Štátny okresný archív v Nitre

Nasledujúce údaje sú z publikácie Informatívny sprievodca štátnych archívov Slovenskej republiky II/1, ktorú vydal odbor archívnictva a spisovej služby MV SR v Bratislave v roku 2001.

ŠTÁTNY OKRESNÝ ARCHÍV V NITRE

Pod Katrušou 1

949 05 Nitra – Horné Krškany

Telefón: 087/651 66 20

Súpis archívnych fondov a zbierok

A. ŠTÁTNA MOC, SPRÁVA A SAMOSPRÁVA

XIV. 3. Maďarská okupačná správa v rokoch 1938 – 1945 (1944) – hlavnoslúžnovské úrady

Hlavnoslúžnovský úrad vo Vrábľoch II, 1938 – 1945, 6 bm, I.

XVI. 2. Finančné správy

Hospodársky dozorca vo Vrábľoch, 1943 – 1944, 0,24 bm.

Okresná finančná správa v Nitre, 1973 – 1982, 2 bm.

XVI. 3. Daňové a berné úrady

Daňová správa v Nitre, 1943 – 1949, 30 bm.

Daňová správa v Zlatých Moravciach, (1916) 1933 – 1949, 60 bm.

Daňový úrad v Nitre, 1923 – 1950, 1,80 bm.

XXI. 2. Okresné úrady do roku 1945

Okresný úrad v Nitre, 1914 – 1945, 81 bm, I.

Okresný úrad v Zlatých Moravciach, (1922) 1923 – 1945, 41 bm, I, K.

Okresný úrad vo Vrábľoch, (1913) 1923 – 1939, 33 bm, I.

XXI. 3. Štátne odborné úrady do roku 1945

Okresný výbor vicinálnych ciest v Nitre, 1924 – 1944, 2,40 bm, I.

Správa vicinálnych ciest vo Vrábľoch, 1915 – 1943, 1 bm, I.

Úrad práce v Nitre, 1929 – 1945, 0,77 bm, I.

Úrad práce v Zlatých Moravciach, 1939 – 1947, 1 bm, I.

Verejná sprostredkovateľňa práce v Zlatých Moravciach, 1926 – 1940, 0,20 bm, I.

Okresná verejná sprostredkovateľňa práce v Nitre, 1935 – 1940, 0,05 bm.

Okresná verejná sprostredkovateľňa práce vo Vrábľoch, 1933 – 1938, 0,10 bm, I.

XXII. 1. Jednotné národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Jednotný národný výbor v Nitre, 1949 – 1954, 33 bm, I.

XXII. 2. Okresné národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Okresný národný výbor v Nitre, 1945 – 1990, 330 bm.

Okresný národný výbor v Zlatých Moravciach, 1945 – 1960, 80,30 bm, I.

Okresný národný výbor vo Vrábľoch, 1945 – 1960, 54,34 bm, I.

XXII. 3. Štátne odborné úrady v rokoch 1945 – 1990

Katastrálny meračský úrad v Nitre, 1950 – 1960, 20 bm.

Katastrálny meračský úrad v Zlatých Moravciach, 1850 – 1952, 10,40 bm.

Okresná správa cestovného ruchu v Nitre, 1985 – 1992, 6 bm.

Okresná správa ciest v Nitre, 1946 – 1990, 29,50 bm.

Okresná poľnohospodárska správa v Nitre, 1957 – 1982, 122 bm.

Okresná údržba miestnych komunikácií v Nitre, 1968 – 1990, 10,80 bm.

Okresná veterinárna správa v Nitre, 1972 – 1990, 0,05 bm.

Okresný úrad ochrany práce v Nitre, 1946 – 1949, 0,88 bm, I.

Okresný úrad ochrany práce vo Vrábľoch, 1946 – 1949 (1952), 0,38 bm, I.

Okresný úrad ochrany práce v Zlatých Moravciach, (1941) 1946 – 1948, 0,74 bm, I.

XXII. 4. Okresné kontrolné a štatistické orgány v rokoch 1945 – 1990

Okresná služba Štátneho štatistického úradu v Nitre, (1947) 1951 – 1960, 3,65 bm, I.

Okresná služba Štátneho štatistického úradu v Zlatých Moravciach, (1949) 1951 – 1960, 1,70 bm, I.

Okresná služba Štátneho štatistického úradu vo Vrábľoch, 1950 –1960, 1 bm, I.

Okresné oddelenie Slovenského štatistického úradu v Nitre, 1952 –1970 (1972), 30,20 bm.

XXIII. 1. Okresné úrady od roku 1991

Okresný úrad v Nitre, 1991 – 1996, 0,01 bm.

XXIII. 2. Štátne odborné úrady od roku 1991

Okresný úrad práce v Nitre, (1982) 1991 – 1996, 0,03 bm.

XXIV. 1. Magistráty do roku 1945

Magistrát mesta Nitry, 1609 – 1922, 19,50 bm.

XXIV. 2. Mestské úrady do roku 1945

Mestský úrad v Nitre, 1923 – 1945, 39,45 bm, I.

XXIV. 4. Notárske úrady do roku 1945

Obecný notársky úrad v Nitre, 1913 – 1945, 2 bm, I.

Obecný notársky úrad v Zlatých Moravciach, 1896 – 1941, 3 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Beladiciach, 1874 – 1945, 3,50 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Cabaji, 1873 – 1945, 3,80 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Čiernych Kľačanoch, 1861 – 1945, 2,80 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Čifároch, 1909 – 1955, 0,50 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Ďarmotách nad Žitavou – Žitavciach, 1924 –1941, 0,25 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Dolných Lefantovciach, 1898 – 1945, 2 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Dolných Slažanoch, 1769 – 1945, 1,30 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Hosťovciach, 1867 – 1945, 2 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Ivanke pri Nitre, 1890 – 1945, 1,70 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Jelenci, 1889 – 1945, 10 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Jelšovciach, 1926 – 1944, 1,40 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Klasove, 1902 – 1944, 0,30 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Lapášskych Ďarmotách, 1891 – 1945, 5 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Malých Vozokanoch, 1898 – 1945, 3 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Mojmírovciach, 1877 – 1945, 7 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Nitre – okolie, 1923 – 1942, 2,50 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Novej Vsi nad Žitavou, 1888 – 1943, 1 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Nových Sadoch, 1909 – 1945, 4 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Obyciach, 1909 – 1944, 1,40 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Pohraniciach, 1865 – 1945 (1946), 3,80 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Poľnom Kesove, 1939 – 1944, 0,60 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Tesároch nad Žitavou , 1891 – 1945, 3 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Topoľčiankach, 1889 – 1948, 6,50 bm, I.

Obvodný notársky úrad vo Veľkom Cetíne, 1925 – 1945, 0,30 bm, I.

Obvodný notársky úrad vo Veľkom Záluží, 1708 – 1944, 2,40 bm, I.

Obvodný notársky úrad vo Vrábľoch, 1938 – 1944, 2 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Zbehoch, 1893 – 1944, 0,40 bm.

Obvodný notársky úrad v Zlatých Moravciach, 1942 – 1945, 0,50 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Zlatých Moravciach – okolie, 1891- 1941, 11 bm, I.

XXV. 1. Mestské národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Mestský národný výbor v Nitre, 1945 – 1960, 61,10 bm.

Mestský národný výbor v Zlatých Moravciach, 1945 – 1985, 44,50 bm.

Mestský národný výbor vo Vrábľoch , 1950 – 1990, 50,41 bm.

