Odsun Nemcov 3: Potrestanie zločincov a konfiškácia majetku

[singlepic id=22 w=200 h=150 float=left] Podpísaný dekrét prezidenta republiky o potrestaní nacistických zločincov, zradcov a ich pomáhačov a o mimoriadnych ľudových súdoch (tzv. veľký retribučný dekrét). Tento dekrét nahrádzal pôvodný londýnsky retribučný dekrét. Podľa jeho ustanovenia mali byť mimoriadnymi ľudovými súdmi potrestaní ako vojnoví zločinci cudzinci, ktorí sa dopustili zločinov voči Československu, ako aj domáci kolaboranti. Dekrét zaviedol prísnejšie trestné sadzby pre niektoré zločiny podľa zákona na ochranu republiky, ak boli spáchané od obdobia Mníchova do konca vojny a zároveň upravoval aj niektoré nové trestné činy. Medzi ne patrili aj zločiny, ktoré mohli páchať príslušníci nemeckej menšiny, ako bolo členstvo v SS, zastávania funkcií v NSDAP alebo SdP, propagácia alebo podpora fašistického alebo nacistického hnutia a akékoľvek konanie proti československému štátu, jeho občanom a majetku. Veľa páchateľov ešte pred oslobodením uniklo z Československa. Menej významné prípady boli často riešené zaradením odsúdených či obvinených do odsunu.

Zakrátko bol prijatý dekrét č 12/1945 Zb. o konfiškácii a urýchlenom rozdelení poľnohospodárskeho majetku Nemcov, Maďarov, ako aj zradcov a nepriateľov českého a slovenského národa. Dekrétom sa s okamžitou platnosťou a bez náhrady konfiškoval poľnohospodársky majetok, ktorý bol vo vlastníctve:
a) osôb nemeckej a maďarskej národnosti bez ohľadu na štátnu príslušnosť,
b) zradcov a nepriateľov republiky akejkoľvek národnosti a štátnej príslušnosti,
c) akciových a iných spoločností a korporácií, ktorých správa úmyselne a zámerne slúžila nemeckému vedeniu vojny alebo fašistickým a nacistickým účelom.

Osobám nemeckej a maďarskej národnosti, ktoré sa aktívne zúčastnili boja za zachovanie celistvosti a oslobodenie Československej republiky, sa poľnohospodársky majetok nekonfiškoval. O výnimkách z konfiškácie rozhodoval na návrh príslušnej roľníckej komisie okresný národný výbor. Poľnohospodárskym majetkom, na ktorý sa vzťahovala konfiškácia podľa tohto dekrétu bola poľnohospodárska a lesná pôda, k nej patriace budovy a zariadenia, podniky poľnohospodárskeho priemyslu rovnako ako živý a mŕtvy inventár.

Druhá časť výnosu sa týkala prideľovania zhabané pôdy, čo spolu s problematikou osídlenia upravili podrobne dekréty prezidenta republiky č 27/1945 Zb. o jednotnom riadení vnútorného osídlenia z 17. júla 1945 a č 28/1945 Zb. o osídlení poľnohospodárskej pôdy Nemcov, Maďarov a iných nepriateľov štátu českými, slovenskými a inými slovanskými poľnohospodármi z 20. júla 1945.

Chcete originálny darček pre vašich blízkych (alebo pre seba?:)) unikátna publikácia AKO SI ZOSTAVIŤ RODOKMEŇ vám pomôže odhaliť históriu vášho rodu. Objednajte si ju pod stromček za zvýhodnenú cenu s venovaním od autorov. Stačí kliknúť sem!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *