11. stretnutie amatérskych genealógov

„Biely Ondrej, zlý rok.“ Jedna z pranostík viažuca sa k menu Ondrej (Andrej), ktoré si 30. novembra pripomíname. Ten tohtoročný nebol biely, tak dúfame, že nielen my, ale aj naši priaznivci budeme mať dobrý rok. A nielen v tento, aj ďalších 10 rokov, pretože sme zistili, že je to už 10 rokov, čo existuje táto platforma, tento spolok nadšencov amatérskej genealógie. V tento ondrejský deň sme sa stretli jedenásty krát s ďalšími priaznivcami amatérskej genealógie, tentoraz opäť v Penzióne Franko, vo Zvolene. A hoci medzi nami nebol žiaden z „našich“ Ondrejov/Andrejov, aj tak sme si na nich spomenuli.

Na úvod sme medzi nami privítali hosťa, pani Mgr. Alicu Kurhajcovú, PhD., zástupkyňu vedúceho katedry histórie UMB v Banskej Bystrici. Pani Mgr. Alica Kurhajcová, PhD. na úvod prezentovala publikáciu „Hrad Ľupča“, s podtitulom „Klenot Pohronia vo svetle vekov“, na ktorej sa autorsky podieľala. V rámci prípravy tejto publikácie sa zaoberala výskumom života sirôt na Ľupčianskom hrade a tejto téme bola venovaná aj jej prednáška „Zo života sirôt medzi múrmi Ľupčianskeho hradu“.  Úvodom prednášky načrtla vývoj starostlivosti štátu o osirelé deti a ich životné podmienky vo všeobecnosti. Pokračovala faktami o založení a zriadení sirotinca na Ľupčianskom hrade. Sirotinec prijímal osirelých chlapcov, najmä z rodín z baníckych oblastí, ktorí museli byť zdravotne a psychicky v poriadku. Pani Kurhajcová popísala život sirôt v tomto zariadení, pričom poukázala na niektoré aspekty ich výchovy a ďalšieho odborného rastu. V rukách účastníkov stretnutia kolovala ako publikácia spomenutá v úvode, tak aj fotokópie pôdorysu sirotinca a jednej z jeho ročeniek, v ktorej sú vymenovaní všetci zamestnanci, no hlavne chovanci s rokom narodenia, pôvodom, ale aj ich ďalším smerovaním (štúdium, remeslá a pod.). Pani Kurhajcová počas prednášky ochotne odpovedala na akékoľvek položené otázky. V závere poďakovala za to, že výsledky jej práce nezostanú len na akademickej pôde, ale týmto populárnym spôsobom sa dostanú aj medzi laickú verejnosť.

Okrem pútavej prednášky Mgr. Alice Kurhajcovej, PhD. sme upozornili aj na pripravovanú novinku, ktorej autorom je náš kolega, Miroslav Ontko. Po niekoľkých rokov bádania vydáva v spolupráci s obecným úradom Veľkých Uheriec publikáciu „Thonetovci vo Veľkých Uherciach“, s podtitulom „Vplyv Thonetovcov na sociálne, ekonomické a kultúrne pomery vo Veľkých Uherciach“. Miroslav nám v stručnosti načrtol priebeh prác a obsah tejto publikácie. Budeme o nej informovať podrobnejšie akonáhle bude vydaná.

Nasledovala voľná debata, do ktorej sa nachvíľu zapojil aj náš hosť. V závere sme sa spoločne zvečnili, nech máme spomienku na to, ako úžasne vyzeráme J

Ďakujem všetkým zúčastneným, no osobitne Mgr. Alici Kurhajcovej, PhD., že prijala naše pozvanie a svojou prednáškou tak rozšírila naše obzory v histórii. Rovnako tak patrí poďakovanie Miroslavovi Ontkovi za vybavenie priestorov, v ktorých sme sa stretli. Dúfam, že o polroka sa opäť stretneme v hojnejšom počte.