13. stretnutie amatérskych genealógov

Prešiel polrok od posledného stretnutia, ktoré sa uskutočnilo v apríli v Bratislave a my sme sa stretli opäť. Tentokrát vo Zvolene, ako už tradične, v hoteli Franko.

Okrem niekoľkých nových tvárí sme privítali najmä hostí tohto popoludnia.

Prvým bola Mgr. Lenka Bernátová, PhD., ktorá nás, ako bývalá zamestnankyňa Ústavu pamäti národa, svojou pútavou prednáškou a prezentáciou oboznámila s fondami tejto inštitúcie, ktoré môžu byť prínosom pre zisťovanie rodinnej histórie vo vzťahu k našim predkom. Podrobne neskôr rozobrala aj fondy týkajúce sa osôb väznených komunistami.

Druhým hosťom bol pán Ing. Ľubomír Kmeť, predseda občianskeho združenia Združenie pre genealogický výskum dolnozemských Slovákov. Pán Ing. Kmeť najskôr priblížil činnosť občianskeho združenia. Jeho primárnym cieľom je genealogické zmapovanie dolnozemských Slovákov za obdobie cca od roku 1730 po rok 1947 – teda najmä prepis matričných záznamov do databázy s cieľom jej ďalšieho spracovania. Potom pán Ing. Kmeť podrobne priblížil program indexácie matrík. Projekt prebieha na ich webovej stránke http://www.genealogiadolnozemskychslovakov.eu/, kde v sekcii Matriky je k dnešnému dňu zverejnený nový avizovaný vyhľadávač. 

V zverejnenej databáze tohto združenia je v súčasnosti vyše 600 000 spracovaných matričných záznamov, plus cca 20 000 záznamov z náhrobkov na cintorínoch. Do tohto projektu sa môžete zapojiť aj Vy. Združenie nás oslovilo na spoluprácu pri indexácii akýchkoľvek slovenských matrík s tým, že by sa postupne budovala databáza podobná tej, ktorú spravuje maďarská organizácia MACSE.

Po týchto príspevkoch sa, ako obvykle, rozprúdila voľná debata, ktorá končila podvečer, aj to len kvôli blížiacim sa odchodom dopravných spojení.

Tešíme sa na Vás všetkých opäť po polroku!