Súpis v roku 1869

V posledný deň roku 1869 sa konal prvý súpis obyvateľstva Uhorska. Stalo sa tak na základe zákona o sčítaní ľudu z 29. marca 1869, ktorý určil, že sa bude vykonávať vždy k 31. decembru v rokoch končiacich nulou a to (s výnimkou roku 1869) v roku 1880, 1890, 1900 a 1910.

Tu je potrebné povedať, že celkom prvým súpisom všetkého obyvateľstva na našom území bolo sčítanie za vlády cisára Jozefa II., ktoré sa konalo v r. 1778 – 1785. Do súpisov sa zaznamenalo meno, vek, rodinný stav, triedne postavenie a zamestnanie zapísaných osôb i údaje o mechanickom pohybe obyvateľstva. V sčítaní bola zahrnutá aj šľachta, čo sa stretlo u tejto vrstvy so silným nesúhlasom. A aj preto jeho výsledky skončili tak, ako väčšina reforiem Jozefa II. – šľachta jeho výsledky zničila a zachovali sa iba štatistické výsledky. Ale už pri tomto sčítaní boli po prvýkrát očíslované domy (od kraja obce počnúc a pokračujúc v rade domov).

Vráťme sa však späť k sčítaniu z r. 1869. Zapisovalo sa do sčítacích hárkov, ktoré boli vypĺňané pre každý dom zvlášť. Jednotlivé údaje o majetku, hospodárstve a stave chovaných zvierat sú veľmi podobné tým, s ktorými sa stretáme pri súpise daňovníkov v r. 1828. Výrazným rozdielom je uvedenie všetkých obyvateľov domácnosti menom a priezviskom, vrátane slúžok a paholkov (ale aj tovarišov, alebo učňov pri remeselníckych domácnostiach), s uvedením roku ich narodenia, povolania, ba dokonca s uvedením gramotnosti (či vedeli čítať a písať). Zapísať sa mali aj osoby patriace k rodine, ktoré neboli samostatné a boli mimo domova (vrátane vojenskej služby). Jazykom sčítacích hárkov je maďarčina (vrátane zápisov), v slovenských oblastiach sú však názvy stĺpcov doplnené aj o slovenské znenia, takže ich znenia tu nie je potrebné uvádzať. Na titulnej strane sčítacieho hárku sa nachádza okrem čísla domu aj jeho popis (kuchyňa, izby, komora, pivnica, atď.) s uvedením toho, či niektorá z miestností slúži na obchodné účely.

Smolou pre bádateľov je to, že nie zo všetkých žúp sú tieto sčítania zachované. Sčítania z terajšieho územia Slovenska sa dajú nájsť len zo žúp Komárno, Nitra, Tekov, Šariš, Spiš, Zemplín a Abov-Turňa. Okrem nich sú ešte k dispozícii sčítacie hárky zo župy Ostrihomskej, Györu, Nyiregyházy, Szentes, Csongrád a Hajduszoboszló. Sčítacie hárky boli nafilmované a sú tak k dispozícii na mikrofilmoch príslušných oblastných archívov.

Chcete originálny darček pre vašich blízkych (alebo pre seba?:)) unikátna publikácia AKO SI ZOSTAVIŤ RODOKMEŇ vám pomôže odhaliť históriu vášho rodu. Objednajte si ju pod stromček za zvýhodnenú cenu s venovaním od autorov. Stačí kliknúť sem!

4 thoughts on “Súpis v roku 1869

 • 18. júna 2010 at 7:37
  Permalink

  Dodávam, že sčítacie hárky Zvolenskej župy zo sčítania ľudu r. 1869 sú
  uložené v Štátnom archíve v Banskej Bystrici. Na druhej strane, podľa informácie z Maďarského krajinského archívu v Budapešti, Novohradská župa sa nezachovala.
  Imrich

  • 18. júna 2010 at 9:23
   Permalink

   Pekný deň,
   vďaka za doplnenie!:)

 • 27. septembra 2010 at 14:11
  Permalink

  Scitacie harky Zemplinskej zupy podla mojich informacii nie su v oblastnom archive ani v Presova ani v Kosiciach ale v Madarsku v Satoraujhely.

Comments are closed.