XXV. 2. Obvodné úrady miestnych národných výborov v rokoch 1945 – 1990

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Cabaji I, 1945 – 1950, 0,90 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Cabaji II, 1969 – 1971, 0,80 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Čiernych Kľačanoch, 1926 – 1949, 1 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Čifároch, 1945 – 1950, 0,50 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Dolných Lefantovciach, 1945 – 1950, 0,60 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Dolných Lefantovciach II, 1969 – 1971, 1,80 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Dolných Slažanoch, 1928 – 1950, 0,90 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Golianove, 1945 – 1950, 0,30 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Hosťovciach, 1946 – 1949, 0,20 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Hosťovciach II, 1969 – 1971, 1,40 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Ivanke pri Nitre, 1938 – 1950, 0,90 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Ivanke pri Nitre II, 1969 – 1971, 1,20 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Jelenci, 1938 – 1950, 1,60 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Jelenci II, 1969 – 1971, 2,52 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Jelšovciach I, 1945 – 1950, 0,60 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Klasove, 1945 – 1950, 0,50 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Klasove II, 1969 – 1971, 1,78 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Lapáši, 1969 – 1971, 0,84 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Lukáčovciach, 1919 – 1945 (1955), 0,30 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Malých Vozokanoch, 1926 – 1950, 0,50 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Malých Vozokanoch II, 1968 – 1971, 3 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Mojmírovciach, 1945 -1950, 0,35 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Mojmírovciach II, 1969 – 1971, 1,40 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Nevericiach, 1921 – 1949, 0,60 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov Nitra – okolie, 1945 –1950, 0,50 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Nových Sadoch, 1945 -1950, 0,60 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Nových Sadoch II, 1969 –1971, 1,20 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Obyciach, 1892 – 1950, 0,50 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Pohraniciach, 1941 – 1949, 0,90 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Pohraniciach II, 1969 – 1971, 1,32 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Poľnom Kesove, 1945 –1950, 0,50 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Rišňovciach, 1969 – 1971, 3,24 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Sládečkovciach, 1969 –1971, 1,66 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Tesároch nad Žitavou, 1930 – 1951, 2 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Tesárskych Mlyňanoch, 1969 – 1971, 2,40 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Topoľčiankach, 1945 – 1949, 1,60 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Topoľčiankach II, 1969 – 1971, 5,40 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Veľkom Cetíne, 1945 –1949, 0,30 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Veľkom Cetíne II, 1969 –1971, 0,80 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Veľkom Záluží, 1928 –1950, 0,80 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Vrábľoch, 1945 – 1949, 0,90 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Vrábľoch II, 1969 – 1971, 2,40 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Výčapoch – Opatovciach, 1969 – 1971, 1,68 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Zlatých Moravciach, 1922 – 1950, 3,10 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Zlatých Moravciach II, 1969 – 1971, 2,64 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Žitavciach, 1945 – 1949, 0,30 bm.

XXV. 3. Miestne národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Miestny národný výbor v Alekšinciach,1950 – 1989, 5,70 bm.

Miestny národný výbor v Andači, 1957 – 1969, 0,65 bm.

Miestny národný výbor v Bábe, 1956 – 1985, 3,50 bm.

Miestny národný výbor v Babindole, 1938 – 1975, 1,60 bm.

Miestny národný výbor v Bádiciach, 1950 – 1967, 0,40 bm.

Miestny národný výbor v Beladiciach, 1945 – 1988 (1990), 3,60 bm.

Miestny národný výbor v Branči, 1950 – 1990, 4,60 bm.

Miestny národný výbor v Cabaj – Čápore, 1974 – 1990, 7,60 bm, I.

Miestny národný výbor v Cabaji, 1950 – 1973, 1,80 bm.

Miestny národný výbor v Čab – Sile, 1959 – 1976, 0,75 bm.

Miestny národný výbor v Čabe, 1953 – 1976 , 0,50 bm.

Miestny národný výbor v Čakajovciach, 1948 – 1990 (1991), 5,90 bm.

Miestny národný výbor v Čápore, 1950 – 1973, 2,10 bm.

Miestny národný výbor v Čaradiciach, 1948 – 1990, 5,60 bm.

Miestny národný výbor v Čechynciach, 1975 – 1982, 0,01 bm.

Miestny národný výbor v Čeľadiciach, 1951 – 1986, 3,50 bm, I.

Miestny národný výbor v Červenom Hrádku, 1950 – 1974 (1975), 1,80 bm.

Miestny národný výbor v Čiernych Kľačanoch, 1950 – 1986, 3,85 bm.

Miestny národný výbor v Čifároch, 1950 – 1968, 1 bm.

Miestny národný výbor v Dolnom Vinodole, 1949 – 1960, 0,50 bm.

Miestny národný výbor v Dolných Krškanoch, 1950 – 1973, 2,90 bm.

Miestny národný výbor v Dolných Lefantovciach, 1951 – 1968, 1 bm.

Miestny národný výbor v Dolných Obdokovciach, 1949 – 1987, 3,40 bm.

Miestny národný výbor v Dolných Slažanoch, 1950 – 1960, 0,50 bm.

Miestny národný výbor v Dolných Štitároch, 1952 – 1974, 0,80 bm.

Miestny národný výbor v Drážovciach, 1956 – 1974, 1,70 bm.

Miestny národný výbor v Dyčke, 1949 – 1974, 1,10 bm.

Miestny národný výbor v Golianove, 1950 – 1967, 0,70 bm.

Miestny národný výbor v Hájskom, 1900 – 1969, 2,01 bm.

Miestny národný výbor v Hornom Ohaji, 1883 – 1974, 6 bm.

Miestny národný výbor v Hornom Vinodole, 1946 – 1960, 0,50 bm.

Miestny národný výbor v Horných Krškanoch, 1954 – 1960, 0,34 bm.

Miestny národný výbor v Horných Lefantovciach, 1947 – 1975, 1,40 bm.

Miestny národný výbor v Horných Slažanoch, 1950 – 1960, 0,20 bm.

Miestny národný výbor v Hostí, 1950 – 1987, 4,90 bm.

Miestny národný výbor v Hosťovciach, 1951 – 1968, 0,70 bm.

Miestny národný výbor v Hosťovej, 1951 – 1975, 1,40 bm.

Miestny národný výbor v Hruboňove, 1951 – 1964, 0,60 bm.

Miestny národný výbor v Choči, 1950 – 1990, 4,10 bm.

Miestny národný výbor v Chrášťanoch, 1960 – 1975, 1,80 bm.

Miestny národný výbor v Chrenovej, 1950 – 1960, 0,24 bm.

Miestny národný výbor v Chyzerovciach, 1940 – 1968, 0,80 bm.

Miestny národný výbor v Ivanke pri Nitre, 1950 – 1976, 3,50 bm.

Miestny národný výbor v Jarku, 1942 – 1968, 0,60 bm.

Miestny národný výbor v Jedľových Kostoľanoch, 1950 – 1989, 5,50 bm.

Miestny národný výbor v Jelenci, (1933) 1950 – 1990, 7,10 bm.

Miestny národný výbor v Jelšovciach, 1951 – 1959, 1,50 bm.

Miestny národný výbor v Kapinciach, 1961 – 1968, 0,17 bm.

Miestny národný výbor v Klasove, 1950 – 1963, 1,50 bm.

Miestny národný výbor v Kňažiciach, 1950 – 1958, 0,15 bm.

Miestny národný výbor v Koliňanoch, 1950 – 1990 (1991), 8,40 bm.

Miestny národný výbor v Kostoľanoch pod Tribečom, 1949 – 1990, 3,50 bm.

Miestny národný výbor v Kyneku, 1950 – 1960, 0,16 bm.

Miestny národný výbor v Ladiciach, 1951 – 1989, 3,50 bm.

Miestny národný výbor v Lapáši, 1954 – 1984, 2,66 bm.

Miestny národný výbor v Lapášskych Ďarmotách, 1931 – 1949, 0,30 bm.

Miestny národný výbor v Lefantovciach, 1976 – 1990, 6 bm.

Miestny národný výbor v Lehote, 1953 – 1969, 0,60 bm.

Miestny národný výbor v Lovciach, 1950 – 1986, 3,30 bm.

Miestny národný výbor v Lúčnici nad Žitavou, 1960 – 1969, 1 bm.

Miestny národný výbor v Ľudovítovej, 1947 – 1960, 4 bm.

Miestny národný výbor v Lukáčovciach, 1950 – 1974, 2,05 bm.

Miestny národný výbor v Lužiankach, 1953 – 1975, 1,30 bm.

Miestny národný výbor v Machulinciach, 1950 – 1989, 8,10 bm.

Miestny národný výbor v Malom Bábe, 1948 – 1957, 0,50 bm.

Miestny národný výbor v Malom Lapáši, 1912 – 1960, 0,50 bm.

Miestny národný výbor v Malom Záluží, 1960 – 1968, 0,50 bm.

Miestny národný výbor v Malých Chrášťanoch, 1951 – 1960, 0,30 bm.

Miestny národný výbor v Malých Chyndiciach, 1909 – 1969, 0,60 bm.

Miestny národný výbor v Malých Vozokanoch, 1950 – 1974 (1975), 1,90 bm.

Miestny národný výbor v Mankovciach, 1952 – 1988, 2,90 bm.

Miestny národný výbor v Martine nad Žitavou, 1950 – 1988, 2,50 bm.

Miestny národný výbor v Martinovej, 1952 – 1960, 0,24 bm.

Miestny národný výbor v Mecheniciach, 1950 – 1967, 0,10 bm.

Miestny národný výbor v Meleku, 1946 – 1968, 1 bm.

Miestny národný výbor v Mlyňanoch, 1950 – 1968, 0,36 bm.

Miestny národný výbor v Mlynárciach, 1950 – 1960, 0,48 bm.

Miestny národný výbor v Mojmírovciach, 1947 – 1987, 10 bm.

Miestny národný výbor v Nemčiňanoch, 1945 – 1986, 3,50 bm.

Miestny národný výbor v Nevericiach, 1950 – 1989, 5 bm.

Miestny národný výbor v Nevidzanoch, 1950 – 1989, 5,70 bm.

Miestny národný výbor v Nitranoch, 1956 – 1966, 0,40 bm.

Miestny národný výbor v Nitrianskych Hrnčiarovciach, 1954 – 1970, 1,10 bm.

Miestny národný výbor v Novej Vsi nad Žitavou, 1950 – 1990, 8,20 bm.

Miestny národný výbor v Nových Sadoch, 1950 – 1968, 1 bm.

Miestny národný výbor v Nových Vozokanoch, 1975 – 1989, 4,60 bm.

Miestny národný výbor v Obyciach, 1950 – 1985, 4,20 bm.

Miestny národný výbor v Opatovciach nad Žitavou, 1950 – 1958, 0,20 bm.

Miestny národný výbor v Pani, 1950 – 1990, 4,20 bm.

Miestny národný výbor v Podhoranoch, 1960 – 1969, 0,40 bm.

Miestny národný výbor v Pohraniciach, 1950 – 1989, 7 bm.

Miestny národný výbor v Poľnom Kesove, 1950 – 1968, 0,70 bm.

Miestny národný výbor v Pustom Chotári, 1950 – 1960, 0,30 bm.

Miestny národný výbor v Rišňovciach, 1945 – 1961, 2,15 bm.

Miestny národný výbor v Rohožnici, 1948 – 1959, 0,50 bm.

Miestny národný výbor v Rumanovej, 1953 – 1989, 2,85 bm.

Miestny národný výbor v Sile, 1953 – 1960, 0,20 bm.

Miestny národný výbor v Skýcove, 1950 – 1989, 4,20 bm.

Miestny národný výbor v Sládečkovciach, 1961 – 1990, 3 bm, I.

Miestny národný výbor v Slažanoch, 1960 – 1968, 1,25 bm.

Miestny národný výbor v Slepčanoch, 1952 – 1989, 3,30 bm.

Miestny národný výbor v Sokolníkoch, 1953 – 1960, 0,40 bm.

Miestny národný výbor v Sulanoch, 1950 – 1960, 0,15 bm.

Miestny národný výbor v Svätoplukove, 1950 – 1975, 2,50 bm.

Miestny národný výbor v Štefanovičovej, 1950 – 1986, 1 bm.

Miestny národný výbor v Šuriankach, 1950 – 1959, 0,55 bm.

Miestny národný výbor v Tajnej, 1947 – 1964, 0,60 bm.

Miestny národný výbor v Telinciach, 1946 – 1975, 1,35 bm.

Miestny národný výbor v Tesároch nad Žitavou, 1950 – 1967, 0,60 bm.

Miestny národný výbor v Tesárskych Mlyňanoch , 1960 – 1973, 3,64 bm.

Miestny národný výbor v Topoľčiankach, 1946 – 1985, 5,73 bm.

Miestny národný výbor vo Vojke nad Žitavou, 1946 – 1960, 2,98 bm.

Miestny národný výbor vo Večiciach, 1950 – 1987, 3 bm.

Miestny národný výbor vo Veľkej Doline, 1950 – 1990, 4,40 bm.

Miestny národný výbor vo Veľkom Bábe, 1948 – 1955, 0,50 bm.

Miestny národný výbor vo Veľkom Cetíne, 1950 – 1968, 1,10 bm.

Miestny národný výbor vo Veľkom Lapáši, 1926 – 1966, 0,50 bm.

Miestny národný výbor vo Veľkom Záluží, 1934 – 1987, 5,50 bm.

Miestny národný výbor vo Veľkých Chrášťanoch, 1951 – 1960, 0,40 bm.

Miestny národný výbor vo Veľkých Chyndiciach, 1950 – 1972, 1 bm.

Miestny národný výbor vo Veľkých Janíkovciach, 1917 – 1974, 3,70 bm.

Miestny národný výbor vo Veľkých Vozokanoch, 1948 – 1974, 2,10 bm.

Miestny národný výbor vo Vieske nad Žitavou, 1950 – 1989, 3,80 bm.

Miestny národný výbor vo Vinodole, 1960 – 1983, 6 bm.

Miestny národný výbor vo Volkovciach, 1954 – 1987, 5,40 bm.

Miestny národný výbor vo Výčapkoch, 1957 – 1960, 0,15 bm.

Miestny národný výbor vo Výčapoch – Opatovciach, 1950 – 1990, 7 bm.

Miestny národný výbor v Zbehoch, 1951 – 1982, 5,20 bm.

Miestny národný výbor v Zlatne, 1953 – 1987, 1,60 bm.

Miestny národný výbor v Žikave, 1951 – 1989, 2,30 bm.

Miestny národný výbor v Žiranoch, 1954 – 1989, 5,50 bm.

Miestny národný výbor v Žitavanoch, 1958 – 1974, 1,10 bm.

Miestny národný výbor v Žitavciach, 1950 – 1967, 1,20 bm.

XXV. 4. Iné miestne úrady v rokoch 1945 – 1990

Útvar hlavného architekta mesta Nitry, 1956 – 1972, 2 bm.

XXVI. 2. Miestna samospráva od roku 1991

Obecný úrad v Cabaj – Čápore, 1990 – 1992, 0,10 bm.

Obecný úrad v Choči, 1991 – 1992, 0,01 bm.

B. JUSTÍCIA

IV. 4. Okresné súdy od roku 1872

Okresný súd v Nitre, 1872 – 1958, 11,70 bm, I.

Okresný súd v Nitre – sirotský úrad I. stolice v Nitre, 1925 – 1927, 0,20 bm.

Okresný súd v Nitre – verejný poručník v Nitre, 1944 – 1948, 0,20 bm.

Okresný súd v Zlatých Moravciach, 1875 – 1951, 52,60 bm, I.

Okresný súd v Zlatých Moravciach – verejný poručník v Zlatých Moravciach, 1950 – 1952, 0,36 bm.

Okresný súd vo Vrábľoch, 1885 – 1936, 24,90 bm, I.

VII. Orgány prokuratúry

Okresná prokuratúra v Nitre, 1948 – 1985, 12,42 bm.

Okresná prokuratúra v Zlatých Moravciach, 1949 – 1960, 2,50 bm.

Okresná prokuratúra vo Vrábľoch, 1949 – 1960, 3 bm.

C. ARMÁDA A BEZPEČNOSŤ

II. 4. Veliteľstvá brannej výchovy

Obvodné veliteľstvo brannej výchovy v Čiernych Kľačanoch, 1943 – 1944, 0,02 bm, I.

Obvodné veliteľstvo brannej výchovy v Zlatých Moravciach, 1943, 0,12 bm, I.

II. 5. Stráž obrany štátu

Stráž obrany štátu v Nitre, 1939, 0,30 bm.

VIII. Iné policajno – bezpečnostné orgány

Slovenská záchranná služba, okresný poradný zbor v Zlatých Moravciach, 1941, 0,02 bm, I.

E. HOSPODÁRSTVO

V. 2. Roľnícke komory (1942 – 1947)

Okresná roľnícka komisia v Nitre, 1945 – 1949, 0,90 bm.

Oblastná úradovňa Roľníckej komory v Zlatých Moravciach, 1942 –1946, 0,20 bm, I.

VIII. 1. Pozemné stavebníctvo

BEX BAU, stavebno – obchodná spoločnosť v Nitre, 1991 – 1997, 6,70 bm.

Okresný stavebný podnik v Nitre, 1949 – 1992, 2,10 bm.

XII. 1. Služby

Kovoplast, š. p. v Nitre, 1976 – 1991, 0,03 bm.

Zelokvet, š. p. v Nitre, 1966 – 1991, 2,70 bm.

Komunálne služby, š. p. v Nitre, 1952 – 1992, 21,30 bm.

Komunálne služby, š. p. v Sládečkovciach, 1961-1992, 2,50 bm.

Reštaurácie, š. p. v Nitre, 1953 – 1994, 6,70 bm.

Službyt, s.r.o. v Nitre (Bytový podnik v Nitre) , 1951 – 1991, 17 bm.

XII. 2. Stavebné organizácie

Mestský stavebný podnik v Nitre, 1968 – 1992, 5,30 bm.

F. DRUŽSTEVNÍCTVO

I. Úverové družstvá

Kresťanské sociálne a svojpomocné úverové družstvo v Nitre, 1907 – 1918, 0,04 bm.

Úverové družstvo v Hostí, 1927 – 1957, 0,04 bm.

III. 2. Jednotné roľnícke družstvá

Jednotné roľnícke družstvo v Andači, 1958 – 1971, 4 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Čaradiciach, 1950 – 1952, 0,15 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Dolných Štitároch, 1949 – 1967, 0,70 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Hornej Kráľovej, 1954 – 1971, 0,12 bm

Jednotné roľnícke družstvo v Horných Krškanoch, 1950 – 1959, 1,05 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Hosťovciach, 1948 – 1956, 5 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Chrenovej, 1950 – 1957, 0,27 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Chyzerovciach, 1961, 0,02 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Ivanke pri Nitre, 1968, 0,12 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Jarku, 1957 – 1968, 6 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Jedľových Kostoľanoch, 1959 – 1960, 1 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Jelšovciach, 1956 – 1976, 5,70 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Lapáši, 1961 – 1964, 0,12 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Mlyňanoch, 1951, 0,12 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Mojmírovciach, 1957 – 1964, 9 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Nemčiňanoch, 1951 – 1958, 0,05 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Nitranoch, 1962, 0,05 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Rišňovciach, 1958 – 1975, 1,08 bm.

Jednotné roľnícke družstvo vo Veľkých Janíkovciach, 1947 – 1962, 6 bm.

Jednotné roľnícke družstvo vo Veľkých Vozokanoch, 1949 – 1974, 6,12 bm.

Jednotné roľnícke družstvo vo Volkovciach, 1962 – 1964, 0,05 bm.

Jednotné roľnícke družstvo vo Vrábľoch, 1955, 0,12 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Zlatých Moravciach, 1951 – 1964, 22 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Žikave, 1959 – 1960, 0,12 bm.

III. Iné výrobné družstvá

Všeobecné výrobné, nákupné a konzumné družstvo v Nitre, 1945 –1950, 0,02 bm, I.

V. Stavebné bytové družstvá

Bytové družstvo v Nitre, 1940 – 1962, 10,50 bm.

Družbyt, podnik Slovenského zväzu bytových družstiev v Nitre, 1983 – 1990, 8,10 bm.

Kompservis v Nitre, 1989 – 1990, 1,40 bm.

VI. Iné družstevné organizácie

Potravné a speňažujúce družstvo v Pani, 1944 – 1953, 0,02 bm, I.

Potravné družstvo v Cabaj – Čápore, 1898 – 1958, 1,50 bm, I.

Potravné družstvo v Čaradiciach, (1935) 1940 – 1952, 0,02 bm, I.

Potravné družstvo v Čeľadiciach, 1948 – 1951, 0,02 bm, I.

Potravné družstvo v Červenom Hrádku, 1933 – 1952, 0,02 bm, I.

Potravné družstvo v Čiernych Kľačanoch, 1943 – 1952, 0,02 bm, I.

Potravné družstvo v Dolných a Horných Lefantovciach, 1941 -1951 (1952), 0,02 bm, I.

Potravné družstvo v Dolných Krškanoch, 1949 – 1953, 0,02 bm, I.

Potravné družstvo v Dolných Slažanoch, 1946 – 1952, 0,03 bm, I.

Potravné družstvo v Drážovciach, 1941 – 1951, 0,04 bm, I.

Potravné družstvo v Hornom Ohaji, 1944 – 1953, 0,02 bm, I.

Potravné družstvo v Hornom Vinodole, 1946 – 1951, 0,02 bm, I.

Potravné družstvo v Horných Krškanoch, 1948 – 1951, 0,02 bm, I.

Potravné družstvo v Hostí, 1927 – 1956, 0,02 bm, I.

Potravné družstvo v Hosťovciach, 1947 – 1952, 0,01 bm, I.

Potravné družstvo v Chyzerovciach, 1945 – 1952, 0,02 bm, I.

Potravné družstvo v Ivanke pri Nitre, 1936 – 1951, 0,01 bm, I.

Potravné družstvo v Jarku, (1922) 1933 – 1953, 0,02 bm, I.

Potravné družstvo v Jedľových Kostoľanoch, 1941 – 1953, 0,02 bm, I.

Potravné družstvo v Kňažiciach, 1933 – 1952, 0,02 bm, I.

Potravné družstvo v Koliňanoch, 1948 – 1952, 0,01 bm, I.

Potravné družstvo v Kostoľanoch pod Tribečom, (1947) 1948 – 1952, 0,02 bm, I.

Potravné družstvo v Lužiankach, 1932 – 1950, 0,02 bm, I.

Potravné družstvo v Machulinciach, 1941 – 1953, 0,02 bm, I.

Potravné družstvo v Malom Lapáši, 1946 – 1951, 0,02 bm, I.

Potravné družstvo v Malom Záluží, 1938 – 1951, 0,12 bm, I.

Potravné družstvo v Meleku, 1947 – 1953, 0,02 bm, I.

Potravné družstvo v Mlyňanoch, 1949 – 1952, 0,02 bm, I.

Potravné družstvo v Mojmírovciach, 1895 – 1952, 0,2 bm, I.

Potravné družstvo v Nevericiach, 1941 – 1952, 0,02 bm, I.

Potravné družstvo v Nevidzanoch, 1941 – 1953, 0,02 bm, I.

Potravné družstvo v Novej Vsi nad Žitavou, 1939 – 1953, 0,02 bm, I.

Potravné družstvo v Nových Sadoch, 1945 – 1952, 0,02 bm, I.

Potravné družstvo v Obyciach, 1933 – 1951, 0,03 bm, I.

Potravné družstvo v Opatovciach nad Žitavou, 1923 – 1952, 0,50 bm, I.

Potravné družstvo v Poľnom Kesove, 1945 – 1952, 0,02 bm, I.

Potravné družstvo v Rumanovej, 1942 – 1951, 0,03 bm, I.

Potravné družstvo v Skýcove, 1938 – 1952, 0,20 bm, I.

Potravné družstvo v Skýcove, 1946 – 1951, 0,03 bm.

Potravné družstvo v Sládečkovciach, 1946 – 1951, 0,02 bm, I.

Potravné družstvo v Slepčanoch, 1937 – 1952, 0,02 bm, I.

Potravné družstvo v Svätoplukove, 1945 – 1951, 0,02 bm, I.

Potravné družstvo v Štefanovičovej, 1948 – 1951, 0,02 bm, I.

Potravné družstvo v Tajnej, 1945 – 1951, 0,02 bm, I.

Potravné družstvo v Tesároch nad Žitavou, 1933 – 1952, 0,02 bm, I.

Potravné družstvo v Topoľčiankach, 1933 – 1951, 0,02 bm, I.

Potravné družstvo vo Velčiciach, 1936 – 1950, 0,02 bm, I.

Potravné družstvo vo Veľkom Lapáši, 1937 – 1951, 0,02 bm, I.

Potravné družstvo vo Veľkom Záluží, 1933 – 1950, 0,02 bm, I.

Potravné družstvo vo Veľkých Chrášťanoch a okolí, 1939 – 1951, 0,02 bm, I.

Potravné družstvo vo Veľkých Vozokanoch, 1949 – 1953, 0,02 bm,I.

Potravné družstvo vo Vieske nad Žitavou, 1945 – 1953, 0,02 bm, I.

Potravné družstvo vo Volkovciach, 1945 – 1952, 0,03 bm, I.

Potravné družstvo vo Vrábľoch, 1945 – 1951, 0,03 bm, I.

Potravné družstvo vo Výčapoch – Opatovciach, 1933 – 1947, 0,02 bm, I.

Potravné družstvo v Zbehoch, 1920 – 1952, 0,02 bm, I.

G. POLITICKÉ STRANY A ORGÁNY, SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE NÁRODNÉHO FRONTU

I. Politické strany

Dedinská organizácia Komunistickej strany Slovenska v Hornej Kráľovej, 1971 – 1975, 0,10 bm.

Dedinská organizácia Komunistickej strany Slovenska v Sládečkovciach, 1959 – 1981, 0,30 bm.

Mestský výbor Komunistickej strany Slovenska v Nitre, 1948 – 1960, 2,50 bm.

Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska v Nitre, 1948 – 1989, 91,70 bm.

Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska v Zlatých Moravciach 1945 – 1960, 2 bm.

Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska vo Vrábľoch, 1949 -1960, 1,30 bm.

Základná organizácia Komunistickej strany Slovenska v Čakajovciach, 1950 – 1990, 0,70 bm.

Základná organizácia Komunistickej strany Slovenska pri Mestskom národnom výbore v Zlatých Moravciach, 1964 – 1988, 1,75 bm.

III. Zväzy

Miestne združenie Jednotného zväzu slovenských roľníkov v Kostoľanoch pod Tribečom, 1949, 0,01 bm.

Okresný sekretariát Jednotného zväzu slovenských roľníkov v Nitre, 1948 – 1951, 0,40 bm, I.

Okresný sekretariát Jednotného zväzu slovenských roľníkov vo Vrábľoch, 1947 – 1952, 0,50 bm, I.

Okresný sekretariát Jednotného zväzu slovenských roľníkov v Zlatých Moravciach, 1942 – 1951, 1,10 bm, I.

IV. Odborové hnutie

Miestna jednota Odborovej jednoty republikánskych zamestnancov v Jelenci, 1935 – 1938, 0,15 bm, I.

Miestna jednota Odborovej jednoty republikánskych zamestnancov v Topoľčiankach, 1935 – 1939, 0,70 bm, I.

Miestna skupina Zväzu zemedelských a lesných robotníkov v Horných Lefantovciach, 1919 – 1932, 0,15 bm.

Okresná odborová rada v Nitre, 1946 – 1990, 7,20 bm.

Okresná odborová rada v Zlatých Moravciach, 1947 – 1957, 1,20 bm.

Okresná odborová rada vo Vrábľoch, 1948 – 1952, 0,60 bm.

Platobňa Zväzu zemedelských a lesných robotníkov Praha, v Topoľčiankach, 1936 – 1938, 0,12 bm.

Závodná organizácia Revolučného odborového hnutia pri Miestnom národnom výbore v Lapáši, 1961 – 1965, 0,13 bm.

Závodná organizácia Revolučného odborového hnutia pri Okresnom národnom výbore v Zlatých Moravciach, 1950 – 1959, 0,60 bm.

V. 1. Orgány Národného frontu

Miestny akčný výbor Slovenského národného frontu v Nitre, 1957, 0,12 bm.

Miestny výbor Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky v Lapáši,1985 – 1989, 0,12 bm.

Okresný akčný výbor Slovenského národného frontu v Nitre, 1948 – 1959, 1,70 bm.

Okresný akčný výbor Slovenského národného frontu vo Vrábľoch, 1950 – 1959, 1,60 bm.

Okresný akčný výbor Slovenského národného frontu v Zlatých Moravciach, 1948 – 1959, 3 bm.

Okresný výbor Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky v Nitre, 1968 – 1990, 4,90 bm.

V. 2. Spoločenské organizácie Národného frontu a ich zariadenia

Miestna organizácia Slovenského zväzu žien v Kostoľanoch pod Tribečom, 1969, 0,01 bm.

Miestna organizácia Zväzu československo – sovietskeho priateľstva v Hosťovciach, 1949 – 1955, 0,12 bm, I.

Miestna organizácia Zväzu československo – sovietskeho priateľstva v Kostoľanoch pod Tribečom, 1951 – 1955, 0,12 bm, I.

Miestna organizácia Zväzu československo – sovietskeho priateľstva v Malých Vozokanoch, 1951, 0,01 bm.

Miestna organizácia Zväzu československo – sovietskeho priateľstva v Jelenci, 1952 – 1960, 0,12 bm.

Miestna organizácia Zväzu československo – sovietskeho priateľstva v Hajskom, 1949 – 1954, 0,12 bm.

Miestna organizácia Zväzu československo – sovietskeho priateľstva v Lapáši, 1969 – 1972, 0,12 bm.

Miestna skupina Československého zväzu mládeže v Obyciach, 1949 -1950, 0,02 bm, I.

Okresná mierová rada v Nitre, 1971 – 1989, 0,50 bm.

Okresný výbor Československého Červeného kríža v Nitre, 1959 – 1975, 0,28 bm.

Okresný výbor Československého zväzu požiarnej ochrany v Nitre, 1924 – 1970, 2,25 bm, I.

Okresný výbor Československého zväzu požiarnej ochrany vo Vrábľoch 1949 – 1960, 0,40 bm.

Okresný výbor Československého zväzu požiarnej ochrany v Zlatých Moravciach, 1936 – 1956, 0,30 bm.

Okresný výbor Československého zväzu protifašistických bojovníkov v Nitre, 1968 -1972, 1,60 bm.

Okresný výbor Československého zväzu telesnej výchovy a športu v Nitre, 1952 – 1958, 0,60 bm.

Okresný výbor Slovenského zväzu žien v Nitre, 1967 – 1982, 1,50 bm.

Okresný výbor Socialistického zväzu mládeže v Nitre, 1972 – 1983, 14,80 bm.

Okresný výbor Zväzu československo – sovietskeho priateľstva v Nitre, 1952 -1993, 16,90 bm.

Závodná odbočka Zväzu československo – sovietskeho priateľstva pri Pedagogickej fakulte v Nitre, 1969 – 1976, 0,40 bm.

Závodná odbočka Zväzu československo – sovietskeho priateľstva pri Okresnom národnom výbore v Zlatých Moravciach, 1951 – 1957, 0,15 bm, I.

Základná organizácia Zväzu československo – sovietskeho priateľstva pri Okresnom národnom výbore v Zlatých Moravciach, 1949 – 1959, 2,20 bm.

Závodná skupina Československého zväzu mládeže. pri Okresnom národnom výbore v Zlatých Moravciach, 1954 – 1960, 0,12 bm, I.

Živena – Zväz slovenských žien v Nitre, 1948 – 1952, 0,15 bm.

H. VEDA, KULTÚRA A OSVETA

II. 7. Vydavateľstvá a redakcie

Administrácia časopisu Tekov v Zlatých Moravciach, 1919 – 1921, 0,12 bm, I.

III. 3. Osvetové rady

Miestna osvetová rada v Čiernych Kľačanoch, 1945 – 1954, 0,20 bm, I.

Miestna osvetová rada v Horných Slažanoch, 1945 – 1950, 0,12 bm, I.

Miestna osvetová rada v Choči, 1947 – 1951, 0,04 bm, I.

Miestna osvetová rada v Mlyňanoch, 1946 – 1950, 0,15 bm, I.

Miestna osvetová rada v Pohraniciach, 1947 – 1952, 0,02 bm.

Miestna osvetová rada v Prílepoch , 1945 – 1950, 0,12 bm, I.

Miestna osvetová rada v Pustom Chotári, 1950, 0,12 bm, I.

Miestna osvetová rada v Skýcove, 1946 – 1952, 0,12 bm, I.

Okresná osvetová rada v Zlatých Moravciach, 1940 – 1949, 0,90 bm, I.

III. 4. Osvetové strediská

Miestna osvetová beseda v Machulinciach, 1945 – 1962, 0,03 bm.

Okresné osvetové stredisko v Nitre, 1949 – 1982, 5 bm.

IV. Domy kultúry a osvety

Park kultúry a oddychu v Nitre, 1958 – 1991, 3,30 bm.

I. ŠKOLSTVO

II. Stredné všeobecnovzdelávacie školy

Dvanásťročná stredná škola v Nitre, Cyrilovo námestie, 1959 – 1960, 0,10 bm.

Gymnázium v Nitre, Gudernova (Golianova) ulica, 1893 – 1953, 3,50 bm.

Gymnázium v Nitre, Párovská ulica, 1964 – 1980, 1,60 bm.

Jedenásťročná stredná škola II. v Nitre, Mierové námestie (Na vŕšku), 1953 – 1956, 0,10 bm.

Jedenásťročná stredná škola v Nitre, Sopóciho ulica, 1959 – 1960, 0,20 bm.

Štátne dievčenské gymnázium v Nitre, 1944 – 1951, 0,30 bm.

Štátne reálne gymnázium Janka Kráľa v Zlatých Moravciach, 1924 –1925, 0,02 bm.

Vyššia škola pre pracujúcich – smer pedagogický v Nitre, 1949 –1950, 0,10 bm, I.

III. Stredné odborné školy

Pedagogické gymnázium pre učiteľov MŠ v Zlatých Moravciach, 1951 – 1952, 0,01 bm.

Pedagogické gymnázium pre učiteľov národných škôl v Nitre, Gudernova ul., 1950 – 1952, 0,10 bm, I.

Poľnohospodárska technická škola v Zlatých Moravciach, 1957 – 1960, 0,24 bm.

Pedagogické gymnázium pre učiteľov materských škôl v Nitre, 1950 – 1955, 0,10 bm.

Stredná ekonomická škola v Nitre, 1919 – 1980, 10,40 bm, I.

Stredná odborná škola pre pracujúcich v Nitre, 1960 – 1963, 0,10 bm.

Stredná odborná škola študujúcich popri zamestnaní v Nitre, 1953 – 1994, 9 bm.

Stredná priemyselná škola potravinárska v Nitre, 1965 – 1981, 2,30 bm, I.

Stredná priemyselná škola stavebná v Nitre, 1963 – 1965, 0,10 bm.

Stredná zdravotnícka škola v Nitre, 1946 – 1980, 1,60 bm.

IV. Odborné školy

Stredné odborné učilište v Nitre, Duklianska ulica, 1938 – 1978, 6,60 bm.

V. Učňovské školy

Učňovská škola miestneho hospodárstva v Ľudovítovej, 1955 – 1961, 0,10 bm, I.

VI. Základné školy

Osemročná stredná škola v Alekšinciach, 1954 – 1961, 0,30 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola v Alekšinciach, 1921 – 1954, 1,50 bm, I.

Základná deväťročná škola v Alekšinciach, 1960 – 1965 0,2 bm, I.

Národná škola v Alekšinciach – Lahne, 1956 – 1961, 0,10 bm, I.

Základná deväťročná škola v Alekšinciach – Lahne, 1961 – 1964, 0,10 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola v Andači, 1925 – 1961, 0,30 bm, I.

Základná deväťročná škola v Andači, 1961 – 1979, 0,10 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola v Bábe, 1919 – 1960, 1,10 bm, I.

Základná deväťročná škola v Bábe, 1961 – 1965, 0,20 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola v Babindole, 1929 – 1943, 0,12 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola v Beladiciach, 1912 – 1944, 0,30 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola v Branči, 1920 – 1945, 0,70 bm, I.

Štátna ľudová škola v Branči, 1930 – 1961, 1 bm, I.

Základná deväťročná škola v Branči, 1961 – 1965, 0,20 bm, I.

Štátna ľudová škola v Branči – Veľkej Vsi, 1922 – 1930, 0,10 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola v Cabaji, 1919 – 1953, 0,60 bm, I.

Osemročná stredná škola v Cabaji, 1953 – 1961, 0,70 bm, I.

Základná deväťročná škola v Cabaji, 1961 – 1965, 0,50 bm, I.

Osemročná stredná škola v Cabaj – Čápore, 1949 – 1953, 0,10 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola v Cabaj – Čápore, 1925 – 1940, 0,20 bm, I.

Štátna ľudová škola v Cabaj – Čápore, 1925 – 1940, 0,90 bm, I.

Osemročná stredná škola v Čakajovciach, 1953 – 1960, 0,30 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola v Čakajovciach, 1930 – 1953, 0,60 bm, I.

Základná deväťročná škola v Čakajovciach, 1960 – 1965, 0,40 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola v Čápore, 1919 – 1961, 0,40 bm, I.

Základná deväťročná škola v Čápore, 1961, 0,01 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola v Čápore – Hrúšťov, 1944 – 1947, 0,01 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola v Čaradiciach, 1925 – 1960, 0,50 bm, I.

Základná deväťročná škola v Čaradiciach, 1960 – 1965, 0,10 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola v Čechynciach, 1910 – 1961, 0,10 bm, I.

Osemročná stredná škola v Čeľadiciach, 1953 – 1960, 0,30 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola v Čeľadiciach, 1929 – 1953, 0,60 bm, I.

Základná deväťročná škola v Čeľadiciach, 1960 – 1965, 0,30 bm, I.

Osemročná stredná škola v Čiernych Kľačanoch, 1953 – 1957, 0,15 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola v Čiernych Kľačanoch, 1921 – 1957, 0,30 bm, I.

Národná škola v Čifároch, 1950 – 1953, 0,10 bm, I.

Osemročná stredná škola v Čifároch, 1953 – 1960, 0,20 bm, I.

Základná deväťročná škola v Čifároch, 1960 – 1976, 0,40 bm, I.

Osemročná stredná škola v Dolnom Vinodole, 1957 – 1960, 0,10 bm, I.

Štátna ľudová škola v Dolnom Vinodole, 1899 – 1957, 0,20 bm, I.

Základná deväťročná škola v Dolnom Vinodole, 1960 – 1961, 0,10 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola v Dolných Krškanoch, 1936 – 1960, 0,70 bm, I.

Základná deväťročná škola v Dolných Krškanoch, 1960 – 1965, 0,50 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola v Dolných Lefantovciach, 1920 – 1961, 0,50 bm, I.

Národná škola v Dolných Obdokovciach, 1921 – 1959, 0,15 bm.

Osemročná stredná škola v Dolných Slažanoch, 1957 – 1965, 0,10 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola v Dolných Slažanoch, 1932 – 1957, 0,50 bm, I.

Základná deväťročná škola v Dolných Slažanoch, 1960 – 1961, 0,10 bm, I.

Národná škola v Dolných Štitároch, 1955 – 1960, 0,10 bm, I.

Základná deväťročná škola v Dolných Štitároch, 1960 – 1965, 0,10 bm, I.

Ľudová škola v Dyčke, 1939 – 1943, 0,12 bm.

Osemročná stredná škola v Drážovciach, 1953 – 1960, 0,30 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola v Drážovciach, 1923 – 1953, 1,50 bm, I.

Základná deväťročná škola v Drážovciach, 1960 – 1965, 0,30 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola v Golianove, 1920 – 1945, 0,30 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola v Hájskom, 1919 – 1960, 1,50 bm, I.

Osemročná stredná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Hornej Kráľovej, 1953 – 1960, 0,10 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola v Hornej Kráľovej, 1927 – 1960, 1,80 bm, I.

Základná deväťročná škola v Hornej Kráľovej, 1960 – 1965, 0,30 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola v Hornom Vinodole, 1922 – 1960, 0,50 bm, I.

Osemročná stredná škola v Horných Krškanoch, 1953 – 1960, 0,40 bm, I.

Štátna ľudová škola v Horných Krškanoch, 1905 – 1953, 1 bm, I.

Základná deväťročná škola v Horných Krškanoch, 1960 – 1967, 0,40 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola v Horných Lefantovciach, 1921 – 1953, 0,70 bm, I.

Osemročná stredná škola v Horných Lefantovciach, 1953 – 1960, 0,30 bm, I.

Základná deväťročná škola v Horných Lefantovciach, 1960 – 1965, 0,30 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola v Horných Slažanoch, 1925 – 1961, 0,50 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola v Hostí, 1856 – 1960, 1,20 bm.

Základná deväťročná škola v Hostí, 1960 – 1968, 0,30 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola v Hosťovciach, 1920 – 1960, 0,60 bm,

I. základná deväťročná škola v Hosťovciach, 1960 – 1965, 0,10 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola v Hosťovej, 1930 – 1945, 0,10 bm.

Základná deväťročná škola v Hruboňove, 1960 – 1981, 0,70 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola v Choči, 1919 – 1960, 0,40 bm, I.

Základná deväťročná škola v Choči, 1960 – 1965, 0,10 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola v Chyzerovciach, 1898 – 1953, 0,40 bm, I.

Osemročná stredná škola v Ivanke pri Nitre, 1953 – 1960, 0,30 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola v Ivanke pri Nitre, 1934 – 1953, 0,80 bm, I.

Štátna ľudová škola v Ivanke pri Nitre, 1934 – 1942, 0,10 bm, I.

Základná deväťročná škola v Ivanke pri Nitre , 1960 – 1965, 0,30 bm, I.

Osemročná stredná škola v Jarku, 1953 – 1960, 0,20 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola v Jarku, 1923 – 1953, 1,10 bm, I.

Základná deväťročná škola v Jarku, 1960 – 1964, 0,20 bm, I.

Osemročná stredná škola v Jedľových Kostoľanoch, 1953 – 1960, 0,20 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola v Jedľových Kostoľanoch, 1910 –1953, 1,50 bm, I.

Základná deväťročná škola v Jedľových Kostoľanoch, 1960 – 1962, 0,10 bm, I.

Osemročná stredná škola v Jelenci, 1953 – 1960, 0,70 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola v Jelenci, 1877 – 1953, 1 bm, I.

Základná deväťročná škola v Jelenci, 1960 – 1982, 2,20 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola v Jelšovciach, 1913 – 1960, 1 bm, I.

Základná deväťročná škola v Jelšovciach, 1960 – 1965, 0,20 bm, I.

Osemročná stredná škola v Klasove, 1953 – 1960, 0,20 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola v Klasove, 1928 – 1961, 0,40 bm, I.

Základná deväťročná škola v Klasove, 1960 – 1965, 0,20 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola v Koliňanoch, 1877 – 1960, 0,90 bm, I.

Základná deväťročná škola v Koliňanoch, 1960 – 1975, 0,30 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola v Kostoľanoch pod Tribečom, 1913 – 1960, 0,70 bm, I.

Základná deväťročná škola v Kostoľanoch pod Tribečom, 1960 – 1966, 0,10 bm, I.

Štátna ľudová škola v Kozárovciach, 1913 – 1926, 0,20 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola v Kyneku, 1908 – 1960, 0,40 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola v Ladiciach, 1898 – 1960, 0,60 bm, I.

Základná deväťročná škola v Ladiciach, 1960 – 1966, 0,10 bm, I.

Osemročná stredná škola v Lehote, 1953 – 1960, 0,30 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola v Lehote, 1919 – 1953, 1,10 bm, I.

Štátna meštianska škola v Lehote, 1974 – 1949, 0,02 bm, I.

Základná deväťročná škola v Lehote, 1960 – 1965, 0,30 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola v Lovciach, 1905 – 1960, 0,50 bm, I.

Základná deväťročná škola v Lovciach, 1960 – 1965, 0,10 bm, I.

Základná deväťročná škola v Lúčnici nad Žitavou, 1960 – 1965, 0,10 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola v Lukáčovciach, 1921 – 1941, 0,30 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola v Machulinciach, 1923 – 1960, 0,70 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola v Malom Bábe, 1921 – 1941, 0,30 bm, I.

Štátna ľudová škola v Malom Lapáši, 1946 – 1960, 0,20 bm, I.

Základná deväťročná škola v Malom Lapáši, 1960 – 1965, 0,10 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola v Malých Chyndiciach, 1921 – 1959, 0,50 bm, I.

Osemročná stredná škola v Malých Vozokanoch, 1953 – 1960, 0,10 bm, I.

Stredná škola v Malých Vozokanoch, 1948 – 1953, 0,10 bm, I.

Základná deväťročná škola v Malých Vozokanoch, 1960 – 1965, 0,20 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola v Mankovciach, 1920 – 1947, 0,30 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola v Martine nad Žitavou, 1901 – 1960, 0,60 bm, I.

Základná deväťročná škola v Martine nad Žitavou, 1960 – 1965, 0,10 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola v Martinovej, 1919 – 1933, 0,12 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola v Mlyňanoch, 1912 – 1951, 0,10 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola v Mlynárciach, 1879 – 1960, 0,70 bm, I.

Osemročná stredná škola v Mojmírovciach, 1953 – 1960, 0,40 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola v Mojmírovciach, 1919 – 1953, 1,40 bm, I.

Štátna meštianska škola v Mojmírovciach, 1933 – 1953, 0,60 bm, I.

Základná deväťročná škola v Mojmírovciach, 1960 – 1965, 0,50 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola v Nemčiňanoch, 1879 – 1960, 0,60 bm. I.

Základná deväťročná škola v Nemčiňanoch, 1960 – 1965, 0,10 bm, I.

Obecná ľudová škola v Nevericiach, 1891 – 1961, 0,90 bm, I.

Základná deväťročná škola v Nevericiach, 1961 – 1965, 0,10 bm, I.

Stredná škola v Nevericiach – Pustom Chotári, 1948 – 1954, 0,10 bm, I.

Osemročná stredná škola v Nitre, Roosweltova ulica, 1953 – 1960, 0,60 bm.

Rímskokatolícka meštianska dievčenská škola v Nitre, 1895 – 1954, 0,70 bm, I.

II. stredná škola zmiešaná v Nitre, 1951 – 1953, 0,10 bm.

Osemročná stredná škola v Nitre – Zobor, 1953 – 1960, 0,40 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola v Nitre – Zobor, 1912 – 1953, 0,60 bm.

Osemročná stredná škola v Nitre, Na vŕšku, Mierové námestie, 1956 – 1960, 0,40 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola v Nitre, Na vŕšku, Mierové námestie, 1919 – 1953, 2,60 bm.

Základná deväťročná škola v Nitre – Kyneku, 1960 – 1966, 0,10 bm, I.

Základná deväťročná škola v Nitre – Mlynárciach, 1960 – 1965, 0,10 bm. I.

Základná deväťročná škola v Nitre – Zobor, 1960 – 1965, 0,30 bm.

Základná deväťročná škola v Nitre, Farská ulica, 1960 – 1991, 2,40 bm.

Základná deväťročná škola v Nitre, Gudernova (Golianova) ulica, 1962 – 1974, 0,70 bm.

Základná deväťročná škola v Nitre, Mierové námestie (Na vŕšku), 1960 – 1972, 1,50 bm.

Základná deväťročná škola v Nitre, Sopóciho ulica, 1960 – 1965, 0,80 bm.

Základná deväťročná škola v Nitre, Tulipánova ulica, 1961 – 1983, 2,10 bm.

Základná škola v Nitre – Janíkovciach, 1959 – 1965, 0,50 bm.

Základná škola v Nitre, Vajanského ulica, 1943 – 1964, 0,30 bm.

Základná škola v Nitranoch, 1916 – 1965, 0,30 bm.

Osemročná stredná škola v Nitrianskych Hrnčiarovciach, 1953 – 1960, 0,20 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola v Nitrianskych Hrnčiarovciach, 1900 – 1957, 1 bm, I.

Základná deväťročná škola v Nitrianskych Hrnčiarovciach, 1960 –1965, 0,20 bm, I.

Osemročná stredná škola v Novej Vsi nad Žitavou, 1953 – 1959, 0,30 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola v Novej Vsi nad Žitavou, 1923 –1953, 1 bm, I.

Štátna meštianska škola v Novej Vsi nad Žitavou, 1946 – 1949, 0,10 bm, I.

Základná deväťročná škola v Novej Vsi nad Žitavou, 1959 – 1965, 0,50 bm, I.

Ľudová škola evanjelická v Nových Sadoch, 1920 – 1953, 0,40 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola v Nových Sadoch, 1919 – 1953, 0,40 bm, I.

Štátna meštianska škola v Nových Sadoch, 1946 – 1949, 0,10 bm, I.

Ľudová škola evanjelická v Nových Sadoch – Carovinách, 1934 – 1960, 0,10 bm, I.

Základná deväťročná škola v Nových Sadoch – Carovinách, 1960 – 1963, 0,10 bm, I.

Štátna ľudová škola v Nových Sadoch – Sile, 1920 – 1961, 0,20 bm, I.

Základná deväťročná škola v Nových Sadoch – Sile, 1961 – 1962, 0,01 bm, I.

Základná škola v Nových Vozokanoch, 1942 – 1965, 0,80 bm.

Národná škola v Obyciach, 1919 – 1953, 1,50 bm, I.

Národná škola v Opatovciach nad Žitavou, 1888 – 1950, 1 bm, I.

Základná škola v Pani, 1945 – 1982, 0,50 bm.

Základná škola v Podhoranoch, 1948 – 1965, 2 bm.

Základná škola v Pohraniciach, 1930 – 1977, 3 bm.

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Pohraniciach, 1950 – 1965, 0,50 bm.

Štátna ľudová škola v Poľnom Kesove, 1932 – 1945, 0,20 bm.

Národná škola v Prílepoch, 1929 – 1953, 1,20 bm, I.

Obecná ľudová škola v Pustom Chotári, 1935 – 1952, 0,10 bm.

Základná škola v Rišňovciach, 1930 – 1965, 2,50 bm.

Národná škola v Skýcove, 1924 – 1950, 1,40 bm, I.

Základná deväťročná škola v Skýcove, 1960 – 1972, 0,80 bm.

Základná škola v Sládečkovciach, 1926 – 1965, 3,50 bm.

Základná škola v Slažanoch, 1945 – 1980, 2 bm.

Štátna ľudová škola v Slepčanoch, 1904 – 1965, 2,50 bm, I.

Základná deväťročná škola vo Svätoplukove, 1921 – 1965, 1,65 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola v Tajnej, 1914 – 1937, 0,20 bm.

Základná škola v Telinciach, 1921 – 1977, 1 bm.

Stredná škola v Tesároch nad Žitavou, 1902 – 1950, 7 bm, I.

Základná deväťročná škola v Tesárskych Mlyňanoch, 1925 – 1950, 1,26 bm.

Štátna ľudová škola v Topoľčiankach, 1907 – 1965, 3,30 bm.

Štátna meštianska škola v Topoľčiankach, 1946 – 1947, 0,03 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola vo Velčiciach, 1898 – 1953, 0,50 bm.

Osemročná stredná škola vo Velčiciach, 1953 – 1957, 0,10 bm.

Základná deväťročná škola vo Velčiciach, 1964 – 1965, 0,01 bm.

Základná škola vo Veľkom Cetíne, 1920 – 1965, 2 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola vo Veľkých Chrášťanoch, 1906 – 1924, 0,20 bm, I.

Národná škola vo Veľkom Záluží, 1902 – 1965, 3,90 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola vo Vieske nad Žitavou, 1924 – 1961, 0,50 bm, I.

Základná deväťročná škola vo Vieske nad Žitavou, 1961 – 1965, 0,10 bm, I.

Základná deväťročná škola vo Vinodole, 1961 – 1970, 0,60 bm.

Základná škola vo Volkovciach, 1919 – 1965, 1,50 bm.

Základná škola vo Vrábľoch I, 1960 – 1965, 0,50 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola vo Výčapkoch, 1939 – 1945, 0,12 bm.

Základná škola vo Výčapoch – Opatovciach, 1921 – 1965, 1 bm.

Základná škola v Zbehoch, 1947 – 1965, 3,50 bm.

Osemročná stredná škola v Zlatých Moravciach, 1953 – 1956, 0,12 bm.

Základná škola v Zlatých Moravciach, Mičurinova ulica, 1963 – 1970, 1 bm.

Stredná škola v Zlatých Moravciach, 1919 – 1952, 0,26 bm.

Štátna ľudová škola v Zlatých Moravciach, 1875 – 1922, 2 bm.

Štátna ľudová škola v Zlatne, 1919 – 1948, 0,50 bm, I.

Základná deväťročná škola v Žiranoch, 1899 – 1980, 2,20 bm, I.

Základná škola v Žikave, 1959 – 1965, 0,20 bm.

Základná škola v Žitavanoch, 1961 – 1965, 0,40 bm.

VIII. Iné školy a školské zariadenia

Doškoľovacie stredisko kultúry v Beladiciach – Pustý Chotár, 1983 – 1991, 0,30 bm.

Ľudová škola hospodárska v Alekšinciach, 1931 – 1948, 0,20 bm, I.

Ľudová škola hospodárska pre chlapcov a dievčatá v Jedľových Kostoľanoch, 1941 – 1947, 0,10 bm, I.

Ľudová škola hospodárska v Mlyňanoch, 1940 – 1951, 0,10 bm, I.

Ľudová škola hospodárska v Topoľčiankach, 1935 – 1944, 0,02 bm.

Ľudová škola hospodárska vo Veľkom Záluží, 1931 – 1945, 0,20 bm.

Materská škola v Prílepoch, 1950, 0,01 bm.

Materská škola v Pustom Chotári, 1951, 0,10 bm.

Osobitná škola v Nevericiach, 1956 – 1961, 0,03 bm.

IX. Školské správy

Rímskokatolícka školská stolica v Nemčiňanoch, 1969 – 1928, 0,03 bm, I.

Školská stolica rímskokatolíckej ľudovej školy v Žiranoch, 1906 – 1942, 0,20 bm, I.

Školská stolica v Žitavanoch, 1926 – 1944, 0,15 bm, I.

Školská stolica vo Veľkom Záluží, 1909 – 1916, 0,02 bm.

Školský inšpektorát v Nitre, 1922 – 1949, 4,30 bm, I.

Školský inšpektorát v Zlatých Moravciach, 1893 – 1949, 11,50 bm, I.

Školský výbor hospodárskej školy vo Veľkom Záluží, 1933 – 1943, 0,03 bm.

Školský výbor rímskokatolíckej ľudovej školy v Prílepoch, 1931 – 1944, 0,02 bm, I.

J. ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

I. 7. Kúpele a ozdravovne

Zotavovňa Revolučného odborového hnutia, zámok v Topoľčiankach, 1953 – 1976, 1,50 bm.

II. 1. Nemocenské a sociálne poistenie

Okresný zbor Liečebného fondu verejných zamestnancov v Zlatých Moravciach, 1929, 0,03 bm, I.

Okresný zbor Liečebného fondu verejných zamestnancov vo Vrábľoch, 1926 – 1937, 0,20 bm.

II. 3 Ústavy sociálnej starostlivosti pre deti a mládež

Štátny detský domov v Nitre, 1935 – 1948, 0,04 bm.

II. 6. Iné sociálne inštitúcie

Masarykova liga proti tuberkulóze v Zlatých Moravciach, 1944 – 1950, 0,12 bm, I.

Okresná starostlivosť o mládež v Nitre, 1929 – 1960, 4,40 bm,I.

Okresná starostlivosť o mládež v Zlatých Moravciach, 1932 – 1950, 0,12 bm.

Okresná starostlivosť o mládež vo Vrábľoch, 1932 – 1960, 0,30 bm.

Okresný ústav sociálnych služieb v Nitre, 1955 – 1991, 12 bm.

Výbor pre liečebnú starostlivosť o nezamestnaných v Nitre, 1932 – 1936, 0,15 bm.

K. NÁBOŽENSKÉ ORGANIZÁCIE

VI. Farské úrady

Rímskokatolícky farský úrad v Čifároch, 18. stor., 0,10 bm.

Rímskokatolícky farský úrad v Mojmírovciach, 1706 – 1942, 0,60 bm.

M. RODINY A OSOBY

II. Osobné fondy

Ľudovít Bako, 1944 – 1978, 0,20 bm.

Jozef Frátris, 1919 – 1945, 7,50 bm.

N. CECHY, POLKY A ZÁUJMOVÉ ORGANIZÁCIE

I. Cechy

Cech blanárov v Zlatých Moravciach, 1711, 0,01 bm.

II. Živnostenské spoločenstvá

Obchodné grémium v Nitre, 1938 – 1949, 0,50 bm, I.

Okresné živnostenské spoločenstvo v Zlatých Moravciach, 1925 – 1950, 1,58 bm, I, K.

Okresné živnostenské spoločenstvo vo Vrábľoch, 1915 – 1949, 1,34 bm, I.

Pomocnícke združenie pri Okresnom živnostenskom spoločenstve vo Vrábľoch, 1926 – 1937, 0,14 bm.

Spoločenstvo miešaných živností pre Nitriansky okres v Nitre, 1884 – 1952, 2,51 bm, I.

III. Urbarialisti, komposesoráty, pasienkové spoločenstvá

Spolok bývalých urbarialistov vo Veľkých Vozokanoch, 1937 – 1950, 0,03 bm.

IV. Spolky

Dobrovoľný hasičský zbor v Nitre, 1926 – 1944, 0,20 bm.

Dobrovoľný hasičský zbor v Opatovciach nad Žitavou, 1928 – 1952, 0,05 bm.

Kresťanský sociálny spolok drevorobotníkov, miestna skupina v Nitre, 1907 – 1920, 0,02 bm.

Kresťanský ženský spolok pre Nitru a okolie, 1918 – 1942, 0,04 bm.

Lovecký ochranný spolok vo Vrábľoch, 1931 – 1938, 0,12 bm.

Mestský okrášľovací spolok v Nitre, 1928 – 1936, 0,20 bm.

Miestny spolok Československého Červeného kríža v Zlatých Moravciach, 1925 – 1946, 0,50 bm, I.

Nitriansky katolícky tovarišský spolok v Nitre, 1887 – 1936, 0,04 bm.

Nitriansky katolícky, murársky, kultúrny a pomocný spolok v Nitre, 1898 – 1936, 0,20 bm.

Nitriansky kresťansko – sociálny robotnícky spolok v Nitre, 1905 – 1942, 0,25 bm.

Nitriansky kresťansko – sociálny spolok maloremeselníkov v Nitre, 1920 – 1921, 0,02 bm.

Nitriansky kresťanský spolok v Nitre, 1908 – 1942, 0,20 bm.

Poľovnícky spolok v Zlatých Moravciach, 1933 – 1952, 0,15 bm.

Robotnícka pomoc, miestna skupina v Chrenovej, 1931, 0,40 bm.

Sedliacka jazda vo Vrábľoch, 1932 – 1936, 0,12 bm, I.

Slovenská ovocinárska spoločnosť, miestna odbočka v Obyciach, 1948 – 1952, 0,10 bm, I.

Spolok slovenských skautiek, skupina v Zlatých Moravciach, 1933 – 1939, 0,12 bm, I.

Vzdelávací spolok v Slepčanoch, 1912, 0,02 bm.

V. Záujmové organizácie

Učiteľský spevokol Nitran v Nitre, 1948 – 1951, 0,15 bm.

Združenie príslušníkov priemyslu v Zlatých Moravciach, 1942 – 1945, 0,12 bm, I.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *