Štátny oblastný archív v Bytči

Záznam genealogických dát

V štátnych archívoch sú stovky, možno tisíce archívnych fondov a písomných registratúr, milióny spisov v rozsahu tisícov bežných metrov, či skôr kilometrov (bežný meter predstavuje meter priestoru, ktorý zaberajú triedené dokumenty v regáloch).

Archívy sú cenným prameňom pri genealogickom pátraní. Okrem základných informácií o dátume narodenia, sobáša, úmrtia sa v archíve máte šancu dozvedieť viac aj o sociálnom a spoločenskom postavení predkov, ich vzdelaní…

Skôr ako vyrazíte do niektorého archívu, je dobré zistiť si, čo tam vlastne môžete nájsť. Praktickou pomôckou je publikácia Informatívny sprievodca štátnych archívov Slovenskej republiky I, ktorú vydal odbor archívnictva a spisovej služby Ministerstva vnútra v roku 2000. Vek publikácie môže na prvý pohľad odradiť, ale zásadné zmeny a presuny v archívoch sa nedejú veľmi často.

Problémom môže byť, že z celkového množstva archívnych dokumentov je časť tvoria usporiadané archívy. Veľká časť vôbec nie sú sprístupnené a aj archívne fondy, ktoré sú sprístupnené verejnosti, nie vždy spĺňajú požiadavky na kvalitné spracovanie informácií v nich obsiahnutých.

ŠTÁTNY OBLASTNÝ ARCHÍV V BYTČI

014 35 Bytča – kaštieľ

Telefón: 0821/ 553 33 11

Fax: 0821/ 553 36 22

Súpis archívnych fondov a zbierok

A. ŠTÁTNA MOC, SPRÁVA A SAMOSPRÁVA

X. Úrady pozemkovej reformy /1920 – 1949/

Pracovná skupina pre pozemkovú reformu v Martine, 1945 – 1953, 3,62 bm, I.

XI. 1. Župy do roku 1922

Liptovská župa, 1391 – 1922, 367,50 bm, I, K.

Liptovsko-oravská župa, 1786 – 1790, 12,80 bm, I.

Oravská župa, 1582 – 1922, 314,90 bm, I.

Trenčianska župa I, 1481 – 1931, 375 bm, I, K.

Turčianska župa, 1486 – 1922, 247 bm, I.

XI. 3. Vládni komisári do roku 1922

Vládny komisár Oravsko-turčianskej župy, 1853 – 1860, 40 bm, I.

XI. 5. Verejnosprávne výbory do roku 1922

Verejnosprávny výbor Liptovskej župy, 1876 – 1918, 22 bm, I.

Verejnosprávny výbor Oravskej župy, 1876 – 1919, 13 bm, I.

Verejnosprávny výbor Trenčianskej župy, 1876 – 1918, 21,10 bm, I.

Verejnosprávny výbor Turčianskej župy, 1876 – 1918, 12,50 bm, I.

XI. 6. Slúžnovské úrady do roku 1922

Slúžnovský úrad v Bánovciach nad Bebravou, 1868 – 1922, 8,20 bm, I.

Slúžnovský úrad v Bytči, 1864 – 1922, 17 bm

Slúžnovský úrad v Čadci, 1859 – 1922, 3,60 bm, I.

Slúžnovský úrad v Dolnom Kubíne, 1849 – 1922, 12,50 bm, I.

Expozitúra Slúžnovského úradu v Hybiach, 1849 – 1854, 0,75 bm, I

Slúžnovský úrad v Ilave, 1875 – 1922, 6 bm, I.

Slúžnovský úrad v Liptovskom Hrádku, (1853) 1854 – 1922, 46,70 bm, I.

Slúžnovský úrad v Liptovskom Mikuláši, 1849 – 1922, 58,30 bm, I.

Slúžnovský úrad v Liptovskej Sielnici, 1849 – 1871, 4,20 bm, I.

Slúžnovský úrad v Martine, 1851 – 1922, 48,50 bm, I.

Slúžnovský úrad v Námestove, 1850 – 1922, 15 bm, I.

Slúžnovský úrad v Nemeckej Ľupči, 1849 – 1922, 15,20 bm, I.

Slúžnovský úrad v Považskej Bystrici, 1855 – 1922, 23,60 bm, I.

Slúžnovský úrad v Púchove, 1855 – 1922, 7 bm, I.

Slúžnovský úrad v Ružomberku, 1849 – 1906, 35,50 bm, I.

Slúžnovský úrad v Trenčíne, 1861 – 1922, 4,10 bm.

Slúžnovský úrad v Trstenej, 1853 – 1922, 15,50 bm, I.

Slúžnovský úrad v Turčianskych Tepliciach, 1850 – 1922, 36 bm, I.

Slúžnovský úrad v Tvrdošíne, 1850 – 1922, 9,50 bm.

Slúžnovský úrad v Žiline, 1856 – 1922, 6,25 bm.

XI. 7. Štátne odborné úrady do roku 1922

Štátny hospodársky inšpektorát v Dolnom Kubíne, 1911 – 1922, 1,25 bm.

Štátny hospodársky inšpektorát v Liptovskom Mikuláši, 1902 – 1920, 1,12 bm.

Štátny hospodársky inšpektorát v Martine, 1908 – 1923, 2,30 bm, I.

Štátny hospodársky inšpektorát v Trenčíne, 1919 – 1923, 1,40 bm.

Oblastný priemyselný inšpektorát v Trenčíne, 1898 – 1918, 2,85 bm.

Štátna okresná lesná správa v Bytči, 1885 – 1922, 3,37 bm, I.

Štátna okresná lesná správa v Dolnom Kubíne, 1893 – 1908, 0,25 bm, I.

Štátna okresná lesná správa v Ilave, 1919 – 1922, 0,06 bm.

Štátna okresná lesná správa v Liptovskom Hrádku, 1900 – 1922, 2,12 bm, I.

Štátna okresná lesná správa v Liptovskom Mikuláši, 1899 – 1922, 1,12 bm, I.

Štátna okresná lesná správa v Nemeckej Ľupči, 1901 – 1922, 1,75 bm, I.

Štátny lesný inšpektorát v Martine, 1880 – 1924, 8,60 bm, I.

Štátny lesný úrad v Dolnom Kubíne, 1886 – 1921, 10 bm, I.

Štátny lesný úrad v Liptovskom Mikuláši, 1883 – 1922, 3,50 bm, I.

Štátny lesný úrad v Trenčíne, 1893 – 1922, 8,30 bm.

Štátny stavebný úrad v Dolnom Kubíne, 1877 – 1922, 13 bm, I.

Štátny stavebný úrad v Liptovskom Mikuláši, 1877 – 1922, 5 bm, I.

Štátny stavebný úrad v Martine, 1883 – 1922, 6,38 bm, I.

Štátny stavebný úrad v Trenčíne, 1868 – 1922, 24,96 bm, I.

Župný hlavný zverolekár v Trenčíne, 1901 – 1918, 1,30 bm.

XII. 1. Župy v rokoch 1923 – 1927

Podtatranská župa, 1923 – 1928, 61,75 bm, I, K.

Expozitúra Podtatranskej župy v Rožňave, 1923 – 1928, 12 bm, I, K.

Považská župa, 1923 – 1928, 89,50 bm, I, K.

XIII. 1. Župy v rokoch 1940 – 1945

Tatranská župa, 1940 – 1945, 22,80 bm, I.

Trenčianska župa, 1940 – 1945, 92 bm, I.

XIII. 2. Vládni poverenci v rokoch 1940 – 1945

Vládny poverenec v Ružomberku, 1944 – 1945, 0,12 bm.

XV. 3. Štátne stavebné úrady v rokoch 1945 – 1949

Štátny stavebný úrad v Liptovskom Mikuláši, 1933 – 1953, 18,10 bm, I.

Štátny stavebný úrad v Považskej Bystrici, 1946 – 1950, 4 bm.

XVI. 1. Finančné riaditeľstvá

Finančné riaditeľstvo v Trenčíne, 1919 – 1948, 35 bm, I.

Okresné finančné riaditeľstvo v Liptovskom Mikuláši, 1871 – 1949, 89,50 bm, I.

XVII. 1. Krajské národné výbory v rokoch 1949 – 1960

Krajský národný výbor v Žiline, 1949 – 1960, 749,12 bm, I.

XVIII. 2. Krajské poľnohospodárske správy v rokoch 1960 – 1969

Krajská poľnohospodárska správa v Žiline, 1960, 0,06 bm.

XXI. 3. Štátne odborné úrady do roku 1945

Štátny pastvinársky inšpektor v Liptovskom Mikuláši, 1886 -1949, 3 bm, I.

XXII. 3. Štátne odborné úrady v rokoch 1945 – 1990

Štátny strojný úrad v Liptovskom Mikuláši, 1945 – 1949, 3,80 bm.

XXIV. 5. Iné miestne úrady do roku 1945

Obec Vyšná Boca, 1710 – 1892, 0,60 bm.

Osada Kopec, 1831 – 2. pol. 19. st., 0,05 bm.

B. JUSTÍCIA

II. 1. Podriadené súdy do roku 1850

Podriadený súd Liptovsko-oravskej župy, 1786 – 1790, 3,50 bm, I.

Podriadený súd Trenčianskej župy, 1787 – 1790, 5,12 bm.

Podriadený súd Turčiansko-zvolenskej župy /časť: Turčianska župa/, 1559 – 1790, 6 bm.

III. 1. Krajinské /krajské, župné/ súdy z rokov 1850 – 1861

Župný súd v Dolnom Kubíne, 1849 – 1861, 16,10 bm, I.

Župný súd v Liptovskom Mikuláši, 1850 – 1854, 1,25 bm, I.

Župný súd v Martine, 1849 – 1853, 2,25 bm, I.

Župný súd v Trenčíne, 1849 – 1860, 6,50 bm , I.

Župný súd v Trenčíne, 1861 – 1871, 21 bm, I.

III. 2. Okresné súdy I. triedy z rokov 1850 – 1861

Okresný zborový súd v Dolnom Kubíne, 1849 – 1854, 2,75 bm, I.

Okresný zborový súd v Liptovskom Mikuláši, 1851 – 1854, 1,25 bm, I.

Okresný zborový súd v Martine, 1850 – 1854, 2,70 bm, I.

III. 3. Okresné súdy II. triedy z rokov 1850 – 1861

Okresný súd v Ilave, 1850 – 1854, 0,12 bm.

Okresný súd v Liptovskej Sielnici, 1852 – 1854, 0,25 bm, I.

Okresný súd v Mošovciach, 1850 – 1854, 1,75 bm, I.

Okresný súd v Považskej Bystrici, 1850 – 1854, 2,60 bm.

Okresný súd v Ružomberku s expozitúrou v Nemeckej Ľupči, 1849 – 1854, 0,95 bm, I.

Okresný súd v Trenčíne, 1851, 0,05 bm.

Okresný súd v Tvrdošíne, 1850 – 1854, 1 bm, I.

III. 4. Mestsky delegované okresné súdy z rokov 1850 – 1861

Mestsky delegovaný okresný súd v Dolnom Kubíne, 1854 – 1861, 8,25 bm, I.

Mestsky delegovaný okresný súd v Trenčíne, 1856 – 1860, 2,50 bm, I.

III. 5. Urbárske súdy z rokov 1850 – 1861

Urbársky súd v Dolnom Kubíne, 1856 – 1861, 2 bm, I.

Urbársky súd v Liptovskom Mikuláši, 1856 – 1859, 0,25 bm, I.

Urbársky súd v Trenčíne, 1856 – 1861, 0,15 bm.

III. 6. Štátni zástupcovia z rokov 1850 – 1861

Štátne zastupiteľstvo v Dolnom Kubíne, 1852 – 1859, 1,60 bm, I.

III. 7. Notári a advokáti z rokov 1850 – 1861

Advokát Gabriel Ujhely, 1769 – 1857, 0,62 bm, I.

IV. 2. Krajské súdy /kráľovské súdne stolice, sedrie/ od roku 1872

Krajský súd v Ružomberku, (1609) 1876 – 1949, 166 bm, I.

Krajský súd v Trenčíne, (1325) 1671 – 1949, 363,50 bm, I, K.

Krajský súd v Žiline, 1949 – 1960, 79,50 bm, I.

IV. 5. Špecializované súdy od roku 1872

Poisťovací súd v Trenčíne, 1929 – 1948, 1,25 bm, I.

IV. 6. Štátne zastupiteľstvá od roku 1872

Štátny zástupca v Ružomberku, 1901 – 1914, 0,25 bm.

Štátne zastupiteľstvo v Trenčíne, 1917 – 1949, 36,50 bm, I, K.

IV. 9. Advokáti od roku 1872

Advokátska kancelária Ľudovíta Horanského v Bytči, 1918 – 1950, 22 bm, I.

Advokátska kancelária Dušana Pokorného v Bytči, 1892 – 1951, 22,10 bm, I.

Advokátska kancelária Viktora Pokorného v Bytči, 1880 – 1963, 7 bm, I.

IV. 11. Nápravno-výchovné a kárne zariadenia od roku 1872

Trestnica v Ilave, 1857 – 1925, 1,60 bm.

Väznica Krajského súdu v Trenčíne, 1875 – 1940, 4,80 bm.

V. 3. Okresné ľudové súdy /1945 – 1947/

Okresný ľudový súd v Bytči, 1945 – 1947, 0,37 bm, K.

Okresný ľudový súd v Čadci, 1945 – 1947, 0,37 bm, K.

Okresný ľudový súd v Dolnom Kubíne, 1945 – 1947, 0,37 bm, K.

Okresný ľudový súd v Ilave, 1945 – 1947, 0,87 bm, K.

Okresný ľudový súd v Liptovskom Mikuláši, 1945 – 1947, 0,75 bm, K.

Okresný ľudový súd v Martine, 1945 – 1947, 1,40 bm, K.

Okresný ľudový súd v Námestove, 1945 – 1947, 0,25 bm, K.

Okresný ľudový súd v Považskej Bystrici, 1945 – 1947, 1,25 bm, K.

Okresný ľudový súd v Púchove, 1945 – 1947, 0,50 bm, K.

Okresný ľudový súd v Ružomberku, 1945 – 1948, 4,37 bm, K.

Okresný ľudový súd v Trstenej, 1945 – 1947, 0,38 bm, K.

Okresný ľudový súd v Žiline, 1945 – 1947, 1,38 bm, K.

V. 5. Mestské a miestne ľudové súdy /1945 – 1947/

Miestny ľudový súd v Považskej Bystrici, 1945 – 1947, 0,12 bm, K.

Miestny ľudový súd v Ružomberku, 1945 – 1947, 0,25 bm, K.

Miestny ľudový súd vo Vrútkach, 1945 – 1947, 0,25 b. m., K.

Miestny ľudový súd v Žiline, 1945 – 1947, 0,38 bm, K.

VII. Orgány prokuratúry

Krajská prokuratúra v Žiline, 1942 – 1960, 21,50 bm, I.

Finančná prokuratúra v Žiline, /1926 – 1949/ 1950 – 1952, 7,62 bm, I.

C. ARMÁDA A BEZPEČNOSŤ

II. 5. Stráž obrany štátu

Stráž obrany štátu v Liptovskom Mikuláši, 1936 – 1939, 1,40 bm, I.

III. 2. Štátne policajné úrady

Štátny policajný úrad v Žiline, 1935 – 1945, 39 bm, I, K.

IV. 1. Oblastné četnícke veliteľstvá

Veliteľstvo četníckeho oddelenia v Martine, 1925 – 1945, 0,42 bm.

Veliteľstvo četníckej stanice v Púchove, 1928 – 1944, 0,12 bm.

IV. 2. Okresné četnícke veliteľstvá

Okresné četnícke veliteľstvo v Bytči, 1929 – 1944, 0,12 bm.

Okresné četnícke veliteľstvo v Liptovskom Hrádku, 1919 – 1927, 0,01 bm.

Okresné četnícke veliteľstvo v Turčianskych Tepliciach, 1919 – 1923, 0,10 bm.

Okresné četnícke veliteľstvo v Žiline, 1919 – 1945, 0,50 bm.

IV. 3. Četnícke stanice

Četnícka stanica v Budatíne, 1918 – 1920, 0,12 bm.

Četnícka stanica v Červenom Kameni, 1937, 0,01 bm.

Četnícka stanica v Demänovej, 1932 – 1943, 0,04 bm.

Četnícka stanica v Dolnom Turčeku, 1936 – 1943, 0,12 bm.

Četnícka stanica v Dubnici nad Váhom, 1930 – 1945, 0,62 bm.

Četnícka stanica vo Fačkove, 1920 – 1944, 0,12 bm.

Četnícka stanica v Chlmci nad Váhom, 1936 – 1940, 0,05 bm.

Četnícka stanica v Ivančinej, 1916 – 1920, 0,02 bm.

Četnícka stanica v Kláštore pod Znievom, 1919 – 1945, 1,13 bm.

Četnícka stanica v Ladcoch, 1924 – 1934, 0,02 bm.

Četnícka stanica v Lietavskej Lúčke, 1921 – 1944, 0,12 bm.

Četnícka stanica v Liptovskej Sielnici, 1929 – 1939, 0,01 bm.

Četnícka stanica v Liptovskej Teplej, 1926 – 1944, 0,55 bm.

Četnícka stanica v Liptovskom Mikuláši, 1919 – 1949, 0,08 bm.

Četnícka stanica v Ľubochni, 1923 – 1943, 0,50 bm.

Četnícka stanica v Mošovciach, 1919 – 1942, 0,13 bm.

Četnícka stanica v Námestove, 1929 – 1944, 0,24 bm.

Četnícka stanica v Necpaloch, 1918 – 1943, 0,01 bm.

Četnícka stanica v Podbieli, 1919 – 1945, 0,03 bm.

Četnícka stanica v Príbovciach, 1937 – 1940, 0,02 bm.

Četnícka stanica v Ružomberku, 1937 – 1944, 0,01 bm.

Četnícka stanica v Sklenom, 1939, 0,01 bm.

Četnícka stanica v Slovenskom Pravne, 1927 – 1944, 0,12 bm.

Četnícka stanica v Sučanoch, 1939 – 1943, 0,12 bm.

Četnícka stanica vo Varíne, 1927 – 1944, 0,01 bm.

Četnícka stanica vo Važci, 1922 – 1941, 0,33 bm.

Četnícka stanica vo Veľkom Rovnom, 1924 – 1944, 0,06 bm.

Četnícka stanica vo Vrútkach, 1928 – 1944, 0,55 bm.

Četnícka stanica vo Východnej, 1919 – 1933, 0,70 bm.

Četnícka stanica vo Vyšnom Kubíne, 1929 – 1939, 0,03 bm.

Četnícka stanica v Žiline, 1918 – 1944, 0,36 bm.

V. 1. Oblastné žandárske veliteľstvá

Hlavné veliteľstvo žandárstva v Turčianskych Tepliciach, 1944, 0,12 bm.

V. 2. Okresné žandárske veliteľstvá

Okresné žandárske veliteľstvo v Ilave, 1942, 0,07 bm.

Okresné žandárske veliteľstvo v Kysuckom Novom Meste, 1941 – 1944, 0,03 bm.

Okresné žandárske veliteľstvo v Ružomberku, 1935 – 1945, 0,24 bm.

V. 3. Žandárske stanice

Žandárska stanica v Čadci, 1944, 0,01 bm.

Žandárska stanica v Dlhom Poli, 1939 – 1944, 0,04 bm.

Žandárska stanica v Krásne nad Kysucou, 1938, 0,01 bm.

Žandárska stanica v Kysuckom Novom Meste, 1943 – 1944, 0,03 bm.

Žandárska stanica v Maríkovej, 1944, 0,01 bm.

Žandárska stanica v Novej Bystrici, 1943 – 1945, 0,03 bm.

Žandárska stanica v Nesluši, 1942 – 1944, 0,12 bm.

Žandárska stanica v Oravskej Lesnej, 1931 – 1941, 0,12 bm.

Žandárska stanica v Oščadnici, 1940- 1943, 0,02 bm.

Žandárska stanica v Papradne, 1944, 0,01 bm.

Žandárska stanica v Predmieri, 1943 – 1945, 0,04 bm.

Žandárska stanica v Pružine, 1943, 0,01 bm.

Žandárska stanica v Púchove, 1940, 0,01 bm.

Žandárska stanica v Rajci, 1939 – 1945, 0,04 bm.

Žandárska stanica v Skalitom, 1933 – 1943, 0,01 bm.

Žandárska stanica v Staškove, 1942 – 1943, 0,04 bm.

Žandárska stanica v Štrbe, 1943 – 1947, 0,05 bm.

Žandárska stanica v Štrbskom Plese, 1942 – 1945, 0,05 bm.

Žandárska stanica v Trstenej, 1943, 0,01 bm.

Žandárska stanica v Turčianskych Tepliciach, 1938 – 1945, 0,24 bm.

Žandárska stanica v Turzovke, 1937 – 1945, 0,12 bm.

Žandárska stanica vo Veselom, 1938 – 1945, 0,30 bm.

Žandárska stanica vo Vysokej nad Kysucou, 1942 – 1945, 0,03 bm.

Žandárska stanica v Zákamennom, 1942 – 1945, 0,06 bm.

Žandárska stanica v Zuberci, 1921 – 1943, 0,30 bm.

Žandárska stopovacia stanica v Žiline, 1943, 0,01 bm.

Pátracia stanica v Žiline, 1934 – 1944, 0,12 bm.

VIII. Iné policajno-bezpečnostné orgány

Pasová expozitúra v Turzovke, 1939, 0,01 bm.

D. FINANČNÍCTVO

II. Sporiteľne

Filiálka Martinskej účastinárskej sporiteľne v Liptovskom Mikuláši, 1884 – 1893, 0,12 bm.

E. HOSPODÁRSTVO

I. 3. Banské závody, podniky, účastinné spoločnosti a iné

Banská spoločnosť v Nemeckej Ľupči, 1836 – 1928, 1,20 bm, I.

IV. 2. Strojársky priemysel

Závody ťažkého strojárstva – Ústav informatizácie strojárstva, a. s. v Martine, 1990 – 1993, 1 bm.

Zbrojovka v Považskej Bystrici, 1896 – 1955, 18,80 bm, I.

Železničné opravovne a strojárne v Martine – Vrútkach, 1923 – 1954, 5 bm.

IV. 3. Elektrotechnický priemysel

Ústav pre výskum elektrotechnických systémov, š. p., výskumno-výrobný závod v Liptovskom Hrádku, 1988 – 1991, 0,20 bm.

IV. 6. Drevospracujúci priemysel

Drevospol, a. s. v Rajeckých Tepliciach, /1948/ 1980 – 1994, 1,25 bm.

Hohoš, parná píla v Bytči, 1900 – 1969, 1,30 bm.

IV. 9. Potravinársky priemysel

Ignác Deutsch, liehovar v Bytči, 1872 – 1940, 0,75 bm, I.

Stredoslovenské konzervárne a liehovary, š. p., závod Carpathia v Prievidzi, 1942 – 1975, 1,25 bm.

IV. 16. Iné odvetvia priemyslu

Tehelňa v Martine, 1965 – 1998, 4,10 bm.

Vápenka vo Varíne, 1861 – 1971, 43,90 bm, I.

V. 3. Štátne majetky

Trust štátnych majetkov v Žiline, 1950 – 1955, 15,50 bm, I.

V. 4. Poľnohospodárske nákupné a zásobovacie podniky

Krajský výkupný podnik v Žiline, 1953 – 1960, 1,12 bm.

VI. 2. Riaditeľstvá štátnych lesov a majetkov /1860 – 1948/

Riaditeľstvo štátnych lesov v Liptovskom Hrádku, 1851 – 1949, 97,60 bm, I.

Riaditeľstvo štátnych lesov v Oravskom Podzámku, 1945 – 1948, 17,50 bm, I.

VI. 4. Správy štátnych lesov /do 1960/

Správa štátnych lesov v Liptovskom Jáne, 1914 – 1918, 0,30 bm, I.

Správa štátnych lesov v Liptovskej Tepličke, 1855 – 1928, 3,50 bm, I.

Správa štátnych lesov v Malužinej, 1863 – 1911, 0,60 bm, I.

Správa štátnych lesov vo Východnej, 1874 – 1917, 1 bm, I.

Lesná správa Vysoké Tatry v Tatranskej Lomnici, 1919 – 1948, 4,50 bm, I.

Správa drevoskladu v Liptovskom Hrádku, 1879 – 1904, 0,75 bm, I.

Správa pre úpravu lesov v Liptovskom Hrádku, 1889 – 1900, 0,50 bm, I.

VI. 6. Štátne lesy – lesné závody

Štátne lesy – Lesný závod v Liptovskom Hrádku, 1951 – 1955, 1,80 bm.

VI. 8. Iné lesné úrady, správy a podniky

Ústav racionalizácie informačných systémov lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu, š. p. v Žiline, 1976 – 1992, 7 bm.

Ústav pre hospodársku úpravu lesov v Žiline, 1885 – 1952, 4,20 bm, I.

VII. 1. Povodia

Povodie Váhu v Púchove, 1913 – 1971, 5 bm, I.

VII. 2. Iné vodohospodárske organizácie

Vodné dielo v Dubnici, 1940 – 1949, 3,10 bm, I.

Vodné dielo v Ilave, 1940 – 1950, 4,25 bm, I.

Vodné dielo v Ladcoch, 1923 – 1958, 3,25 bm, I.

Vodné dielo v Nosiciach, 1942 – 1970, 1,40 bm, I.

VIII. 1. Pozemné stavebníctvo

Krajské združenie národných podnikov stavebníctva v Žiline, 1950 – 1960, 1,62 bm.

Oceľové konštrukcie, š. p. v Žiline, 1967 – 1995, 17,75 bm.

Pozemné stavby, n. p., š. p. v Žiline, 1930 – 1991, 80 bm.

Projektová organizácia architektúry a pozemného staviteľstva v Žiline, 1977 – 1991, 2,50 bm.

Stavoprojekt, š. p. v Žiline, 1949 – 1998, 4,50 bm.

XI. 1. Domáci obchod

Dr. Ľudovít Niedoba, firma export dreva v Žiline, 1940, 1,12 bm, I.

Datasystém, š. p., v Žiline, 1959 – 1992, 14 bm.

XII. 1. Služby

Správa slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši, 1951, 0,12 bm.

F. DRUŽSTEVNÍCTVO

II. Spotrebné družstvá

Družstevný veľkoobchod s potravinami v Banskej Bystrici, 1955 – 1958, 0,87 bm.

Družstevný veľkoobchod s potravinárskym tovarom v Bušinciach, 1953 – 1958, 0,12 bm.

Družstevný veľkoobchod s priemyselným a potravinárskym tovarom v Krupine, 1956 – 1958, 0,62 bm.

Družstevný veľkoobchod s potravinami v Lučenci, 1956 – 1958, 0,50 bm.

Družstevný veľkoobchod s potravinami a priemyselným tovarom v Novej Bani, 1956 – 1958, 0,12 bm.

Družstevný veľkoobchod s priemyselným a potravinárskym tovarom v Podbrezovej, 1956 – 1958, 1 bm.

Družstevný veľkoobchod s odevným tovarom v Rimavskej Sobote, 1955 -1958, 0,75 bm.

Družstevný veľkoobchod s priemyselným a potravinárskym tovarom v Rimavskej Sobote, 1954 – 1960, 0,37 bm.

Družstevný veľkoobchod s priemyselným a potravinárskym tovarom v Šafárikove, 1956 – 1958, 0,25 bm.

Družstevný veľkoobchod s priemyselným a potravinárskym tovarom v Šahách, 1956 – 1958, 0,50 bm.

Družstevný veľkoobchod s potravinárskym a priemyselným tovarom vo Zvolene, 1956 – 1960, 3,10 bm.

Družstevný veľkoobchod s potravinárskym a priemyselným tovarom v Žarnovici, 1953 – 1958, 0,50 bm.

Družstevný veľkoobchod s potravinárskym a priemyselným tovarom v Žiline, 1945 – 1961, 4 bm, I.

Dopravný podnik spotrebných družstiev vo Zvolene, 1935 – 1958, 0,50 bm.

Jednota, ľudové spotrebné družstvo v Brezne, 1900 – 1954, 2,75 bm.

Jednota, ľudové spotrebné družstvo v Čadci, 1934 – 1959, 3,40 bm, I.

Jednota, ľudové spotrebné družstvo v Dolnom Kubíne, 1919 – 1961, 1,80 bm, I.

Jednota, ľudové spotrebné družstvo v Krupine, 1928 – 1955, 10,87 bm.

Jednota, ľudové spotrebné družstvo v Liptovskom Mikuláši, 1936 – 1956, 1,40 bm, I.

Jednota, ľudové spotrebné družstvo v Lučenci, 1940 – 1949, 2,75 bm.

Jednota, ľudové spotrebné družstvo v Novej Bani, 1927 – 1959, 4 bm.

Jednota, ľudové spotrebné družstvo v Považskej Bystrici, 1937 – 1960, 2,90 bm, I.

Jednota, ľudové spotrebné družstvo v Prievidzi, 1921 – 1959, 3,75 bm.

Jednota, ľudové spotrebné družstvo v Rimavskej Sobote, 1953 – 1959, 1,50 bm.

Jednota, ľudové spotrebné družstvo v Turčianskych Tepliciach, 1896 -1952, 5,37 bm.

Jednota, ľudové spotrebné družstvo Budúcnosť v Žiline, 1933 – 1960, 1,37 bm, I.

Kontrolór Slovenského dobytkárskeho družstva v Liptovskom Mikuláši, 1919, 0,12 bm.

Svojdomov, družstvo v Žiline, 1931, 0,25 bm.

VI. Iné družstvá

Družstvo Demänovských jaskýň v Liptovskom Mikuláši, 1924 – 1954, 9,90 bm, I.

G. POLITICKÉ STRANY, ORGÁNY A SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE NÁRODNÉHO FRONTU

I. Politické strany

Krajský výbor Komunistickej strany Slovenska v Žiline, 1950 – 1960, 3,80 bm.

III. Zväzy

Krajský sekretariát Slovenského živnostenského zväzu v Žiline, 1949 – 1952, 3,25 bm, I.

IV. Odborové hnutie

Krajská odborová rada v Žiline, 1954 – 1960, 1,13 bm.

V. 1. Orgány Národného frontu

Krajský výbor Slovenského Národného frontu v Žiline, 1948 – 1959, 20,27 bm, I.

V. 2. Spoločenské organizácie Národného frontu

Krajský výbor Československého Červeného kríža v Žiline, 1959 – 1960, 0,37 bm.

Krajský výbor Československého zväzu mládeže /ČSM/ v Žiline, 1949 – 1960, 6,12 bm, I.

Krajský výbor Zväzu československo-sovietskeho priateľstva v Žiline,

1950 – 1960, 7 bm, I.

Okresný zväz spotrebných družstiev v Banskej Bystrici, 1954 – 1960, 2,12 bm.

Okresný zväz spotrebných družstiev v Bratislave, 1955 – 1959, 1,87 bm.

H. VEDA, KULTÚRA A OSVETA

II. 7. Vydavateľstvá a redakcie

Župná filiálka Slovenskej tlačovej kancelárie v Trenčíne, 1941 – 1945, 0,60 bm.

I. ŠKOLSTVO

VI. Základné školy

Rímsko-katolícka škola v Bytči, 1941 – 1949, 0,10 bm.

IX. Školské správy

Školská stolica v Bytči, 1882 – 1913, 0,10 bm.

Župný školský inšpektorát v Trenčíne, 1918, 0,05 bm.

J. ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

I. 1. Nemocnice

Župná verejná nemocnica v Trenčíne, 1843 – 1925, 2 bm.

K. NÁBOŽENSKÉ ORGANIZÁCIE

VII. Náboženské obce

Židovská náboženská obec v Liptovskom Mikuláši, 1761 – 1860, 0,12 bm.

VIII. Rehole, rády, kongregácie, združenia

Františkáni v Chebe, 1286, 1287, 0,01 bm.

Františkáni v Okoličnom, 1725 – 1769, 0,10 bm.*

Františkáni v Pruskom, 1607 – 1950, 7 bm, I.*

Františkáni v Trstenej, 1862 – 1945, 0,12 bm.*

Františkáni v Žiline, 1701 – 1945, 4 bm, I.*

L. RODY A PANSTVÁ

I. Rody

Andaházi /Andaházy/ z Andíc, 1594 – 1853, 0,12 bm, I.

Andreánsky /Andreánszky/ z Liptovského Ondreja, 1607 – 1868, 0,12 bm, I.

Akai /Akay/ z Hradnej, 1573 – 1791, 0,12 bm, I.

Balko z Kalamien, 1789 – 1846, 0,12 bm, I.

Baroš /Baross/ z Beluše, 1550 – 1841, 0,60 bm, I.

Batis /Batisz/ z Malatín, 1407 – 1864, 0,10 bm, I.

Belopotocký /Féjerpataky/ z Liptovských Kľačian, 1623 – 1833, 0,12 bm, I.

Benický /Beniczky/ z Beníc, 1576 – 1880, 0,25 bm, I.

Beňovský /Benyovszky/, 1588 – 1. pol. 19. st., 0,01 bm.

Bobrovnický /Bobrovniczky/ z Bobrovníka, 1399 – 1855, 0,12 bm, I.

Bukovinský /Bukovinszky/ z Bukoviny, 1469 – 1842, 0,12 bm, I.

Borčický / Borcsiczky/ z Borčíc a Bolešova, /1325/ 1498 – 1846, 0,60 bm, I.

Čaplovič /Csaplovics/ z Jasenovej, /1320/ 1648 – 1867, 0,12 bm, I.

Čemický /Csemiczky/ z Čemíc, 1674 – 1849, 0,10 bm.

Demke z Malatín, /1378/ 1513 – 1784, 0,10 bm, I.

Detrich z Beňadikovej, 1625 – 1916, 0,12 bm, I.

Ďurčanský /Gyurcsanszky/ z Ďurčinej, 1524 – 1860, 0,30 bm, I.

Ördög /Eordeogh/ z Laclavej, 1597 – 1869, 0,37 bm, I.

Frívaldský /Frivaldszky/ z Frívaldu, 1418 – 1832, 0,12 bm.

Hazucha z Kalamien, 1728 – 1838, 0,12 bm, I.

Hlinický /Hliniczky/, 1606 – 1817, 0,03 bm.

Ilešházi /Illésházy/ z Dubnice, /1220/ 1270 – 1915, 157 bm, I.

Jób – Fančali /Joob – Fanchaly/ z Prosieka, 1334 – 1840, 0,12 bm, I.

Kabzan z Ižipoviec, 1537 – 1854, 0,12 bm, I.

Kakus /Kakusz/ z Ráztok, 1669 – 1881, 0,12 bm, I.

Kardoš /Kardoss/, 1636 – 1945, 0,88 bm.

Kilian, 1575 – 1877, 0,12 bm, I.

Klobušický /Klobusiczky/ z Klobušíc, 1588 – 1749, 0,02 bm.

Klučai /Klucsay/ z Kľúčového, /1393/ 1578 – 1789, 0,25 bm, I.

Lamoš alias Lipovský /Lamos/ z Lipovca, 1397 – 1850, 0,25 bm, I.

Lavota /Lavotta/ z Ižipoviec, 1638 – 1846, 0,25 bm, I.

Lehocký /Lehoczky/ z Kráľovej Lehoty, 1558 – 1916, 0,37 bm, I.

Lehocký /Lehoczky/ z Lehôtky, 1755 – 1906, 0,12 bm, I.

Lubi /Luby/ z Beňadikovej, 1768 – 1890, 0,10 bm, I.

Lukáči /Lukácsy/ z Bobrovníka a Drietomy, 1734 – 1827, 0,12 bm, I.

Madočáni /Madocsányi/, 1415 – 1875, 0,50 bm, I.

Majténi – Motešický /Majthényi/ z Horných Motešíc, 1614 – 1835, 0,12 bm.

Malatinský /Malatinszky/ z Malatína, 1666 – 1806, 0,12 bm, I.

Marcibáni /Marczibányi/ z Púchova, 1556 – 1951, 1,35 bm, I.

Maťašovský /Matyasovszky/ z Matiašoviec, /1356/ 1555 – 1918, 0,12 bm, I.

Medňanský /Mednyánszky/, 1324 – 1892, 0,62 bm, I.

Meze z Nežitoviec, 1426 – 18. st., 0,05 bm.

Nedecký /Nedeczky/ z Nededze, 1564 – 1721, 0,10 bm, I.

Okoličáni /Okolicsányi/ z Okoličného, 1723 – 1912, 0,12 bm, I.

Okrucký /Okruczky/ z Okrute, 1571 – 1878, 0,25 bm, I.

Ostrolúcky /Osztrolúczky/ zo Zemianskeho Podhradia, 1770 – 1936, 2,90 bm, I.

Oško /Osko/ z Malatín, 1418 – 1839, 0,10 bm, I.

Otlik /Ottlik/ z Horných Ozoroviec a Kochanoviec, /1499/ 1589 – 1835, 0,12 bm, I.

Palucký /Palugyay/ z Palúdzky, 1724 – 1906, 0,10 bm, I.

Petko /Pettko/ z Drietomy, 1493 – 1844, 0,36 bm, I.

Platy /Platthy/ z Paludze, 1688 – 1964, 0,30 bm, I.

Piaček /Piacsek/ z Považskej Bystrice, 1650 – 1926, 0,37 bm.

Pongrác /Pongrácz/ z Bánovej, /1604/ 1815 – 1868, 0,36 bm, I.

Potorňai /Pottornyai/ z Podturne, 1792 – 1828, 0,12 bm, I.

Povolný z Liptovskej Štiavnice, 1770 – 1871, 0,10 bm, I.

Príleský /Príleszky/ zo Zemianskeho Podhradia, /1212/ 1324 – 1802, 3 bm.

Prónai /Prónay/ zo Slovenského Pravna, 1751 – 1848, 0,20 bm, I.

Rády z Ivachnovej, 1627 – 1857, 0,25 bm, I.

Rojko z Brníc, 1479 – 1736, 0,01 bm.

Rutkai /Ruttkay/ z Vrútok, 1611 – 1877, 0,12 bm.

Silvai /Szilvay/ z Belej, 1554 – 1932, 3,12 bm, I.

Smrečányi /Szmrecsányi/ zo Smrečian, 1685 – 1947, 0,25 bm, I.

Sokol /Szokol/ z Malatín, 1652 – 1777, 0,10 bm, I.

Sucháč /Szuchacs/ z Vrútok, 1388 – 1829, 0,10 bm.

Svätojánsky /Szentiványi/ z Liptovského Jána, 1502 – 1874, 6,25 bm, I.

Šidlo /Sidlo, Schidlai/ z Dolného Záturčia, 1768 – 1949, 0,06 bm.

Šipeky /Sipeky/ z Borčíc, 1486 – 1878, 2 bm, I.

Šľachta /Slachta/ zo Zádiela, 1607 – 1851, 0,10 bm, I.

Tolt /Tholt/ z Liptovskej Štiavnice, 1792 – 1850, 1,25 bm.

Tomka /Thomka/ z Folkušovej, 1681 – 1918, 0,10 bm, I.

Tomčáni / Tomcsányi/ z Tomčian, /1391/ 1414 – 1854, 0,50 bm, I.

Trnovský /Trnovszky/ z Trnova, 1381 – 1827, 0,20 bm, I.

Turanský /Thuranszky/ z Turíka, 1600 – 1934, 0,25 bm, I.

Urban z Liptovských Behároviec, 1608 – 1855, 0,12 bm, I.

Velič /Velics/ z Laclavej, 1390 – 1944, 1,87 bm, I.

Vitáliš /Vitális/ z Vitálišoviec, 1761 – 1856, 0,10 bm, I.

Vozár z Boce, 1680 – 1833, 0,10 bm, I.

Záborský /Záborszky/ zo Záboria, 1623 – 1855, 0,25 bm, I.

Zamarovský /Zamaróczy/ zo Zamaroviec, /1245/ 1423 – 1952, 1,88 bm, I.

Zmeškal /Zmeskal/ z Leštín, 1393 – 1937, 2,75 bm, I.

Žolnai /Zsolnay/ zo Sedličnej, /1262/, 1,50 bm, I.

II. Panstvá

Panstvo v Budatíne, 1538 – 1839, 0,12 bm, I.

Panstvo v Bytči a v Strečne, 1536 – 1950, 87,48 bm, I.

Panstvo v Gbelanoch, 1232 – 1943, 5,80 bm, I.

Panstvo v Horovciach, 1625 – 1860, 0,25 bm.

Hrádocké panstvo, 1287 – 1851, 1,20 bm, I.

Panstvo v Lednici, 1410 – 1951, 17 bm, I.

Panstvo v Likave a v Liptovskom Hrádku, 1690 – 1871, 1,50 bm, I.

Panstvo v Považskej Bystrici, 1408 – 1892, 7,87 bm, I.

Panstvo v Pruskom, 1512 – 1950, 14,59 bm, I.

Starohradské panstvo, 1457 – 1980, 12,12 bm, I.

Panstvo v Tepličke, 1752 – 1912, 16,50 bm, K.

Ústredná správa popperovských majetkov v Hliníku, 1846 – 1897, 7,62 bm, I.

M. RODINY A OSOBY

I. Rodiny

Ferdinand Adamík ml., 1877 – 1950, 5,88 bm.

Belás, 1808 – 1918, 0,25 bm.

Emil Geryk, 1890 – 1970, 3,50 bm.

Peter Halaša, 1698 – 1950, 2 bm.

Ján Hollý, 1816 – 1970, 0,75 bm.

Mikuláš Huba st., 1853 – 1980, 1,25 bm.

Bartolomej Huljak, 1793 – 1948, 7,75 bm.

Štefan A. Jedlík, 1554 – 1938, 0,35 bm.

Mária Jesenská, 1923 – 1988, 1,12 bm.

Jozef Mardiak, 1886 – 1973, 1,25 bm.

Juraj Mlynár, 1802 – 1971, 2 bm.

Viera Neumanová, 1867 – 1960, 0,75 bm.

Jozef Olexík, 1740 – 1859, 0,12 bm.

Prokša, Vladár, Ďurdík, 1842 – 1861, 0,12 bm.

Ľudmila Reichlová, 1883 – 1983, 3,12 bm.

Gejza Runkovič, 1834 – 1982, 5,50 bm.

Šándor /Sándor/ zo Slavnice, 1724 – 1831, 0,05 bm.

Jozef Šandorfi, 1928 – 1980, 0,88 bm.

Fedor Thurzo, 1886 – 1980, 54,45 bm.

Ladislav Zachar, 1872 – 1944, 3,12 bm.

Jakub Žbodák, 1769 – 1989, 1,60 bm.

II. Osobné fondy

Ferdinand Adamík st., 1872 – 1950, 3,25 bm.

Anton Bagin, 1650 – 1982, 6,87 bm.

Andrej Bacher, 1926 – 1948, 0,75 bm.

Pavol Čaplovič, 1866 – 1984, 10,75 bm.

Edvin Čermák, 1940 – 1944, 0,20 bm.

Gregor Deák, zač. 20. st. – 1945, 0,37 bm.

Ladislav Grnáč, 1901 – 1979, 2,25 bm, I.

Andrej Hausknotz, 1683 – 1946, 1 bm.

Jozef Holák, 20. st., 0,12 bm.

Robert Kasián Holba, 1890 – 1956, 1,88 bm.

Ľudovít Horanský, 1871 – 1965, 0,25 bm.

Štefan Horanský, 1865 – 1958, 0,24 bm.

Jozef Chorényi, 1861 – 1881, 0,12 bm.

František Ižóf, 1853 – 1940, 3,75 bm.

Fedor Jesenský, 1663 – 1980, 1,68 bm.

Július Kišš, 1794 – 1948, 0,20 bm, I.

Ferdinand Klinovský, 1715 – 1942, 0,18 bm.

Vlasta Kristenová, 1536 – 1982, 0,50 bm.

Mikuláš Kubínyi, 1262 – 1932, 5 bm.

Andrej Ludrovský, 19. stor., 0,12 bm.

Jozef Majerech, 1826 – 1987, 0,25 bm.

Belo Majláth, 1875 – 1902, 0,25 bm.

Ivan Markovič, 1903 – 1947, 0,13 bm.

Pavol Martinický, 1937 – 1991, 11,61 bm.

Štefan Marton, 1897 – 1983, 1,92 bm.

Jozef Nátly, 1871 – 1958, 0,12 bm.

Ján V. Ormis, 1854 – 1960, 17,62 bm.

Ján Palárik, 1844 – 1870, 0,12 bm.

Andrej Paldan, 1716 – 1983, 2 bm.

Abrahám M. Pattantyus, 1820 – 1923, 0,57 bm.

Dušan Pokorný, 1890 – 1972, 1,50 bm.

Albert Pongrác, 1791 – 20. st., 5,37 bm.

Emil Rehák, 1869 – 1943, 0,75 bm.

Karol Rek, 19. st. – 1947, 0,75 bm.

Ján Matejec Revický, 1876 – 1880, 0,12 bm.

Sidónia Sakalová, 1876 – 1948, 0,75 bm, I.

Antónia Siebertová, 1779 – 1940, 2 bm.

Filip Sunega, 1904 – 1978, 0,25 bm.

Július Tatár, 1903, 0,25 bm.

Izabela Textorisová, 1834 – 1951, 1,88 bm.

Jozef Tholt, 1800 – 1974, 1,16 bm.

Jozef Thuranský, 1625 – 1818, 0,40 bm.

Mária Uhliarová, 1905 – 1971, 0,12 bm.

Jaroslav Vodrážka, 1890 – 1988, 1,88 bm.

N. CECHY, SPOLKY A ZÁUJMOVÉ ORGANIZÁCIE

III. Urbarialisti, komposesoráty, pasienkové spoločenstvá

Oravský komposesorát, 1526 – 1945, 430 bm, I.

Zemiansky komposesorát vo Folkušovej, 1665 – 1918, 0,12 bm.

Lesný komposesorát v Partizánskej Ľupči, 1785 – 1951, 6,30 bm, I.

Lesné družstvo v Štiavniku, 1924 – 1957, 0,90 bm.

IV. Spolky

Hospodársky spolok Liptovskej župy /Liptovský gazdovský spolok/, 1908, 0,12 bm.

Hospodársky a lesnícky spolok Trenčianskej župy, 1885 – 1918, 6,50 bm, I.

Komitét utečencov v Trstenej, 1945 – 1948, 1,50 bm, I.

Liptovská sekcia Uhorského karpatského spolku, 1884 – 1918, 0,05 bm.

Miestny odbor Matice slovenskej vo Vyšnej Boci, 1939 – 1947, 0,24 bm.

Spolok domobrancov v Trenčíne, 1861 – 1871, 0,12 bm.

Spolok notárov v Trenčianskej župe, 1908, 0,02 bm.

Spolok Trenčianskej župy na ochranu proti tuberkulóze, 1914, 1917, 0,15 bm.

Ústredná organizácia poštového úradníctva, skupina v Žiline, 1921 – 1938, 0,50 bm.

Župná hospodárska a lesnícka jednota v Liptovskom Mikuláši, 1923 -1944, 1,75 bm.

Župná odbočka Uhorského Červeného kríža v Dolnom Kubíne, 1916 – 1918, 0,38 bm, I.

Župný výbor Uhorského Červeného kríža v Trenčíne, 1882 – 1918, 0,36 bm.

Župné hasičské veliteľstvo v Trenčíne, 1940 – 1944, 1 bm.

Župný výbor Hornouhorského vzdelávajúceho spolku v Trenčíne (Felvidéki Magyar Közművelődési Egyesület), 1883 – 1916, 1,20 bm.

O. ZBIERKY

I. Matriky

Zbierka cirkevných matrík, 1628 – 1955, 64,24 bm, I.

II. Listiny /bez fondovej príslušnosti/

Zbierka armálesov, 1659 – 1691, 0,03 bm.

Zbierka listín, 1294 – 1896, 0,50 bm, I.

III. Rukopisy /rozličnej proveniencie/

Zbierka písomností rozličnej proveniencie, 1399 – 1918, 1,80 bm.

Zbierka cechových písomností, 1582 – 1871, 0,50 bm.

Zbierka obecných písomností, 1596 – 1866, 0,50 bm.

IV. Mapy, plány a technická dokumentácia

Zbierka máp a plánov, 1813 – 1924, 265 ks.

VI. Pohľadnice

Zbierka pohľadníc, 19. – 20. st., 0,10 bm.

VII. 1. Fotografie, fotonegatívy, diapozitívy

Zbierka dokumentácie k dejinám Bytče, 1898 – 1945, 0,90 bm.

Zbierka fotografií a diapozitívov, 1914 – 1954, 0,25 bm.

X. Typáriá a pečate

Zbierka pečatidiel, 1860 – 1954, 2,60 bm.

Zbierka typárií oravských obcí, 18. – 19. st., 84 ks.

XI. Iné zbierky

Dokumentácia o kompe v Hornom Hričove, 1879 – 1918, 0,10 bm.

Zbierka dobovej dokumentácie, 1951 – 1957, 0,75 bm.

Zbierka dokumentácie k hospodárskym dejinám stredného Považia, 1903 – 1926, 0,25 bm.

Zbierka písomností liptovskej proveniencie, 1782 – 1882, 0,07 bm.

Zbierka písomností oravskej proveniencie, 1794 – 1899, 0,07 bm.

P. INÉ ARCHÍVNE FONDY

Hraničná komisia v Dubnici nad Váhom, 1515 – 1825, 2,80 bm.

Komisia pre postavenie pamätníka Františka Rákociho II. v Trenčíne,

1904 – 1905, 0,13 bm.

Správa štátneho zámku v Bytči, 1950 – 1963, 1,50 bm.

2 thoughts on “Štátny oblastný archív v Bytči

 • 12. septembra 2010 at 20:49
  Permalink

  Máte zoznam narodených, sobáše a úmrtia pruštianskej farnosti pred rokom 1900? Bol by prístup aj na internete?

  Reply
 • 13. septembra 2010 at 8:20
  Permalink

  majitel tejto stranky nedisponuje archivaliami slovenskych archivov. Stranka sa zameriava na pomoc amaterskym genealogom v postupoch ich badania. Navyse zoznamy narodenych, sobasenych, etc. nie su. V statnych archivoch najdete matriky prislusnych farnosti, na ktorych studium je potrebne sa do archivu objednat a zaplatit prislusny poplatok (1,50 EUR za jeden zvazok matriky).
  Neviem, ci Vam ide o obec Prusy – tej matriky su ulozene v SA Nitra, alebo o obec Pruske – matriky su skutocne v SA Bytca, a to nar. od 1671 do 1903, sobasna od 1671 do 1918, zomreli od 1698 do 1909. To su vsak rimskokatolicke. Ostatne konfesie su zapisovane v matrikach inych obci.
  Zo slovenskych archivov su na internete dostupne len matriky SA Presov na stranke mormonov http://pilot.familysearch.org

  Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *