Zrnká dávnych čias: Nemci v Maďarsku si brali… Nemky

Thomas Tettinger
Thomas Tettinger

V predchádzajúcej časti sme zistili, že Georgius Tettinger si vzal za ženu Emiliu Sorg, ktorá pochádzala z nemeckej oblasti zvanej „Superiori Germania“ – z obce Sumerach. Nájsť toto mestečko sa ukázalo byť trochu oriešok. Sumerach na mapách nenájdete a Superiori Germania bola Rímska provincia, ktorá zahrňovala časť Francúzska, Švajčiarska a južného Nemecka. Vzhľadom na to, že priezvisko Tettinger sa vo viacerých variantoch nachádza na území týchto krajín, nebolo jednoduché identifikovať jedinú konkrétnu obec.

Nuž sme zatiaľ pokračovali v pátraní v starých maďarských matrikách. Netrvalo dlho a zistili sme, že Georgius mal brata Antonia. Nuž a  Antonius Tettinger sa 7. januára 1779 oženil:

Die 7 Januarii Copulatus est a(b) me P(ater): Tobia Weingartner Ord(inarius, alebo -o /Ordo/) P(?). honestus Juvenis Antonius Tetinger oratis Sua 20 An(n)or(um) Oriundus ex Sz(ent) Mártony filius sie def(unc)ti Thoma Tetinger, et Matris Margaretha: Cum honesta Virgine Margaretha Wagnerin Oratis Sua 16 Annor(um) Oriunda ex Superiori Germania ex) Loco Pruek (Pruck?)Walbach filia sie Def(unc)ti Joannis Wagner et Matris Agnetis. Quorum testes Fuerunt Joannes Adamus Heim, Laurentius Parner (Perner? Porner?) Ex Szent Mártony

Dňa 7. januára boli zosobášení mnou, otcom (pátrom) Tobiášom Weingartnerom (ordinárom, alebo z rádu premonštrátov, alebo piaristov – nevieme), poctivý mládenec Anton Tetinger, podľa jeho vyjadrenia 20-ročný zo Szent Mártona, syn zomrelého Tomáša Tetingera a matky Margaréty s poctivou pannou Margarétou Wagnerovou podľa jej vyjadrenia 16-ročnou pôvodom z Horného Nemecka z lokality Pruek (Pruck) Walbach, dcérou zomrelého Jána Wagnera a matky Anety, ktorého svedkami boli Ján Adam Heim a Vavrinec Parner (Perner? Porner?) zo Szent Mártony.

Ako vidíte, aj druhý z bratov sa síce narodil v Maďarsku, ale vzal si ženu, vzhľadom na vek skôr slečnu, pôvodom z Nemecka – opäť Superiori Germania, tentoraz však Pruck/Bruck – Walbach. Skúste v Nemecku, Švajčiarsku hľadať Bruck. Na zbláznenie. V spojení s Wallbachom? Nikde nič.

Nakoniec najpravdepodobnejšou možnosťou je, že zápis je chybný. Ak môže farár Tettingera občas zapísať ako Dettingera či Thettingera, prečo by nemohol spraviť chybu aj tu? Že by „Pruck Wallbach“ bol v skutočnosti Burgwallbach? Prišiel odtiaľ aj „prvý“ Tettinger? Otázniky pribúdajú. Odpovede nikde. Pátranie pokračuje. O to viac, že nevesty oboch bratov môžu pochádzať z úplne inej oblasti Nemecka, než ich otec Thomas Tettinger.

Poznámka na záver: Antonius mal počas osemnástich rokov manželstva s Margarétou Wagner 10 detí a keď mu žena 12. marca 1797 zomrela, trvalo dva mesiace, kým sa oženil po druhý raz. Barbara König mu za 12 rokov stihla porodiť ďalšie tri deti, aby sa v roku 1810 stal opäť vdovcom. O dva roky neskôr (1812) sa Antonius oženil po tretí raz. Tentoraz si aj on vzal za ženu vdovu. Manželstvo s Margarethou Eisenbacher už ostalo bez detí.