Štátny okresný archív v Liptovskom Mikuláši

Nasledujúce údaje sú z publikácie Informatívny sprievodca štátnych archívov Slovenskej republiky II/1, ktorú vydal odbor archívnictva a spisovej služby MV SR v Bratislave v roku 2001.

ŠTÁTNY OKRESNÝ ARCHÍV V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

Školská 4

031 01 Liptovský Mikuláš

Telefón: 0849/ 552 33 32

Súpis archívnych fondov a zbierok

A. ŠTÁTNA MOC, SPRÁVA A SAMOSPRÁVA

XVI. 2. Finančné správy

Okresná finančná správa v Liptovskom Mikuláši, 1967 – 1984, 1,70 bm.

XVI. 3. Daňové a berné úrady

Dôchodkový kontrolný úrad v Liptovskom Mikuláši, 1920 – 1949, 0,80 bm.

Dôchodkový kontrolný úrad v Ružomberku, 1920 – 1949 (1950), 0,36 bm.

Daňový úrad v Liptovskom Mikuláši, 1881 – 1991, 20,10 bm, I.

Daňový úrad v Ružomberku, 1934 – 1948 (1949), 0,90 bm, I.

Daňová správa v Liptovskom Mikuláši, (1914) 1919 – 1955, 41,77 bm.

XXI. 2. Okresné úrady do roku 1945

Okresný úrad Liptovský Hrádok, 1923 – 1928, 4,90 bm, I.

Okresný úrad v Liptovskom Mikuláši, (1868) 1923 – 1945 (1951), 61,20 bm, I.

Okresný úrad v Ružomberku, 1923 – 1945, 42,50 bm, I.

XXI. 3. Štátne odborné úrady do roku 1945

Katastrálny meračský úrad v Ružomberku, 1861 – 1921, 3,60 bm, I.

Verejná sprostredkovateľňa práce v Liptovskom Mikuláši, 1931 – 1941, 0,24 bm, I.

Verejná sprostredkovateľňa práce v Ružomberku, (1931) 1932 – 1935 (1938), 0,12 bm, I.

Úrad práce v Liptovskom Mikuláši, 1941 – 1946, 0,72 bm, I.

Úrad práce v Ružomberku, 1941 – 1945, 0,12 bm, I.

Okresný vicinálny výbor v Liptovskom Mikuláši, 1910 – 1939, 0,50 bm.

Spoločný bytový úrad v Liptovskom Mikuláši, 1919 – 1921, 0,02 bm.

Úradovňa pre ubytovacie stredisko Židov v Liptovskom Mikuláši, 1942, 0,12 bm.

XXII. 2. Okresné národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Okresný národný výbor pre horný Liptov, 1944 – 1945, 0,90 bm, I.

Okresný národný výbor Liptovský Hrádok, (1945) 1949 – 1960, 78,30 bm, I.

Okresný národný výbor v Liptovskom Mikuláši I, (1880) 1945 – 1960, 119,30 bm, I.

Okresný národný výbor v Liptovskom Mikuláši II, (1949) 1960 – 1975 (1990), 203,30 bm, I.

Okresný národný výbor v Ružomberku, 1945 – 1960, 119,60 bm, I.

XXII. 3. Štátne odborné úrady v rokoch 1945 – 1990

Okresný úrad ochrany práce v Liptovskom Mikuláši, 1946 – 1950, 0,90 bm, I.

Okresný úrad ochrany práce v Ružomberku, 1948 – 1949, 0,24 bm, I.

XXIII. 1. Okresné úrady od roku 1991

Okresný úrad v Liptovskom Mikuláši, 1991 – 1992, 0,01 bm.

XXIV. 1. Magistráty do roku 1945

Magistrát mesta Liptovský Mikuláš, 1681 – 1904, 0,65 bm, K.

Magistrát mesta Nemecká (Partizánska) Ľupča, 1263 – 1921, 6,10 bm, I.

Magistrát mesta Ružomberok, 1340 – 1922 (1924), 30,50 bm.

XXIV. 3. Mestečká do roku 1945

Mestečko Boca, 1703 – 1901, 0,22 bm.

Mestečko Hybe, (1265) 1870 – 1889, 6,50 bm, I.

Mestečko Liptovský Trnovec, 1270 – 1909, 0,62 bm.

Mestečko Vrbica, 1706 – 1907, 0,25 bm.

XXIV. 4. Notárske úrady do roku 1945

Obecný notársky úrad v Hybiach, 1872 – 1945, 2,15 bm, I.

Obecný notársky úrad v Liptovskej Lužnej, 1911 – 1945, 1,90 bm, I.

Obecný notársky úrad v Liptovskej Osade, 1898 – 1945, 1,37 bm, I.

Obecný notársky úrad v Liptovskom Mikuláši, (1882) 1945 – 1952, 8,30 bm, I.

Obecný notársky úrad v Liptovských Revúcach, (1898) 1945 – 1947, 2,10 bm, I.

Obecný notársky úrad v Pribyline, (1876) 1944 – 1948, 1,20 bm, I.

Obecný notársky úrad v Ružomberku, (1921) 1922 – 1945, 32,20 bm, I.

Obecný notársky úrad vo Važci, 1931 – 1945, 1,30 bm, I.

Obecný notársky úrad vo Vrbici, 1895 – 1923, 0,80 bm, I.

Obecný notársky úrad vo Východnej, 1928 – 1945, 1,50 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Bobrovci, (1919) 1945 – 1946, 1,30 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Bobrovníku, 1919 – 1926, 0,14 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Dovalove, 1888 – 1945 (1947), 3 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Hubovej, 1895 – 1946, 1,15 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Hutách, (1901) 1945 – 1948, 2,25 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Likavke, 1884 – 1945, 1,80 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Liptovskej Sielnici, (1878) 1945 – 1948, 4 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Liptovskej Štiavnici, (1897) 1945 – 1955, 1,70 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Liptovskej Teplej, (1903) 1945 – 1950, 0,70 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Liptovskom Hrádku, 1891 – 1945 (1950), 2,50 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Liptovskom Jáne, 1904 – 1945 (1948), 0,55 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Liptovskom Ondreji, 1909 – 1925, 0,24 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Liptovskom Petre, 1908 – 1945, 0,57 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Liptovskom Trnovci, 1919 – 1945, 0,48 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Lúčkach, 1891 – 1944, 1 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Ľubeli, 1906 – 1945 (1947), 1,95 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Malužinej, 1905 – 1944 (1945), 3,08 bm.

Obvodný notársky úrad v Okoličnom, 1923 – 1944, 1,20 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Paludzi, (1850) 1872 – 1944 (1946), 3,20 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Palúdzke, (1899) 1910 – 1945 (1951), 5,40 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Parižovciach, 1925 – 1927, 0,24 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Partizánskej (Nemeckej) Ľupči, (1874) 1945 – 1948, 4,30 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Sokolčiach, (1915) 1945 – 1950, 1,20 bm, I.

XXIV. 5. Iné miestne úrady do roku 1945

Obec Bobrovec, 1482 – 1861, 0,15 bm.

Obec Bobrovník, 1716 – 1735, 0,03 bm.

Obec Borové, 1664 – 1825, 0,02 bm.

Obec Brnice, 1679 – 1814, 0,15 bm.

Obec Huty, 1770 – 1825, 0,01 bm.

Obec Jamník, 1771 – 1850, 0,03 bm.

Obec Kalameny, 1833 – 1902, 0,04 bm.

Obec Komjatná, 1868 – 1885, 0,01 bm.

Obec Liptovská Lúžna, 1670 – 1831, 0,03 bm.

Obec Liptovská Sielnica, 1297 – 1870, 0,45 bm.

Obec Liptovské Beharovce, 1765 – 1825, 0,03 bm.

Obec Liptovský Michal, 1771 – 1839, 0,05 bm.

Obec Liptovský Peter, 1828 – 1867, 0,05 bm.

Obec Lisková, 1738 – 1892, 0,35 bm.

Obec Lúčky, 1771 – 1837, 0,02 bm.

Obec Mikulášsky Hušták, 1845 – 1893, 0,03 bm.

Obec Ploštín – Iľanovo, 1849 – 1865, 0,01 bm.

Obec Potok, 1771 – 1774, 0,02 bm.

Obec Pribylina, 1808 – 1859, 0,06 bm.

Obec Prosiek, 1650 – 1771, 0,02 bm.

Obec Sliače, 1516 – 1890, 0,25 bm.

Obec Smrečany, 1844 – 1857, 0,04 bm.

Obec Stankovany, 1590 – 1827, 0,02 bm.

Obec Švošov, 1794 – 1872, 0,03 bm.

Obec Vavrišovo, 1856 – 1911, 0,05 bm.

Obec Vrbický Hušták, 1793 – 1896, 0,25 bm.

Obec Žiar, 1841 – 1859, 0,04 bm.

XXV. 1. Mestské národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Mestský národný výbor v Liptovskom Mikuláši, (1939) 1945 – 1979, 22,10 bm, I.

Mestský národný výbor v Ružomberku, (1941) 1945 – 1989, 55 bm.

XXV. 2. Obvodné úrady miestnych národných výborov v rokoch 1945 – 1990

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Bobrovci, (1941) 1945 – 1949, 0,44 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Dovalove, 1945 – 1949, 0,30 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Hutách, 1945 – 1949, 0,40 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Likavke,(1942) 1945 – 1950, 1,05 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Liptovskej Sielnici, 1945 – 1949, 0,30 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Liptovskej Štiavnici, 1945 – 1950, 0,27 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Liptovskej Teplej, 1945 – 1950, 0,85 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Liptovskom Hrádku, (1936) 1945 – 1950 (1951), 0,60 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Liptovskom Jáne, 1945 – 1949, 0,30 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Liptovskom Petre, 1945 – 1950, 0,50 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Liptovskom Trnovci, 1947 – 1950, 0,05 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Ľubeli, (1927) 1945 – 1950, 0,70 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Lúčkach, 1945 – 1950, 0,25 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Malužinej, 1945 – 1950, 0,35 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Okoličnom, 1945 – 1950 (1952), 0,70 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Paludzi, (1928) 1945 – 1950, 1,20 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Palúdzke, 1945 – 1950, 0,90 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Partizánskej Ľupči, 1945, 0,04 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Sokolčiach, 1945 – 1950 (1951), 0,45 bm, I.

XXV. 3. Miestne národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Miestny národný výbor v Beňadikovej, 1951 – 1975, 0,12 bm.

Miestny národný výbor v Beniciach, 1950 – 1975, 0,24 bm.

Miestny národný výbor v Beňušovciach, (1950) 1950 – 1975, 0,12 bm.

Miestny národný výbor v Bešeňovej, 1950 – 1990, 1,24 bm, I.

Miestny národný výbor v Bobrovci, 1945 – 1975, 0,72 bm.

Miestny národný výbor v Bobrovčeku, 1951 – 1975, 0,12 bm.

Miestny národný výbor v Bobrovníku, 1947 – 1975, 0,12 bm.

Miestny národný výbor v Bodiciach, 1950 – 1975, 0,24 bm.

Miestny národný výbor v Bukovine, 1945 – 1976, 0,72 bm, I.

Miestny národný výbor v Dechtároch, (1933) 1945 – 1948, 0,48 bm, I.

Miestny národný výbor v Demänovej, 1946 – 1975, 0,72 bm.

Miestny národný výbor v Demänovskej Doline, 1964 – 1975, 0,12 bm.

Miestny národný výbor v Dlhej Lúke, 1950 – 1960, 0,12 bm.

Miestny národný výbor v Dovalove, 1949 – 1971, 0,48 bm.

Miestny národný výbor v Dúbrave, (1946) 1949 – 1976, 1,20 bm.

Miestny národný výbor v Galovanoch, 1950 – 1975, 0,12 bm.

Miestny národný výbor v Gôtovanoch, 1948 – 1975, 0,24 bm.

Miestny národný výbor v Hrboltovej, (1948) 1950 – 1975, 1 bm, I.

Miestny národný výbor v Hubovej, (1940) 1945 – 1990, 13,48 bm.

Miestny národný výbor v Hutách, (1938) 1946 – 1975, 0,36 bm.

Miestny národný výbor v Hybiach, 1945 – 1979, 1,95 bm.

Miestny národný výbor v Iľanove, 1950 – 1975, 0,40 bm.

Miestny národný výbor v Ivachnovej, 1955 – 1975, 0,12 bm.

Miestny národný výbor v Ižipovciach, 1950 – 1975, 0,12 bm.

Miestny národný výbor v Jakubovanoch, 1950 – 1975, 0,24 bm.

Miestny národný výbor v Jalovci, 1950 – 1990, 1,34 bm.

Miestny národný výbor v Jamníku, 1945 – 1990, 1 bm, I.

Miestny národný výbor v Kalamenoch, (1934) 1945 – 1980, 0,70 bm, I.

Miestny národný výbor v Komjatnej, 1948 – 1975, 0,36 bm, I.

Miestny národný výbor v Konskej, 1950 – 1976, 0,34 bm.

Miestny národný výbor v Kráľovej Lehote, 1949 – 1976, 0,72 bm, I.

Miestny národný výbor v Kvačanoch, 1950 – 1975, 0,12 bm.

Miestny národný výbor v Lazisku, 1945 – 1990, 2,10 bm.

Miestny národný výbor v Likavke, 1945 – 1977 (1990), 6,25 bm, I.

Miestny národný výbor v Liptovskej Anne, 1950 – 1975, 0,24 bm.

Miestny národný výbor v Liptovskej Kokave, 1945 – 1990, 2,86 bm.

Miestny národný výbor v Liptovskej Lúžnej, (1943) 1945 – 1980, 2,05 bm, I.

Miestny národný výbor v Liptovskej Mare, (1934) 1945 – 1967, 0,90 bm, I.

Miestny národný výbor v Liptovskej Ondrašovej, (1944) 1945 – 1960, 1,10 bm.

Miestny národný výbor v Liptovskej Osade, 1945 – 1990, 2,67 bm.

Miestny národný výbor v Liptovskej Porúbke, 1949 – 1971, 0,36 bm.

Miestny národný výbor v Liptovskej Sielnici, (1934) 1945 – 1975 (1985), 2,14 bm.

Miestny národný výbor v Liptovskej Štiavnici, 1945 – 1980, 3,15 bm, I.

Miestny národný výbor v Liptovskej Teplej, 1949 – 1975, 0,48 bm.

Miestny národný výbor v Liptovskej Tepličke, 1945 – 1949, 0,12 bm.

Miestny národný výbor v Liptovskom Hrádku, (1942) 1945 – 1976, 6,82 bm.

Miestny národný výbor v Liptovskom Jáne, 1944 – 1975, 0,38 bm.

Miestny národný výbor vo (Liptovskom) Svätom Kríži, 1950 – 1975, 0,24 bm.

Miestny národný výbor v Liptovskom Michale, 1955 – 1975, 0,36 bm, I.

Miestny národný výbor v Liptovskom Ondreji, 1950 – 1986, 0,70 bm.

Miestny národný výbor v Liptovskom Petre, (1932) 1945 – 1975, 0,67 bm, I.

Miestny národný výbor v Liptovskom Trnovci, 1945 – 1975, 0,36 bm.

Miestny národný výbor v Liptovských Beharovciach, 1951 – 1975, 0,12 bm.

Miestny národný výbor v Liptovských Kľačanoch, 1950 – 1975, 0,12 bm.

Miestny národný výbor v Liptovských Matiašovciach, (1941) 1951 – 1990, 2,52 bm.

Miestny národný výbor v Liptovských Revúcach, 1945 – 1975, 2,10 bm, I.

Miestny národný výbor v Liskovej, (1934) 1945 – 1990, 2,60 bm, I.

Miestny národný výbor v Ľubeli, (1922) 1945 – 1976, 1,20 bm, I.

Miestny národný výbor v Ľubochni, 1951 – 1975, 0,36 bm, I.

Miestny národný výbor v Lúčkach, 1947 – 1975, 0,48 bm, I.

Miestny národný výbor v Ludrovej, 1949 – 1982, 3,30 bm, I.

Miestny národný výbor v Malatinách, 1950 – 1975, 0,24 bm.

Miestny národný výbor v Malom Borovom, (1938) 1946 – 1962, 0,15 bm.

Miestny národný výbor v Malužinej, (1938) 1945 – 1975, 0,72 bm.

Miestny národný výbor v Martinčeku, 1950 – 1975, 0,24 bm, I.

Miestny národný výbor v Nižnej Boci, 1949 – 1990, 1,24 bm.

Miestny národný výbor v Okoličnom, 1946 – 1971, 0,36 bm, I.

Miestny národný výbor v Paludzi, 1945 – 1969, 1,90 bm, I.

Miestny národný výbor v Palúdzke, 1950 – 1960, 1,50 bm, I.

Miestny národný výbor v Parížovciach, (1934) 1945 – 1965, 0,60 bm, I.

Miestny národný výbor v Partizánskej (Nemeckej) Ľupči, 1947 – 1975, 0,72 bm.

Miestny národný výbor v Pavčinej Lehote, 1950 – 1975, 0,24 bm.

Miestny národný výbor v Pavlovej Vsi, 1953 – 1975, 0,12 bm.

Miestny národný výbor v Ploštíne, 1950 – 1975, 0,25 bm.

Miestny národný výbor v Podturni, 1949 – 1975, 0,48 bm.

Miestny národný výbor v Potoku, 1952 – 1990, 0,40 bm.

Miestny národný výbor v Pribyline, 1945 – 1975, 0,60 bm.

Miestny národný výbor v Prosieku, 1948 – 1975, 0,36 bm.

Miestny národný výbor v Ráztokách, 1950 – 1971, 0,12 bm.

Miestny národný výbor v Sliačoch, 1947 – 1975, 0,60 bm.

Miestny národný výbor v Smrečanoch, 1945 – 1975 (1982), 2,20 bm, I.

Miestny národný výbor v Sokolčiach, 1945 – 1969, 0,30 bm.

Miestny národný výbor v Stankovanoch, 1945 – 1983, 5,90 bm.

Miestny národný výbor v Štiavničke, 1949 – 1978, 1,44 bm.

Miestny národný výbor v Štrbe, 1948 – 1959, 0,12 bm.

Miestny národný výbor v Švošove, 1950 – 1975, 0,48 bm.

Miestny národný výbor v Trstenom, 1950 – 1975, 0,12 bm.

Miestny národný výbor v Turíku, 1946 – 1976, 1,56 bm.

Miestny národný výbor v Uhorskej Vsi, 1950 – 1975, 0,36 bm.

Miestny národný výbor vo Valaskej Dubovej, 1950 – 1975, 0,36 bm.

Miestny národný výbor vo Vavrišove, 1949 – 1975, 0,48 bm.

Miestny národný výbor vo Važci, 1945 – 1980, 2 bm.

Miestny národný výbor vo Veľkom Borovom, 1950 – 1975, 0,12 bm.

Miestny národný výbor vo Veternej Porube, 1950 – 1975, 0,24 bm.

Miestny národný výbor vo Vlachoch, 1945 – 1982, 1,74 bm.

Miestny národný výbor vo Vlaškách, 1945 – 1975, 0,48 bm.

Miestny národný výbor vo Vrbí, (1927) 1945 – 1966, 0,48 bm.

Miestny národný výbor vo Východnej, (1921) 1945 – 1981, 4,80 bm, I.

Miestny národný výbor vo Vyšnej Boci, 1945 – 1987, 1,35 bm.

Miestny národný výbor v Závažnej Porube, (1940) 1945 – 1990 (1991), 7,90 bm.

Miestny národný výbor v Žiari, 1952 – 1979, 1,36 bm, I.

B. JUSTÍCIA

IV. 4. Okresné súdy od roku 1872

Okresný súd v Liptovskom Hrádku, (1833) 1859 – 1949 (1954), 324,90 bm.

Okresný súd v Liptovskom Mikuláši, 1859 – 1949 (1954), 419,70 bm.

Okresný súd v Liptovskom Mikuláši – sirotský úrad I. stolice v Liptovskom Mikuláši, (1872) 1877 – 1931 (1934), 23,90 bm, I.

Okresný súd v Ružomberku, 1859 – 1949 (1954), 248,70 bm.

IV. 5. Špecializované súdy od roku 1872

Sirotská vrchnosť mesta Ružomberka, 1908 – 1922, 0,40 bm, I.

IV. 7. Verejní notári od roku 1872

Verejné notárstvo v Liptovskom Hrádku, 1941 – 1945, 0,30 bm, I.

Verejné notárstvo v Liptovskom Mikuláši, 1875 – 1951 (1953), 9,80 bm, I.

Verejné notárstvo v Ružomberku, 1900 – 1951, 7,85 bm, I.

VII. Orgány prokuratúry

Okresná prokuratúra v Liptovskom Hrádku, 1949 – 1960, 2,70 bm.

Okresná prokuratúra v Liptovskom Mikuláši, 1949 – 1960 (1982), 16,80 bm.

Okresná prokuratúra v Ružomberku, 1949 – 1960, 6,20 bm, I.

C. ARMÁDA A BEZPEČNOSŤ

II. 3. Civilná a protiletecká obrana

Miestne veliteľstvo Civilnej protileteckej ochrany v Liptovskom Mikuláši, 1942 – 1945, 0,03 bm.

Miestne veliteľstvo Civilnej protileteckej ochrany v Liptovskom Trnovci, 1936 – 1943, 0,04 bm.

Miestne veliteľstvo Civilnej protileteckej ochrany v Ružomberku, 1944, 0,02 bm.

II. 4. Veliteľstvá brannej výchovy

Obvodné veliteľstvo brannej výchovy v Nemeckej Ľupči, 1944, 0,02 bm.

II. 5. Stráž obrany štátu

Národná občianska stráž v Liptovskom Mikuláši, 1918, 0,05 bm.

D. FINANČNÍCTVO

II. Sporiteľne

Ľupčianska sporiteľňa, úč. spol. v Nemeckej Ľupči 1874 – 1926, 0,05 bm, I.

E. HOSPODÁRSTVO

III. Manufaktúry

Jozef Scholz, farbiar, (1834) 1849 – 1890, 0,03 bm.

Andrej Pálka, kožodielňa v Liptovskom Mikuláši, 1819 – 1908, 0,25 bm.

IV. 4. Chemický priemysel

Glejársky závod v Liptovskom Mikuláši, 1873 – 1972, 0,05 bm.

IV. 6. Drevospracujúci priemysel

Malužinská továreň na obrazové rámy a lišty, úč. spol. v Malužinej, 1909 – 1945 (1958), 1 bm.

Ružomberská továreň na zápalky, úč. spol. v Ružomberku, 1909 – 1944, 0,12 bm.

V. 1. Zemedelské rady pre Slovensko (1920 – 1942)

Zemedelská rada v Ružomberku, 1924 – 1942, 2 bm.

Okresný poradný zbor poľnohospodársky v Liptovskom Mikuláši, 1936 – 1937, 0,05 bm.

Okresný poradný zbor poľnohospodársky v Ružomberku, 1935 – 1938, 0,07 bm.

Komisia pre chov hospodárskych zvierat v Ružomberku, 1936 – 1947, 0,04 bm.

V. 2. Roľnícke komory (1942 – 1947)

Oblastná úradovňa Roľníckej komory v Ružomberku, (1939) 1942 – 1947 (1948), 6 bm, I.

V. 3. Štátne majetky

Štátne majetky v Liptovskom Mikuláši, 1961 – 1962, 0,10 bm, I.

V. 8. Iné poľnohospodárske podniky

Strojová a traktorová stanica, š. p. v Liptovskom Mikuláši, 1947 – 1993, 1,90 bm.

VIII. 1. Pozemné stavebníctvo

Architekt staviteľ Švidroň – Kucbel v Ružomberku, 1928 – 1949, 6 bm, I.

X. Spoje

Poštový úrad v Ružomberku, 1769 – 1838, 0,05 bm.

Poštový úrad v Liptovskej Osade, 1841 – 1855, 0,02 bm.

XI. 1. Domáci obchod

Obchod s palivami, š. p., Liptovský Mikuláš so sídlom v Ružomberku, 1950 – 1993, 2,10 bm.

XII. 1. Služby

Hostiteľsko – hospodársky kombinát v Liptovskom Hrádku, 1949 – 1953, 0,35 bm, I.

Okresný priemyselný kombinát v Liptovskom Mikuláši, 1951 – 1957, 0,70 bm, I.

Okresný priemyselný kombinát v Ružomberku, 1957, 0,24 bm, I.

Združené závody obce Hubová, 1950 – 1951, 0,12 bm.

Všeužitočný kombinát mesta Liptovský Mikuláš, 1951, 0,12 bm.

Hospodársky všeužitočný kombinát, komunálny podnik mesta Ružomberka, 1950 – 1951, 0,12 bm.

Hostiteľský a dopravný kombinát, komunálny podnik v Ružomberku, 1949 – 1951, 0,12 bm, I.

Združené závody mesta Ružomberka, 1949 – 1953, 0,12 bm, I.

Komunálne služby, š. p. v Liptovskom Mikuláši, 1950 – 1991, 10,80 bm.

XII. 2. Stavebné organizácie

Stavebný a hospodársky kombinát, komunálny podnik v Liptovskom Hrádku, 1949 – 1953, 0,72 bm.

Stavebný kombinát okresu Liptovský Mikuláš, 1950 – 1953, 1,10 bm, I.

Stavebný kombinát, komunálny podnik mesta Ružomberka, 1950 – 1954, 0,36 bm, I.

F. DRUŽSTEVNÍCTVO

III. 1. Poľnohospodárske družstvá

Roľnícke mliekarské družstvo v Jamníku, 1939 – 1949, 0,04 bm.

III. 2. Jednotné roľnícke družstvá

Jednotné roľnícke družstvo v Beňadikovej, 1957 – 1960, 0,36 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Beniciach, 1950 – 1962, 0,12 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo Mier v Bešeňovej, 1950 – 1962, 1,32 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Bukovine, 1958 – 1962, 0,12 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo Nový Liptov so sídlom v Dechtároch, 1956 – 1962, 12,60 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo Jasná v Demänovej, 1950 – 1965, 2,70 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Galovanoch, 1958 – 1974, 0,50 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Hrboltovej, 1951 – 1965, 0,12 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Ivachnovej, 1952 – 1963, 0,12 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Kalamenoch, 1952 – 1958, 0,12 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Likavke, 1965 – 1967, 0,12 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Liptovskej Sielnici, 1952 – 1971, 1,44 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Liptovskom Jáne, 1958 – 1965, 1 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo Poľana v Liptovskom Kríži, 1956 – 1965, 1 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Liptovskom Petre, 1950 – 1961, 1 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Ľubeli, 1952 – 1964, 1,56 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Lúčkach, 1951 – 1962, 0,36 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Palúdzke, 1951 – 1959, 0,12 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo Salatín v Partizánskej Ľupči, 1952 – 1964, 1 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Prosieku, 1952 – 1960, 0,36 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Ružomberku, 1949 – 1964, 1,92 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Stankovanoch, 1950 – 1956, 0,12 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo vo Vavrišove, 1953 – 1975, 1,56 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo vo Vlachoch, 1950 – 1970, 0,50 bm, I.

V. Stavebné bytové družstvá

Ľudové bytové družstvo v Ružomberku, 1921 – 1987, 2,10 bm, I.

Domov, všeužitočné stavebné družstvo, s. r. o. v Liptovskom Mikuláši, 1945 – 1948, 0,12 bm, I.

VI. Iné družstevné organizácie

Potravné družstvo v Jamníku, 1949 – 1951, 0,02 bm.

Potravné družstvo v Závažnej Porube, 1940 – 1951, 0,35 bm.

G. POLITICKÉ STRANY, ORGÁNY A SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE NÁRODNÉHO FRONTU

I. Politické strany

Miestna jednota Hlinkovej slovenskej ľudovej strany v Liptovskom Hrádku, 1941 – 1944, 0,12 bm.

Sociálna demokracia v Liptove, 1946 – 1948, 0,06 bm.

Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska v Liptovskom Hrádku, 1949 – 1960, 2,20 bm.

Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska v Liptovskom Mikuláši, 1950 – 1986, 24,50 bm.

Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska v Ružomberku, 1950 – 1960, 2,30 bm.

II. Iné organizácie politického charakteru

Revolučné odborové hnutie – Zväz zamestnancov v stavebnom priemysle, miestna skupina v Liptovskom Mikuláši, 1918 – 1948, 0,04 bm.

III. Zväzy

Okresný sekretariát Slovenského živnostenského zväzu v Liptovskom Mikuláši, 1925 – 1951, 1,35 bm, I.

Okresný sekretariát Slovenského živnostenského zväzu v Ružomberku, 1925 – 1951, 6,30 bm, I.

Okresné združenie Jednotného zväzu slovenských roľníkov v Liptovskom Hrádku, 1949 – 1952, 0,72 bm, I.

Okresné združenie Jednotného zväzu slovenských roľníkov v Liptovskom Mikuláši, 1945 – 1952, 1,08 bm, I.

Okresný sekretariát Slovenskej rady družstiev v Liptovskom Hrádku, 1949 – 1950, 0,12 bm, I.

Okresný sekretariát Slovenskej rady družstiev v Liptovskom Mikuláši, 1949 – 1950, 0,12 bm, I.

Okresný sekretariát Slovenskej rady družstiev v Ružomberku, 1949 – 1950, 0,24 bm, I.

IV. Odborové hnutie

Revolučné odborové hnutie, Okresná odborová rada v Liptovskom Mikuláši, 1966 – 1990, 10,80 bm.

Zväz robotníkov stavebného a keramického priemyslu, organizácia vo Vavrišove, 1931 – 1937, 0,01 bm.

V. 1. Orgány Národného frontu

Miestny akčný výbor Slovenského národného frontu v Jamníku, 1948 – 1958, 0,02 bm.

Miestny akčný výbor Slovenského národného frontu v Liptovskej Mare, 1954 – 1962, 0,01 bm.

Miestny výbor Slovenského národného frontu v Liptovskej Ondrašovej, 1949 – 1953, 0,01 bm.

Miestny výbor Slovenského národného frontu v Liptovskom Mikuláši, 1948 – 1953, 0,14 bm.

Miestny výbor Slovenského národného frontu v Liptovských Revúcach, 1952 – 1954, 0,01 bm.

Miestny výbor Slovenského národného frontu v Paludzi, 1948 – 1953, 0,01 bm.

Miestny výbor Slovenského národného frontu v Ploštíne, 1948 – 1956, 0,04 bm.

Miestny akčný výbor Slovenského národného frontu v Ružomberku, 1948 – 1949, 0,12 bm.

Miestny výbor Slovenského národného frontu v Závažnej Porube, 1953 – 1954, 0,01 bm.

Okresný výbor Slovenského národného frontu v Liptovskom Hrádku, 1949 – 1959, 0,80 bm, I.

Okresný výbor Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky v Liptovskom Mikuláši, 1948 – 1981, 7,10 bm, I.

Okresný výbor Slovenského národného frontu v Ružomberku, 1948 – 1959, 0,90 bm, I.

V. 2. Spoločenské organizácie Národného frontu a ich zariadenia

Miestna jednota Československého zväzu požiarnej ochrany v Liptovskom Mikuláši, 1954 – 1958, 0,02 bm.

Miestna jednota Československého zväzu požiarnej ochrany v Liskovej, 1964 – 1965, 0,02 bm.

Miestna jednota Československého zväzu požiarnej ochrany v Liptovskej Mare, 1931 – 1954, 0,02 bm.

Miestna jednota Československého zväzu hasičstva v Paludzi, 1923 – 1953, 0,03 bm.

Miestna jednota Československého zväzu požiarnej ochrany v Smrečanoch, 1945 – 1966, 0,05 bm.

Miestna organizácia Zväzu ľudových protifašistických bojovníkov v Liptovskej Ondrašovej, 1945 – 1950, 0,02 bm.

Miestna organizácia Zväzu slovenskej mládeže v Jamníku, 1948 – 1954, 0,01 bm.

Miestne združenie Zväzu vojakov povstania v Sokolčiach, 1945 – 1949, 0,05 bm.

Okresný výbor Slovenského zväzu žien v Liptovskom Mikuláši, 1967 – 1985, 3,70 bm, I.

Okresný sekretariát Československého Červeného kríža v Liptovskom Mikuláši, 1919 – 1980 (1998), 2,56 bm, I.

Okresný sekretariát Československého Červeného kríža v Ružomberku, 1945 – 1947, 0,02 bm.

Okresný výbor Československého zväzu telesnej výchovy v Liptovskom Mikuláši, 1959 – 1990, 25,40 bm, I.

Okresný výbor Československého zväzu telesnej výchovy v Ružomberku, 1957 – 1959, 0,02 bm, I.

Okresný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Liptovskom Mikuláši, 1945 – 1985, 7,20 bm.

Okresný výbor Zväzu československo – sovietskeho priateľstva v Liptovskom Hrádku, 1954 – 1960, 0,20 bm, I.

Okresný výbor Zväzu československo – sovietskeho priateľstva v Liptovskom Mikuláši, 1949 – 1960 (1961), 1,36 bm, I.

Okresný výbor Zväzu československo – sovietskeho priateľstva v Ružomberku, 1951 – 1960,10,80 bm, I.

Okresný výbor Zväzu požiarnej ochrany v Liptovskom Mikuláši, 1952 – 1983, 5,30 bm, I.

Okresný výbor Zväzu požiarnej ochrany v Ružomberku, 1955 – 1960, 0,10 bm, I.

Zväz brannosti, odbočka v Ružomberku, 1945 – 1949, 0,03 bm, I.

Živena, Zväz slovenských žien, miestna organizácia vo Vlachoch, 1949 – 1951, 0,02 bm.

H. VEDA, KULTÚRA A OSVETA

II. 7. Vydavateľstvá a redakcie

Slovtour, nakladateľstvo v Liptovskom Mikuláši, 1949 – 1952, 0,14 bm.

Liptovsko – oravské noviny, redakcia v Ružomberku, 1902 – 1903, 0,03 bm.

Ohňom a perom, administrácia v Ružomberku, 1945 – 1946, 0,12 bm.

Tvárou k dedine, redakcia v Ružomberku, 1955 – 1959, 0,80 bm.

Nový Liptov, redakcia v Liptovskom Mikuláši, 1960 – 1967, 2,70 bm.

II. 8. Iné kultúrne zariadenia

Okresná pamiatková správa v Liptovskom Mikuláši, 1971 – 1985, 3,04 bm.

III. 3. Osvetové rady

Miestna osvetová rada v Palúdzke, 1946 – 1949, 0,03 bm.

Miestna osvetová rada v Sokolčiach, (1923) 1946 – 1951, 0,02 bm.

Okresná osvetová rada v Liptovskom Mikuláši, 1945 – 1948, 0,12 bm.

Okresná osvetová rada v Ružomberku, 1946 – 1949, 0,12 bm, I.

I. ŠKOLSTVO

II. Stredné všeobecnovzdelávacie školy

Jedenásťročná stredná škola v Liptovskom Hrádku, 1953 – 1960, 0,60 bm, I.

Stredná všeobecnovzdelávacia škola v Liptovskom Hrádku, 1960 – 1970, 0,20 bm, I.

Gymnázium v Liptovskom Hrádku, 1970 – 1981, 0,40 bm, I.

Jedenásťročná (dvanásťročná) stredná škola v Liptovskom Mikuláši, 1953 – 1960, 0,50 bm, I.

Stredná všeobecnovzdelávacia škola v Liptovskom Mikuláši, 1961 – 1962, 0,05 bm.

Gymnázium v Liptovskom Mikuláši, 1912 – 1953, 7,20 bm, I.

Gymnázium v Ružomberku I, 1729 – 1953, 5,76 bm, I.

Jedenásťročná (dvanásťročná) stredná škola v Ružomberku, 1953 – 1960, 0,60 bm.

Gymnázium v Ružomberku II, 1960 – 1981, 1 bm, I.

III. Stredné odborné školy

Stredná lesnícka technická škola J. D. Matejovie v Liptovskom Hrádku, 1886 – 1961 (1986),9,15 bm, I.

Stredná priemyselná škola drevárska v Liptovskom Hrádku, 1922 – 1963, 0,55 bm, I.

Stredná priemyselná škola stavebná v Liptovskom Mikuláši, 1950 – 1985, 5,40 bm, I.

Učiteľská akadémia v Liptovskom Mikuláši, 1945 – 1950, 0,12 bm, I.

Stredná priemyselná škola textilná a papiernická v Ružomberku, 1940 – 1973, 5,20 bm, I.

IV. Odborné školy

Rímskokatolícky verejný. československý ústav pre vzdelávanie pestúnok materských škôl v Ružomberku, 1933 – 1939, 0,12 bm, I.

Štátna odborná škola hospodárska v Liptovskom Hrádku, 1941 – 1944, 0,05 bm, I.

Poľnohospodárska majstrovská škola, odbor včelársky v Liptovskom Hrádku, 1952 – 1972, 1 bm, I.

Štátna odborná škola pre ženské povolania v Liptovskom Mikuláši, 1920 – 1952, 0,48 bm, I.

Hospodárska škola v Liptovskom Mikuláši, 1945 – 1958, 0,84 bm, I.

Štátna odborná škola pre ženské povolania v Ružomberku, 1920 – 1950, 0,60 bm.

V. Učňovské školy

Učňovská škola v Liptovskom Hrádku, 1939 – 1966, 0,96 bm, I.

Učňovská škola v Liptovskom Mikuláši, 1885 – 1976 (1985), 7,50 bm, I.

Stredné odborné učilište obchodné v Liptovskom Mikuláši, (1976) 1985 – 1992, 2 bm, I.

Učňovská škola v Liptovskom Jáne, 1954 – 1972, 0,30 bm, I.

Učňovská škola v Ružomberku, 1899 – 1956, 1,42 bm.

Lesnícke odborné učilište v Ľubochni, 1952 – 1966, 1,20 bm, I.

Poľnohospodárska majstrovská škola, odbor pestovateľský a chovateľský v Ráztokách, 1948 – 1961, 0,24 bm.

VI. Základné školy

Národná škola v Beňadikovej, 1945 – 1960, 0,24 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Beňadikovej, 1960 – 1976, 0,15 bm, I.

Národná škola v Bešeňovej, 1923 – 1959, 0,60 bm, I.

Národná škola v Bobrovci, 1904 – 1953, 1,44 bm, I.

Stredná škola v Bobrovci, 1948 – 1953, 0,12 bm, I.

Osemročná stredná škola v Bobrovci, 1953 – 1960, 0,36 bm, I.

Základná deväťročná škola v Bobrovci, (1951) 1960 – 1961, 0,12 bm, I.

Národná škola v Bobrovčeku, 1920 – 1960, 0,24 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Bobrovčeku, 1960 – 1964, 0,12 bm, I.

Národná škola v Bobrovníku, 1925 – 1960, 0,48 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Bobrovníku, 1960 – 1961, 0,02 bm, I.

Štátna ľudová škola v Bodiciach, 1919 – 19270, 0,12 bm, I.

Národná škola v Dechtároch, 1931 – 1958, 0,45 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Dechtároch, 1960 – 1961, 0,02 bm, I.

Národná škola v Demänovej, 1920 – 1960, 0,65 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Demänovej, 1960 – 1961, 0,08 bm, I.

Národná škola v Dovalove, 1906 – 1960, 1,50 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Dovalove, 1960 – 1961, 0,12 bm, I.

Národná škola v Dúbrave, 1925 – 1960, 1,20 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Dúbrave, 1960 – 1961, 0,08 bm, I.

Národná škola v Galovanoch, 1930 – 1959, 0,48 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Galovanoch, 1960 – 1961, 0,02 bm, I.

Národná škola v Gôtovanoch, 1926 – 1960, 0,60 bm, I.

Národná škola v Hrboltovej, 1923 – 1959, 0,72 bm, I.

Národná škola v Hubovej, 1920 – 1960, 1,20 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Hubovej, 1960 – 1961, 0,04 bm, I.

Národná škola v Hutách, 1913 – 1953, 0,96 bm, I.

Stredná škola v Hutách, 1948 – 1953, 0,12 bm, I.

Osemročná stredná škola v Hutách, 1953 – 1960, 0,24 bm, I.

Základná deväťročná škola v Hutách, 1960 – 1964, 0,24 bm, I.

Národná škola v Hybiach, 1896 – 1953, 1,55 bm, I.

Stredná škola v Hybiach, 1944 – 1953, 0,24 bm, I.

Osemročná stredná škola v Hybiach, 1953 – 1960, 0,48 bm, I.

Základná deväťročná škola v Hybiach, 1960 – 1964, 0,36 bm, I.

Národná škola v Iľanove, 1904 – 1956, 0,40 bm, I.

Národná škola v Jakubovanoch, (1857) 1920 – 1960, 0,72 bm, I.

Národná škola v Jalovci, 1913 – 1960, 0,30 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Jalovci, (1955) 1960 – 1962, 0,06 bm, I.

Národná škola v Jamníku, 1920 – 1960, 0,60 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Jamníku, (1949) 1960 – 1961 (1973), 0,06 bm, I.

Národná škola v Kalamenoch, 1898 – 1960, 0,36 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Kalamenoch, 1960 – 1974, 0,20 bm, I.

Národná škola v Komjatnej, 1923 – 1960, 0,96 bm, I.

Stredná škola v Komjatnej, 1948 – 1953, 0,12 bm, I.

Národná škola v Konskej, 1921 – 1960, 0,24 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Konskej, 1960 – 1961, 0,02 bm, I.

Národná škola v Kráľovej Lehote, 1920 – 1960, 0,48 bm, I.

Národná škola v Lazisku, 1927 – 1960, 0,32 bm, I.

Základná deväťročná škola, l. – 5. ročník, v Lazisku, 1960 – 1961, 0,04 bm, I.

Národná škola v Likavke, 1893 – 1960, 2,04 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Likavke, 1960 – 1962, 0,24 bm, I.

Národná škola v Liptovskej Anne, 1919 – 1960, 0,36 bm, I.

Národná škola v Liptovskej Kokave, 1919 – 1953, 0,72 bm, I.

Stredná škola v Liptovskej Kokave, 1952 – 1953, 0,12 bm, I.

Osemročná stredná škola v Liptovskej Kokave, 1953 – 1959, 0,24 bm, I.

Základná deväťročná škola v Liptovskej Kokave, 1961 – 1962, 0,12 bm, I.

Národná škola v Liptovskej Lužnej, 1922 – 1953, 2,28 bm, I.

Stredná škola v Liptovskej Lužnej, 1946 – 1953, 0,24 bm, I.

Osemročná stredná škola v Liptovskej Lužnej, 1953 – 1959, 0,72 bm, I.

Národná škola v Liptovskej Mare, 1902 – 1960, 0,60 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Liptovskej Mare, (1924) 1960 – 1967, 0,12 bm, I.

Národná škola v Liptovskej Osade, 1922 – 1953, 0,96 bm, I.

Stredná škola v Liptovskej Osade, 1946 – 1953, 0,24 bm, I.

Osemročná stredná škola v Liptovskej Osade, 1953 – 1960, 0,12 bm, I.

Národná škola v Liptovskej Osade, časti Korytnica, 1957 – 1960 (1963), 0,05 bm, I.

Národná škola v Liptovskej Porúbke, 1925 – 1960, 0,85 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Liptovskej Porúbke, 1960 – 1962, 0,12 bm, I.

Národná škola v Liptovskej Sielnici, 1882 – 1949, 0,48 bm, I.

Stredná škola v Liptovskej Sielnici, 1945 – 1953, 0,24 bm, I.

Osemročná stredná škola v Liptovskej Sielnici, (1948) 1953 – 1960, 0,24 bm, I.

Základná deväťročná škola v Liptovskej Sielnici, 1960 – 1961, 0,04 bm, I.

Národná škola v Liptovskej Štiavnici, 1912 – 1960, 0,96 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Liptovskej Štiavnici, 1960 – 1961, 0,05 bm, I.

Národná škola v Liptovských Matiašovciach, 1909 – 1960, 0,48 bm, I.

Základná deväťročná škola, roč. 1. – 5.ročník, v Liptovských Matiašovciach, 1960 – 1962, 0,04 bm, I.

Národná škola v Liptovských Revúcach, časť Nižná Revúca, 1920 – 1960, 1,30 bm, I.

Národná škola v Liptovských Revúcach, časť Stredná Revúca, 1907 – 1960, 1,20 bm, I.

Základná deväťročná škola v Liptovských Revúcach, časť Stredná Revúca, 1960 – 1961, 0,02 bm, I.

Národná škola v Liptovských Revúcach, časť Vyšná Revúca, 1922 – 1960, 0,48 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Liptovských Revúcach, časť Vyšná Revúca, 1961 – 1963, 0,02 bm, I.

Národná škola v Liptovskom Hrádku, 1875 – 1953, 1,40 bm, I.

Stredná škola v Liptovskom Hrádku, 1933 – 1953, 1,10 bm, I.

Základná deväťročná škola v Liptovskom Hrádku, 1960 – 1965, 0,50 bm, I.

Národná škola v Liptovskom Jáne, 1918 – 1953, 0,72 bm, I.

Stredná škola v Liptovskom Jáne, 1945 – 1953, 0,36 bm, I.

Osemročná stredná škola v Liptovskom Jáne, 1953 – 1960, 0,20 bm, I.

Základná deväťročná škola v Liptovskom Jáne, 1960 – 1962, 0,04 bm, I.

Národná škola v Liptovskom Michale, 1924 – 1960, 0,60 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Liptovskom Michale, 1960 – 1961, 0,02 bm, I.

I. národná škola v Liptovskom Mikuláši, 1866 – 1953, 1 bm, I.

I. stredná škola v Liptovskom Mikuláši, 1881 – 1953, 3,96 bm, I.

II. národná škola v Liptovskom Mikuláši, 1876 – 1953, 2,52 bm, I.

II. stredná škola v Liptovskom Mikuláši, 1948 – 1953, 0,24 bm, I.

Osemročná stredná škola v Liptovskom Mikuláši, 1953 – 1960, 0,60 bm, I.

Základná škola v Liptovskom Mikuláši, Ul. Československej brigády, 1960 – 1979, 1,45 bm, I.

Základná škola v Liptovskom Mikuláši, Ul. Hodžova, 1962 – 1981, 1,65 bm, I.

Základná škola mladých hrdinov SNP v Liptovskom Mikuláši, Nábrežie, 1972 – 1978, 0,60 bm, I.

Osobitná škola v Liptovskom Mikuláši, 1948 – 1961, 0,12 bm, I.

Národná škola v Liptovskom Mikuláši, časť Liptovská Ondrašová, 1919 – 1960, 0,84 bm, I.

Národná škola v Liptovskom Mikuláši, časť Okoličné, (1920) 1922 – 1960, 0,95 bm, I.

Základná škola v Liptovskom Mikuláši, časť Okoličné, (1945) 1961 – 1984, 3,20 bm, I.

Národná škola v Liptovskom Mikuláši, Demänovská cesta, časť Palúdzka, 1920 – 1950, 0,84 bm, I.

Národná škola v Liptovskom Ondreji, 1912 – 1960, 0,40 bm, I.

Stredná škola v Liptovskom Ondreji, 1948 – 1952, 0,08 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Liptovskom Ondreji, 1960 – 1961, 0,02 bm, I.

Národná škola v Liptovskom Petre, 1910 – 1960, 0,55 bm, I.

Základná deväťročná škola v Liptovskom Petre, 1960 – 1964, 0,12 bm, I.

Národná škola v Liptovskom Trnovci, (1864) 1907 – 1960, 1 bm, I.

Základná deväťročná škola v Liptovskom Trnovci, 1960 – 1961, 0,06 bm, I.

Národná škola v Liskovej, 1920 – 1953, 1,32 bm, I.

Stredná škola v Liskovej, 1951 – 1953, 0,12 bm, I.

Osemročná stredná škola v Liskovej, 1953 – 1960, 0,48 bm, I.

Základná deväťročná škola v Liskovej, (1956) 1960 – 1961, 0,02 bm, I.

Národná škola v Ľubeli, 1923 – 1953, 0,84 bm, I.

Stredná škola v Ľubeli, 1946 – 1953, 0,36 bm, I.

Osemročná stredná škola v Ľubeli, 1953 – 1960, 0,24 bm, I.

Základná deväťročná škola v Ľubeli, 1963 – 1965, 0,05 bm, I.

Národná škola v Ľubochni, 1903 – 1960, 0,84 bm, I.

Základná deväťročná škola v Ľubochni, 1960 – 1961, 0,04 bm, I.

Osemročná stredná škola pri Endokrinologickom liečebnom ústave v Ľubochni, 1958 – 1960, 0,06 bm, I.

Základná deväťročná škola pri Odbornom liečebnom ústave endokrinologickom v Ľubochni, (1958) 1960 – 1976, 0,30 bm, I.

Národná škola v Lúčkach, 1913 – 1957, 1,30 bm, I.

Osemročná stredná škola v Lúčkach, (1953) 1957 – 1960, 0,12 bm, I.

Rímsko-katolícka ľudová škola v Ludrovej, 1887 – 1936, 0,36 bm, I.

Národná škola v Malom Borovom, 1926 – 1960, 0,36 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Malom Borovom, 1960 – 1962, 0,08 bm, I.

Národná škola v Malužinej, 1919 – 1960, 0,50 bm, I.

Základná deväťročná škola v Malužinej, 1960 – 1976, 0,40 bm, I.

Národná škola v Martinčeku, 1919 – 1960, 0,48 bm, I.

Národná škola v Nižnej Boci, 1919 – 1960, 0,60 bm, I.

Národná škola v Paludzi, 1920 – 1960, 0,72 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Paludzi, 1960 – 1961, 0,05 bm, I.

Národná škola v Partizánskej Ľupči, (1872) 1901 – 1953, 2,28 bm, I.

Stredná škola v Partizánskej Ľupči, 1945 – 1953, 0,36 bm, I.

Osemročná stredná škola v Partizánskej Ľupči, 1953 – 1960, 0,48 bm, I.

Základná deväťročná škola v Partizánskej Ľupči, 1960 – 1961, 0,12 bm, I.

Národná škola v Partizánskej Ľupči, časť Magurka, 1945 – 1960 (1961), 0,20 bm, I.

Osemročná stredná škola v Partizánskej Ľupči, Detská ozdravovňa v Železnom, 1951 – 1957, 0,12 bm, I.

Národná škola v Pavčinej Lehote, 1923 – 1960, 0,30 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Pavčinej Lehote, 1960 – 1961, 0,06 bm, I.

Národná škola v Pavlovej Vsi, 1922 – 1960, 0,36 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Pavlovej Vsi, 1960 – 1965, 0,10 bm, I.

Národná škola v Ploštíne, 1904 – 1960, 0,60 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Ploštíne, 1960 – 1961, 0,04 bm, I.

Národná škola v Podturni, 1919 – 1960, 0,50 bm, I.

Národná škola v Pribyline, 1913 – 1953, 1,05 bm, I.

Stredná škola v Pribyline, 1945 – 1953, 0,48 bm, I.

Osemročná stredná škola v Pribyline, 1953 – 1960, 0,30 bm, I.

Základná deväťročná škola v Pribyline, 1960 – 1961, 0,05 bm, I.

Národná škola v Prosieku, 1926 – 1960 (1961), 0,60 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Prosieku, 1960 – 1961, 0,05 bm, I.

Národná škola v Ružomberku, Ul. Hruboňova, 1895 – 1953, 1,92 bm, I.

Stredná škola v Ružomberku, Ul. Hruboňova, 1919 – 1953, 4,20 bm, I.

Osemročná stredná škola v Ružomberku, Ul. Hruboňova, 1953 – 1960, 0,60 bm, I.

Základná deväťročná škola v Ružomberku, Ul. Hruboňova, 1960 – 1974, 1,20 bm, I.

Národná škola v Ružomberku, Revolučné nám. 5, 1797 – 1953, 3 bm.

Stredná škola v Ružomberku, Revolučné nám. 5, 1951 – 1953, 0,12 bm, I.

Osemročná stredná škola v Ružomberku, Revolučné nám. 5, 1953 – 1960, 0,48 bm, I.

Základná škola v Ružomberku, nám. A. Hlinku 5, 1960 – 1981, 1,60 bm, I.

Stredná škola v Ružomberku, Revolučné nám. 28, 1892 – 1953, 1,20 bm, I.

Osemročná stredná škola v Ružomberku, Revolučné nám. 28, 1953 – 1960, 0,84 bm, I.

Základná deväťročná škola v Ružomberku, Revolučné. nám. 28, (1952) 1960 – 1970, 0,72 bm, I.

Základná deväťročná škola v Ružomberku, Ul. Urxova 9, 1960 – 1978, 1,08 bm, I.

Národná škola Ružomberok, časť Biely Potok, 1895 – 1960, 1,20 bm, I.

Národná škola v Ružomberku, časť Černová, 1918 – 1960, 1,42 bm, I.

Základná deväťročná škola v Ružomberku, časť Černová, 1960 – 1961, 0,12 bm, I.

Národná škola v Ružomberku, časť Rybárpole, 1905 – 1960, 1,80 bm, I.

Základná deväťročná škola v Ružomberku, časť Rybárpole, 1960 – 1963, 0,12 bm, I.

Národná škola v Ružomberku, časť Vlkolínec, 1921 – 1960, 0,48 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Ružomberku, časť Vlkolínec, (1957) 1960 – 1966, 0,12 bm, I.

Osobitná škola v Ružomberku, 1957 – 1961, 0,12 bm, I.

Národná škola v Sliačoch, časť Nižný Sliač, 1920 – 1957, 0,84 bm, I.

Národná škola v Sliačoch, časť Stredný Sliač, 1912 – 1953, 0,72 bm, I.

Stredná škola v Sliačoch, časť Stredný Sliač, 1948 – 1953, 0,36 bm, I.

Osemročná stredná škola v Sliačoch, časť Stredný Sliač, (1948) 1953 – 1960, 0,36 bm, I.

Základná deväťročná škola v Sliačoch, časť Stredný Sliač, (1948) 1960 – 1963, 0,08 bm, I.

Národná škola v Sliačoch, časť Vyšný Sliač, 1921 – 1954, 0,72 bm, I.

Národná škola v Smrečanoch, (1905) 1908 – 1960, 0,72 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Smrečanoch, 1960 – 1962, 0,08 bm, I.

Národná škola v Sokolčiach, 1897 – 1960, 0,48 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Sokolčiach, (1957) 1960 – 1970, 0,12 bm, I.

Národná škola v Stankovanoch, 1804 – 1953, 0,96 bm, I.

Stredná škola v Stankovanoch, 1948 – 1953, 0,24 bm, I.

Osemročná stredná škola v Stankovanoch, (1949) 1953 – 1960, 0,48 bm, I.

Základná deväťročná škola v Stankovanoch, 1960 – 1961, 0,12 bm, I.

Národná škola v Stankovanoch, časť Rojkov, 1926 – 1960, 0,60 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Stankovanoch, časť Rojkov, (1952) 1960 – 1964, 0,12 bm, I.

Národná škola vo Svätom Kríži, 1922 – 1953, 0,70 bm, I.

Stredná škola vo Svätom Kríži, 1948 – 1953, 0,14 bm, I.

Osemročná stredná škola vo Svätom Kríži, 1953 – 1960, 0,24 bm, I.

Základná deväťročná škola vo Svätom Kríži, 1960 – 1963, 0,10 bm, I.

Národná škola v Štiavničke, 1948 – 1960, 0,24 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Štiavničke, 1960 -1961, 0,05 bm, I.

Národná škola v Švošove, 1921 – 1960, 0,72 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Švošove, 1960 – 1961, 0,05 bm, I.

Národná škola v Trstenom, 1932 – 1960, 0,12 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Trstenom, 1960 – 1963, 0,04 bm, I.

Národná škola v Turíku, 1934 – 1960, 0,48 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Turíku, 1960 – 1961, 0,02 bm, I.

Národná škola v Uhorskej Vsi, 1930 – 1960, 0,48 bm, I.

Národná škola vo Valaskej Dubovej, 1903 – 1955, 1,20 bm, I.

Národná škola vo Vavrišove, 1824 – 1960, 1,15 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, vo Vavrišove, 1960 – 1961, 0,05 bm, I.

Národná škola vo Važci, 1912 – 1938, 1,02 bm, I.

Stredná škola vo Važci, 1937 – 1953, 1,02 bm, I.

Osemročná stredná škola vo Važci, 1953 – 1960, 0,24 bm, I.

Základná deväťročná škola vo Važci, 1960 – 1971, 0,90 bm, I.

Národná škola vo Veľkom Borovom, 1911 – 1960, 0,90 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, vo Veľkom Borovom, 1960 – 1961, 0,10 bm, I.

Národná škola vo Veternej Porube, 1921 – 1960 (1961), 0,70 bm.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, vo Veternej Porube, 1961 – 1977, 0,10 bm, I.

Národná škola vo Vlachoch, 1927 – 1953, 0,72 bm, I.

Stredná škola vo Vlachoch, 1948 – 1953, 0,12 bm, I.

Osemročná stredná škola vo Vlachoch, 1953 – 1960, 0,36 bm, I.

Základná deväťročná škola vo Vlachoch, 1960 – 1972, 0,50 bm, I.

Národná škola vo Východnej, 1910 – 1953, 1,80 bm, I.

Stredná škola vo Východnej, 1945 – 1953, 0,24 bm, I.

Osemročná stredná škola vo Východnej, 1953 – 1954, 0,12 bm, I.

Národná škola vo Východnej, časť Čierny Váh, 1957 – 1959, 0,03 bm, I.

Národná škola vo Vyšnej Boci, 1912 – 1960, 0,50 bm, I.

Národná škola v Závažnej Porube, 1921 – 1960, 0,84 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Závažnej Porube, 1960 – 1961, 0,10 bm, I.

Národná škola v Žiari, 1908 – 1960, 0,60 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Žiari, 1960 – 1961, 0,05 bm, I.

VIII. Iné školy a školské zariadenia

Ľudová škola hospodárska v Dovalove, 1941 – 1948, 0,12 bm, I.

Ľudová škola hospodárska v Galovanoch, 1943 – 1949, 0,02 bm, I.

Ľudová škola hospodárska v Hubovej, 1923 – 1941, 0,12 bm, I.

Zimná škola poľnohospodárskej mládeže v Liptovskej Sielnici,1954 – 1958, 0,02 bm.

Osvetová závodná škola, n. p., BAŤA, závodu v Liptovskom Mikuláši, 1946 – 1947, 0,02 bm.

Ľudová škola hospodárska v Liptovskom Mikuláši, časť Palúdzka, 1931 – 1938, 0,12 bm.

Ľudová škola hospodárska v Liptovskom Trnovci, 1936 – 1937, 0,04 bm.

Ľudová škola hospodárska v Ludrovej, 1931 – 1935, 0,12 bm.

Ľudová škola hospodárska v Pribyline, 1937 – 1955, 0,24 bm, I.

Ľudová škola hospodárska vo Vavrišove, 1936 – 1949, 0,35 bm, 1

Obecná hospodárska škola vo Východnej, 1912 – 1915, 0,12 bm, I.

IX. Školské správy

Školský inšpektorát v Liptovskom Mikuláši, 1869 – 1949, 11 bm, I.

Školský inšpektorát v Ružomberku, (1908) 1919 – 1949 (1950), 5,60 bm, I.

J. ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

I. 7. Kúpele a ozdravovne

Detská ozdravovňa v Železnom, 1925 – 1948, 0,80 bm, I.

Ozdravovňa YMCA v Liptovskom Hrádku, 1922 – 1932, 0,12 bm, I.

Kúpele Korytnica, 1863 – 1936, 0,12 bm, I.

II. 1. Nemocenské a sociálne poistenie

Okresná správa nemocenského poistenia v Liptovskom Mikuláši, 1964 – 1990 (1993), 0,11 bm.

Okresná sociálna poisťovňa v Liptovskom Mikuláši, 1919 – 1948, 0,60 bm, I.

Okresná národná poisťovňa v Ružomberku, 1948 – 1950, 0,12 bm, I.

Liptovská okresná pokladnica pre podporu nemocných, 1892 – 1906, 0,05 bm, I.

Okresný zbor Liečebného fondu verejných zamestnancov v Ružomberku, 1926 – 1935, 0,12 bm, I.

II. 6. Iné sociálne inštitúcie

Miestny odbor Masarykovej ligy proti TBC v Liptovskom Mikuláši, 1923 – 1950, 0,60 bm, I.

Miestny odbor Masarykovej ligy proti TBC v Partizánskej (Nemeckej) Ľupči, 1924 – 1928, 0,04 bm, I.

Okresná starostlivosť o mládež v Liptovskom Hrádku, 1931 – 1947 (1950), 0,40 bm, I.

Okresná starostlivosť o mládež v Liptovskom Mikuláši, 1931 – 1949 (1951), 0,35 bm, I.

Okresná starostlivosť o mládež v Ružomberku, 1931 – 1947 (1950), 2,20 bm, I.

K. NÁBOŽENSKÉ ORGANIZÁCIE

V. Vikariáty, senioráty, dekanáty

Dekanský dištrikt dolného Liptova, 1803 – 1843, 0,03 bm.

VI. Farské úrady

Evanjelický a. v. farský úrad v Hybiach, 1709 – 1900, 0,04 bm.

Evanjelický a. v. farský úrad v Liptovskom Jáne, 1800 – 1879 (1924), 0,46 bm.

Evanjelický a. v. farský úrad v Liptovskom Mikuláši, (1868) 1896 – 1903, 0,13 bm.

Evanjelický a. v. farský úrad vo Važci, 1831 – 1912, 0,03 bm.

Rímskokatolícky farský úrad v Liptovskom Michale, 1596 – 1888, 0,24 bm.

Rímskokatolícky farský úrad v Liptovskom Mikuláši, 1871 – 1898, 0,10 bm.

Rímskokatolícky farský úrad v Prosieku, 1827 – 1855, 0,03 bm.

VII. Náboženské obce

Židovská náboženská obec v Liptovskom Mikuláši, 1848 – 1915, 0,25 bm.

VIII. Rehole, rády, kongregácie, združenia

Piaristi v Ružomberku, 1729 – 1922, 3,05 bm, I.

Dom Spoločnosti Ježišovej v Ružomberku, 1920 – 1950, 0,15 bm.

IX. Iné náboženské inštitúcie

Liptovské kontubernium, 1613 – 1686, 0,03 bm.

M. RODINY A OSOBY

I. Rodiny

Angyal z Ružomberka, 1725 – 1929, 0,50 bm, I.

Bohmer a Herich z Vyšnej Boce, 1889 – 1974, 0,10 bm.

Fábry, 1913 – 1946, 0,05 bm.

Kubina – Koreň z Ružomberka, Bieleho Potoka, 1801, 0,01 bm.

Nahálka z Východnej, 1832 – 1900, 0,02 bm.

Olejník z Ružomberka, 1866 – 1946, 0,10 bm.

Thuranský, 1884 – 1942, 0,02 bm.

II. Osobné fondy

Jozef Váradi, 1905 – 1945, 0,03 bm.

Ferdinand Vyšný, 1905 – 1992, 0,10 bm.

Ján Ferenčík, 1888 – 1950, 0,05 bm.

Béla Dornay, 1913 – 1913, 0,03 bm.

Ján Fajčík – Masaryk, 1918 – 1966, 0,05 bm.

Károly Horváth, 1909 – 1909, 0,03 bm.

Ján Javorský, 1907 – 1964, 0,30 bm, I.

Ján Samuel Klein, 1826 – 1872, 0,12 bm.

Andrej Krčula, 1915 – 1940, 0,01 bm.

Anton Mederly, 1904 – 1938, 0,03 bm.

Ignác Neumann, 1849 – 1872, 0,12 bm.

Václav Vraný, 1893 – 1929, 0,12 bm.

Václav Vrtáček, 1938 – 1945, 0,12 bm.

N. CECHY, SPOLKY A ZÁUJMOVÉ ORGANIZÁCIE

I. Cechy

Cechy v Liptove, 1552 – 1872 (1937), 1,90 bm, I.

II. Živnostenské spoločenstvá

Priemyselný zbor v Liptovskom Mikuláši, 1890 – 1925, 0,12 bm, I.

Okresné živnostenské spoločenstvo v Liptovskom Hrádku, 1925 – 1929, 0,12 bm, I.

Jednota slovenských oprávnených murárov, kamenárov a tesárov v Liptovskom Mikuláši, 1924 – 1933, 0,03 bm, I.

III. Urbarialisti, komposesoráty, pasienkové spoločenstvá

Urbariáty, urbárske komposesoráty a iné spolumajiteľstvá v Liptove, (1827) 1861 – 1958, 7,24 bm, I.

IV. Spolky

Beseda v Liptovskom Mikuláši, 1862 – 1938, 0,04 bm.

Čitateľský spolok v Jamníku, 1928 – 1949, 0,03 bm.

Čitateľský spolok v Liptovskej Osade, 1921 – 1921, 0,01 bm.

Čitateľský spolok v Podturni, 1932 – 1944, 0,03 bm.

Čitateľský spolok v Závažnej Porube, 1935 – 1947 (1952), 0,39 bm.

Invalidný a penzijný robotnícky spolok v Ružomberku, 1908 – 1923, 0,12 bm, I.

Maďarský spoločenský kruh v Ružomberku, 1882 – 1921, 0,12 bm.

Národohospodárska župa podtatranská v Liptovskom Mikuláši, 1947 – 1949, 0,90 bm.

Okresná odbočka Roľníckej osvety v Liptovskom Mikuláši, 1934 – 1938, 0,12 bm.

Osvetová beseda v Sokolčiach, 1952 – 1965, 0,05 bm.

Slovenský kruh v Liptovskom Hrádku, 1928 – 1931, 0,10 bm, I.

Účastinársky spolok minerálnej vody v Nemeckej Ľupči, 1869 – 1911, 0,06 bm.

V. Záujmové organizácie

Dobrovoľný hasičský zbor v Jamníku, 1925 – 1963 (1986), 0,04 bm.

Dobrovoľný hasičský zbor v Ľubeli, 1941 – 1947, 0,03 bm.

Dobrovoľný hasičský zbor v Liptovskom Hrádku, 1880 – 1895, 0,03 bm.

Katolícky kruh v Ružomberku, 1894 – 1938, 0,25 bm, I.

Klub slovenských turistov a lyžiarov, odbor v Ružomberku, 1922 – 1947, 0,60 bm, I.

Klub československých turistov, odbor v Ľubochni, 1924 – 1931, 0,12 bm, I.

Sokol, miestna telovýchovná jednota v Ružomberku, 1950 – 1951, 0,12 bm.

Slovenská evanjelická jednota na Slovensku v Nižnej Boci, 1932 – 1951, 0,07 bm.

Športový klub v Jamníku, 1933 – 1972, 0,10 bm.

Tulipánový zväz, odbočka v Liptovskom Mikuláši, 1906 – 1908, 0,06 bm.

Združenie ružomberských lekárov, 1905 – 1914, 0,02 bm.

Združenie evanjelickej a. v. mládeže v Jamníku, 1839 – 1945, 0,02 bm.

O. ZBIERKY

III. Rukopisy (rozličnej proveniencie)

Zbierka písomností rôznej proveniencie, 1608 – 1975, 0,70 bm.

IV. Mapy, plány a technická dokumentácia

Zbierka máp a plánov, 1866 – 1992, 1,50 bm, I.

V. Plagáty a letáky

Zbierka plagátov a letákov, 1898 – 1974, 0,70 bm.

VI. Pohľadnice

Zbierka pohľadníc, 1905 – 1970, 1 bm, K.

VII. 1. Fotografie, fotonegatívy, diapozitívy

Zbierka fotografií, fotonegatívov a fotokópií, 20. stor., 2,34 bm, K.

X. Typáriá a pečate

Zbierka pečatidiel, 1569 – 1977, 1,70 bm.

XI. Iné zbierky

Zbierka medailí, 1932 – 1968, 0,15 bm.

Zbierka štočkov, 1957 – 1961, 0,30 bm.

Chcete originálny darček pre vašich blízkych (alebo pre seba?:)) unikátna publikácia AKO SI ZOSTAVIŤ RODOKMEŇ vám pomôže odhaliť históriu vášho rodu. Objednajte si ju pod stromček za zvýhodnenú cenu s venovaním od autorov. Stačí kliknúť sem!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *