Štátny okresný archív v Žiline

Nasledujúce údaje sú z publikácie Informatívny sprievodca štátnych archívov Slovenskej republiky II/2, ktorú vydal odbor archívnictva a spisovej služby MV SR v Bratislave v roku 2001.

ŠTÁTNY OKRESNÝ ARCHÍV V ŽILINE

Predmestská 1

010 01 Žilina

Telefón: 089/724 45 76

Súpis archívnych fondov a zbierok


A. ŠTÁTNA MOC, SPRÁVA A SAMOSPRÁVA

XV. 3. Štátne stavebné úrady v rokoch 1945 – 1949

Štátny stavebný úrad v Žiline, 1945 – 1949, 5 bm, I.

XVI. 3. Daňové a berné úrady

Daňová správa v Bytči, (1919) 1924 – 1949 (1954), 23,70 bm, I.

Daňová správa v Žiline, 1921 – 1949 (1953), 53,60 bm, I.

Daňový úrad v Bytči, (1858) 1948 – 1951, 12,20 bm, I.

Daňový úrad v Žiline, (1880) 1922 – 1948 (1949), 6 bm, I.

Dôchodkový kontrolný úrad v Bytči, (1893) 1920 – 1948 (1950), 1,40 bm, I.

XXI. 2. Okresné úrady do roku 1945

Okresný úrad v Bytči, (1822) 1923 – 1945 (1948), 65 bm, I.

Okresný úrad v Žiline, (1896) 1923 – 1945 (1958), 99,60 bm, K, I, R.

XXI. 3. Štátne odborné úrady do roku 1945

Katastrálny meračský úrad v Žiline, 1850 – 1946, 49 bm, I.

Úrad práce v Bytči, 1941 – 1945 (1946), 1,10 bm, I.

Úrad práce v Žiline, 1940 – 1945, 2,06 bm, I.

Úrad práce pre poľnohospodárske robotníctvo v Žiline, 1919 -1940, 2 bm, I.

Verejná sprostredkovateľňa práce v Bytči, 1930 – 1940, 0,30 bm, I.

Verejná sprostredkovateľňa práce v Žiline, 1931 – 1940, 0,50 bm, I.

XXII. 2. Okresné národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Okresný národný výbor v Bytči, (1860) 1945 – 1960, 52 bm, I.

Okresný národný výbor v Rajci, (1923) 1949 – 1960, 23 bm, K.

Okresný národný výbor v Žiline, (1923) 1945 – 1960 (1970), 131 bm, I.

Okresný národný výbor v Žiline, (1945) 1961 – 1990 (1991), 138,70 bm, I.

XXII. 3. Štátne odborné úrady v rokoch 1945 – 1990

Okresná poľnohospodárska správa v Žiline, 1960 – 1986, 0,60 bm.

Okresný inšpektorát štátneho požiarneho dozoru v Bytči, 1949 -1959, 0,50 bm, I.

Okresný investorský útvar v Žiline, 1972 – 1983, 16,60 bm.

Okresný úrad ochrany práce v Bytči, (1945) 1946 – 1949, 1,30 bm, I.

Okresný úrad ochrany práce v Žiline, (1937) 1946- 1949 (1950), 2,20 bm, I.

Okresná správa ciest v Žiline, 1957 – 1976, 2,30 bm.

XXII. 4. Okresné kontrolné a štatistické orgány v rokoch 1945 – 1990

Okresná služba Štátneho úradu štatistického v Rajci, 1949 -1959, 0,60 bm, K.

XXIV. 1. Magistráty do roku 1945

Magistrát mesta Žiliny, 1321 – 1922 (1931), 72 bm, I, K.

XXIV. 2. Mestské úrady do roku 1945

Veľká obec Žilina, (1920) 1923 – 1945 (1949), 37 bm, I, K.

XXIV. 3. Mestečká do roku 1945

Mestečko Bytča, 1617 – 1781 (1887), 0,84 bm, I.

Mestečko Rajec, 1476 – 1871 (1883), 5 bm, I.

XXIV. 4. Notárske úrady do roku 1945

Obvodný notársky úrad v Bánovej, 1891 – 1945, 0,50 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Belej, 1911 – 1945, 0,20 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Budatíne, 1896 – 1945, 1 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Čičmanoch, 1907 – 1945 (1949), 2,30 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Dolnom Hričove, 1891 – 45 (1951), 1,80 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Ďurčine, 1888 – 1938, 3,10 bm, I.

Obvodný notársky úrad vo Fačkove, 1899 – 1945, 3 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Kolároviciach, 1864 – 1945, 1,40 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Lietave, 1895 – 1945, 2,20 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Petroviciach, 1886 – 45 (1950), 2,40 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Predmieri, 1899 – 45 (1946,) 0,20 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Rajci, 1872 – 1945 (1946) 6,50 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Rajeckých Tepliciach, 1862 – 1945 (1957), 3,90 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Rosine, 1899 – 1945 (1946), 5,50 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Štiavniku, 1891 – 45 (1950), 0,90 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Terchovej, 1894 – 1945, 1,50 bm, I.

Obvodný notársky úrad vo Varíne, 1854 – 1945 (1954), 3,20 bm, I.

Obvodný notársky úrad vo Veľkej Bytči, 1873 – 1945 (1947), 7,80 bm, I.

Obvodný notársky úrad vo Veľkej Divine, 1920 – 1945 (1952), 0,20 bm, I.

Obvodný notársky úrad vo Veľkom Rovnom, 1855 – 1945 (1951), 3,70 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Zemianskej Kotešovej, 1890 – 1945 (1948), 2,10 bm, I.

XXIV. 5. Iné miestne úrady do roku 1945

Obec Stráňavy, 1357 – 1821, 0,10 bm, K.

XXV. 1. Mestské národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Mestský národný výbor v Bytči, (1875) 1945 – 1990, 9,40 bm, K.

Mestský národný výbor v Rajci, (1895) 1950 – 1989, 18,10 bm, I.

Mestský národný výbor v Žiline, (1867) 1945 – 1990, 395,24 bm, I, R, K.

XXV. 2. Obvodné úrady miestnych národných výborov v rokoch 1945 – 1990

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Bánovej, 1946 – 1949, 0,02 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Belej, 1945 – 1949, 0,03 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Budatíne, 1945 – 1949, 0,10 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Fačkove, (1909) 1945 – 1950, 0,50 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Kotešovej, 1947 – 1950, 0,10 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Petroviciach, 1945 – 1949, 0,50 bm, K.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Predmieri, 1948 – 1949, 0,01 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Rajci, (1927) 1945 – 1949, 0,80 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Rosine, 1945 – 1950, 1,40 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Varíne, 1945 – 1951, 0,60 bm, I.

XXV. 3. Miestne národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Miestny národný výbor v Babkove, (1948) 1950 – 1979, 1,20 bm, K.
Miestny národný výbor v Bánovej, 1945 – 1970, 0,20 bm, K.

Miestny národný výbor v Belej, 1950 – 1986, 5,70 bm, K.
Miestny národný výbor v Bitarovej, 1951 – 1976, 1,20 bm, K.

Miestny národný výbor v Brezanoch, 1945 – 1971, 0,50 bm, K.

Miestny národný výbor v Brodne, (1947) 1950 – 1978, 1,42 bm, K.

Miestny národný výbor v Bytčici, 1951 – 1970, 0,10 bm, K.
Miestny národný výbor v Čičmanoch, 1945 – 1989, 3,60 bm, K.

Miestny národný výbor v Divine, 1945 – 1989, 4,20 bm, K.

Miestny národný výbor v Divinke, 1950 – 1990, 4,72 bm, K.
Miestny národný výbor v Dlhom Poli, 1946 – 1989, 4,10 bm, I.
Miestny národný výbor v Dolnej Tižine, 1958 – 1976, 2,10 bm.
Miestny národný výbor v Dolnom Hlbokom, 1952 – 1960, 0,10 bm, K.
Miestny národný výbor v Dolnom Hričove, (1943) 1945 – 1990, 10,50 bm.
Miestny národný výbor v Ďurčine, 1954 – 1957, 0,05 bm.
Miestny národný výbor v Fačkove, (1931) 1950 – 1976, 1,30 bm, K.
Miestny národný výbor v Gbeľanoch, 1951 – 1989, 6,40 bm, K.

Miestny národný výbor v Hlbokom, 1960 – 1971, 0,50 bm, K.

Miestny národný výbor v Hôrkach, 1957 – 1989, 5,20 bm, K.
Miestny národný výbor v Hornej Tižine, 1972 – 1976, 0,50 bm.
Miestny národný výbor v Hornom Hlbokom, (1943) 1946 – 1960, 0,20 bm, K.
Miestny národný výbor v Hornom Hričove, 1956 – 1976, 0,12 bm.
Miestny národný výbor v Hrabovom, 1945 – 1949, 0,60 bm, K.

Miestny národný výbor v Hričovskom Podhradí, 1956 – 1972, 0,10 bm, K.
Miestny národný výbor v Hvozdnici, 1950 – 1979, 2,40 bm, K.

Miestny národný výbor v Jablonovom, (1946) 1950 – 1990, 2,29 bm, K.
Miestny národný výbor v Jasenovom,(1949) 1950 – 1976, 1,10 bm, K.

Miestny národný výbor v Kamennej Porube, 1950 – 1979, 2,04 bm, K.
Miestny národný výbor v Kľačiach, 1946 – 1970, 0,60 bm, K.

Miestny národný výbor v Kolároviciach, (1945) 1950 – 1990, 11,80 bm, I.
Miestny národný výbor v Konskej, 1950 – 1978, 1,70 bm, K.

Miestny národný výbor v Kotešovej, (1945) 1950 – 1989, 5,20 bm, K.

Miestny národný výbor v Kotrčinej Lúčke, 1954 – 1990, 4,35 bm, K.
Miestny národný výbor v Krasňanoch, 1949 – 1974, 0,20 bm.

Miestny národný výbor v Kunerade, 1954 – 1980, 2,30 bm, K.

Miestny národný výbor v Lietavskej Lúčke, 1951 – 1974, 0,20 bm.
Miestny národný výbor v Lietavskej Svinnej, 1950 – 1990, 9,20 bm, K.

Miestny národný výbor v Lietavskej Závadke, 1951 – 1960, 0,01 bm.
Miestny národný výbor v Lietave, 1950 – 1990, 4,80 bm, K.

Miestny národný výbor v Lutišiach, 1951 – 1988, 3,20 bm, K.
Miestny národný výbor v Lysici, 1946 – 1989, 3,60 bm, K.

Miestny národný výbor v Malej Čiernej, (1945) 1950 – 1980, 1,60 bm, K.
Miestny národný výbor v Maršovej, 1951 – 1979, 0,70 bm, K.

Miestny národný výbor v Mojši, 1951 – 1989, 3 bm, K.
Miestny národný výbor v Mojšovej Lúčke, 1951 – 1979 (1980), 1 bm, K.

Miestny národný výbor v Nededzi, 1951 – 1990, 6,60 bm, K.
Miestny národný výbor v Nezbudskej Lúčke, 1950 – 1957, 0,01 bm.

Miestny národný výbor v Ovčiarsku, (1949) 1950 – 1971, 1,30 bm, K.

Miestny národný výbor v Paštinej Závade, 1956 – 72, 0,05 bm.
Miestny národný výbor v Pekline, 1959 – 1972, 0,01 bm.

Miestny národný výbor v Petroviciach, (1949) 1950 – 1990, 2,50 bm, K.

Miestny národný výbor v Podhorí, 1954 – 1989 1,40 bm, K.
Miestny národný výbor v Poluvsí, 1951 – 1971, 0,60 bm, K.

Miestny národný výbor v Porúbke, 1950 – 1964, 0,02 bm.
Miestny národný výbor v Považskom Chlmci, (1945) 1950 – 1970,

Miestny národný výbor v Predmieri, 1952 – 1989, 3,72 bm, I.
Miestny národný výbor v Pšurnoviciach, 1950 – 1968, 0,20 bm, K.

Miestny národný výbor v Rajeckých Tepliciach, (1946) 1950 – 1989, 16,80 bm, I.
Miestny národný výbor v Rajeckej Lesnej, 1954 – 1989, 3,20 bm, K.

Miestny národný výbor v Rosine, 1950 – 1978, 3,60 bm, K.

Miestny národný výbor v Setechove, 1949 – 63, 0,60 bm.
Miestny národný výbor v Stráňavách, 1950 – 1990, 1,70 bm, K.

Miestny národný výbor v Stránskom, 1950 – 1979, 1,60 bm, K.
Miestny národný výbor v Strečne, 1951 – 1987, 4,92 bm, K.

Miestny národný výbor v Súľove-Hradnej, (1945) 1950 – 1980, 0,30 bm, K.
Miestny národný výbor v Štiavniku, (1946) 1950 – 1990, 15,90 bm, K.

Miestny národný výbor v Tepličke nad Váhom, (1947) 1950 – 1978, 4,40 bm.
Miestny národný výbor v Terchovej, 1950 – 1987, 4,50 bm, K.

Miestny národný výbor v Turí, 1951 – 1979, 1,20 bm, K.
Miestny národný výbor vo Varíne, (1946) 1950 – 1985, 8 bm, K.

Miestny národný výbor vo Veľkej Čiernej, 1954 – 1981, 1,60 bm.

Miestny národný výbor vo Veľkom Rovnom, (1945) 1950 – 1990, 2,23 bm.

Miestny národný výbor vo Višňovom, (1945) 1950 – 1978, 2 bm, K.

Miestny národný výbor v Vraní, 1952 – 1980, 1,12 bm, K.
Miestny národný výbor v Zádubní, 1951 – 1978, 1,30 bm, K.

Miestny národný výbor v Zástraní, 1951 – 1978, 1 bm, K.
Miestny národný výbor v Zbýňove, 1950 – 1989, 1,50 bm, K.

Miestny národný výbor v Žilinskej Lehote, (1903) 1950 – 1979, 1,20 bm, K.

B. JUSTÍCIA

IV. 4. Okresné súdy od roku 1872

Okresný súd v Rajci, 1949 – 1959, 6 bm.

Okresný súd vo Veľkej Bytči, (1816) 1872 – 1918, 5,50 bm, I.

Okresný súd v Žiline, prezidálne spisy, 1924 – 1965, 3,50 bm.

Úradovňa ochrany mládeže pri Okresnom súde v Bytči, 1953 – 1956, 0,60 bm, I, R.

Úradovňa ochrany mládeže pri Okresnom súde v Rajci, 1953 – 1956, 0,20 bm, I, R.

Úradovňa ochrany mládeže pri Okresnom súde v Žiline, 1953 – 1956, 0,70 bm, I, R.

IV. 7. Verejní notári od roku 1872

Verejní notári v Bytči, 1892 – 1952, 1,50 bm, I.

Verejní notári v Žiline, 1875 – 1951, 4,80 bm, I.

IV. 10. Advokátske poradne od roku 1872

Advokátska poradňa v Žiline, 1957 – 1989, 6,50 bm.

VII. Orgány prokuratúry

Okresná prokuratúra v Bytči, 1949 – 1960, 10 bm.

Okresná prokuratúra v Rajci, 1949 – 1960, 4 bm.

Okresná prokuratúra v Žiline, 1949 – 1972, 46 bm.

Obvodná dopravná prokuratúra v Žiline, 1957 – 1963, 0,50 bm.

D. FINANČNÍCTVO

II. Sporiteľne

Vládny komisár Mestskej sporiteľne v Žiline, 1934 – 1942, 0,12 bm.

E. HOSPODÁRSTVO

IV. 2. Strojársky priemysel

Strojmont, n. p., š. p. v Žiline, 1957 – 1994, 20,71 bm.

IV. 16. Iné odvetvia priemyslu

Mier, n. p., š. p. v likvidácii v Žiline, 1978 – 1995, 12 bm.

Okresný priemyselný kombinát v Bytči, (1950) 1953 – 1957 (1958), 1,50 bm, I.

V. 2. Roľnícke komory (1942 – 1947)

Oblastná úradovňa Roľníckej komory v Bytči, 1947, 0,10 bm, I.

Oblastná úradovňa Roľníckej komory v Žiline, (1938) 1942 – 1947, 0,10 bm, I.

VI. 8. Iné lesné úrady, správy a podniky

Lesné hospodárstvo Andreja Bachera v Turí, 1935 – 1946, 0,03 bm, K.

Lesný majetok Martina Kapasného vo Varíne, 1935 – 947, 0,01 bm, K.

Lesný majetok rímskokatolíckej fary v Lietave, 1937 – 1957, 0,01 bm, K.

Lesný majetok rímskokatolíckej fary v Lutišiach, 1913 – 1914, 0,01 bm, K.

Lesný majetok rímskokatolíckej fary v Strečne, 1935 – 1944, 0,01 bm, K.

Lesný majetok Slovenskej továrne na cement v Lietavskej Lúčke, 1935 – 1944, 0,01 bm, K.

Lesný veľkostatok grófa Ballestrema v Kunerade, 1936, 0,01 bm, K.

Lesný veľkostatok Dr. Rudolfa Pongráca v Krasňanoch, 1936 – 1940, 0,04 bm, K.

VIII. 2. Priemyselné stavebníctvo

Oceľové konštrukcie, n. p., š. p. v Žiline, 1966 – 1996, 250 bm.

Podnik stavebných a špeciálnych prác v Žiline, 1987 – 1996, 11 bm.

VIII. 3. Inžinierske stavebníctvo

Stavoprojekt, n. p., š. p. v Žiline, (1949) 1967 – 1997, 151 bm.

VIII. 4. Vodné stavebníctvo

Ekobaum, š. p. v Žiline, 1980 – 1996, 16,40 bm.

IX. 1. Pozemná doprava

Pragocar, n. p., š. p. v Žiline, 1974 – 1995, 4,50 bm.

XI. 1. Domáci obchod

Obchod s palivami, š. p. v Žiline (Stredoslovenské uhoľné sklady, n. p., Banská Bystrica, odštepný závod Žilina) 1953 – 1996, 10,50 bm.

F. DRUŽSTEVNÍCTVO

III. 2. Jednotné roľnícke družstvá

Jednotné roľnícke družstvo v Babkove, 1960 – 1972, 0,70 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Brodne, 1956 – 1965, 0,90 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Budatíne, 1951 – 1965, 1,20 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Čičmanoch, 1952 – 1965, 0,90 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Divine, 1949 – 1958, 0,10 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo Rozvoj v Gbeľanoch, 1961 – 1974, 1,10 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Kamennej Porube, 1950 – 1965, 0,30 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Lietavskej Svinnej, 1958 – 1970, 1,20 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Nezbudskej Lúčke, 1950 – 1959, 0,10 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Považskom Chlmci, 1955 – 1965, 0,50 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Tepličke nad Váhom, 1950 – 1975, 1 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Trnovom, (1947) 1950- 1965, 1 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo vo Varíne, 1949 – 1974, 1,70 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo vo Vraní, 1959 – 1961, 0,10 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Zádubní, 1949 – 1971 (1976), 0,10 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Zástraní, 1959 – 1971, 0,20 bm, I.
Jednotné roľnícke družstvo v Závodí, (1947) 1949 – 1965, 0,60 bm, I.

G. POLITICKÉ STRANY, ORGÁNY A SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE NÁRODNÉHO FRONTU

I. Politické strany

Dedinská organizácia Komunistickej strany Slovenska v Petroviciach – Pláňach, 1958 – 1959, 0,02 bm.

Miestna organizácia Hlinkovej slovenskej ľudovej strany v Čičmanoch, 1939 – 1944, 0,10 bm.

Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska v Žiline, 1951 – 1990, 105,50 bm.

Základná organizácia Komunistickej strany Slovenska pri Okresnom národnom výbore v Bytči, 1950 – 1960, 0,60 bm.

III. Zväzy

Jednotný zväz slovenských roľníkov v Bytči, 1948 – 1951, 0,10 bm, I.

Jednotný zväz slovenských roľníkov v Rajci, 1949 – 1952, 0,50 bm, I.

Jednotný zväz slovenských roľníkov v Žiline, 1947 – 1951, 1,20 bm, I.

Slovenský živnostenský zväz v Bytči, (1885) 1925 – 1950, 5 bm, I.

Slovenský živnostenský zväz v Žiline, (1919) 1925 – 1949, 10 bm, I.

V. 1. Orgány Národného frontu

Mestský výbor Slovenského národného frontu v Žiline, 1954 -1958, 0,70 bm, I.

Okresný výbor Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky v Žiline, 1948 – 1989, 4,40 bm, I.

Okresný výbor Slovenského národného frontu v Bytči, 1948 – 1959, 2,60 bm, I.

Okresný výbor Slovenského národného frontu v Rajci, (1948) 1950 – 1959, 1,40 bm, I.

V. 2. Spoločenské organizácie Národného frontu a ich zariadenia

Miestna organizácia Slovenského zväzu protifašistických

bojovníkov v Žiline, 1962 – 1982, 0,40 bm K.

Okresný výbor Československého Červeného kríža v Žiline, 1951 – 1953, 0,10 bm.

Okresný výbor Československého zväzu telesnej výchovy v Žiline, 1965 – 1990, 27 bm.

Okresný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Žiline, (1943) 1958 – 1984, 2,80 bm, K.

Okresný výbor Slovenského zväzu záhradkárov v Žiline, 1961 -1989, 1 bm.

Okresný výbor Slovenského zväzu žien v Žiline, 1971 – 1989, 1,50 bm.

Okresný výbor Socialistickej akadémie vzdelávania ČSSR v Žiline, 1955 -1976, 2,60 bm.

Okresný výbor Socialistického zväzu mládeže v Žiline, 1972 -1987, 0,80 bm.

Okresný výbor Zväzu československo – sovietskeho priateľstva v Rajci, 1953 – 1960, 0,72 bm, I.

Okresný výbor Zväzu požiarnej ochrany v Bytči, 1932 – 1960, 1 bm.

Okresný výbor Zväzu požiarnej ochrany v Žiline, 1968 – 1985, 1,20 bm.

Základná organizácia Zväzu československo – sovietskeho priateľstva pri Jednotnom národnom výbore v Žiline, 1951 – 1955, 0,10 bm, I.

Živena – Československý zväz žien v Žiline, 1945 – 1952, 0,50 bm, I.

H. VEDA, KULTÚRA A OSVETA

I. Veda

Výskumný ústav mechanizácie a automatizácie (VUMAT) v Žiline, 1992, 2,72 bm.

IV. Domy kultúry a osvety

Park kultúry a oddychu v Žiline, 1949 – 1995, 15,97 bm.

Regionálne kultúrne stredisko v Žiline, 1960 – 1987, 5,30 bm.

I. ŠKOLSTVO

II. Stredné všeobecnovzdelávacie školy

Gymnázium v Rajci, (1958) 1961 – 1973, 0,30 bm, I.

Jedenásťročná stredná škola v Rajci, (1958) 1961 – 1960, 0,50 bm, I.

Jedenásťročná stredná škola vo Varíne, 1958 – 1960, 0,10 bm, I.

Stredná všeobecnovzdelávacia škola vo Varíne, 1960 – 1967, 0,2 bm, I.

I. dvanásťročná stredná škola v Žiline, 1953 – 1968, 1 bm, I.

II. dvanásťročná stredná škola v Žiline (Jilemnického), 1953 – 1961, 0,60 bm, I.

I. gymnázium v Žiline, 1908 – 1953, 3,60 bm, I.

II. gymnázium v Žiline, 1919 – 1953, 1,92 bm, I.

Žilinské kráľovské katolícke gymnázium, 1869 – 1895, 0,10 bm, I.

III. Stredné odborné školy

Pedagogická škola pre vzdelávanie učiteľov materských škôl a národných škôl v Žiline, 1950 – 1959, 2,20 bm, I.

Stredná ekonomická škola v Žiline, 1953 – 1974, 0,36 bm, I.

Stredná odborná škola pre pracujúcich v Žiline, 1954 – 1987, 6,0 bm, I.

Škola pre spoločné stravovanie v Žiline, 1950 – 1958, 0,20 bm, I.

Štátny ústav pre vzdelávanie učiteľov materských škôl v Žiline, 1939 – 1950, 0,36 bm, I.

IV. Odborné školy

Hospodárska škola dvojročná v Žiline, 1938 – 1961, 1,20 bm, I.

Obchodná dievčenská škola v Žiline, 1913 – 1917, 0,10 bm, I.

Štátna odborná škola pre ženské povolania v Žiline, 1927 – 1950, 0,15 bm, I.

V. Učňovské školy

Učňovská škola v Lietavskej Lúčke, 1956 – 1961, 0,10 bm, I.

Učňovská škola v Žiline, 1898 – 1959, 5,60 bm, I.

VI. Základné školy

Základná škola v Bánovej, 1905 – 1945, 1 bm.

Osemročná stredná škola v Divine, 1953 – 1960, 0,30 bm, I.

Základná deväťročná škola v Divine, 1960 – 1969, 0,20 bm, I.

Stredná škola v Divine – ústredí, 1949 – 1952, 0,03 bm, I.

Národná škola v Divine – Dolnej, 1898 – 1960, 0,90 bm, I.

Národná škola v Divine – Hornej, 1923 – 1953, 0,70 bm, I.

Stredná škola v Divine – Hornej, 1949 – 1952, 0,02 bm, I.

Národná škola v Dolnom Hričove, 1883 – 1953, 0,60 bm, I.

Osemročná stredná škola v Dolnom Hričove, 1954 – 1960, 0,20 bm, I.

Stredná škola v Dolnom Hričove, 1949 – 1954, 0,10 bm, I.

Štátna ľudová škola v Dolnom Hričove, 1933 – 1941, 0,10 bm, I.

Základná deväťročná škola v Dolnom Hričove, 1960 – 1972, 0,80 bm, I.

Základná škola v Dolnom Hričove, 1945 – 1975, 2,10 bm.

Národná škola v Hrabovom, 1930 – 1961, 0,20 bm, I.

Základná deväťročná škola v Hrabovom, (1870) 1961 – 1973 (1982), 0,20 bm, I.

Národná škola v Hradnej, 1929 – 1961, 0,30 bm, I.

Národná škola v Hričovskom Podhradí, 1949 – 1960 (1969), 0,26 bm, I.

Základná deväťročná škola v Hričovskom Podhradí, 1961 – 1969, 0,04 bm, I.

Národná škola v Jablonovom, 1919 – 1960, 0,40 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 4. ročník, v Jablonovom, 1960 – 1975, 0,20 bm, I.

Národná škola v Kolároviciach, 1923 – 1953, 0,80 bm, I.

Osemročná stredná škola v Kolároviciach, 1953 – 1961, 0,30 bm, I.

Stredná škola v Kolároviciach, 1948 – 1953, 0,20 bm, I.

Štátna ľudová škola v Kolároviciach, 1920 – 1941, 0,50 bm, I.

Základná deväťročná škola v Kolároviciach, 1961 – 1967, 0,05 bm, I.

Národná škola v Konskej, 1919 – 1951, 0,60 bm, I.

Národná škola v Kotešovej, 1929 – 1960 (1962), 0,60 bm, I.

Základná deväťročná škola v Kotešovej, 1960 – 1978, 1,20 bm, I

Základná škola v Lutišiach, 1925 – 1945, 0,60 bm.

Národná škola v Malej Bytči, 1903 – 1960, 1,15 bm, I.

Základná deväťročná škola v Malej Bytči, 1961 – 1963, 0,05 bm, I.

Národná škola v Nezbudskej Lúčke, 1919 – 1960, 0,60 bm, I.

Základná deväťročná škola v Nezbudskej Lúčke, 1964 – 1977, 0,10 bm, I.

Štátna ľudová škola v Paštinej Závade, 1934 – 1942, 0,10 bm, I.

Základná škola v Paštinej Závade, 1919 – 1945, 0,78 bm.

Základná škola v Predmieri, 1919 – 1945, 1 bm.

Národná škola v Rajci, 1898 – 1954, 2,10 bm, I.

Osemročná stredná škola v Rajci, 1953 – 1957, 0,10 bm, I.

Stredná škola v Rajci, 1918 – 1953, 1,70 bm, I.

Základná škola v Rosine, 1919 – 1945, 1,32 bm.

Základná škola v Strečne, 1919 – 1989, 4 bm.

Národná škola v Súľove, 1923 – 1950, 0,20 bm, I.

Osemročná stredná škola v Súľove – Hradnej, 1953 – 61, 0,50, I.

Rímskokatolícka ľudová škola v Súľove – Hradnej, 1930 – 1943, 0,04 bm, I.

Stredná škola v Súľove – Hradnej, 1947 – 1953, 0,30 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 4.ročník, v Súľove – Hradnej 1929 – 1977, 0,30 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 4.ročník, v Súľove – Hradnej 1964 – 1977, 0,06 bm, I.

Základná deväťročná škola v Súľove – Hradnej, 1961 – 1977, Národná škola v Turí, 1919 – 1961, 1,50 bm, I.

Základná deväťročná škola v Turí, 1966 – 1971, 0,10 bm, I.

Národná škola vo Varíne, 1919 – 1953, 1,20 bm, I.

Osemročná stredná škola vo Varíne, 1953 – 1958, 0,36 bm, I.

Stredná škola vo Varíne, 1933 – 1953, 1,30 bm, I.

Židovská ľudová škola vo Varíne, 1925 – 1926, 0,01 bm, I.

Základná deväťročná škola vo Varíne, 1961 – 1970, 0,80 bm, I.

Národná škola vo Veľkom Rovnom – Ivore, 1913 – 1960, 2 bm, I.

Základná deväťročná škola vo Veľkom Rovnom – Ivore, 1960 – 1982, 1,20 bm, I.

Národná škola vo Vraní, 1922 – 1961, 1 bm, I.

Základná deväťročná škola vo Vraní, 1961 – 1965, 0,12 bm, I.

Národná škola v Žiline – Hliny V, 1953 – 1958, 1 bm, I.

III. národná škola zmiešaná v Žiline, 1948 – 1953, 0,24 I.

Nemecká meštianska škola v Žiline, 1940 – 1944, 0,80 bm.

Osemročná stredná škola v Žiline – Hliny V, 1959 – 60, 0,24 bm, I.

I. osemročná stredná škola v Žiline – Ul. Konevova, 1953 – 1961, 0,84 bm, I.

II. osemročná stredná škola v Žiline – Horný val, 1953 – 1961, 0,50 bm, I.

Stredná dievčenská škola v Žiline, 1939 – 1953, 0,60 bm, I.

I. stredná škola zmiešaná v Žiline, 1912 – 1953, 1,50 bm, I.

Základná deväťročná škola v Žiline – Hliny V, 1960 – 1981, 2,76 bm.

Základná deväťročná škola v Žiline – Ul. Jilemnického, 1961 – 1977, 2,60 bm, I.

Základná deväťročná škola v Žiline – Ul. Konevova, 1961 – 1977, 2 bm, I.

VII. Záujmové umelecké školy

Ľudová škola umenia v Žiline, 1958 – 1979, 8,40 bm, I.

VIII. Iné školy a školské zariadenia

I. materská škola v Žiline, 1959 – 1993, 0,20 bm.

Ľudová škola hospodárska v Dolnom Hričove, 1940 – 1944, 0,10 bm, I.

IX. Školské správy

Školský inšpektorát v Bytči, 1926 – 1948, 2,50 bm, I.

Školský inšpektorát v Žiline, 1882 – 1949, 1,80 bm, I.

J. ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

II. 2. Ústavy sociálnej starostlivosti pre dospelých

Ústav sociálnej starostlivosti v Turí, 1932 – 1977, 2 bm.

Ústav sociálnej starostlivosti v Žiline – Straníku, 1957 -1975, 3 bm.

II. 3. Ústavy sociálnej starostlivosti pre deti a mládež

Rímskokatolícky sirotinec Nitrianskej diecézy v Žiline, 1832 – 1949, 0,50 bm, I.

II. 4. Domy dôchodcov

Dom dôchodcov v Hrabovom, 1961 – 1976, 1,50 bm.

Dom dôchodcov v Kamennej Porube, 1,50 bm.

II. 6. Iné sociálne inštitúcie

Okresná starostlivosť o mládež v Bytči, 1929 – 1947, 0,20 bm, I.

Okresný ústav sociálnych služieb v Žiline, 1976 – 1990, 6 bm.

L. RODY A PANSTVÁ

I. Rody

Závodský zo Závodia, 1351 – 1887, 0,10 bm, K.

M. RODINY A OSOBY

II. Osobné fondy

František Bednárik, 1925 – 1952, 8 bm, I.

Ján Frátrik,1927 – 1993, 0,36 bm.

Pavol Hložný, (1854) 1931 – 1944 (1948), 0,40 bm, K.

Alexander Somló, 1900 – 1947, 0,30 bm.

Vojtech Tvrdý, (1821) 1911 – 1947, 1,10 bm, K.

Žigmund Vavrín (Wertheimer), 1934 – 1948, 0,50 bm.

Jakub Weiner, 1849 – 1920, 0,01 bm.

N. CECHY, SPOLKY A ZÁUJMOVÉ ORGANIZÁCIE

I. Cechy

Cech čižmárov vo Varíne, 1777 – 1864, 0,05 bm, I.

Cech debnárov v Bytči, 1633 – 1896, 0,10 bm, I.

Cech krajčírov vo Varíne, 1751 – 1944, 0,50 bm, I.

II. Živnostenské spoločenstvá

Odborné spoločenstvo hostinských a výčapníkov v Žiline, (1919) 1926 – 1950, 0,20 bm, I.

Odborné spoločenstvo mlynárov v Žiline, 1936 – 1945, 0,05 bm, I.

Okresné grémium obchodníctva v Žiline, (1926) 1931 – 1952, 5 bm, I.

Priemyselný zbor v Žiline, 1884 – 1925, 0,60 bm, I.

III. Urbarialisti, komposesoráty, pasienkové spoločenstvá

Bývalí cenzualisti v Rajci, 1905 – 1958 (1962), 0,03 bm, K.

Bývalí urbárnici v Babkove, 1895 – 1958, 0,02 bm, K.

Bývalí urbárnici v Bánovej, 1913 – 1958, 0,10 bm, K.

Bývalí urbárnici v Belej, 1907 – 1958, 0,01 bm, K.

Bývalí urbárnici v Brezanoch, 1895 – 1950, 0,02 bm, K.

Bývalí urbárnici v Budatíne, 1929 – 1958 (1972), 0,01 bm, K.

Bývalí urbárnici vo Veľkej Bytči, 1898 – 1958 (1963), 0,02 bm, K.

Bývalí urbárnici v Malej Bytči, 1935 – 1958, 0,02 bm, K.

Bývalí urbárnici v Bytčici, 1896 – 1958, 0,02 bm, K.

Bývalí urbárnici v Čičmanoch, 1890 – 1958 (1964), 0,06 bm, K.

Bývalí urbárnici v Divine, 1926 – 1958, 0,10 bm, K.

Bývalí urbárnici v Divinke – Lalinku, 1933 – 1958, 0,02 bm, K.

Bývalí urbárnici v Dlhom Poli, 1958, 0,01 bm, K.

Bývalí urbárnici v Dolnej Tižine, 1941 – 1958, 0,01 bm, K.

Bývalí urbárnici v Dolnom Hlbokom, 1958 (1959), 0,01 bm,K

Bývalí urbárnici v Dolnom Hričove, 1937 – 1958, 0,01 bm, K.

Bývalí urbárnici v Ďurčine, 1925 – 1958 (1962), 0,02 bm, K.

Bývalí urbárnici vo Fačkove, 1925 – 1958( 1968), 0,05 bm, K.

Bývalí urbárnici v Gbeľanoch, 1905 – 1958, 0,01 bm, K.

Bývalí urbárnici v Hornej Tižine, 1934 – 1958, 0,01 bm, K.

Bývalí urbárnici v Hornom Hlbokom, 1958, 0,0l bm, K.

Bývalí urbárnici v Hornom Hričove, (1959), 0,01 bm, K.

Bývalí urbárnici v Hôrkach, 1894 – 1958, 0,01 bm, K.

Bývalí urbárnici v Hričovskom Podhradí, 1958, 0,01 bm, K.

Bývalí urbárnici v Hvozdnici, 1958, 0,01 bm, K.

Bývalí urbárnici v Jablonovom, 1958, 0,01 bm, K.

Bývalí urbárnici v Jasenovom, 1925 – 1958 (1960), 0,09 bm, K.

Bývalí urbárnici v Kľačiach, 1905 – 1958, 0,05 bm, K.

Bývalí urbárnici v Kamennej Porube, 1902 – 1958, 0,05 bm, K.

Bývalí urbárnici v Kolároviciach, 1958, 0,01 bm, K.

Bývalí urbárnici v Konskej – Konšticiach, 1905 – 1958 (1963), 0,01 bm.

Bývalí urbárnici v Konskej – Kôpkolenovej, 1945 – 1958 (1962) 0,01 bm, K.

Bývalí urbárnici v Kotrčinej Lúčke, 1958, 0,01 bm, K.

Bývalí urbárnici vo Veľkej Kotešovej, 1929 – 1958, 0,08 bm, K.

Bývalí urbárnici v Zemianskej Kotešovej, 1933 – 58, 0,03, K

Bývalí urbárnici v Kotešovej – Oblazove, 1958, 0,01 bm, K.

Bývalí urbárnici v Krasňanoch, 1906 – 1958, 0,03 bm, K.

Bývalí urbárnici v Kunerade, 1925 – 1958 (1962), 0,02 bm, K.

Bývalí urbárnici v Lietave, 1917 – 1958, 0,02 bm, K.

Bývalí urbárnici v Lietavskej Lúčke, 1887 – 1958 (1960), 0,02 bm, K.

Bývalí urbárnici v Lietavskej Lúčke – Ilovom, 1894 – 1958, 0,02 bm, K.
Bývalí urbárnici v Lietavskej Svinnej, 1894 – 1958 (1963), 0,03 bm, K.

Bývalí urbárnici v Lietavskej Svinnej – Kňazovej Lehote, 1913 – 1958 (1960), 0,03 bm, K.

Bývalí urbárnici v Lietavskej Závadke, 1920 – 1958, 0,01 bm, K.

Bývalí urbárnici v Lutišiach, 1936 – 1958, 0,01 bm, K.

Bývalí urbárnici v Lysici, 1941 – 1958, 0,02 bm, K.

Bývalí urbárnici v Malej Čiernej, 1905 – 1958, 0,03 bm, K.

Bývalí urbárnici v Maršovej Rašove, 1958 (1959), 0,01 bm, K.

Bývalí urbárnici v Nededzi, 1958, 0,01 bm, K.

Bývalí urbárnici v Nezbudskej Lúčke, 1922 – 1958, 0,06 bm, K.

Bývalí urbárnici v Ovčiarsku, 1925 – 1958, 0,02 bm, K.

Bývalí urbárnici v Paštinej Závade, 1958, 0,01 bm, K.

Bývalí urbárnici v Pekline, 1958, 0,01 bm, K.

Bývalí urbárnici v Podhorí, 1925 – 1958, 0,02 bm, K.

Bývalí urbárnici v Poluvsí, 1931 – 1958 (1964), 0,03 bm, K.

Bývalí urbárnici v Petroviciach, 1901 – 1958, 0,05 bm, K.

Bývalí urbárnici v Porúbke, 1894 – 1958 (1966), 0,03 bm, K.

Bývalí urbárnici v Považskom Chlmci, 1933 – 1958 (1960), 0,02 bm, K.

Bývalí urbárnici v Predmieri, 1958 (1959), 0,01 bm, K.

Bývalí urbárnici v Pšurnoviciach, 1914 – 1958, 0,03 bm, K.

Bývalí urbárnici v Rajci, 1925, 0,01 bm, K.

Bývalí urbárnici v Rajeckej Lesnej, 1905 – 1958, 0,03 bm, K.

Bývalí urbárnici v Rosine, 1929 – 1958, 0,03 bm, K.

Bývalí urbárnici v Setechove, 1924 – 1958, 0,06 bm, K.

Bývalí urbárnici v Súľove – Hradnej, 1946 – 1958, 0,02 bm, K.

Bývalí urbárnici v Stráňavách, 1895 – 1958( 1960), 0,03 bm, K.

Bývalí urbárnici v Stránskom, 1922 – 1958, 0,05 bm, K.

Bývalí urbárnici v Stráži, 1929 – 1958, 0,01 bm, K.

Bývalí urbárnici v Strážove, 1894 – 1958, 0,02 bm, K.

Bývalí urbárnici v Strečne, 1935 – 1958, 0,02 bm, K.

Bývalí urbárnici vo Svederníku – Marčeku, 1927 – 1958, 0,01 bm, K.

Bývalí urbárnici vo Svederníku, 1934 – 1958, 0,01 bm, K.

Bývalí urbárnici v Šuji, 1895 – 1958, 0,03 bm, K.

Bývalí urbárnici v Štiavniku, 1921 – 1958, 0,06 bm, K.

Bývalí urbárnici v Tepličke, 1938 – 1958, 0,01 bm, K.

Bývalí urbárnici v Terchovej, 1902 – 1958, 0,12 bm, K.

Bývalí urbárnici v Trnovom, 1909 – 1958, 0,20 bm, K.

Bývalí urbárnici v Turí, 1903 – 1958, 0,10 bm, K.

Bývalí urbárnici vo Varíne, 1933 – 1958, 0,02 bm, K.

Bývalí urbárnici vo Veľkej Čiernej, 1928 – 1958, 0,02 bm, K.

Bývalí urbárnici vo Višňovom, 1935 – 1958, 0,03 bm, K.

Bývalí urbárnici Richtársky grunt v Zádubní, 1933 – 1958, 0,02 bm, K.

Bývalí urbárnici Sedliacky grunt v Zádubní, 1933 – 1958, 0,02 bm, K.

Bývalí urbárnici v Záriečí – Keblove, 1958, 0,01 bm, K.

Bývalí urbárnici v Zástraní, 1937 – 1958, 0,01 bm, K.

Bývalí urbárnici v Závodí, 1907 – 1958 (1972), 0,05 bm, K.

Bývalí urbárnici v Zbyňove, 1933 – 1958 (1964), 0,03 bm, K.

Bývalí urbárnici v Žilinskej Lehote, 1933 – 1958, 0,02 bm, K.

Komposesorát v Bytčici, 1925 – 1958 (1960), 0,03 bm, K.

Komposesorát v Hliníku nad Váhom, 1958, 0,02 bm, K.

Komposesorát v Divinke, 1958, 0,01 bm, K.

Komposesorát v Kamennej Porube, 1902 – 1958, 0,03 bm, K.

Komposesorát Domčica v Kunerade, 1925 – 1958 (1960), 0,03 bm, K.

Komposesorát v Lietavskej Lúčke, 1925 – 1958, 0,10 bm, K.

Komposesorát v Lietavskej Svinnej, 1925, 0,01 bm, K.

Komposesorát v Malej Čiernej, 1938 – 1958, 0,01 bm, K.

Komposesorát v Nezbudskej Lúčke, 1934, 0,01 bm, K.

Komposesorát v Poluvsí, 1925 – 1958, 0,02 bm, K.

Komposesorát Kianička v Poluvsí, 1958, 0,01 bm, K.

Komposesorát v Rosine, 1924 – 1958, 0,03 bm, K.

Komposesorát Grúň v Stránskom, 1942 – 1958, 0,01 bm, K.

Komposesorát Zárubna v Stránskom, 1950, 0,01 bm, K.

Komposesorát v Strečne, 1937 – 1958, 0,01 bm, K.

Komposesorát v Štiavniku, 1921 – 1923, 0,01 bm, K.

Komposesorát Minčol v Tepličke,1935 – 1958, 0,01 bm, K.

Komposesorát vo Veľkej Čiernej, 1948, 0,01 bm, K.

Komposesorát v Zemianskej Kotešovej, 1942, 0,01 bm, K.

Zemiansky komposesorát v Rajeckej Lesnej, 1905 – 1958, 0,01 bm, K.

Lesné družstvo v Kamennej Porube, 1934 – 1958, 0,03 bm, K.

Lesné družstvo Belan v Kamennej Porube, 1934 – 1958, 0,02 bm, K.

Lesné družstvo Patúch v Lietavskej Lúčke – Illovom, 1939 – 1958, 0,10 bm, K.

Lesné družstvo v Lutišiach, 1942, 0,01 bm, K.

Lesné družstvo Kadáček v Maršovej – Rašove, 1958 (1959), 0,01 bm, K.

Lesné družstvo Roháč v Podhorí, 1939 – 1958, 0,02 bm, K.

Lesné družstvo Bušík v Poluvsí, 1929 – 1958, 0,01 bm, K.

Lesné družstvo Kianička v Poluvsí, 1929 – 1943, 0,01 bm, K.

Lesné družstvo Knapec v Poluvsí, 1929 – 1958, 0,02 bm, K.

Lesné družstvo Kozlík v Považskom Chlmci, 1947 – 1958, 0,01 bm, K.

Lesné družstvo Cingel Ondrušov v Terchovej, 1936 – 1958, 0,01 bm, K.

Lesné družstvo Ďurajka v Súľove, 1958, 0,01 bm, K.

Lesné družstvo Súľov v Súľove – Hradnej, 1948 – 1950, 0,01 bm, K.

Lesné družstvo Hájik v Stránskom, 1927 – 1958, 0,01 bm, K.

Lesné družstvo Melo v Strečne, 1924 – 1958, 0,03 bm, K.

Lesné družstvo v Štiavniku, 1949 – 1957, 0,03 bm, K.

Lesné družstvo Dubeň v Tepličke nad Váhom, 1924 – 1958, 0,01 bm, K.

Lesné a pasienkové spoločenstvo v Belej, 1935 – 1950, 0,01 bm, K.

Lesné spoločenstvo Bačín v Dolnej Tižine, 1939 – 1958, 0,01 bm, K.

Lesné spoločenstvo Boďov Potok v Hornej Tižine, 1937 – 1958, 0,01 bm, K.

Lesné spoločenstvo Dielec Koňhora v Gbeľanoch, 1944 – 1958, 0,01 bm, K.

Lesné spoločenstvo Stranianka v Konskej, 1939 – 1958, 0,01 bm, K.

Lesné spoločenstvo Biely Potok v Lietavskej Svinnej, 1939 –1958 (1960), 0,03 bm, K.

Lesné spoločenstvo Lipovec v Nededzi, 1939 – 1958, 0,01 bm, K.

Lesné spoločenstvo Pažický v Považskom Chlmci, 1948 – 1958, 0,02 bm, K.

Lesné spoločenstvo Bukovinky v Súľove – Hradnej, 1939 – 1958, 0,01 bm, K.

Lesné spoločenstvo Javorová v Stránskom, 1945 – 1958, 0,01 bm, K.

Lesné spoločenstvo Kúr v Stráži, 1941 – 1958, 0,01 bm, K.

Lesné spoločenstvo Majerička v Terchovej, 1939 – 1958, 0,01 bm, K.

Lesné spoločenstvo Patúch v Zbýňove, 1939 – 1958, 0,01 bm,K.

Pasienkové spoločenstvo v Čičmanoch, 1938 – 1947, 0,02 bm, K.

Pasienkové spoločenstvo v Gbeľanoch, 1958, 0,01 bm, K.

Pasienkové spoločenstvo v Jasenovom, 1946, 0,03 bm, K.

Pasienkové spoločenstvo v Krasňanoch, 1958, 0,01 bm, K.

Pasienkové spoločenstvo v Lysici, 1932 – 1946, 0,05 bm, K.

Pasienkové spoločenstvo Hradná v Súľove – Hradnej, 1935, 0,01 bm, K.

Pasienkové spoločenstvo Pod Vrchy v Súľove – Hradnej, 1939, 0,01 bm, K.

Pasienkové spoločenstvo v Stráňavách, 1944, 0,02 bm, K.

Pasienkové spoločenstvo v Turí, 1944 – 1949, 0,03 bm, K.

Pasienkové spoločenstvo vo Višňovom, 1944 – 1946, 0,02 bm, K.

Pasienkové spoločenstvo v Zbyňove, 1945 – 1946, 0,03 bm, K.

Pasienkové spoločenstvo v Závodí, 1945 – 1946, 0,01 bm, K.

IV. Spolky

Spolok Československého Červeného kríža vo Veľkej Bytči, 1920 – 1938, 0,20 bm.

V. Záujmové organizácie

Slovenská ovocinárska spoločnosť v Bytči, 1928 – 1937, 0,10 bm.

Strelecká jednota v Žiline, 1932 – 1934 (1948), 0,10 bm.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *