Štátny okresný archív v Žiari nad Hronom

Nasledujúce údaje sú z publikácie Informatívny sprievodca štátnych archívov Slovenskej republiky II/2, ktorú vydal odbor archívnictva a spisovej služby MV SR v Bratislave v roku 2001.

ŠTÁTNY OKRESNÝ ARCHÍV V ŽIARI NAD HRONOM SO SÍDLOM V  KREMNICI

ČSA 951/82

967 01 Kremnica

Telefón: 0857/674 25 08, 674 23 35

Fax: 0857/674 25 08

Súpis archívnych fondov a zbierok

A. ŠTÁTNA MOC, SPRÁVA A SAMOSPRÁVA

XVI. 2. Finančné správy

Okresná finančná správa v Žiari nad Hronom, 1960 – 1973, 1 bm, I.

XVI. 3. Daňové a berné úrady

Daňový úrad v Kremnici, 1922 – 1948 (1952), 13 bm, I.

Daňový úrad v Novej Bani, 1924 – 1949 (1950), 23 bm, I.

Dôchodkový kontrolný úrad v Žarnovici, 1919 – 1949 (1950), 2,43 bm, I.

XXI. 2. Okresné úrady do roku 1945

Okresný úrad v Hronskom Svätom Kríži, 1923 – 1928, 6,10 bm I.

Okresný úrad v Kremnici, (1919) 1923 – 1945, 90 bm, I.

Okresný úrad v Novej Bani, (1888) 1923 – 1945 , 37,50 bm, I.

XXI. 3. Štátne odborné úrady do roku 1945

Katastrálny meračský úrad vo Zvolene, pracovná skupina v Žarnovici, 1930 – 1949 (1952), 19 bm.

Okresná verejná sprostredkovateľňa práce v Kremnici, 1930 – 1940, 0,30 bm, I.

Okresná verejná sprostredkovateľňa práce v Novej Bani, 1931 – 1940, 0,20 bm, I.

Okresný úrad práce v Kremnici, 1941 – 1945, 0,40 bm, I.

Okresný úrad práce v Novej Bani, 1940 – 1945, 0,50 bm, I.

XXII. 2. Okresné národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Okresný národný výbor v Kremnici, 1945 – 1960, 42 bm, I.

Okresný národný výbor v Novej Bani, (1940) 1945 – 1960, 44 bm, I.

Okresný národný výbor v Žiari nad Hronom, 1960 – 1990, 299,75 bm, I.

XXII. 3. Štátne odborné úrady v rokoch 1945 – 1990

Okresná poľnohospodárska správa v Žiari nad Hronom, (1949) 1960 – 1983, 8,30 bm, I.

Okresná správa cestovného ruchu v Žiari nad Hronom, 1976 – 1990, 0,50 bm, I.

Okresná správa ciest v Žiari nad Hronom, (1932) 1961 – 1983, 5 bm, I.

Okresná správa pre údržbu miestnych komunikácií v Žiari nad Hronom, 1966 – 1982, 1,80 bm, I.

Okresný úrad ochrany práce v Kremnici, 1945 – 1949 (1950), 0,75 bm, I.

Okresný úrad ochrany práce v Novej Bani, 1946 – 1949, 0,55 bm, I.

XXIV. 1. Magistráty do roku 1945

Magistrát mesta Kremnice, 1254 – 1922, 525 bm, I, K, R.

Magistrát mesta Novej Bane, 1346 – 1920, 75 bm.

XXIV. 2. Mestské úrady do roku 1945

Mestský úrad v Kremnici, (1886) 1923 – 1945 (1951), 48,50 bm, I.

XXIV. 3. Mestečká do roku 1945

Mestečko Svätý Kríž nad Hronom, 1465 – 1835, 0,19 bm.

XXIV. 4. Notárske úrady do roku 1945

Obvodný notársky úrad v Bartošovej Lehôtke, 1893 – 1945, 5 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Brehoch, 1885 – 1945 (1946), 2 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Hliníku nad Hronom, 1894 – 1945 (1950), 1,50 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Hornej Ždani, 1905 – 1945 (1946), 3 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Horných Hámroch, 1856 – 1940, 2,10 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Hrabičove, 1930 – 1944, 0,15 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Kopernici, 1906 – 1945 (1949), 2 bm, I.

Obvodný notársky úrad pre Kremnicu a okolie, 1893 – 1944, 5,35 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Lovči, 1858 – 1945 (1950), 2,70 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Novej Bani, 1920 – 1945 (1952),14,90 bm, I.

Obvodný notársky úrad vo Svätom Beňadiku, 1875 – 1945 (1948), 3,50 bm, I.

Obvodný notársky úrad vo Svätom Kríži nad Hronom, 1888 – 1945 (1950), 3 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Trnavej Hore, 1868 – 1945 (1950), 3 bm, I.

Obvodný notársky úrad vo Veľkej Lehote, 1915 – 1945 (1949), 1,40 bm, I.

Obvodný notársky úrad vo Veľkom Poli, 1912 – 1939, 0,20 bm, I.

Obvodný notársky úrad vo Voznici, 1907 – 1945, 3,90 bm, I.

Obvodný notársky úrad vo Vyhniach, (1848) 1887 – 1944 (1952), 5 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Žarnovici, 1883 – 1945 (1948), 5,30 bm, I.

XXIV. 5. Iné miestne úrady do roku 1945

Lesný úrad mesta Kremnica, 1784 – 1950, 23 bm.

Obec Veterník, 1631 – 1924, 0,50 bm.

XXV. 1. Mestské národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Mestský národný výbor v Kremnici, 1944 – 1985, 51,70 bm, I.

Mestský národný výbor v Novej Bani, 1945 – 1990, 22 bm, I.

Mestský národný výbor v Žarnovici, 1948 – 1982, 10,50 bm, I.

Mestský národný výbor v Žiari nad Hronom, (1939) 1945 – 1990, 25 bm, I.

XXV. 2. Obvodné úrady miestnych národných výborov v rokoch 1945 – 1990

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Bartošovej Lehôtke, 1945 – 1950, 1 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Brehoch, 1947 – 1950, 0,11 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Hornej Ždani, 1945 – 1950, 0,04 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Hrabičove, (1944) 1945 – 1950, 0,80 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Hvozdnici, (1938) 1945 – 1947, 0,41 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Janovej Lehote, 1945 – 1950, 0,25 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Kopernici, 1945 – 1950, 0,40 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov pre Kremnicu a okolie, 1945 – 1950 (1954), 0,45 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Ladomeri, 1945 – 1949, 0,02 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Lovči, (1944) 1945 – 1950, 0,80 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Novej Bani, (1941) 1945 – 1950 (1951), 3 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Svätom Beňadiku, (1943) 1945 – 1950, 1,05 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Svätom Kríži nad Hronom, 1945 – 1950, 0,40 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Tekovských Nemciach, (1940) 1946 – 1950 (1952), 0,11 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Trnavej Hore, (1944) 1945 – 1950, 0,45 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Veľkej Lehote, (1943) 1945 – 1950, 0,40 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Veľkom Poli, (1944) 1945 – 1950 (1951), 1,10 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Vyhniach, 1945 – 1950, 1,30 bm, I.

XXV. 3. Miestne národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Miestny národný výbor v Bartošovej Lehôtke, 1945 – 1979, 0,98 bm, I.

Miestny národný výbor v Bzenici, 1952 – 1976, 1,65 bm, I.

Miestny národný výbor v Dolnej Trnávke, 1945 – 1977, 0,70 bm, I.

Miestny národný výbor v Dolnej Vsi, 1951 – 1990, 2,10 bm, I.

Miestny národný výbor v Dolnej Ždani, 0,70 bm, I.

Miestny národný výbor v Dolných Hámroch, (1928) 1945 – 1967, 2,75 bm, I.

Miestny národný výbor v Hliníku nad Hronom, 1947 – 1977, 1,10 bm, I.

Miestny národný výbor v Hodruši – Hámroch, (1965) 1971 – 1990, 11,50 bm.

Miestny národný výbor v Hornej Trnávke, 1948 – 1971, 0,10 bm, I.

Miestny národný výbor v Hornej Vsi, 1947 – 1979, 1,54 bm, I.

Miestny národný výbor v Hornej Ždani, 1948 – 1976, 1,17 bm, I.

Miestny národný výbor v Horných Hámroch, 1950 – 1990, 5,60 bm, I.

Miestny národný výbor v Horných Opatovciach, (1942) 1945 – 1969, 1 bm, I.

Miestny národný výbor v Hrabičove, 1947 – 1981, 3 bm, I.

Miestny národný výbor v Hronskej Dúbrave, 1946 – 1990, 4,10 bm, I.

Miestny národný výbor v Hronskom Beňadiku, 1945 – 1986, 7,50 bm, I.

Miestny národný výbor v Ihráči, 1957 – 1976, 0,60 bm, I.

Miestny národný výbor v Janovej Lehote, 1950 – 1976, 2,40 bm, I.

Miestny národný výbor v Jastrabej, 1956 – 1976, 0,77 bm, I.

Miestny národný výbor v Kľaku, 1947 – 1976, 1,85 bm, I.

Miestny národný výbor v Kopernici, 1946 – 1990, 3,76 bm, I.

Miestny národný výbor v Kosoríne, 1947 – 1976, 0,90 bm, I.

Miestny národný výbor v Krahuliach, 1950 – 1978, 1,40 bm, I.

Miestny národný výbor v Kremnických Baniach, 1950 – 1980, 2,10 bm, I.

Miestny národný výbor v Kunešove, 1954 – 1990, 2 bm, I.

Miestny národný výbor v Ladomeri, 1947 – 1959, 0,11 bm, I.

Miestny národný výbor v Ladomerskej Vieske, (1956) 1960 – 1971, 0,70 bm, I.

Miestny národný výbor v Lehôtke pod Brehmi, 1952 – 1980, 0,80 bm, I.

Miestny národný výbor v Lovči, 1946 – 1974, 0,22 bm, I.

Miestny národný výbor v Lovčici, 1953 – 1971, 1,25 bm, I.

Miestny národný výbor v Lutile, 1946 – 1980, 4 bm, I.

Miestny národný výbor v Lúčkach, 1945 – 1979, 1,76 bm, I.

Miestny národný výbor v Malej Lehote, 1948 – 1981, 3,30 bm, I.

Miestny národný výbor v Nevoľnom, 1950 – 1988, 2,30 bm, I.

Miestny národný výbor v Orovnici, (1942) 1945 – 1971, 1,03 bm, I.

Miestny národný výbor v Ostrom Grúni, 1949 – 1976, 2,50 bm, I.

Miestny národný výbor v Pitelovej, 1950 – 1976, 0,45 bm, I.

Miestny národný výbor v Píle, 1946 – 1971 (1972), 1,45 bm, I.

Miestny národný výbor v Prestavlkoch, 1948 – 1990, 6,20 bm, I.

Miestny národný výbor v Prochoti, 1948 – 1990, 6,40 bm, I.

Miestny národný výbor v Psiaroch, 1947 – 1971, 0,55 bm, I.

Miestny národný výbor v Repišti, 1948 – 1976, 0,80 bm, I.

Miestny národný výbor v Revišskom Podzámčí, (1943) 1945 – 1971, 0,80 bm, I.

Miestny národný výbor v Rudne nad Hronom, 1946 – 1976, 1,75 bm, I.

Miestny národný výbor v Sklených Tepliciach, 1952 – 1976, 0,88 bm, I.

Miestny národný výbor v Slaskej, 1954 – 1990, 7,50 bm, I.

Miestny národný výbor v Starej Kremničke, 1960 – 1977, 2,20 bm, I.

Miestny národný výbor v Šášovskom Podhradí, 1960 – 1971, 0,20 bm, I.

Miestny národný výbor v Tekovskej Breznici, 1947 – 1988, 7,30 bm, I.

Miestny národný výbor v Tekovských Nemciach, 1947 – 1976, 1,20 bm,I.

Miestny národný výbor v Trnavej Hore, 1953 – 1990, 3,50 bm, I.

Miestny národný výbor v Trubíne, 1946 – 1972, 0,88 bm, I.

Miestny národný výbor vo Veľkej Lehote, 1951 – 1978, 2 bm, I.

Miestny národný výbor vo Veľkom Poli, 1946 – 1971, 1,60 bm, I.

Miestny národný výbor vo Veľkom Poli – Píle, 1971 – 1976, 0,40 bm,I.

Miestny národný výbor vo Vieske, 1951 – 1959, 0,11 bm, I.

Miestny národný výbor vo Voznici, 1949 – 1981, 1,44 bm, I.

Miestny národný výbor vo Vyhniach, (1934) 1948 – 1976, 2,42 bm, I.

Miestny národný výbor v Župkove, 1947 – 1980, 1,90 bm, I.

B. JUSTÍCIA

IV. 4. Okresné súdy od roku 1872

Okresný súd v Kremnici, (1860) 1872 – 1960, 85 bm.

Okresný súd v Kremnici – sirotská stolica v Kremnici, 1837 – 1922, 14 bm.

Okresný súd v Novej Bani, 1873 – 1960, 122,20 bm.

Okresný súd v Žiari nad Hronom, 1960 – 1967, 60 bm.

IV. 7. Verejní notári od roku 1872

Verejný notár v Kremnici, 1884 – 1951, 1,70 bm

Verejný notár v Novej Bani, 1875 – 1946, 0,44 bm.

VII. Orgány prokuratúry

Okresná prokuratúra v Kremnici, 1949 – 1960, 4,20 bm.

Okresná prokuratúra v Novej Bani, 1949 – 1960, 5 bm.

Okresná prokuratúra v Žiari nad Hronom, /1953/ 1960 – 1972, 8,20 bm.

IX. Iné justičné inštitúcie

Mestský ľudový súd v Žiari nad Hronom, 1961 – 1967, 0,50 bm.

C. ARMÁDA A BEZPEČNOSŤ

III. 4. Policajné kapitanáty

Policajný kapitanát v Kremnici, 1840 – 1922, 33 bm.

E. HOSPODÁRSTVO

V. 3. Štátne majetky

Štátny majetok v Kremnici, (1952) 1960 – 1975 (1983), 3,80 bm, I.

Štátny majetok v Žiari nad Hronom, 1961 – 1981, 7,50 bm, I.

XI. 1. Domáci obchod

Obchod s palivami, š. p. v Žarnovici (Stredoslovenské uhoľné sklady, n. p., Banská Bystrica, odštepný závod Žarnovica), (1950) 1960 – 1992, 2,60 bm, I.

Reštaurácie, š. p. v Žiari nad Hronom, 1955 – 1987, 18 bm.

XII. 1. Služby

Mestský elektrický a osvetľovací podnik v Kremnici, 1938 – 1946, 0,50 bm.

Technické služby mesta Nová Baňa, 1967 – 1977, 1 bm, I.

Technické služby mesta Žiar nad Hronom, 1967 – 1987, 1,50 bm.

XII. 3. Bytové hospodárstvo

Okresný podnik bytového hospodárstva v Žiari nad Hronom, 1959 – 1990, 3,50 bm.

F. DRUŽSTEVNICTVO

I. Úverové družstvá

Úverové remeselné družstvo v Novej Bani, 1901 – 1934, 0,12 bm.

II. Spotrebné družstvá

Jednota, ľudové spotrebné družstvo v Banskej Štiavnici, 1955 – 1960, 0,30 bm, I.

Jednota, ľudové spotrebné družstvo v Kremnici, 1953 – 1960, 0,55 bm, I.

Jednota, ľudové spotrebné družstvo v Novej Bani, 1951- 1960, 0,44 bm, I.

Jednota, ľudové spotrebné družstvo v Žiari nad Hronom so sídlom v Novej Bani, 1960 – 1965, 0,68 bm, I.

III. 2. Jednotné roľnícke družstvá

Jednotné roľnícke družstvo v Brehoch, 1949 – 1961, 0,38 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Bukovine, 1958 – 1961, 0,30 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Bzenici, 1957 – 1961, 0,30 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Dolnej Trnávke, 1957 – 1975, 0,55 bm,I.

Jednotné roľnícke družstvo v Dolnej Ždani, 1949 – 1961, 0,20 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Dolných Hámroch, 1950 – 1953, 0,10 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Hliníku nad Hronom, 1951 – 1961, 0,65 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Hornej Trnávke, 1958 – 1970 (1971), 0,25 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Hornej Vsi, 1951 – 1952, 0,02 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Hornej Ždani, 1957 – 1970 (1971), 0,30 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Horných Hámroch, 1950 – 1960, 0,01 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Horných Opatovciach, 1950 – 1960, 0,15 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Hronskej Dúbrave, 1961 – 1964, 0,01 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Hronskom Beňadiku, 1958 – 1960, 0,01 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Janovej Lehote, 1951 – 1975, 1 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Kopernici, 1949 – 1955, 0,70 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Kosoríne, 1957 – 1974, 1 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Krahuliach, 1949 – 1951, 0,01 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Kremnici, 1949 – 1955, 0,50 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Kremnických Baniach, 1949 – 1955, 0,07 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Kunešove, 1950- 1952, 0,07 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Ladomeri, 1950 – 1959, 0,02 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Lehôtke pod Brehmi, 1957 – 1960, 0,20 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Lovči, 1957 – 1961, 0,25 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Lutile, 1957 – 1969, 0,10 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Lúčkach, 1949 – 1955, 0,25 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Novej Bani, 1949 – 1960, 0,38 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Prestavlkoch, 1950 – 1970, 0,13 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Psiaroch, 1959 – 1960, 0,01 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Revišskom Podzámčí, 1952 – 1953, 0,01 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Rudne nad Hronom, 1950 – 1959, 0,01 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Slaskej, 1958 – 1973, 0,26 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Šášovskom Podhradí, 1949 – 1956, 0,08 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Tekovskej Breznici, 1956 – 1960, 0,02 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Tekovských Nemciach, 1960, 0,01 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Trubíne, 1950 – 1959, 0,04 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo vo Veľkom Poli, 1950 – 1962, 0,27 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo vo Vieske, 1949 – 1956, 0,02 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo vo Voznici, 1960 – 1965, 0,01 bm.

Jednotné roľnícke družstvo vo Vyhniach, 1953, 0,01 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Žarnovici, 1958 – 1960, 0,17 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Žarnovickej Hute, 1957 – 1959, 0,01 bm.

Jednotné roľnícke družstvo ČSSP v Žiari nad Hronom, 1949 – 1986, 15 bm, I.

III. 3. Iné výrobné družstvá

Kveta, výrobné družstvo invalidov v Novej Bani, 1964 – 1983, 3,38 bm, I.

Ryolit, výrobné družstvo v Novej Bani, 1941 – 1948, 0,05 bm.

Spoločný podnik – Veľkovýkrmňa ošípaných v Tekovskej Breznici, 1975 – 1987, 1,50 bm.

G. POLITICKÉ STRANY, ORGÁNY A SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE NÁRODNÉHO FRONTU

I. Politické strany

Miestna organizácia Demokratickej strany v Kremnici, 1945 – 1948, 0,04 bm.

Miestna organizácia Hlinkovej slovenskej ľudovej strany vo Voznici, 1942 – 1945, 0,01 bm.

Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska v Žiari nad Hronom, (1951) 1960 – 1989, 120 bm.

III. Zväzy

Okresný sekretariát Slovenského živnostenského zväzu v Kremnici, 1923 – 1950 (1954), 0,70 bm, I.

Okresný sekretariát Slovenského živnostenského zväzu v Novej Bani, 1913 – 1951, 4,60 bm, I.

Okresný sekretariát Jednotného zväzu slovenských roľníkov v Kremnici, 1946 – 1952, 0,15 bm, I.

Okresný sekretariát Jednotného zväzu slovenských roľníkov v Novej Bani, 1947 – 1951, O,34 bm, I.

IV. Odborové hnutie

Okresná odborová rada v Žiari nad Hronom, 1966 – 1990, 8 bm, I.

V. 1. Orgány Národného frontu

Okresný výbor Slovenského národného frontu v Novej Bani, 1948 – 1959, 1,30 bm, I.

Okresný výbor Slovenského národného frontu v Kremnici, (1945) 1948 – 1959, 2,86 bm, I.

Okresný výbor Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky v Žiari nad Hronom, 1968 – 1990 (1991), 5,20 bm, I.

V. 2. Spoločenské organizácie Národného frontu a ich zariadenia

Okresný výbor Československého zväzu požiarnej ochrany v Banskej Štiavnici, 1953 – 1959, 0,01 bm, I.

Okresný výbor Československého zväzu požiarnej ochrany v Kremnici, 1959, 0,02 bm, I.

Okresný výbor Československého zväzu požiarnej ochrany v Novej Bani, 1959, 0,01 bm, I.

Okresný výbor Československého zväzu telesnej výchovy v Žiari nad Hronom, 1960 – 1980, 3 bm, I.

Okresný výbor Obrancov mieru v Kremnici, 1950 – 1959, 0,20 bm, I.

Okresný výbor Slovenského zväzu žien v Žiari nad Hronom, 1967 – 1990, 8,10 bm, I.

Okresný výbor pre telesnú výchovu a šport v Kremnici, 1953 – 1956, 3 bm, I.

Okresný výbor Zväzu Cigánov – Rómov na Slovensku v Žiari nad Hronom, 1969 – 1973, 0,33 bm, I.

Okresný výbor Zväzu požiarnej ochrany v Žiari nad Hronom, 1960 – 1985, 3,45 bm, I.

Okresný výbor Zväzu protifašistických bojovníkov v Kremnici, 1945 – 1955, 0,24 bm, I.

H. VEDA, KULTÚRA A OSVETA

III. 3. Osvetové rady

Okresná osvetová rada v Kremnici, 1946 – 1948, 0,01 bm, I.

IV. Domy kultúry a osvety

Dom kultúry a vzdelávania v Žiari nad Hronom, 1959 – 1968, 0,80 bm, I.

Dom osvety v Kremnici, 1953 – 1955, 0,20 bm.

Mestské kultúrne stredisko v Novej Bani, 1955 – 1981, 2 bm.

I. ŠKOLSTVO

II. Stredné všeobecnovzdelávacie školy

Gymnázium a reálka v Kremnici, 1742 – 1930, 1,80 bm.

IV. Odborné školy

Čipkárska škola v Kremnici, (1881) 1899 – 1918 (1925), 0,10 bm.

Jednoročná škola rodinná v Kremnici, 1925 – 1934, 0,05 bm.

Umelecká hračkáreň Domova pre hluchonemých v Kremnici, 1926 – 1934, 0,20 bm.

Ústav pre hluchonemých v Kremnici, 1903 – 1912, 0,05 bm.

V. Učňovské školy

Učňovská škola v Kremnici, 1884 – 1944, 0,02 bm.

Učňovská škola v Novej Bani, 1922 – 1946, 0,14 bm.

VI. Základné školy

Základná deväťročná škola v Bartošovej Lehôtke, 1923 – 1977, 0,18 bm, I.

Základná deväťročná škola v Bukovine, 1932 – 1976, 0,18 bm, I.

Základná škola v Bzenici, 1979 – 1980, 0,01 bm, I.

Základná deväťročná škola pre Dolnú a Hornú Ves v Dolnej Vsi, 1921 – 1976, 0,75 bm, I.

Základná škola v Dolnej Ždani, 1922 – 1979, 0,50 bm, I.

Základná škola v Hliníku nad Hronom, 1886 – 1981, 1,40 bm, I.

Základná deväťročná škola v Horných Hámroch – Kostivrchu, 1927 – 1974, 0,30 bm, I.

Národná škola v Hronskej Breznici, 1924 – 1960, 0,30 bm, I.

Základná deväťročná škola v Hronskej Dúbrave – dolná, (1952) 1960 – 1978, 0,30 bm, I.

Základná deväťročná škola v Hronskej Dúbrave – horná, 1937 – 1966, 0,20 bm, I.

Evanjelická a. v. ľudová škola v Kremnici, 1844 – 1912, 0,40 bm.

Meštianska škola dievčenská v Kremnici, 1880 – 1918, 0,08 bm.

Obecná ľudová chlapčenská a dievčenská škola v Kremnici, 1879 – 1918, 0,10 bm.

Základná deväťročná škola a Stredná všeobecnovzdelávacia škola v Kremnici, 1967 – 1975, 0,04 bm.

II. základná škola v Kremnici, 1919 – 1983, 4,40 bm, I.

Základná deväťročná škola v Kremnických Baniach, 1928 – 1977, 0,30 bm, I.

Základná deväťročná škola v Kunešove, 1947 – 1975, 0,27 bm, I.

Základná deväťročná škola v Lehôtke pod Brehmi, 1919 – 1974, 0,50 bm, I.

Základná deväťročná škola v Malej Lehote, 1947 – 1969, 0,22 bm, I.

Základná škola v Novej Bani, 1905 – 1981, 4 bm.

Základná deväťročná škola v Novej Bani – Starej Hute, 1923 – 1971, 0,40 bm.

Základná škola v Novej Bani – Štáloch, 1925 – 1981, 0,25 bm.

Základná deväťročná škola v Nevoľnom, 1930 – 1977, 0,90 bm, I.

Základná škola v Repišti, 1971 – 1979, 0,05 bm, I.

Základná deväťročná škola v Sklených Tepliciach, 1921 – 1979, 0,50 bm, I.

Základná škola v Starej Kremničke, 1921 – 1980, 0,85 bm, I.

Stredná škola zmiešaná v Svätom Kríži nad Hronom, 1943 – 1952, 0,20 bm, I.

Stredná škola zmiešaná v Žarnovici, 1933 – 1953, 0,70 bm, I.

Základná škola v Žarnovici, 1882 – 1980, 3,30 bm, I.

I. základná škola v Žiari nad Hronom, 1921 – 1982, 4,80 bm, I.

VII. Záujmové umelecké školy

Ľudová škola umenia v Kremnici, 1950 – 1986, 1,60 bm, I.

VIII. Iné školy a školské zariadenia

Okresné pedagogické stredisko v Žiari nad Hronom, (1957) 1960 – 1980, 0,40 bm, I.

Mestská škôlka v Kremnici, 1862 – 1896, 0,10 bm.

IX. Školské správy

Nemecký školský inšpektorát v Kremnici, (1857) 1941 – 1945, 2,80 bm, I.

Školská stolica a komisia v Kremnici, 1869 – 1914, 0,40 bm.

J. ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

I. 1. Nemocnice

Ústav národného zdravia v Kremnici, 1954 – 1970, 0,40 bm.

I. 11. Iné zdravotnícke zariadenia

Okresné veterinárne zariadenie v Žiari nad Hronom, 1961 – 1981, 0,44 bm, I.

II. 6. Iné sociálne inštitúcie

Okresný ústav sociálnych služieb v Žiari nad Hronom, 1980 – 1990, 5 bm.

Okresná starostlivosť o mládež v Kremnici, 1940 – 1947 (1950), 0,35 bm, I.

Okresná starostlivosť o mládež v Novej Bani, 1932 – 1947 (1951), 0,80 bm, I.

M. RODINY A OSOBY

I. Rodiny

Burkhardt, 1824 – 1906, 0,20 bm.

Černák (Csernak), 1693 – 1813, 0,01 bm.

Ertl, 1600 – 1831, 0,11 bm.

Freiseisen, 1500 – 1854, 0,11 bm.

Longino, 1775 – 1854, 0,01 bm.

Perczell, 1863 – 1866, 0,12 bm.

Rakšáni (Raksányi), 1391 – 1862, 0,30 bm.

Schulcz, 1595 – 1901, 0,10 bm.

Sivý, 1647 – 1892, 0,11 bm.

II. Osobné fondy

Bohumil Dráb, 1938 – 1950, 0,90 bm.

Attila Fodor, 1760 – 1894, 0,12 bm.

Bedrich Gayer, 1952 – 1994, 2 bm, I.

Jozef Holička, 1943 – 1974, 0,33 bm.

Ján Horák, 1937 – 1967, 0,55 bm, I.

Vojtech Kretschmer, 1868 – 1869, 0,02 bm.

Teodor Lamoš, 1947 – 1961 (1969), 0,88 bm, I.

Aurel Lehotský, 1918 – 1947 (1983), 0,11 bm, I.

Michal Matunák, 1873 – 1932 (1966), 0,80 bm, I.

Emil Schmidt, 1906 – 1932, 0,02 bm.

Gustáv Eduard Wagner, 1894 – 1914, 0,11 bm.

Gustáv Kazimír Zechenter – Laskomerský, 1850 – 1898, 0,05 bm.

N. CECHY, SPOLKY A ZÁUJMOVÉ ORGANIZÁCIE

I. Cechy

Cech čižmárov v Kremnici, 1673 – 1888, 0,03 bm.

Cech čižmárov v Novej Bani, 1737 – 1872 (1946), 0,10 bm.

Cech debnárov v Kremnici, 1670 – 1870, 0,10 bm.

Cech debnárov v Novej Bani, 1782 – 1810, 0,03 bm.

Cech farbiarov v Kremnici, 1813 – 1818, 0,01 bm.

Cech garbiarov v Kremnici, 1701 – 1891, 0,04 bm.

Cech garbiarov Novej Bani, 1768 – 1788, 0,01 bm.

Cech hodinárov a zámočníkov v Kremnici, 1774 – 1850, 0,02 bm.

Cech hrnčiarov v Kremnici, 1736 – 1871, 0,08 bm.

Cech hrnčiarov v Novej Bani, 1874 – 1909, 0,06 bm.

Cech klobučníkov v Kremnici, 1697 – 1860, 0,02 bm.

Cech klobučníkov v Novej Bani, 1781 – 1848, 0,05 bm.

Cech kováčov v Kremnici, 1679 – 1821, 0,02 bm.

Cech kováčov v Novej Bani, 1821 – 1872 (1894), 0,03 bm.

Cech krajčírov v Kremnici, 1650- 1860, 0,10 bm.

Cech krajčírov v Novej Bani, 1784 – 1882, 0,05 bm.

Cech kožušníkov v Kremnici, 1740, 1 ks – typárium.

Cech mlynárov v Novej Bani, 1854, 0,01 bm.

Cech mäsiarov v Kremnici, 1723 – 1855, 0,10 bm.

Cech murárov v Kremnici, 1644 – 1855, 0,06 bm.

Cech nožiarov v Kremnici, 1678, 1 ks – typárium.

Cech obuvníkov v Kremnici, 1590 – 1885, 0,12 bm.

Cech pekárov v Kremnici, 1838 – 1884, 0,03 bm.

Cech pekárov v Novej Bani, 1772, 0,01 bm.

Cech puškárov v Kremnici, 1705 – 1714, 2 ks – typáriá.

Cech remenárov v Kremnici, 1619 – 1845, 0,12 bm.

Cech remenárov v Novej Bani, 1808 – 1877, 0,02 bm

Cech stolárov v Kremnici, 1641 – 1863, 0,05 bm.

Cech stolárov, murárov a kamenárov v Novej Bani, 1830 – 1872, 0,03 bm.

Cech zámočníkov v Novej Bani, 1808, 0,01 bm.

Cech zlatníkov v Kremnici, 1805, 1 ks – typárium.

III. Urbarialisti, komposesoráty, pasienkové spoločenstvá

Komposesorát v Bzenici, 1931 – 1958, 0,06 bm.

Pasienkové spoločenstvo v Novej Bani, 1928 – 1949, 0,04 bm.

IV. Spolky

Banský a hutnícky spolok v Kremnici, 1893 – 1933, 0,22 bm.

Concordia, vzdelávací spolok v Kremnici, 1862 – 1914, 0,05 bm.

Dobrovoľný hasičský zbor v Kremnici, 1874 – 1946, 2,50 bm.

Khevra Kadiša, židovský Svätý spolok v Kremnici, 1927, 0,04 bm.

Klub čiernej kávy v Kremnici, 1886 – 1907, 0,11 bm.

Kolkársky spolok v Kremnici, 1873 – 1919, 0,05 bm.

Korčuliarsky spolok v Kremnici, 1876 – 1919, 0,15 bm.

Kremnické Kasíno, 1844 – 1924, 0,20 bm.

Meštiansky strelecký spolok v Kremnici, 1784 – 1919, 0,20 bm.

Miestna skupina Zväzu verejných, župných, mestských zamestnancov v Kremnici, 1925 – 1928, 0,02 bm.

Miestny odbor Matice slovenskej v Kremnici, 1920 – 1950, 0,17 bm.

Miestny odbor Živeny v Kremnici, 1920 – 1939, 0,03 bm.

Miestny odbor Slovenskej rímskokatolíckej jednoty v Kremnici, 1938 – 1945, 0,01 bm.

Mužský spevokol v Kremnici, 1891 – 1911, 0,02 bm.

Nemecký kultúrny spolok v Kremnici, 1931 – 1941, 0,06 bm.

Samovzdelávací spolok v Kremnici, 1919 – 1938, 0,01 bm.

Skalka, spolok chovateľov poštových holubov v Kremnici, 1936 – 1940, 0,01 bm.

Spolok kremnických žien, 1894 – 1906, 0,05 bm.

V. Záujmové organizácie

Miestna organizácia Sokola v Kremnici, 1919 – 1949, 0,20 bm.

Telovýchovná jednota Biela stopa v Kremnici, 1974 – 1981, 0,12 bm.

Telovýchovná jednota – lyžiarsky oddiel v Kremnici, 1965 – 1992, 4 bm, I.

O. ZBIERKY

IV. Mapy, plány a technická dokumentácia

Zbierka máp a plánov, 18. – 20. stor., 2913 jednotlivín.

VII. 1. Fotografie, fotonegatívy, diapozitívy

Zbierka fotodokumentácie a dobových vyobrazení, 5808 jednotlivín.

X. Typáriá a pečate

Zbierka pečatidiel a pečiatok, 1581 – 1857, 26 ks – typáriá, 249 ks – pečiatky.

XI. Iné zbierky

Zbierka hudobnín františkánskej knižnice, 18. – 19. stor., 1,30 bm.

Zbierka hudobnín Františka Janečka ml., 19. – 20. stor., 0,33 bm.

Zbierka hudobnín kremnickej mincovne, 18. – 19. stor., 0,44 bm.

Zbierka kanonických vizitácií, 1754 – 1821, 0,20 bm.

Zbierka písomností z činnosti organizácií, rodín a jednotlivcov v Kremnici, 1848 – 1971, 0,50 bm.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *