Štátny okresný archív v Topoľčanoch

Nasledujúce údaje sú z publikácie Informatívny sprievodca štátnych archívov Slovenskej republiky II/2, ktorú vydal odbor archívnictva a spisovej služby MV SR v Bratislave v roku 2001.

ŠTÁTNY OKRESNÝ ARCHÍV V TOPOĽČANOCH

Pod kalváriou 2140

955 01 Topoľčany

Telefón: 0815/522 21 26

Súpis archívnych fondov a zbierok

A. ŠTÁTNA MOC, SPRÁVA A SAMOSPRÁVA

XVI. 2. Finančné správy

Okresná finančná správa v Topoľčanoch, 1966 – 1979, 2,88 bm.

XVI. 3. Daňové a berné úrady

Daňová správa v Topoľčanoch, 1924 – 1955, 8,64 bm, I.

Dôchodkový kontrolný úrad v Bánovciach nad Bebravou, 1919 – 1949 (1951), 2,88 bm, I.

Dôchodkový kontrolný úrad v Topoľčanoch, 1919 – 1949 (1950), 3,90 bm, I.

Dôchodkový kontrolný úrad v Žabokrekoch nad Nitrou, (1917) 1919 -1941, 1,50 bm, I.

Daňový úrad v Bánovciach nad Bebravou, 1869 – 1960, 18,80 bm, I.

Daňový úrad v Topoľčanoch, 1891 – 1949 (1951), 23,80 bm, I.

Technická finančná kontrola v Topoľčanoch, 1932 – 1933, 0,10 bm.

XXI. 1. Slovenské národné rady do roku 1945

Slovenská národná rada v Bánovciach nad Bebravou, 1918 – 1919, 0,12 bm.

XXI. 2. Okresné úrady do roku 1945

Okresný úrad v Bánovciach nad Bebravou, (1896) 1923 – 1945, 98 bm, I.

Okresný úrad v Topoľčanoch, 1923 – (1951), 107 bm, I, K.

XXI. 3. Štátne odborné úrady do roku 1945

Okresná verejná sprostredkovateľňa práce v Bánovciach nad Bebravou, 1932 – 1940, 0,10 bm, I.

Okresný úrad ochrany práce v Bánovciach nad Bebravou, 1946 – 1950, 0,90 bm, I.

Okresný úrad ochrany práce v Topoľčanoch, 1943 – 1951, 1,70 bm, I.

Úrad práce v Bánovciach nad Bebravou, 1941 – 1945, 0,50 bm, I.

XXII. 2. Okresné národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Okresný národný výbor v Topoľčanoch, 1945 – 1989, 423,40 bm, I.

Okresný národný výbor v Bánovciach nad Bebravou, (1944) 1945 – 1960, 106 bm, I, K.

Okresný národný výbor v Partizánskom, 1949 – 1960, 121,50 bm.

XXII. 3. Štátne odborné úrady v rokoch 1945 – 1990

Cestná údržba Okresného národného výboru v Bánovciach nad Bebravou, 1957 – 1960, 0,12 bm.

Cestná údržba Okresného národného výboru v Partizánskom, 1950 – 1960, 0,12 bm.

Cestná údržba Okresného národného výboru v Topoľčanoch, 1957 – 1960, 0,24 bm.

Okresná poľnohospodárska správa v Topoľčanoch, 1966 – 1980, 34,56 bm.

Okresná správa ciest v Topoľčanoch, 1960 – 1977, 11,52 bm.

Okresný splnomocnenec ministerstva výkupu v Bánovciach nad Bebravou, 1952 – 1956, 1,08 bm, I.

Okresný splnomocnenec ministerstva výkupu v Partizánskom, 1954 – 1957, 0,12 bm, I.

Okresný splnomocnenec ministerstva výkupu v Topoľčanoch, 1955, 0,12 bm, I.

XXII. 4. Okresné kontrolné a štatistické orgány v rokoch 1945 -1990

Okresné oddelenie Slovenského štatistického úradu v Topoľčanoch, 1970 – 1976, 1,68 bm.

XXIV. 3. Mestečká do roku 1945

Mestečko Bánovce, 1376 – 1871, 0,70 bm, I.

Mestečko Skačany, 1771 – 1851, 0,90 bm.

XXIV. 4. Notárske úrady do roku 1945

Notársky úrad v Bánovciach nad Bebravou, 1870 – 1946 (1960), 14 bm, I.

Notársky úrad v Topoľčanoch, 1873 – 1945 (1957), 12 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Bánovciach nad Bebravou a okolí, 1887 -1945 (1952), 2,70 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Bojnej, 1774 – 1945 (1950), 5,80 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Bošanoch, 1886 – 1945 (1950), 3,10 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Dežericiach, 1883 – 1945 (1949), 3,60 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Dolných Držkovciach, 1894 – 1945 (1950), 6,80 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Horných Obdokovciach, 1883 – 1945 (1950), 4,80 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Chynoranoch, 1871 – 1945 (1953), 8,50 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Klátovej Novej Vsi, 1898 – 1945 (1948), 6,40 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Kovarciach, 1894 – 1945 (1953), 6 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Krušovciach, 1872 – 1945 (1948), 3,70 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Ludaniciach, 1906 – 1945 (1949), 2 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Nadliciach, 1911 – 1925, 1,15 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Prašiciach, 1892 – 1945 (1950), 4,70 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Preseľanoch, 1886 – 1945 (1950), 0,80 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Radiši, 1897 – 1945 (1950), 4,50 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Radošine, 1887 – 1945, 4,40 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Rybanoch, 1890 – 1945 (1951), 5 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Slatine nad Bebravou, 1894 – 1945 (950), 4,50 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Šimonovanoch, 1886 – 1945 (1947), 7,60 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Šišove, 1890 – 1945 (1950), 2,30 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Tovarníkoch, 1891 – 1945 (1950), 5,70 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Uhrovci, 1903 – 1945 (1953), 3,50 bm, I.

Obvodný notársky úrad vo Veľkých Bieliciach, 1898 – 1945 (1950), 5,80 bm, I.

Obvodný notársky úrad vo Veľkých Ripňanoch, 1888 – 1945 (1948), 4 bm, I.

Obvodný notársky úrad vo Veľkých Chlievanoch, 1871 – 1945, 6 bm, I.

Obvodný notársky úrad vo Veľkých Uherciach, 1877 – 1945 (1950), 4,80 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Žabokrekoch nad Nitrou, 1896 – 1945 (1950), 4 bm, I.

XXIV. 5. Iné miestne úrady do roku 1945

Obec Chynorany, 1724 – 1870 (1888), 0,50 bm, I.

XXV. 1. Mestské národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Mestský národný výbor v Bánovciach nad Bebravou, 1945 – 1990, 11,16 bm, I.

Mestský národný výbor v Partizánskom, 1945 – 1990, 17,16 bm, I.

Mestský národný výbor v Topoľčanoch, 1945 – 1990, 43,40 bm.

XXV. 2. Obvodné úrady miestnych národných výborov v rokoch 1945 – 1990

Úrad Miestneho národného výboru v Bánovciach nad Bebravou, 1945 -1950, 4,85 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Bánovciach nad Bebravou a okolí, 1945 – 1950 (1952), 1,56 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Bojnej, 1945 – 1950 (1960), 1 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Bošanoch, 1949 – 1972, 1,32 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Dežericiach, 1945 – 1950, 1,15 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Dolných Držkovciach, (1944) 1945 -1950 /1955/, 1 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Chynoranoch, 1945 – 1950 (1951), 2,66 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Horných Obdokovciach, 1945 – 1950, 2 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Klátovej Novej Vsi, 1945 – 1950, 1,86 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Kovarciach, 1945 – 1950, 1 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Krušovciach, 1945 – 1950, 1 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Ludaniciach, 1945 – 1950, 0,70 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Partizánskom, 1945 – 1950, 3,60 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Prašiciach, 1945 – 1950, 1,46 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Preseľanoch, 1946 – 1950, 1,48 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Radiši, (1944) 1945 – 1950 (1956), 1,55 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Radošine, (1933) 1945 – 1950, 2 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Radošine, 1969 – 1971, 0,45 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Rybanoch, 1945 – 1950, 0,70 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Slatine nad Bebravou, 1945 – 1950, 0,90 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Šišove, (1921) 1945 – 1950, 0,70 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Tovarníkoch, (1942) 1945 – 1950 (1958), 1,46 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Uhrovci, 1945 – 1950 (1951), 1,30 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Veľkých Bieliciach, 1945 – 1950 (1951), 1,82 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Veľkých Chlievanoch so sídlom v Bánovciach nad Bebravou, 1945 – 1950, 0,90 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Veľkých Ripňanoch, (1939) 1945 – 1950 (1951), 1,45 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Veľkých Uherciach, 1945 – 1950, 1 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Žabokrekoch nad Nitrou, 1945 – 1949, 1,75 bm, I.

XXV. 3. Miestne národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Miestny národný výbor v Ardanovciach, 1950 – 1976, 0,60 bm, I.

Miestny národný výbor v Behynciach, (1947) 1951 – 1976, 0,72 bm, I.

Miestny národný výbor v Belinciach, 1950 – 1976, 0,72 bm, I.

Miestny národný výbor v Biskupiciach, 1950 – 1976, 0,48 bm, I.

Miestny národný výbor v Biskupovej, 1951 – 1976, 0,60 bm, I.

Miestny národný výbor v Blesovciach, 1950 – 1976, 1,49 bm, I.

Miestny národný výbor v Bojnej, 1950 – 1990, 2,88 bm, I.

Miestny národný výbor v Borčanoch, 1950 – 1976, 0,96 bm, I.

Miestny národný výbor v Bošanoch, 1950 – 1990, 5,52 bm, I.

Miestny národný výbor v Brezolupoch, 1950 – 1990, 1,92 bm, I.

Miestny národný výbor v Brodzanoch, 1950 – 1976, 1,92 bm, I.

Miestny národný výbor v Bzinciach, 1950 – 1976, 0,60 bm, I.

Miestny národný výbor v Cimennej, 1950 – 1976, 0,36 bm, I.

Miestny národný výbor v Čeladinciach, 1950 – 1976, 1,44 bm, I.

Miestny národný výbor v Čermanoch, 1950 – 1976, 1,92 bm, I.

Miestny národný výbor v Čiernej Lehote, 1954 – 1990, 2,52 bm, I.

Miestny národný výbor v Čuklasovciach, 1950 – 1976, 1,08 bm, I.

Miestny národný výbor v Dežericiach, 1950 – 1990, 2,16 bm, I.

Miestny národný výbor v Dolných Držkovciach, 1950 – 1976, 1,08 bm, I.

Miestny národný výbor v Dolných Chlebanoch, 1950 – 1964, 0,60 bm, I.

Miestny národný výbor v Dolných Našticiach, 1950-1990, 2,52 bm, I.

Miestny národný výbor v Dolných Ozorovciach, 1950 – 1960, 0,36 bm, I.

Miestny národný výbor v Dubničke, 1950 – 1976, 0,60 bm, I.

Miestny národný výbor v Dvoranoch nad Nitrou, 1950 – 1976, 1,68 bm, I.

Miestny národný výbor v Dvorci, 1950 – 1985, 2,04 bm, I.

Miestny národný výbor v Haláčovciach, 1950 – 1990, 3,24 bm, I.

Miestny národný výbor v Hajnej Novej Vsi, 1951 – 1990, 3,24 bm, I.

Miestny národný výbor v Horných Držkovciach, 1950 – 1976, 0,96 bm, I.

Miestny národný výbor v Horných Chlebanoch, 1950 – 1976, 1,20 bm, I.

Miestny národný výbor v Horných Našticiach, 1951 – 1990, 1,80 bm, I.

Miestny národný výbor v Horných Obdokovciach, 1950 – 1990, 5,04 bm, I.

Miestny národný výbor v Horných Štitároch, 1956 – 1990, 1,92 bm.

Miestny národný výbor v Horných Ozorovciach, 1950 – 1971, 0,72 bm, I.

Miestny národný výbor v Hradišti, 1948 – 1990, 4,32 bm, I.

Miestny národný výbor v Hrušovanoch, (1953) 1956 – 1976, 1,20 bm, I.

Miestny národný výbor v Chrabranoch, 1951 – 1976, 1,20 bm, I.

Miestny národný výbor v Chudej Lehote, 1950 – 1976, 0,84 bm, I.

Miestny národný výbor v Chynoranoch, 1951 – 1990, 6,36 bm, I.

Miestny národný výbor v Jacovciach, 1950 – 1976, 2,04 bm, I.

Miestny národný výbor v Janovej Vsi, 1950 – 1976, 1,08 bm, I.

Miestny národný výbor v Ješkovej Vsi, 1950 – 1964, 0,72 bm, I.

Miestny národný výbor v Kamanovej, 1956 – 1976, 0,96 bm, I.

Miestny národný výbor v Klátovej Novej Vsi, 1950 – 1987, 4,56 bm, I.

Miestny národný výbor v Klíži, 1950 – 1964, 0,84 bm, I.

Miestny národný výbor v Klížskom Hradišti, 1950 – 1964, 0,60 bm, I.

Miestny národný výbor v Kolačne, 1950 – 1990, 3,60 bm, I.

Miestny národný výbor v Koniarovciach, 1950 – 1976,.0,84 bm, I.

Miestny národný výbor v Kovarciach, 1951 – 1990, 2,88 bm, I.

Miestny národný výbor v Krásne, 1949 – 1976, 1,08 bm, I.

Miestny národný výbor v Krásnej Vsi, 1952 – 1990, 3 bm, I.

Miestny národný výbor v Krnči, 1960 – 1990, 2,16 bm, I.

Miestny národný výbor v Krtovciach, 1951 – 1990, 2,16 bm, I.

Miestny národný výbor v Krušovciach, 1950 – 1976, 3 bm, I.

Miestny národný výbor v Kšinnej, 1950 – 1990, 3,96 bm, I.

Miestny národný výbor v Kuzmiciach, 1951 – 1976, 1,44 bm, I.

Miestny národný výbor v Látkovciach, 1950 – 1967, 0,48 bm, I.

Miestny národný výbor v Libichave, 1950 – 1975, 0,12 bm, I.

Miestny národný výbor v Lipovníku, 1950 – 1990, 1,80 bm, I.

Miestny národný výbor v Livine, 1950 – 1975, 0,12 bm, I.

Miestny národný výbor v Livinských Opatovciach, 1950 – 1976, 1,08 bm, I.

Miestny národný výbor v Ludaniciach, 1951 – 1990, 6,96 bm, I.

Miestny národný výbor v Ľutove, 1950 – 1976, 0,84 bm, I.

Miestny národný výbor v Lužanoch, 1960 – 1990, 1,68 bm, I.

Miestny národný výbor v Malých Bedzaoch, 1954 – 1971, 0,48 bm, I.

Miestny národný výbor v Malých Bieliciach, 1951 – 1976, 0,60 bm, I.

Miestny národný výbor v Malých Dvoranoch, 1950 – 1968, 0,48 bm, I.

Miestny národný výbor v Malých Hostiach, 1954 – 1990, 2,64 bm, I.

Miestny národný výbor v Malej Hradnej, 1950 – 1985, 2,28 bm, I.

Miestny národný výbor v Malých Chlievanoch, 1950 – 1970, 0,24 bm, I.

Miestny národný výbor v Malých Ostraticiach, 1949 – 1960, 0,24 bm, I.

Miestny národný výbor v Malých Kršteňanoch, 1956 – 1990, 3,12 bm, I.

Miestny národný výbor v Malých Ripňanoch, 1951 – 1990, 2,04 bm, I.

Miestny národný výbor v Malých Uherciach, 1950 – 1971, 0,60 bm, I.

Miestny národný výbor v Miezgovciach, 1950 – 1986, 1,92 bm, I.

Miestny národný výbor v Mýtnej Novej Vsi, 1955 – 1976, 0,84 bm, I.

Miestny národný výbor v Nadliciach, 1949 – 1990, 2,88 bm, I.

Miestny národný výbor v Návojovciach, 1950 – 1975, 0,96 bm, I.

Miestny národný výbor v Nedanovciach, 1950 – 1990, 2,28 bm, I.

Miestny národný výbor v Nedašovciach, 1951 – 1990, 2,64 bm, I.

Miestny národný výbor v Nemčiciach, 1954 – 1976, 0,84 bm, I.

Miestny národný výbor v Nemečkách, 1956 – 1970, 0,12 bm, I.

Miestny národný výbor v Nitrianskej Blatnici, 1951 – 1990, 3,36 bm, I.

Miestny národný výbor v Nitrianskej Strede, 1950 – 1990, 4,68 bm, I.

Miestny národný výbor v Norovciach, 1951 – 1989, 2,52 bm, I.

Miestny národný výbor v Obsolovciach, 1952 – 1976, 0,72 bm, I.

Miestny národný výbor v Omastinej, 1950 – 1976, 0,60 bm, I.

Miestny národný výbor v Oponiciach, 1951 -1981, 2,04 bm, I.

Miestny národný výbor v Orešanoch, 1950 – 1976, 0,72 bm, I.

Miestny národný výbor v Ostraticiach, 1960 – 1990, 2,76 bm, I.

Miestny národný výbor v Otrhánkach, 1950 – 1960, 0,12 bm, I.

Miestny národný výbor v Pečeňanoch, 1950 – 1990, 3,12 bm, I.

Miestny národný výbor v Pažiti, 1950 – 1990, 2,76 bm, I.

Miestny národný výbor v Podlužanoch, 1950 – 1990, 2,40 bm, I.

Miestny národný výbor v Pochabanoch, 1950 – 1976, 0,48 bm, I.

Miestny národný výbor v Prašiciach, 1950 – 1990, 4,80 bm, I.

Miestny národný výbor v Pravoticiach, 1951 – 1990, 1,92 bm, I.

Miestny národný výbor v Práznovciach, 1956 – 1976, 1,08 bm, I.

Miestny národný výbor v Preseľanoch, 1951 – 1990, 4,56 bm, I.

Miestny národný výbor v Prusoch, 1943 – 1990, 2,28 bm, I.

Miestny národný výbor v Radiši, 1950 – 1960, 0,36 bm, I.

Miestny národný výbor v Radošine, 1950 – 1990, 6,36 bm, I.

Miestny národný výbor v Rajčanoch, 1951 – 1990, 2,76 bm, I.

Miestny národný výbor v Ruskovciach, 1953 – 1985, 2,52 bm, I.

Miestny národný výbor v Rybanoch, 1950 – 1990, 5,28 bm, I.

Miestny národný výbor v Skačanoch, 1950 – 1990, 4,68 bm, I.

Miestny národný výbor v Slatine nad Bebravou, 1950 – 1990, 2,76 bm, I.

Miestny národný výbor v Slatinke nad Bebravou, 1950 – 1976, 0,60 bm, I.

Miestny národný výbor v Solčanoch, 1952 – 1990, 3,84 bm, I.

Miestny národný výbor v Solčiankach, 1950 – 1976, 0,84 bm, I.

Miestny národný výbor v Súlovciach, /1950/ 1960 – 1990, 2,88 bm, I.

Miestny národný výbor v Svrbiciach, 1950 – 1976, 0,36 bm, I.

Miestny národný výbor v Šalgovciach, 1951 – 1990, 2,40 bm, I.

Miestny národný výbor v Šípkove, 1950 – 1975, 0,48 bm, I.

Miestny národný výbor v Šišove, 1950 – 1990, 4,32 bm, I.

Miestny národný výbor v Tesároch, 1956 – 1990, 2,40 bm, I.

Miestny národný výbor v Trebichave, 1950 – 1973, 0,48 bm, I.

Miestny národný výbor v Tovarníkoch, 1950 – 1976, 2,40 bm, I.

Miestny národný výbor v Timoradzi, 1950 – 1990, 2,64 bm, I.

Miestny národný výbor v Turčiankach, 1951 – 1976, 0,48 bm, I.

Miestny národný výbor v Uhrovci, 1951 – 1990, 5,28 bm, I.

Miestny národný výbor v Tvrdomesticiach, 1953 – 1976, 1,20 bm, I.

Miestny národný výbor v Uhrovskom Podhradí, 1950 – 1976, 0,72 bm, I.

Miestny národný výbor v Urminciach, 1950 – 1990, 6,60 bm, I.

Miestny národný výbor vo Velušovciach, 1951 – 1976, 1,20 bm, I.

Miestny národný výbor vo Veľkých Bedzanoch, 1960 – 1971, 0,48 bm, I.

Miestny národný výbor vo Veľkých Bieliciach, 1950 – 1976, 2,04 bm, I.

Miestny národný výbor vo Veľkých Dvoranoch, 1950 – 1990, 2,52 bm.

Miestny národný výbor vo Veľkých Držkovciach, 1976 – 1984, 1,20 bm.

Miestny národný výbor vo Veľkých Hostiach, 1960 – 1990, 1,68 bm.

Miestny národný výbor vo Veľkých Chlievanoch, 1950 – 1989, 2,04 bm.

Miestny národný výbor vo Veľkých Kršteňanoch, 1950 – 1990, 2,76 bm.

Miestny národný výbor vo Veľkých Ostraticiach, 1950 – 1976, 0,24 bm, I.

Miestny národný výbor vo Veľkom Klíži, 1964 – 1990, 4,44 bm.

Miestny národný výbor vo Veľkých Ripňanoch, 1950 – 1990, 5,76 bm.

Miestny národný výbor vo Veľkých Uherciach, 1950 – 1990, 6,24 bm.

Miestny národný výbor vo Vlčkove, 1950 – 1959, 0,12 bm, I.

Miestny národný výbor vo Vozokanoch, 1950 – 1989, 2,40 bm.

Miestny národný výbor vo Vysočanoch, 1950 – 1990, 1,80 bm.

Miestny národný výbor v Závade, 1950 – 1989, 4,68 bm.

Miestny národný výbor v Závade pod Čiernym vrchom, 1950 – 1976, 0,96 bm, I.

Miestny národný výbor v Zlatníkoch, 1950 – 1990, 3,84 bm.

Miestny národný výbor v Žabokrekoch nad Nitrou, 1950 – 1989, 3,48 bm.

Miestny národný výbor v Žitnej, 1950 – 1960, 0,24 bm, I.

Miestny národný výbor v Žitnej – Radiši, 1960 – 1990, 5,64 bm.

XXV. 4. Iné miestne úrady

Cestmajsterský obvod v Topoľčanoch, 1942 – 1958, 0,36 bm.

Vicinálne výbory v okrese Bánovce nad Bebravou, 1892 – 1948, 7.80 bm.

B. JUSTÍCIA

IV. 4. Okresné súdy od roku 1872

Okresný súd v Bánovciach nad Bebravou, (1845) 1872 – 1959 (1960), 51 bm.

Okresný súd v Partizánskom, 1949 – 1960, 6 bm.

Okresný súd v Topoľčanoch, (1850) 1871 – 1960 (1965), 160 bm.

IV. 7. Verejní notári od roku 1872

Verejný notár v Bánovciach nad Bebravou, 1929 – 1952, 0,96 bm.

Verejný notár v Topoľčanoch, 1877 – 1951, 9 bm.

IV. 8. Štátne notárstva od roku 1872

Štátne notárstvo v Bánovciach nad Bebravou, (1924) 1951 – 1960, 31 bm.

Štátne notárstvo v Partizánskom, (1949) 1951 – 1960, 11 bm.

Štátne notárstvo v Topoľčanoch, (1924) 1951 – 1964, 55 bm.

IV. 10. Advokátske poradne od roku 1872

Advokátska poradňa v Bánovciach nad Bebravou, 1951 – 1961, 1,80 bm.

VII. Orgány prokuratúry

Okresná prokuratúra v Bánovciach nad Bebravou, 1949 – 1960, 3,70 bm.

Okresná prokuratúra v Partizánskom, 1949 – 1959, 2,80 bm.

Okresná prokuratúra v Topoľčanoch, 1949 – 1967 (1973), 6,30 bm.

C. ARMÁDA A BEZPEČNOSŤ

II. 4. Veliteľstvá brannej výchovy

Obvodné veliteľstvo brannej výchovy v Horných Obdokovciach, 1943 – 1944, 0,10 bm.

II. 6. Milície

Okresné veliteľstvo Československej národnej milície v Bánovciach nad Bebravou, 1945, 0,12 bm.

E. HOSPODÁRSTVO

IV. 1. Energetický priemysel

Elektráreň, účastinná spoločnosť v Bánovciach nad Bebravou, 1919 -1931, 0,36 bm.

IV. 9. Potravinársky priemysel

Centrálna pálenica v Bánovciach nad Bebravou, 1917 – 1922, 0,24 bm.

Milex, n. p. v Bratislave, závod v Bánovciach nad Bebravou, 1972 – 1989, 1,44 bm.

Slovenské sladovne, n. p., závod v Topoľčanoch, 1965 – 1988, 2,28 bm.

V. 1. Zemedelské rady pre Slovensko (1920 – 1942)

Zemedelská rada v Topoľčanoch, 1930 – 1942 (1945), 1,32 bm, I.

V. 2. Roľnícke komory (1942 – 1947)

Oblastná úradovňa Roľníckej komory v Topoľčanoch, 1942 – 1947, 0,96 bm, I.

Oblastná úradovňa Roľníckej komory so sídlom v Bánovciach nad Bebravou, 1940 – 1948, 0,48 bm, I.

V. 3. Štátne majetky

Štátny majetok v Partizánskom, 1950 – 1986, 8,76 bm.

V. 8. Iné poľnohospodárske podniky

Spoločný poľnohospodársky podnik pre chov hydiny v Topoľčanoch, 1967 – 1978, 1,20 bm.

Agrochemický podnik v Ludaniciach, 1976 – 1981, 0,72 bm.

Stromková škôlka v Bánovciach nad Bebravou, 1949 – 1951, 0,12 bm.

VI. 6. Štátne lesy – lesné závody

Štátne lesy – Lesný závod v Topoľčanoch, 1960 – 1988, 1,80 bm.

X. Spoje

Okresná správa spojov v Topoľčanoch, 1958 – 1970, 0,24 bm.

Poštový úrad v Prašiciach, 1904 – 1919, 0,12 bm.

XII. 1. Služby

Komunálne služby v Topoľčanoch, prevádzkareň Uhrovec, 1968 -1976, 1,44 bm.

Kovopodnik miestneho priemyslu v Topoľčanoch, 1952 – 1979, 21,12 bm.

Okresný podnik komunálnych služieb v Topoľčanoch, 1968 – 1977, 1,44 bm.

Obvodné technické služby v Bánovciach nad Bebravou, 1970 – 1990, 2,52 bm.

Obvodné technické služby v Topoľčanoch, 1966 – 1980, 0,24 bm.

Okresný podnik miestneho priemyslu v Partizánskom, 1958 – 1986, 7 bm.

Pohostinský a hospodársky kombinát v Bánovciach nad Bebravou, 1952-1953, 0,12 bm.

Prevádzkáreň Miestneho národného výboru v Jacovciach, 1960 – 1986, 0,48 bm.

Združené služby mesta Bánovce nad Bebravou, 1950 – 1970, 1,44 bm.

XII. 2. Stavebné organizácie

Okresný stavebný podnik v Topoľčanoch, 1981 – 1984, 1,56 bm.

XII. 3. Bytové hospodárstvo

Domová správa v Bánovciach nad Bebravou, 1955 – 1971, 0,24 bm.

Domová správa v Partizánskom, 1961 – 1973, 0,48 bm.

Domová správa v Topoľčanoch, 1953 – 1977, 1,32 bm.

Službyt, š. p. v Topoľčanoch (Okresný bytový podnik v Topoľčanoch), 1975 – 1992, 2,52 bm.

F. DRUŽSTEVNÍCTVO

I. Úverové družstvá

Úverové družstvo v Oponiciach, 1932 – 1952, 0,72 bm.

Úverové družstvo v Skačanoch, 1937-1948, 0,12 bm.

III. 1. Poľnohospodárske družstvá

Roľnícke a ovocinárske družstvo v Uhrovci, 1921 – 1936, 0,12 bm.

III. 2. Jednotné roľnícke družstvá

Jednotné roľnícke družstvo v Ardanovciach, 1958 – 1972, 0,60 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Belinciach, 1958 – 1975, 1,32 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Biskupiciach, 1958 – 1975, 2,10 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Borčanoch, 1956 – 1960, 0,12 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Brezolupoch, 1950 – 1973, 1,68 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Brodzanoch, 1950 – 1972, 0,36 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Bzinciach, 1960 – 1972, 0,84 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Čermanoch, 1952 – 1973, 0,68 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Dežericiach, 1947 – 1976, 2,28 bm

Jednotné roľnícke družstvo v Dolných Držkovciach, 1948 – 1966, 0,36 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Dolných Našticiach, 1952 – 1973, 2,18 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Dvoranoch nad Nitrou, 1947 – 1971, 0,60 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Haláčovciach, 1958 – 1974, 1,08 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Horných Našticiach, 1958 – 1974, 0,84 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Horných Obdokovciach, 1955 – 1987, 4,68 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Horných Ozorovciach, 1951 – 1972, 0,60 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Hradišti, 1951 – 1973, 1,32 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Hrušovanoch, 1955 – 1976, 1,56 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Chrabranoch, 1959 – 1974, 0,36 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Chudej Lehote, 1957 – 1960, 0,24 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Chynoranoch, 1952 – 1986, 5,28 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Ješkovej Vsi, 1952 – 1967, 0,48 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Kamanovej, 1951 – 1975, 1,80 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Klátovej Novej Vsi, 1950 – 1987, 2,04 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Klíži, 1957 – 1967, 0,48 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Klížskom Hradišti, 1956 – 1960, 0,36 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Kochnáči, 1959 – 1976, 0,72 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Koniarovciach, 1956 – 1975, 1,92 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Krásne, 1951 – 1971, 0,96 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Krásnej Vsi, 1957 – 1974, 1,08 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Krušovciach, 1956 – 1958, 0,12 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Krtovciach, 1960 – 1975, 0,48 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Kšinnej, 1956 – 1975, 1,08 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Libichave, 1951 – 1958, 0,24 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Lipovníku, 1956 – 1976, 0,24 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Livinských Opatovciach, 1953 – 1972, 0,36 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Ludaniciach, 1950 – 1987, 0,36 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Ľutove, 1958 – 1974, 0,96 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Malých Bieliciach, 1952 – 1969, 2,28 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Malej Hradnej, 1955 – 1975, 0,12 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Malých Kršteňanoch, 1958 – 1972, 0,72 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Malých Uherciach, 1962 – 1972, 0,48 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Mýtnej Novej Vsi, 1952 – 1973, 1,08 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Nadliciach, 1956 – 1972, 0,36 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Návojovciach, 1953 – 1972, 0,72 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Nedanovciach, 1955 – 1969, 0,24 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Nedašovciach, 1957 – 1973, 1,08 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Norovciach, 1949 – 1972, 0,48 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Nitrianskej Blatnici, 1947 – 1983, 5,64 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Nitrianskej Strede, 1948 – 1986, 5,28 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Obsolovciach, 1956 – 1972, 0,12 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Omastinej, 1957 – 1963, 0,12 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Orešanoch, 1952 – 1975, 1,20 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Ostraticiach, 1950 – 1968, 2,04 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Otrhánkach, 1957 – 1969, 0,36 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Pažiti, 1960 – 1972, 0,60 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Pečeňanoch, 1957 – 1960, 0,12 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Podlužanoch, 1958 – 1957, 1,68 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Pravoticiach, 1950-1987, 1,08 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Preseľanoch, 1948 – 1987, 1,92 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Prusoch, 1957 – 1975, 1,80 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Radiši, 1952 – 1960, 0,36 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Rajčanoch, 1957 – 1974, 1,32 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Ruskovciach, 1958 – 1987, 0,84 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Rybanoch, 1950 – 1987, 5,88 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Sádku, 1952 – 1960, 0,12 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Skačanoch, 1951 – 1987, 3 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Slatine nad Bebravou, 1959 – 1987, 2,04 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Slatinke nad Bebravou, 1969 – 1971, 0,12 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Solčanoch, 1968 – 1979, 1,32 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Solčiankach, 1960 – 1971, 0,12 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Svrbiciach, 1958 – 1972, 0,72 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Súlovciach, 1964 – 1976, 0,84 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Šalgovciach, 1958 – 1988, 0,84 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Tovarníkoch, 1950 – 1972, 2,64 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Uhrovci, 1949 – 1990, 3,48 bm.

Jednotné roľnícke družstvo vo Veľkých Bieliciach, 1952 – 1973, 0,36 bm.

Jednotné roľnícke družstvo vo Veľkých Dvoranoch, 1950 – 1965, 0,12 bm.

Jednotné roľnícke družstvo vo Veľkých Hostiach, 1951 – 1954, 0,12 bm.

Jednotné roľnícke družstvo vo Veľkých Chlievanoch, 1957 – 1987, 2,64 bm.

Jednotné roľnícke družsztvo vo Veľkých Kršteňanoch, 1961 – 1982, 0,12 bm.

Jednotné roľnícke družstvo vo Veľkých Ripňanoch, 1953 – 1986, 3,72 bm.

Jednotné roľnícke družstvo vo Veľkých Uherciach, 1951 – 1986, 1,68 bm.

Jednotné roľnícke družstvo vo Vozokanoch, 1959 – 1975, 0,96 bm.

Jednotné roľnícke družstvo vo Vysočanoch, 1951 – 1972, 1,68 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Zlatníkoch, 1956 – 1961, 0,12 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Žitnej, 1940 – 1975, 1,68 bm.

III. 3. Iné výrobné družstvá

Družba – nákupné, konzumné a výrobné družstvo, s.r.o. v Topoľčanoch, 1947 – 1950, 0,12 bm.

Kooperatíva – nákupné, konzumné a výrobné družstvo v Topoľčanoch, 1945 – 1948, 0,12 bm.

Obuvnícke výrobné družstvo v Bánovciach nad Bebravou, 1952 – 1980, 5,64 bm.

Stolárske družstvo Záchrana živnosti v Bánovciach nad Bebravou, 1937 – 1951, 1,26 bm.

Technoplast, výrobné družstvo v Topoľčanoch (Invalid, výrobné družstvo v Topoľčanoch) 1953 – 1982, 8,16 bm.

IV. Vodné a melioračné družstvá

Vodné družstvo v Rybanoch, 1929 – 1952, 0,12 bm.

V. Stavebné bytové družstvá

Okresné výstavbové bytové družstvo v Topoľčanoch, 1969-1982, 0,84 bm.

Okresné poľnohospodárske stavebné bytové družstvo v Topoľčanoch, 1972 – 1977, 0,24 bm.

Okresné stavebné bytové družstvo v Topoľčanoch, 1981, 0,12 bm.

Stavebné bytové družstvo v Bánovciach nad Bebravou, 1969 – 1979, 0,24 bm.

Stavebné bytové družstvo v Bošanoch, 1961 – 1972, 0,12 bm.

Stavebné bytové družstvo v Partizánskom, 1977, 0,12 bm.

Stavebné bytové družstvo II. v Topoľčanoch, 1960 – 1965, 0,12 bm.

Stavebné bytové družstvo III. v Topoľčanoch, 1964 – 1969, 0,12 bm.

Stavebné bytové družstvo MIER v Topoľčanoch, 1962 – 1979, 0,36 bm.

VI. Iné družstevné organizácie

Potravné družstvo v Behynciach, 1942 – 1952, 0,10 bm.

Potravné družstvo v Bošanoch, 1933 – 1952, 0,10 bm.

Potravné družstvo v Brezolupoch, 1946 – 1951, 0,10 bm.

Potravné družstvo v Brodzanoch, 1933 – 1951, 0,10 bm.

Potravné družstvo v Čermanoch, 1938 – 1952, 0,10 bm.

Potravné družstvo v Čiernej Lehote, 1933 – 1952, 0,10 bm.

Potravné družstvo v Dolných Našticiach, 1945 – 1952, 0,10 bm.

Potravné družstvo v Horných Obdokovciach, 1946 – 1952, 0,10 bm.

Potravné družstvo v Horných Ozorovciach, 1941 – 1957, 0,10 bm.

Potravné družstvo v Hradišti, 1939 – 1952, 0,10 bm.

Potravné družstvo v Chynoranoch, 1939 – 1950, 0,10 bm.

Potravné družstvo v Klátovej Novej Vsi, 1920 – 1952, 0,10 bm.

Potravné družstvo v Klíži, 1919 – 1950, 0,10 bm.

Potravné družstvo v Kšinnej, 1942 – 1952, 0,12 bm.

Potravné družstvo v Miezgovciach, 1947 – 1951, 0,12 bm.

Potravné družstvo v Nadliciach, 1936 – 1951, 0,12 bm.

Potravné družstvo v Nedanovciach, 1933 – 1952, 0,12 bm.

Potravné družstvo v Nitrianskej Blatnici, 1941 – 1953, 0,12 bm.

Potravné družstvo v Nitrianskej Strede, 1940 – 1952, 0,12 bm.

Potravné družstvo v Ostraticiach, 1937 – 1952, 0,12 bm.

Potravné družstvo v Podlužanoch, 1933 – 1951, 0,12 bm.

Potravné družstvo v Práznovciach, 1938 – 1941, 0,01 bm.

Potravné družstvo v Preseľanoch, 1938 – 1953, 0,12 bm.

Potravné družstvo v Radošine, 1937 – 1953, 0,12 bm.

Potravné družstvo v Rybanoch, 1933 – 1951, 0,12 bm.

Potravné družstvo v Skačanoch, 1946 – 1953, 0,12 bm.

Potravné družstvo v Slatine nad Bebravou, 1933 – 1951, 0,12 bm.

Potravné družstvo v Slatinke nad Bebravou, 1941 – 1953, 0,12 bm.

Potravné družstvo v Šípkove, 1933 – 1951, 0,12 bm.

Potravné družstvo v Tovarníkoch, 1937 – 1952, 0,12 bm.

Potravné družstvo vo Veľkých Bieliciach, 1946 – 1951, 0,12 bm.

Potravné družstvo vo Veľkých Hostiach, 1941 – 1951, 0,12 bm.

Potravné družstvo vo Veľkých Chlievanoch, 1936 – 1953, 0,12 bm.

Potravné družstvo vo Veľkých Kršteňanoch, 1940 – 1951, 0,12 bm.

Potravné družstvo vo Veľkých Ripňanoch, 1941 – 1950, 0,12 bm.

Potravné a speňažujúce družstvo v Bojnej, 1941 – 1952, 0,10 bm.

Potravné a speňažujúce družstvo v Horných Obdokovciach, 1946 – 1952, 0,10 bm.

Potravné a speňažujúce družstvo v Kovarciach, 1937 – 1952, 0,10 bm.

Potravné a speňažujúce družstvo v Krásnej Vsi, 1941 – 1951, 0,10 bm.

Potravné a speňažujúce družstvo v Krnči, 1933 – 1950, 0,12 bm.

Potravné a speňažujúce družstvo v Krtovciach, 1946 – 1952, 0,12 bm.

Potravné a speňažujúce družstvo v Krušovciach, 1948 – 1952, 0,12 bm.

Potravné a speňažujúce družstvo v Malej Hradnej, 1945 – 1951, 0,12 bm.

Potravné a speňažujúce družstvo v Nemčiciach, 1947 – 1951, 0,12 bm.

Potravné a speňažujúce družstvo v Norovciach, 1944 – 1952, 0,12 bm.

Potravné a speňažujúce družstvo v Prašiciach, 1938 – 1952, 0,12 bm.

Potravné a speňažujúce družstvo v Prusoch, 1946 – 1951, 0,12 bm.

Potravné a speňažujúce družstvo v Solčanoch, 1937 – 1953, 0,12 bm.

Potravné a speňažujúce družstvo v Súlovciach, 1941 – 1953, 0,12 bm.

Potravné a speňažujúce družstvo v Urminciach, 1937 – 1951, 0,12 bm.

Potravné a speňažujúce družstvo v Zlatníkoch, 1939 – 1951, 0,12 bm.

Potravné a speňažujúce družstvo v Žitnej, 1941 – 1951, 0,12 bm.

Potravné družstvo zamestnancov ČSD v Topoľčanoch, 1913 – 1951, 0,24 bm.

Roľnícke strojové družstvo v Dežericiach, 1947 – 1949, 0,12 bm.

Roľnícke strojové družstvo v Dolných Držkovciach, 1948 – 1954, 0,12 bm.

G. POLITICKÉ STRANY, ORGÁNY A SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE NÁRODNÉHO FRONTU

I. Politické strany

Miestna organizácia Československej sociálnodemokratickej strany robotníckej v Kšinnej, 1932 – 1933, 0,12 bm.

Miestna organizácia Československej sociálnodemokratickej strany robotníckej v Omastinej, 1932 – 1938, 0,12 bm.

Miestna organizácia Československej sociálnodemokratickej strany robotníckej v Slatine nad Bebravou, 1936 – 1938, 0,12 bm.

Mestská organizácia Strany slobody v Topoľčanoch, 1983 – 1992, 0,24 bm.

Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska v Bánovciach nad Bebravou, 1945 – 1960, 3,25 bm.

Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska v Partizánskom, 1945 – 1960, 3,90 bm.

Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska v Topoľčanoch, 1952 – 1989, 65 bm.

Okresný výbor Občianskej demokratickej únie (VPN) v Topoľčanoch, 1989 – 1992, 0,84 bm.

III. Zväzy

Miestna organizácia Československého zväzu zemedelských a lesných robotníkov v Klátovej Novej Vsi, 1920 – 1923, 0,12 bm.

Okresný sekretariát Jednotného zväzu slovenských roľníkov v Bánovciach nad Bebravou, 1947 – 1951, 0,72 bm, I.

Okresný sekretariát Jednotného zväzu slovenských roľníkov v Partizánskom, 1949 – 1952, 0,60 bm, I.

Okresný sekretariát Jednotného zväzu slovenských roľníkov v Topoľčanoch, 1947 – 1952, 0,60 bm, I.

IV. Odborové hnutie

Okresná odborová rada v Bánovciach nad Bebravou, 1947 – 1951, 0,24 bm.

Okresná odborová rada v Partizánskom, 1950, 0,24 bm.

Okresná odborová rada v Topoľčanoch, 1945 – 1989, 7,68 bm.

V. 1. Orgány Národného frontu

Okresný výbor Slovenského národného frontu v Bánovciach nad Bebravou, 1948 – 1959, 2,16 bm, I.

Okresný výbor Slovenského národného frontu v Partizánskom, 1949 -1959, 1,66 bm, I.

Okresný výbor Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky v Topoľčanoch, 1976 – 1990, 2,16 bm.

Okresný výbor Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky, sekretariát v Topoľčanoch, 1948 – 1990, 3,84 bm, I.

V. 2. Spoločenské organizácie Národného frontu a ich zariadenia

Mestská mierová rada v Topoľčanoch, 1984 – 1989, 0,10 bm.

Miestna organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Hradišti, 1966 -1970, 0,12 bm.

Okresný výbor Živeny – Československého zväzu žien v Bánovciach nad Bebravou, 1950 – 1951, 0,12 bm.

Okresný výbor Živeny – Československého zväzu žien v Topoľčanoch, 1948 – 1952, 0,12 bm.

Miestny odbor Živeny – Československého zväzu žien v Uhrovci, 1951, 0,12 bm.

Okresný výbor Československého Červeného kríža v Bánovciach nad Bebravou, 1955 – 1960, 0,12 bm, I.

Okresný výbor Československého Červeného kríža v Partizánskom, 1952 – 1960, 0,60 bm, I.

Okresný výbor Československého Červeného kríža v Topoľčanoch, 1949 – 1960 /1965/, 1,56 bm, I.

Okresný výbor Československého poľovníckeho zväzu v Topoľčanoch, 1952 – 1981, 5,88 bm.

Okresný výbor Československého zväzu požiarnej ochrany v Bánovciach nad Bebravou, 1951 – 1959, 0,72 bm.

Okresný výbor Československého zväzu telesnej výchovy v Bánovciach nad Bebravou, 1950 – 1960, 4,44 bm.

Okresný výbor Slovenského zväzu žien v Topoľčanoch, 1967 – 1990, 4,56 bm.

Okresný výbor Socialistickej akadémie v Topoľčanoch, 1968 -1982, 0,84 bm.

Okresný výbor Socialistického zväzu mládeže v Topoľčanoch, 1967 – 1990, 9,84 bm, I.

Okresný výbor telovýchovy a športu v Partizánskom, 1955 – 1956, 0,24 bm.

Okresný výbor Zväzu Cigánov – Rómov na Slovensku v Topoľčanoch, 1970 – 1973, 0,12 bm.

Okresný výbor Zväzu československo – sovietskeho priateľstva v Bánovciach nad Bebravou, 1951 – 1959, 2,52 bm.

Okresný výbor Zväzu československo – sovietskeho priateľstva v Topoľčanoch, 1959 – 1980, 1,56 bm, I.

Okresný výbor Zväzu pre spoluprácu s armádou v Topoľčanoch, 1971 – 1985, 3,36 bm.

Okresný výbor Zväzu požiarnej ochrany v Topoľčanoch, 1960 -1984, 4,44 bm.

Okresný výbor Živeny – Československého zväzu žien v Partizánskom, 1951 – 1952, 0,12 bm.

H. VEDA, KULTÚRA A OSVETA

II. 1. Múzeá

Vlastivedné múzeum Topoľčany, 1971 – 1990, 1,30 bm.

II. 4. Knižnice

Okresná knižnica v Topoľčanoch, 1986 – 1997, 0,84 bm.

II. 5. Kiná a divadlá

Kino Slovan v Bánovciach nad Bebravou, 1951 – 1956, 0,24 bm.

III. 2. Osvetové zbory

Okresný osvetový zbor v Bánovciach nad Bebravou, 1928 – 1929, 0,12 bm.

III. 3. Osvetové rady

Okresná osvetová rada v Bánovciach nad Bebravou, 1946 – 1948, 0,48 bm.

Okresná osvetová rada v Partizánskom, 1946 – 1950, 0,12 bm.

Okresná osvetová rada v Topoľčanoch, 1946 – 1949, 0,36 bm.

III. 4. Osvetové strediská

Mestské kultúrne stredisko v Bánovciach nad Bebravou, 1953 – 1986, 0,36 bm.

Mestské kultúrne stredisko v Partizánskom, 1978 – 1985, 0,12 bm.

Okresné osvetové stredisko v Topoľčanoch, 1954 – 1984, 4,32 bm.

I. ŠKOLSTVO

II. Stredné všeobecnovzdelávacie školy

Gymnázium v Bánovciach nad Bebravou, 1950 – 1953, 0,12 bm, I.

Gymnázium v Topoľčanoch I., 1936 – 1953, 1,44 bm, I.

Gymnázium v Topoľčanoch II., 1970 – 1981, 0,80 bm.

Jedenásťročná stredná škola v Bánovciach nad Bebravou, 1953 – 1960, 0,72 bm, I.

Jedenásťročná stredná škola v Partizánskom, 1953 – 1960, 1,32 bm, I.

Jedenásťročná stredná škola v Topoľčanoch, 1953 – 1961, 1,08 bm, I.

Stredná všeobecnovzdelávacia škola v Bánovciach nad Bebravou, 1960 – 1965, 0,12 bm.

Stredná všeobecnovzdelávacia škola v Partizánskom, 1960 – 1973, 1,80 bm.

Stredná všeobecnovzdelávacia škola v Topoľčanoch, 1960 – 1970, 0,72 bm.

III. Stredné odborné školy

Pedagogické gymnázium v Bánovciach nad Bebravou, 1950 – 1951, 0,12 bm, I.

Stredná ekonomická škola v Topoľčanoch, 1963 – 1985, 4,68 bm.

Stredná odborná škola pre pracujúcich v Partizánskom, 1961 – 1985, 5,04 bm.

Stredná poľnohospodárska technická škola v Bánovciach nad Bebravou, 1957 – 1966, 1,08 bm, I.

Stredná poľnohospodárska technická škola v Beladiciach, 1956 -1967, 0,96 bm, I.

Stredná priemyselná škola v Partizánskom, 1949 – 1986, 4,08 bm.

Stredná priemyselná škola strojnícka v Bánovciach nad Bebravou, (1948) 1951 – 1979, 7,70 bm.

Učiteľská akadémia v Bánovciach nad Bebravou, 1934 – 1950, 0,96 bm, I.

Vyššia priemyselná škola v Partizánskom, 1950 – 1953, 0,36 bm.

IV. Odborné školy

Poľnohospodárska majstrovská škola v Hajnej Novej Vsi, 1954 – 1957, 0,24 bm, I.

Poľnohospodárska účtovnícka škola v Hajnej Novej Vsi, 1952 – 1953, 0,04 bm, I.

Základná odborná škola v Bánovciach nad Bebravou, 1923 – 1952, 1,20 bm.

Základná odborná škola v Nitrianskej Strede, 1951 – 1953, 0,12 bm.

V. Učňovské školy

Obecná učňovská škola v Uhrovci, 1893 – 1938, 0,12 bm.

Poľnohospodárska učňovská škola v Bošanoch, 1958 – 1960, 0,12 bm, I.

Poľnohospodárske odborné učilište v Bánovciach nad Bebravou, 1962 – 1964, 0,12 bm, I.

Poľnohospodárske odborné učilište v Bojnej, 1951 – 1966, 0,48 bm, I.

Poľnohospodárske odborné učilište v Ľudovítovej, 1957 – 1967, 0,12 bm, I.

Poľnohospodárske odborné učilište v Oponiciach, 1957 – 1962, 0,36 bm, I.

Poľnohospodárske odborné učilište v Partizánskom, 1958 – 1965, 0,36 bm, I.

Poľnohospodárske odborné učilište v Podlužanoch, 1959 – 1965, 0,24 bm, I.

Poľnohospodárske odborné učilište v Preseľanoch, 1959 – 1960, 0,12 bm, I.

Poľnohospodárske odborné učilište v Rybanoch, 1958 – 1966, 0,48 bm, I.

Učňovská škola v Topoľčanoch, 1920 – 1979, 6,50 bm.

VI. Základné školy

Národná škola v Ardanovciach, 1920 – 1960, 0,12 bm.

Základná deväťročná škola v Ardanovciach, 1960 – 1965, 0,12 bm.

Národná škola v Bánovciach nad Bebravou, 1880 – 1953, 4,20 bm.

Stredná škola v Bánovciach nad Bebravou, 1911 – 1953, 1,92 bm, I.

Osemročná stredná škola v Bánovciach nad Bebravou, 1953 – 1960, 4,32 bm, I.

Národná škola v Behynciach, 1906 – 1960, 0,60 bm.

Národná škola v Biskupiciach, 1899 – 1960, 0,36 bm.

Základná deväťročná škola v Biskupiciach, 1960 – 1975, 0,12 bm.

Národná škola v Blesovciach, 1920 – 1960, 0,24 bm.

Základná deväťročná škola v Blesovciach, 1960 – 1962, 0,12 bm.

Národná škola v Bojnej, 1919 – 1960, 1 bm.

Stredná škola v Bojnej, 1919 – 1953, 0,72 bm, I.

Osemročná stredná škola v Bojnej, 1953 – 1960, 0,36 bm, I.

Základná deväťročná škola v Bojnej, 1960 – 1971, 0,60 bm.

Národná škola v Borčanoch, 1921 – 1960, 0,40 bm.

Základná deväťročná škola v Borčanoch, 1960 – 1972, 0,24 bm.

Národná škola v Bošanoch, 1899 – 1953, 2,10 bm.

Štátna ľudová škola v Bošanoch, 1924 – 1953, 0,60 bm.

Stredná škola v Bošanoch, 1936 – 1953, 0,60 bm, I.

Osemročná stredná škola v Bošanoch, 1953 – 1960, 0,36 bm, I.

Národná škola v Brezolupoch, 1907 – 1960, 0,50 bm.

Národná škola v Brodzanoch, 1922 – 1961, 0,60 bm.

Štátna ľudová škola v Brodzanoch, (1905) 1919 – 1941, 0,24 bm.

Základná deväťročná škola v Brodzanoch, 1960 – 1961, 0,12 bm.

Národná škola v Čeladinciach, 1919 – 1956, 0,36 bm.

Národná škola v Čermanoch, 1919 – 1960, 0,60 bm.

Národná škola v Čiernej Lehote, 1923 – 1960, 0,80 bm.

Národná škola v Čuklasovciach, 1923 – 1960, 0,36 bm.

Národná škola v Dežericiach, 1923 – 1960, 0,60 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola v Dežericiach, 1927 – 1942, 0,12 bm.

Národná škola v Dolných Držkovciach, 1923 – 1960, 0,48 bm.

Národná škola v Dolných Našticiach, 1925 – 1960, 0,36 bm.

Národná škola v Dubničke, 1933 – 1957, 0,24 bm.

Národná škola v Dvoranoch nad Nitrou, 1926 – 1960, 0,36 bm.

Základná deväťročná škola v Dvoranoch nad Nitrou, 1960 – 1976, 0,32 bm.

Národná škola v Hajnej Novej Vsi, 1920 – 1957, 0,48 bm.

Základná deväťročná škola v Hajnej Novej Vsi, 1957 – 1978, 0,24 bm.

Národná škola v Haláčovciach, 1942 – 1960, 0,48 bm.

Národná škola v Horných Našticiach, 1920 – 1960, 1 bm.

Základná deväťročná škola v Horných Našticiach, 1960 – 1978, 0,24 bm.

Národná škola v Horných Obdokovciach, 1919 – 1953, 0,60 bm.

Osemročná stredná škola v Horných Obdokovciach, 1953 – 1960, 0,24 bm, I.

Národná škola v Horných Ozorovciach, 1921 – 1960, 0,36 bm.

Národná škola v Horných Štitároch, 1905 – 1953, 0,10 bm.

Stredná škola v Horných Štitároch, 1949 – 1953, 0,12 bm, I.

Osemročná stredná škola v Horných Štitároch, 1953 – 1960, 0,24 bm, I.

Národná škola v Hradišti, 1912 – 1956, 0,60 bm.

Národná škola v Hrušovanoch, 1912 – 1960, 0,60 bm.

Národná škola v Chrabranoch, 1919 – 1960, 0,60 bm.

Národná škola v Chudej Lehote, 1934 – 1960, 0,12 bm.

Národná škola v Chynoranoch, 1899 – 1953, 2,94 bm.

Stredná škola v Chynoranoch, 1933 – 1953, 1,08 bm, I.

Osemročná stredná škola v Chynoranoch, 1953 – 1960, 0,36 bm, I.

Základná deväťročná škola v Chynoranoch, 1960 – 1970, 0,72 bm.

Národná škola v Jacovciach, 1898 – 1960, 1,40 bm.

Základná deväťročná škola v Jacovciach, 1960 – 1985, 1,40 bm.

Národná škola v Ješkovej Vsi, 1921 – 1960, 0,36 bm.

Základná deväťročná škola v Ješkovej Vsi, 1960 – 1970, 0,20 bm.

Národná škola v Kamanovej, 1919 – 1960, 0,48 bm.

Základná deväťročná škola v Kamanovej, 1969 – 1977, 0,12 bm.

Národná škola v Klátovej Novej Vsi, 1914 – 1953, 1 bm.

Stredná škola v Klátovej Novej Vsi, 1952 -1953, 0,12 bm, I.

Osemročná stredná škola v Klátovej Novej Vsi, 1953 – 1960, 0,24 bm, I.

Národná škola v Klížskom Hradišti, 1885 – 1960, 1,08 bm.

Štátna ľudová škola v Kolačne, 1897 – 1942 (1946), 0,96 bm.

Národná škola v Koniarovciach, 1897 – 1960, 0,72 bm.

Národná škola v Kovarciach, 1910 – 1952, 1,30 bm.

Stredná škola v Kovarciach, 1945 – 1957, 0,48 bm, I.

Osemročná stredná škola v Kovarciach, 1953 – 1960, 0,60 bm, I.

Základná deväťročná škola v Kovarciach, 1960 – 1979, 1,56 bm.

Národná škola v Krásne, 1900 – 1960, 1 bm.

Národná škola v Krásnej Vsi, 1919 – 1960, 0,84 bm.

Národná škola v Krtovciach, 1919 – 1960, 0,36 bm.

Národná škola v Krušovciach, 1912 – 1953, 1,56 bm.

Stredná škola v Krušovciach, 1949 – 1953, 0,24 bm, I.

Osemročná stredná škola v Krušovciach, 1953 – 1961, 0,48 bm, I.

Základná deväťročná škola v Krušovciach, 1960-1974, 0,96 bm.

Národná škola v Kšinnej, 1920 – 1954, 1,56 bm.

Osemročná stredná škola v Kšinnej, 1954 – 1960, 0,36 bm, I.

Národná škola v Kuzmiciach, 1920 – 1960, 0,36 bm.

Národná škola v Látkovciach, 1957 – 1960, 0,12 bm.

Národná škola v Libichave, 1933 – 1960, 0,24 bm.

Národná škola v Lipovníku, 1925 – 1960, 0,36 bm.

Národná škola v Livinských Opatovciach, 1948 – 1959, 0,12 bm.

Základná deväťročná škola v Livinských Opatovciach, 1960 – 1974, 0,12 bm.

Národná škola v Ludaniciach, 1919 – 1956, 0,84 bm.

Osemročná stredná škola v Ludaniciach, 1956 – 1960, 0,24 bm, I.

Základná deväťročná škola v Ludaniciach, 1960 – 1979, 0,30 bm.

Národná škola v Lužanoch, 1932 – 1960, 0,24 bm.

Národná škola v Ľutove, 1919 – 1960, 0,36 bm.

Národná škola v Malých Bedzanoch, 1920 – 1960, 0,24 bm.

Národná škola v Malých Hostiach, 1925 – 1960, 0,72 bm.

Národná škola v Malých Kršteňanoch, 1929 – 1959, 0,24 bm.

Národná škola v Malých Ripňanoch, 1923 – 1960, 0,48 bm.

Národná škola v Miezgovciach, 1944 – 1960, 0,30 bm.

Základná deväťročná škola v Miezgovciach, 1960 – 1967, 0,12 bm.

Národná škola v Mýtnej Novej Vsi, 1920 – 1960, 0,48 bm.

Základná deväťročná škola v Mýtnej Novej Vsi, 1960 – 1971, 0,12 bm.

Národná škola v Nadliciach, 1908 – 1960, 0,84 bm.

Národná škola v Návojovciach, 1919 – 1960, 0,36 bm.

Základná deväťročná škola v Návojovciach, 1960 – 1971, 0,12 bm.

Národná škola v Nedanovciach, 1905 – 1960, 0,70 bm.

Národná škola v Nedašovciach, 1920 – 1960, 0,60 bm.

Národná škola v Nemčiciach, 1901 – 1959, 1,80 bm.

Národná škola v Nemečkách, 1919 – 1960, 0,36 bm.

Národná škola v Nitrianskej Blatnici, 1922 – 1960, 1 bm.

Základná deväťročná škola v Nitrianskej Blatnici, 1961 – 1962, 0,12 bm.

Národná škola v Nitrianskej Strede, 1920 – 1960, 0,70 bm.

Národná škola v Norovciach, 1921 – 1960, 0,50 bm.

Základná deväťročná škola v Norovciach, 1960 – 1975, 0,12 bm.

Národná škola v Obsolovciach, 1919 – 1960, 0,36 bm.

Národná škola v Omastinej, 1928 – 1961, 0,48 bm.

Základná deväťročná škola v Omastinej, 1960 – 1973, 0,12 bm.

Národná škola v Oponiciach, 1912 – 1960, 0,96 bm.

Základná deväťročná škola v Oponicich, 1965 – 1981, 0,24 bm.

Národná škola v Orešanoch, 1920 – 1960, 0,60 bm.

Národná škola v Otrhánkach, 1921 – 1960, 0,60 bm.

Národná škola v Partizánskom, 1919 – 1960, 0,36 bm.

Stredná škola v Partizánskom, 1945 – 1953, 0,36 bm, I.

Osemročná stredná škola v Partizánskom, 1956 – 1960, 0,36 bm, I.

Základná deväťročná škola v Partizánskom I., 1961 – 1971, 1,80 bm.

Základná deväťročná škola v Partizánskom II., 1961 – 1963, 0,36 bm.

Národná škola v Podhradí, 1925 – 1960, 0,50 bm.

Národná škola v Podlužanoch, 1898 – 1960, 1 bm.

Základná deväťročná škola v Podlužanoch, 1960 – 1975, 0,24 bm.

Národná škola v Prašiciach, 1901 – 1953 /1957/, 1,44 bm.

Stredná škola v Prašiciach, 1948 – 1953, 0,12 bm, I.

Osemročná stredná škola v Prašiciach, 1953 – 1960, 0,48 bm, I.

Národná škola v Pravoticiach, 1920 – 1960, 0,50 bm.

Základná deväťročná škola v Pravoticiach, 1960 – 1966, 0,12 bm.

Národná škola v Práznovciach, 1901 – 1960, 0,70 bm.

Národná škola v Preseľanoch, 1903 – 1953, 1,80 bm.

Stredná škola v Preseľanoch, 1947 – 1953, 0,24 bm, I.

Osemročná stredná škola v Preseľanoch, 1953 – 1960, 0,48 bm, I.

Základná deväťročná škola v Preseľanoch, 1960 – 1978, 1,68 bm.

Národná škola v Prusoch, 1915 – 1958, 0,70 bm.

Národná škola v Radošine, 1898 – 1953, 2,50 bm.

Stredná škola v Radošine, 1946 – 1953, 0,24 bm, I.

Osemročná stredná škola v Radošine, 1953 – 1960, 0,36 bm, I.

Základná deväťročná škola v Radošine, 1968 – 1974, 0,36 bm.

Národná škola v Rajčanoch, 1922 – 1960, 0,50 bm.

Základná deväťročná škola v Rajčanoch, 1960 – 1977, 0,84 bm.

Národná škola v Ruskovciach, 1923 – 1960, 0,36 bm.

Národná škola v Rybanoch, 1920 – 1953, 1 bm.

Stredná škola v Rybanoch, 1948 – 1953, 0,24 bm, I.

Osemročná stredná škola v Rybanoch, 1953 – 1960, 0,48 bm, I.

Národná škola v Skačanoch, 1921 – 1953, 0,72 bm.

Stredná škola v Skačanoch, 1945 – 1953, 0,24 bm, I.

Osemročná stredná škola v Skačanoch, 1953 – 1960, 0,36 bm, I.

Národná škola v Slatine nad Bebravou, 1910 – 1953, 0,50 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola v Slatine nad Bebravou, (1915) 1922 – 1942, 0,36 bm.

Stredná škola v Slatine nad Bebravou, 1947 – 1953, 0,36 bm, I.

Osemročná stredná škola v Slatine nad Bebravou, 1953 – 1960, 0,36 bm, I.

Národná škola v Slatinke nad Bebravou, 1921 – 1960, 0,90 bm.

Národná škola v Solčanoch, 1923 – 1953, 1,32 bm.

Stredná škola v Solčanoch, 1945 – 1953, 0,24 bm, I.

Osemročná stredná škola v Solčanoch, 1953 – 1960, 0,48 bm, I.

Základná deväťročná škola v Solčiankach, 1963 – 1975, 0,24 bm.

Národná škola v Súlovciach, 1920 – 1960, 0,60 bm.

Základná deväťročná škola v Súlovciach, 1960 – 1980, 0,24 bm.

Národná škola v Svrbiciach, 1928 – 1960, 0,24 bm.

Národná škola v Šalgovciach, 1912 – 1953, 0,60 bm.

Osemročná stredná škola v Šalgovciach, 1953 – 1960, 0,24 bm, I.

Národná škola v Šípkove, 1914 – 1957, 1,10 bm.

Národná škola v Šišove, 1920 – 1953, 0,60 bm.

Osemročná stredná škola v Šišove, 1953 – 1960, 0,24 bm, I.

Základná deväťročná škola v Šišove, (1948) 1960 – 1977, 1,20 bm.

Národná škola v Tesároch, 1907 – 1960, 0,50 bm.

Národná škola v Timoradzi, 1899 – 1960, 0,84 bm.

Národná škola v Topoľčanoch I., 1885 – 1953, 6 bm.

Národná škola v Topoľčanoch II., 1872 – 1953, 4 bm.

Stredná škola v Topoľčanoch I., 1903 – 1953, 2,88 bm, I.

Stredná dievčenská škola v Topoľčanoch II., 1945 – 1953, 0,60 bm, I.

Stredná škola v Topoľčanoch III., 1948 – 1953, 0,12 bm, I.

Osemročná stredná škola v Topoľčanoch I., 1953 – 1960, 0,72 bm, I.

Osemročná stredná škola v Topoľčanoch II.,1953 – 1957, 0,48 bm, I.

Základná deväťročná škola v Topoľčanoch II., 1960 – 1970, 0,60 bm.

Základná deväťročná škola v Topoľčanoch III., 1960 – 1965, 0,24 bm.

Základná deväťročná škola v Topoľčanoch IV., 1960 – 1986, 2,80 bm.

Národná škola v Tovarníkoch, 1901 – 1960, 1,68 bm.

Základná deväťročná škola v Tovarníkoch, 1960 – 1976, 0,72 bm.

Národná škola v Trebichave, 1920 – 1961, 0,72 bm.

Základná deväťročná škola v Trebichave, 1960 – 1961, 0,12 bm.

Národná škola v Tvrdomesticiach, 1922 – 1960, 0,60 bm.

Národná škola v Uhrovci, 1879 – 1960, 1,80 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola v Uhrovci, 1845 – 1941, 0,48 bm.

Stredná škola v Uhrovci, 1937 – 1961, 0,72 bm, I.

Osemročná stredná škola v Uhrovci, 1953 – 1960, 0,48 bm, I.

Národná škola v Uhrovskom Podhradí, 1929 – 1960, 0,24 bm.

Základná deväťročná škola v Uhrovskom Podhradí, 1960 – 1966, 0,12 bm.

Národná škola v Urminciach, 1898 – 1953, 1 bm.

Stredná škola v Urminciach, 1948 – 1953, 0,12 bm, I.

Osemročná stredná škola v Urminciach, 1953 – 1960, 0,24 bm, I.

Základná deväťročná škola v Urminciach, 1960 – 1980, 1,44 bm.

Národná škola vo Veľkých Bedzanoch, 1919 – 1959, 0,36 bm.

Základná deväťročná škola vo Veľkých Bedzanoch, 1964 – 1978, 0,12 bm.

Národná škola vo Veľkých Bieliciach, 1905 – 1960, 1,50 bm.

Národná škola vo Veľkých Dvoranoch, 1907 – 1956, 0,50 bm.

Národná škola vo Veľkých Hostiach, 1925 – 1960, 0,50 bm.

Stredná škola vo Veľkých Hostiach, 1948 – 1953, 0,24 bm, I.

Základná deväťročná škola vo Veľkých Hostiach, 1960-1981, 0,24 bm.

Národná škola vo Veľkých Chlievanoch, 1906 – 1960, 0,90 bm.

Národná škola vo Veľkých Ostraticiach, 1902 – 1937, 0,48 bm.

Národná škola vo Veľkých Ripňanoch, 1923 – 1952, 1,50 bm.

Stredná škola vo Veľkých Ripňanoch, 1931 – 1955, 3,52 bm, I.

Osemročná stredná škola vo Veľkých Ripňanoch, 1953 – 1960, 0,48 bm, I.

Národná škola vo Veľkých Uherciach, 1905 – 1953, 3,30 bm.

Stredná škola vo Veľkých Uherciach, 1933 – 1953, 0,60 bm, I.

Osemročná stredná škola vo Veľkých Uherciach, 1953 – 1960, 0,36 bm., I.

Národná škola vo Velušovciach, 1951 – 1960, 0,12 bm.

Národná škola vo Vozokanoch, 1919 – 1960, 0,12 bm.

Národná škola vo Vysočanoch, 1919 – 1958, 0,24 bm.

Národná škola v Zlatníkoch, 1898 – 1953, 1,40 bm.

Stredná škola v Zlatníkoch, 1948 – 1953, 0,12 bm, I.

Osemročná stredná škola v Zlatníkoch, 1953 – 1960, 0,24 bm, I.

Národná škola v Závade, 1921 – 1957, 0,60 bm.

Národná škola v Závade pod Čiernym vrchom, 1921 – 1960, 1 bm.

Národná škola v Žabokrekoch nad Nitrou, 1890 – 1953, 0,80 bm.

Stredná škola v Žabokrekoch nad Nitrou, 1950 – 1953, 0,12 bm, I.

Osemročná stredná škola v Žabokrekoch nad Nitrou, 1953 – 1960, 0,36 bm, I.

Základná deväťročná škola v Žabokrekoch nad Nitrou, 1960 – 1980, 1,20 bm.

Národná škola v Žitnej, 1919 – 1960, 1,04 bm.

VIII. Iné školy a školské zariadenia

Ľudová hospodárska škola v Chynoranoch, 1923 – 1938, 0,24 bm.

Ľudová hospodárska škola vo Veľkých Ripňanoch, 1935 – 1949, 0,12 bm.

Ľudová hospodárska škola v Závade, 1939 – 1943, 0,12 bm.

Ľudová hospodárska škola v Žabokrekoch nad Nitrou, 1900 – 1913, 0,12 bm.

Osobitná škola v Topoľčanoch, 1950 – 1984, 0,24 bm.

Osobitná škola internátna v Tovarníkoch, 1970 – 1978, 0,12 bm.

Štátna roľnícka škola v Bánovciach nad Bebravou, 1942 – 1949, 0,12 bm.

Základná roľnícka škola vo Veľkých Ripňanoch, 1949 – 1951, 0,12 bm.

Zimná škola poľnohospodárskej mládeže v Šalgovciach, 1923 – 1958, 0,12 bm.

IX. Školské správy

Obvodová školská rada v Bánovciach nad Bebravou, 1941 – 1945, 0,12 bm.

Školský inšpektorát v Bánovciach nad Bebravou, 1922 – 1949, 17,76 bm, I.

Školský inšpektorát v Partizánskom, 1949, 0,84 bm, I.

Školský inšpektorát v Topoľčanoch, 1919 – 1949, 10,68 bm.

Škôldozorný úrad v Topoľčanoch, 1701 – 1918, 0,60 bm.

J. ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

I. 1. Nemocnice

Nemocnica s poliklinikou v Bánovciach nad Bebravou, 1957 – 1964, 0,36 bm.

I. 3. Okresné ústavy národného zdravia

Okresný ústav národného zdravia v Bánovciach nad Bebravou, 1950 -1963, 1,56 bm.

Okresný ústav národného zdravia v Partizánskom, 1951 – 1953, 0,36 bm.

Okresný ústav národného zdravia v Topoľčanoch, 1952 – 1983, 5,40 bm.

I. 11. Iné zdravotnícke zariadenia

Okresné veterinárne zariadenie v Bánovciach nad Bebravou, 1955 -1985, 0,72 bm.

Okresné veterinárne zariadenie v Topoľčanoch, 1960 – 1991, 6,84 bm.

II. 1. Nemocenské a sociálne poistenie

Okresná národná poisťovňa v Topoľčanoch, 1945 – 1953, 2,04 bm.

Okresná správa nemocenského poistenia v Topoľčanoch, 1960 – 1975, 0,48 bm.

II. 2. Ústavy sociálnej starostlivosti pre dospelých

Okresný ústav sociálnych služieb v Topoľčanoch, 1981 – 1990, 0,48 bm.

Ústav sociálnej starostlivosti v Kovarciach, 1931 – 1974, 1,20 bm.

II. 3. Ústavy sociálnej starostlivosti pre deti a mládež

Detský ošetrovací ústav v Uhrovci, 1958, 0,12 bm.

Detská opatrovňa v Topoľčanoch, 1886 – 1918, 0,24 bm.

Osobitný detský domov v Tovarníkoch, 1948 – 1956, 0,24 bm.

II. 4. Domy dôchodcov

Domov dôchodcov v Partizánskom, 1966 – 1971, 0,48 bm.

Domov dôchodcov v Horných Obdokovciach, 1934 – 1976, 1,44 bm.

II. 6. Iné sociálne inštitúcie

Okresná starostlivosť o mládež v Topoľčanoch, 1931 – 1949, 0,96 bm.

K. NÁBOŽENSKÉ ORGANIZÁCIE

VI. Farské úrady

Evanjelický a. v. farský úrad v Horných Ozorovciach, 1871 – 1905, 0,10 bm.

Evanjelický a. v. farský úrad v Podlužanoch, 1784 – 1900, 0,12 bm.

Evanjelický a. v. farský úrad v Uhrovci, 1883 – 1937, 0,12 bm.

Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Nitrianskej Strede, 1610 – 1987, 3,36 bm.

Rímskokatolícky farský úrad v Bánovciach nad Bebravou, 1714 -1905, 0,24 bm.

Rímskokatolícky farský úrad v Dežericiach, 1883 – 1919, 0,12 bm.

Rímskokatolícky farský úrad v Šišove, 1773 – 1900, 0,24 bm.

Rímskokatolícky farský úrad vo Veľkých Chlievanoch, 1762 – 1786, 0,12 bm.

Rímskokatolícky farský úrad vo Veľkom Klíži, 1705 – 1974, 2,64 bm.

Rímskokatolícky farský úrad vo Vysočanoch, 1762 – 1893, 0,12 bm.

M. RODINY A OSOBY

II. Osoby

Ján Ďuriš, (1926) 1939 – 1950 (1978), 1,06 bm.

N. CECHY, SPOLKY A ZÁUJMOVÉ ORGANIZÁCIE

II. Živnostenské spoločenstvá

Obchodné grémium v Bánovciach nad Bebravou, 1938 – 1949, 2,20 bm, I.

Odborné spoločenstvo hostinských a výčapníkov v Topoľčanoch, 1936 – 1949, 0,12 bm, I.

Odborné spoločenstvo mäsiarov a údenárov v Topoľčanoch, (1918) 1938 – 1949, 0,48 bm, I.

Odborné spoločenstvo mlynárov v Topoľčanoch, 1937 – 1949, 1,32 bm, I.

Okresné spoločenstvo obchodníkov v Bánovciach nad Bebravou, 1938 – 1949 (1951), 1,68 bm, I.

Okresné živnostenské spoločenstvo v Bánovciach nad Bebravou, 1890 – 1951, 8,04 bm, I.

Okresné živnostenské spoločenstvo v Topoľčanoch, (1867) 1925 -1951, 9,72 bm, I.

III. Urbarialisti, komposesoráty, pasienkové spoločenstvá

Bývalí urbárnici v Horných Ozorovciach, 1910 – 1944, 0,12 bm.

Bývalí urbárnici v Kovarciach, 1913, 0,12 bm.

Bývalí urbárnici v Rajčanoch, 1943 – 1949 (1953), 0,12 bm.

Urbárska obec v Mýtnej Novej Vsi, 1934 – 1950, 0,03 bm.

Spoločenstvo jednotne hospodáriacich roľníkov v Závade pod Čiernym vrchom, 1968 – 1975, 0,12 bm.

IV. Spolky

Dobrovoľný hasičský zbor v Bánovciach nad Bebravou, 1874 – 1961, 0,84 bm.

Dobrovoľný hasičský zbor v Držkovciach, 1926 – 1937, 0,12 bm.

Dobrovoľný hasičský zbor v Radiši, 1938 – 1954, 0,12 bm.

Dobrovoľný hasičský zbor v Šišove, 1926 – 1950, 0,12 bm.

Dobrovoľný hasičský zbor v Uhrovci, 1926 – 1942, 0,12 bm.

Dobrovoľný hasičský zbor v Žitnej, 1925 – 1953, 0,12 bm.

Invalidský a penzijný spolok robotníkov v Uhrovci, 1909 – 1931, 0,10 bm

Lovecký ochranný spolok v Bánovciach nad Bebravou, 1930 – 1949, 0,12 bm.

Ľudovýchovný spolok v Topoľčanoch, 1893 – 1913, 0,12 bm.

Ľudový rybársky spolok v Bánovciach nad Bebravou, 1948 – 1957, 0,36 bm.

Miestny spolok Československého Červeného kríža v Bánovciach nad Bebravou, 1922 – 1927, 0,12 bm, I.

Rozvoj v Bánovciach nad Bebravou, 1927 – 1941, 0,12 bm.

Okresná hasičská jednota v Bánovciach nad Bebravou, 1925 – 1952, 0,72 bm.

Okresná hospodárska a lesnícka jednota v Topoľčanoch, 1932 – 1942, 0,24 bm.

Okresné poľovnícke ochranné združenie v Bánovciach nad Bebravou, 1930 – 1960, 0,72 bm.

Okresné poľovnícke ochranné združenie v Partizánskom, 1949 – 1960, 0,72 bm.

Okresné poľovnícke ochranné združenie v Topoľčanoch, 1927 – 1962, 2,52 bm.

V. Záujmové organizácie

Divadelný krúžok ochotníkov v Tovarníkoch, 1932 – 1939, 0,12 bm.

Odbor Klubu československých turistov v Bánovciach nad Bebravou, 1933 – 1935, 0,12 bm.

Okresná hospodárska a lesnícka jednota v Topoľčanoch, 1932 – 1943, 0,24 bm.

1. oddiel Zväzu junákov-skautov a skautiek ČSR v Uhrovci, 1937 – 1938, 0,12 bm.

Slovenská ovocinárska spoločnosť v Topoľčanoch, 1937 – 1938, 0,12 bm.

Sokol, telovýchovná jednota v Topoľčanoch, 1931, 0,12 bm.

Telovýchovná jednota Spartak v Bánovciach nad Bebravou, 1969, 0,12 bm.

Židovská telocvičná jednota Makabi v Bánovciach nad Bebravou, 1933 – 1938, 0,12 bm.

O. ZBIERKY

III. Rukopisy (rozličnej proveniencie)

Zbierka rukopisov rozličnej proveniencie, 1723 – 1896, 0,24 bm.

Zbierka rozličných písomností týkajúcich sa Hlinkovej slovenskej ľudovej strany v okrese Bánovce nad Bebravou, 1940 – 1945, 0,48 bm.

IV. Mapy, plány a technická dokumentácia

Zbierka máp a plánov, 1855 – 1960, 164 kusov.

V. Plagáty a letáky

Zbierka plagátov a letákov, 20. stor., 1 bm.

VII. 1.Fotografie, fotonegatívy, diapozitívy

Zbierka fotografií Topoľčian, 2. pol. 20. stor., 1 bm.

VII. 3. Videozáznamy

Zbierka videozáznamov,20. stor., 35 kusov, I.

XI. Iné zbierky

Zbierka novinových článkov k výstavbe sochy Ľudovíta Štúra v Bánovciach nad Bebravou, 1935 – 1938, 0,60 bm.

Zbierka obecných kroník – A, 1900 – 1991, 1 bm (81 kusov).

Zbierka školských kroník – B, 1885 – 1999, 2 bm (66 kusov).

Zbierka kroník a pamätných kníh, 1952 – 1999, 0,5 bm (43 kusov).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *