 18. novembra boli zosobášení mnou, otcom (pátrom) Tobiášom Weingartnerom (ordinárom, alebo z rádu premonštrátov, alebo piaristov – nevieme), poctivý mládenec Ján Juraj Dettinger, podľa jeho vyjadrenia 20-ročný zo (Sziget)újfalu syn svojho zomrelého Tomáša Dettingera a matky Margarety s poctivou pannou Máriou Evou Schefferovou podľa jej vyjadrenia 19-ročnou pôvodom z Csépu, dcéra zosnulého Michala Scheffera a matky Alžbety. Svedkami boli Ondrej Stukarz, Vavrinec F(?)erner. Z Csépu

 

Vek tohto Georgia sedí s tým naším Georgiom z Bácsbokodu. Nezhoduje sa však meno manželky. Žeby slepá stopa? Pátrame teda ďalej. Čoskoro zisťujeme, že manželia sa zo spoločnej cesty životom netešili dlho. Už o sedem mesiacov neskôr (14. júna 1779) nachádzame v sobášnej matrike záznam, že Georgius Tettinger si ako vdovec vzal za ženu hádajte koho? Áno, Elisabethu Szorg!

Die 14 Juny Copulatus est a(b) me P(ater): Tobia Weingartner Ord(inarius, alebo -o /Ordo/) P(?). honestus Viduus Joannes Georgius Thettinger Ex Sz(ent) Martony oratis Sua 27 Annorum; Cum honesta Virgine Elisabetha oratis Sua 20 An(n)or(um) oriunda ex Superiori Germania e(x) Loco Sumerach (?) filia Joannis Sorch, et Matris sie def(unc)ta Margarettha. Qvorum testes fuerunt Joannes Adamus Heim, Casparus Schvarcz. Ex Sent Martony

Dňa 14 júna boli zosobášení mnou, otcom (pátrom) Tobiášom Weingartnerom (ordinárom, alebo z rádu premonštrátov, alebo piaristov – nevieme) dôstojný vdovec Ján Juraj Tettinger zo Szent Mártona, podľa jeho vyjadrenia 27 ročný; s dôstojnou (poctivou) pannou Alžbetou, podľa jej vyjadrenia 20 ročnou, pochádzajúcou z Horného Nemecka z lokality Sumerach, dcérou Jána Sorcha a nebohej matky Margaréty, ktorého svedkami boli Ján Adam Heim a Gašpar Schwarcz zo Szent Mártonu.

Zaujímavosťou je, že hoci sa Georgius narodil v Maďarsku, jeho druhá manželka pochádzala z Nemecka – z obce Sumerach. Žeby to mohla byť stopa pri hľadaní odpovede na otázku, odkiaľ z Nemecka Tettingerovci dorazili do Maďarska? Ak aj áno, kde sa nachádza Sumerach? Google Maps takú obec nepozná. Čo vôbec myslel maďarský farár označením „Germania Superiori“? Tak označovali pred dvetisíc rokmi Rimania provinciu, ktorá zahŕňala oblasť západného Švajčiarska, francúzske regióny Jura a Alsasko a juhozápadné Nemecko. Je to „pravlasť“ Tettingerovcov? Uvidíme. Pátranie pokračuje.

PS: V článku je jedna nezrovnalosť. Nájdete ju?