Vojnoví veteráni

Prvá svetová vojna

Ak máte v rodine vojnového veterána, možno sa vám zíde informácia o tom, kde sa dajú žiadať informácie o jeho vojenskej kariére. Teda len v prípade, že bol prísalušníkom slovenskej ardmády alebo niektorej s armád z obdobia spoločného štátu. Ak chcete o podklady požiadať, nezabudnite, že budete potrebovať nejaký dôkaz o tom, že ste osoba oprávnená pátrať v osobných údajoch bývalého vojaka. Tu sú adresy pre požiadavky oprávnených osôb o výpis, odpis, potvrdenie z osobných spisov:

1. Osvedčenia 255/1946 a vojnoví veteráni od 1.júna 2009:
Ministerstvo obrany SR
Oddelenie vojnových veteránov a vydávania osvedčení
Za kasárňou 3
83247 Bratislava
Zamestnanci oddelenia vojnových veteránov budú prijímať a vybavovať stránky v Dukelských kasárňach, ul. Za kasárňou 3, Bratislava (oproti nákupnému komplexu Polus City Center). Spojenie zo železničnej stanice je električkou č. 2 – výstup na zástavbe Polus City Center (cesta trvá 16 minút) a z autobusovej stanice Mlynské nivy autobusom č. 50 – výstup na zástavbe Polus City Center (cesta trvá 23 minút).
Stránkový deň ostáva aj naďalej streda od 8,30 do 12,00 a od 13,00 do 15,00 hod.

2.Osobné spisy ročník narodenia 1911 až 1920 mužstva a poddôstojníkov:
Vojenský historický archív
Krajná ul. č. 27,
821 04 Bratislava
Žiadostí o výpisy a potvrdenia u osôb narodených v uvedených rokoch je preto potrebne zasielať na vyššie uvedenú adresu.
Telefónny kontakt Vojenského historického archívu – 02/482 07 712 -0960316 012
zástupca riaditeľa VHA – 02/482 07 716 – 0960 319 016

3.Osobné spisy mužstva a poddôstojníkov od ročníka narodenia 1921 a mladších a dôstojníkov a práporčíkov od ročníka narodenia 1906 a mladších:
Vojenský archív – centrálna registratúra
Univerzitné nám. č. 2,
917 01 Trnava.
Na túto adresu treba zasielať žiadosť o výpis z osobných dokladov osôb narodených v uvedených ročníkoch.
V prípade, že žiadosť podáva pozostalá manželka, k žiadosti doloží úmrtný list manžela a sobášny list alebo ich overené kópie.
Ak žiadateľ z rôznych dôvodov nesúhlasí s údajmi, uvedenými vo výpise od príslušného archívu, môže požiadať riaditeľa archívu o prešetrenie – prekontrolovanie výpisu. V žiadosti odporúčame uviesť značku – Č.p. potvrdenia, prešetrenia ktorého žiada.
Telefónny kontakt na riaditeľa Vojenského archívu o centrálnej registratúry:
– 033/55 14 417 – 0960 395 200
Dr. Jozef Petráš riaditeľ VA – CR Trnava

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *