Hľadanie predkov v Čechách a na Morave

Súpis duší v obci Vyskytné (detail)Zistili ste, že niektorý z Vašich predkov pochádza z Čiech alebo z Moravy? Ďakujte tomuto osudu! Prečo? Presvedčia Vás o tom nasledujúce riadky.

Našimi najbližšími susedmi sú práve obyvatelia Čiech a Moravy, a tak nielen spoločný osud v rámci bývalého Československa, ale aj v rámci Rakúsko-Uhorskej monarchie, je dôvodom na veľkú pravdepodobnosť, že niektorí z našich predkov pochádzali práve z tohto geografického priestoru. Aj keď princíp hľadania je v podstate rovnaký všade, sú isté odlišnosti v pátraní, ale najmä v možnostiach.

Dostupnosť archívov

České matriky sa zachovali zo starších období ako tie slovenské. Aj keď sa obvykle bádateľ nedostane pred „Bielu Horu“, je to takmer o 100 rokov viac, ako môže zistiť v slovenských matrikách. Okrem toho je už v súčasnosti prevažná väčšina matrík dostupných on-line, takže veľmi často môže bádať „z obývačky“. Kde, na ktorých adresách a z ktorých oblastí je možné nájsť digitalizované matriky českých archívov, nájdete v prehľadnej mape matrík na internete. Na niektorých stránkach je vyžadovaná registrácia.

Nečakaným problémom však môže byť nedostupnosť matriky v archíve zo zákonných dôvodov. Rovnako ako na Slovensku platí lehota 100 rokov od posledného zápisu. Problém je však v tom, že mnohé z matrík z obdobia pred rokom 1915 (od ktorého mali byť matriky uložené v archívoch) obsahujú aj „mladšie“ zápisy, takže nie sú stále prístupné, hoci niektoré z nich obsahujú ešte aj zápisy z 18. storočia! Zo skúseností českých kolegov (ale aj vlastnej) však viem, že všade sa nájdu dobrí ľudia a pri serióznej požiadavke a zdôvodnení priamej rodovej príbuznosti obvykle nie je problémom tieto údaje získať (za predpokladu, že viete určite, o akú osou a aké obdobie ide).

Písmo v starých matrikách

Súpis duší v obci Vyskytné (1796)Matriky v Čechách a na Morave sa tiež viedli v jazyku danej krajiny a v latinčine, tak ako na Slovensku, no zatiaľ čo u nás sa často stretnete s maďarčinou (z dobre známych dôvodov), v Čechách a na Morave je tretím jazykom matrík nemčina. Je teda potrebné pripraviť sa na túto jazykovú alternatívu.

České a moravské matriky majú oproti tým našim ešte jednu zvláštnosť a tou je kurent. Kurent je nemecká obdoba novogotického kurzívneho písma, ktoré časom nahradilo aj českú novogotickú kurzívu. Používalo sa zhruba do pol. 19. storočia. Písmo je často natoľko odlišné, že bez toho, aby ste mu venovali niekoľko chvíľ štúdia a čítania, Vám ani neodporúčam matriky v Čechách a na Morave študovať. Máte na to niekoľko možností:

1)      teóriu a vzory nájsť na stránkach, ktoré sa tejto problematike venujú – konkrétne odkazy:

2)      čítať české genealogické fóra, kde si bádatelia navzájom pomáhajú (vidíte snímok matriky a v odpovediach preklad):

Ostatné genealogické zdroje

Aj v tejto oblasti to majú českí kolegovia  bohatšie oproti nám.  Jednak z hľadiska časového, kedy je možné sledovať predkov dokonca hlbšie, než siahajú matričné záznamy a jednak z hľadiska rôznorodosti zdrojov, kde okrem nám známych urbárov, sčítaní ľudu a cenzusov, sú k dispozícii:

 1. tzv. berná rula (v Čechách) a „lánové registre“ (čes. lánové rejstříky – obdoba bernej ruly na Morave) – ide tiež o súpisy zhotovené za účelom lepšieho výberu daní.
 2. pozemkové knihy – ponúkajú prehľad o majiteľoch jednotlivých usadlostí v obci. Sú vedené vložkovým systémom, teda pre každé hospodárstvo je daná vložka s určitým počtom listov.
 3. súpisy duší (Libri status animarum) – cirkevné dokumenty zachycujúce kompletné rodiny podľa popisných čísel domov, vrátane čeľadníkov, či iných osôb žijúcich v dome, ale aj detí. Tieto súpisy boli vykonávané ako podklad k vytvoreniu spovedných zoznamov.
 4. spovedné (veľkonočné) zoznamy – zachycujú osoby, ktoré vykonali veľkonočnú spoveď a ktoré sa jej vyhli.
 5. knihy ohlášok snúbencov – zapísané ohlášky s uvedením mien snúbencov.
 6. súpis obyvateľstva podľa viery z r. 1651 – vypracovaný v Čechách na základe patentu českých miestodržiteľov. Väčšia časť vyšla aj knižne.

Kde nájsť spomenuté pramene sa môžete dočítať napríklad aj v článku Blanky Lednickej Jak pátrat po předcích? Jaké zdroje kromě matrik je možné využít?

Tento článok si nekladie za cieľ podrobne oboznámiť s možnosťami bádania po predkoch v Čechách. Je len upozornením na rozdiely oproti možnostiam na Slovensku. Detailné podrobnosti odporúčam preštudovať na stránkach webu GENEA alebo na webových stránkach Blanky Lednickej, z ktorých boli v prevažnej miere čerpané aj informácie k tomuto článku.

Súpis duší v obci Vyskytné (detail)

Chcete originálny darček pre vašich blízkych (alebo pre seba?:)) unikátna publikácia AKO SI ZOSTAVIŤ RODOKMEŇ vám pomôže odhaliť históriu vášho rodu. Objednajte si ju pod stromček za zvýhodnenú cenu s venovaním od autorov. Stačí kliknúť sem!

6 thoughts on “Hľadanie predkov v Čechách a na Morave

 • 14. februára 2011 at 15:34
  Permalink

  Dobrýdeň,
  viete mi povedať kedy budú prístupné digitalizované slovenské matriky z Ivánky pri Nitre? Ide mi o Pukanec a okolie. Viem, že zatiaľ je k dispozícii Prešovský kraj.L.Maľa

 • 20. februára 2011 at 15:21
  Permalink

  vynikajúci on.line zdroj informácií
  kiež by sme sa aj na slovensku pohli ďalej..

 • 4. mája 2011 at 17:13
  Permalink

  dobry den. chcem sa spytat na akej stranke ste nasli tie supisy dusi z ciech. dakujem

 • 25. mája 2011 at 12:49
  Permalink

  matriky z bratislavského archívu sú na webe LDS

Comments are closed.