Názvy obcí slovensky a maďarsky

Slovenský názov Maďarský názov
Ľudovítová [Lajsová] (NI)+ Lajos (Nyitra)
Ľubá (NZ) Libád (Esztergom)
Ľubela (LM) Királylubella (Liptó)
Ľubica [n Leibnitz] (PO)+ Leibic (Szepes)
Ľubietova (BB) Libetbánya (Zólyom)
Ľubiša (HU) Szerelmes (Zemplén)
Ľubochňa(LM)* Fenyôháza (Liptó)
Ľuborča (TČ)+ Liborcsudvard (Trencsén)
Ľuboreč (LU) Nagylibercse (Nógrád)
Ľuboriečka (VK) Kislibercse (Nógrád)
Ľubotice (Kelemeš] (PŠ)+ Kellemes (Sáros)
Ľubotín (SL) Lubotény (Sáros)
Ľubovec (PŠ) Lubóc (Sáros)
Láb (BV) Láb (Pozsony)
Lackov (ZV) Lászlód (Hont)
Lacková(SC) Lackavágása (Szepes)
Lackovce (HU)+ Lácfalva (Zemplén)
Laclavá (MA)+ Lászlófalva (Turóc)
Lačnov (PŠ) Lacsnó (Sáros)
Lada (PŠ) Láda (Sáros)
Ladce (PB) Lédec (Trencsén)
Ladice (NI) Barclédec (Bars)
Ladmovce (TB) Ladamóc (Zemplén)
Ladom(rová (SV) Ladomérvágása (Sáros)
Ladomer (ŽH)+ Garamladomér (Bars)
Ladomirov (HU) Ladomér (Zemplén)
Ladzany (ZV) Ledény (Hont)
Lakšárska Nová Ves (SE) Laksárújfalu (Pozsony)
Lamač (BM)+ Lamacs (Pozsony)
Lančár (TR) Lancsár (Nyitra)
Lapáš (NI) Nagylapás (Nyitra)
Lascov (BA) László (Sáros)
Laskár (MA) Laszkárf (Turóc)
Laskár (PR)+ Nyitralaszkár (Nyitra)
Lastomír (MI) Lasztomér (Zemplén)
Lastovce (TB) Lasztóc (Zemplén)
Laškovce (MI) Lask (Zemplén)
Látkovce (TO)+ Latkóc (Trencsén)
Látky (LU)* Látkapuszta (Nógrád)
Lazany (MA)+ Lazány (Turóc)
Lazany (PR) Bajmóclazán (Nyitra)
Lazisko (LM) Laziszkó (Liptó)
Lazy pod Makytou (PB) Láz (Trencsén)
Lažany (PŠ) Lászka (Sáros)
Lednica (PB) Lednicz (Trencsén)
Lednická Lehota (PB)+ Lednicróna (Trencsén)
Lefantovce (NI) Felsőelefánt (Nyitra)
Lehnice (DS) Nagylég [Lég] (Pozsony)
Lehota (NI) Abaszállás (Nyitra)
Lehota nad Rimavicou (RS) Rimaszabadi (Gömör és Kishont)
Lehota pod Vtáčnikom (PR) Lelóc (Nyitra)
Lehôtka (LU) Gácsliget (Nógrád)
Lehôtka pod Brehy (ŽH) Apáthegyalja (Bars)
Lechnica (PO) Lehnicz (Szepes)
Lekárovce (MI) Lakárd (Ung)
Leľá (NZ) Leléd (Hont)
Leles (TB) Lelesz (Zemplén)
Lemešany (PŠ) Lemes (Sáros)
Lenartov (BA) Lénártó (Sáros)
Lenartovce (RS) Sajólénártfalva (Gömör és Kishont)
Lendak (PO) Lándok (Szepes)
Lenka (RS) Sajólenke (Gömö rés Kishont)
Lentvora (LU) Lentő (Nógrád)
Leopoldov [Mestečko] (TR) Újvároska (Nyitra)
Lesenice (VK) Leszenye (Hont)
Lesíček (PŠ`) Erdőcske (Sáros)
Lesné (MI) Leszna (Zemplén)
Lesné Korčany (DŠ)+ Erdőhátkarcsa (Pozsony)
Lesnica (Sľ) Erdős (Szepes)
Lešt (ZV) Lest (Nógrád)
Leštiny (DK) Lestin (Árva)
Letanovce (SN) Létánfalva (Szepes)
Letničie (SE) Letenőc (Nyitra)
Levice [n Lewenz] (LE) Léva (Bars)
Levkuška (RS) Lőkös (Gömör és Kishont)
Levoča [n Leutschau] (SN) Lőcse (Szepes)
Ležiachov (MA) Lézsa (Turóc)
Libichava (TO)+ Libáka (Nyitra)
Licince (RO) Lice (Gömör és Kishont)
Licková (LM) Liszkófalu (Liptó)
Ličartovce (PŠ) Licsérd (Sáros)
LidérTejed (DŠ)+ Lidértejed (Pozsony)
Liesek (DK) Ljeszek (Árva)
Lieskov (PB) Felsőmogyoród (Trencsén)
Lieskovany (SN) Leszkovány (Szepes)
Lieskovec (HU) Mogyorósfalu (Zemplén)
Lieskovec (PB)+ Vágmogyoród (Trencsén)
Lieskovec (ZV)+ Újmogyoród (Zólyom)
Liešno (MA) Turócerdőd (Turóc)
Liešťany (PR) Lestyén (Nyitra)
Lietava (ŽL) Zsolnalitva (Trencsén)
Lietavská Lúčka (ŽL)+ Litvailló (Trencsén)
Lietavská Svinná (ŽL)+ Litvaszinnye (Trencsén)
Lietavská Závadka (ŽL)+ Szunyogfalu (Trencsén)
Likavka (LM) Likavka (Liptó)
Likier (RS)+ Likér (Gömör és Kishont)
Limbacb [n Limbach] (BV) Limpak (Pozsony)
Lipany (PŠ) Héthárs (Sáros)
Lipník (PR)+ Hársas (Nyitra)
Lipová (BA) Tapolylippó (Sáros)
Lipová [Mlynský Sek] (NZ) Nyitramalomszeg (Nyitra)
Lipovany (LU)* Nagyromhány (Nógrád)
Lipovce (PŠ) Szinyelipóc (Sáros)
Lipové [Hodžovo] (KO)* Zsemlékes (Komárom)
Lipovec (MA) Lamosfalva (Turóc)
Lipovec (RS) Gömörlipóc (Gömör és Kishont)
Lipovník (RO) Hárskút (Gömör és Kishont)
Lipovník (TO) Lipovnok (Nyitra)
Liptovská Anna (LM) Szentanna (Liptó)
Liptovská Kokava (LM) Kokava (Liptó)
Liptovská Lúžna (LM) Lúzsna (Liptó)
Liptovská Mara (LM)+ Szentmária (Liptó)
Liptovská Ondrašová (LM)+ Andrásfalu (Liptó)
Liptovská Osada (LM) Oszada (Liptó)
Liptovská Porúbka (LM)+ Kisporubka (Liptó)
Liptovská Sielnica (LM) Szielnic (Liptó)
Liptovská Štiavnica (LM) Nagyselmec (Liptó)
Liptovská Teplá (LM) Liptótepla (Liptó)
Liptovská Teplička (PO) Teplicska (Liptó)
Liptovské Beharovce (LM) Behárfalu (Liptó)
Liptovské Kľačany (LM) Kelecsény (Liptó)
Liptovské Matiašovce (LM) Alsómattyasóc (Liptó)
Liptovské Revúce (LM) Háromrevuca (Liptó)
Liptovský Hrádok (LM) Liptóújvár(Liptó)
Liptovský Ján (LM) Szentiván (Liptó)
Liptovský Michal (LM) Szentmihály (Liptó)
Liptovský Mikuláš (n St. Nikolaus] (LM) Liptószentmiklós (Liptó)
Liptovský Ondrej (LM) Szentandrás(Liptó)
Liptovský Peter (LM)+ Szentpéter (Liptó)
Liptovský Trnovec (LM) Tarnóc (Liptó)
Lišov (ZV) Lissó (Hont)
Litava (ZV) Litva (Hont)
Litmanová (SL) Hársád (Szepes)
Livina (TO)+ Lévna (Nyitra)
Livinské Opatovce (TO)+ Apátlévna (Nyitra)
Livov (BA) Kavicsos (Sáros)
Livovská Huta (BA) Livóhuta (Sáros)
Lodno (ČA) Lodnó (Trencsén)
Lok (LE) Garamlök (Bars)
Lokca (DK) Lokcza (Árva)
Lom nad Rimavicou (BB) Forgácsfalva (Gömör és Kishont)
Lomná (DK) Lomna (Árva)
Lomné (SV) Lomna (Zemplén)
Lomnica (PR)+ Törés (Nyitra)
Lontov (LE) Lontó (Hont)
Lopašov (SE) Felsőlopassó (Nyitra)
Lopúchov (BA) Lapos (Sáros)
Lopušné Pažite (CA) Pázsitos (Trencsén)
Lorinčik (KM)+ Szentlőrincke (Abaúj-Torna)
Lošonec (TR)+ Kislosonc (Pozsony)
Lovce (NI) Kislóc (Bars)
Lovča (ŽH) Nagylócsa (Bars)
Lovčica (ŽH)+ Kislócsa (Bars)
Lovčica-Trubín (ŽH) Garamkürtös (Bars)
Lovčice (TR)+ Alsólócz (Pozsony)
Lovinobaňa (LU) Lónyabánya (Nógrád)
Lozorno (BV) Lozorno (Pozsony)
Ložín (MI) Lazony (Zemplén)
Lubenik (RO) Lubény (Gömör és Kishont)
Lubina (TČ) Lobonya (Nyitra)
Lúč na Ostrove (DS) Nagylúcs (Pozsony)
Lučatín (BB) Lucató (Zólyom)
Lučenec (LU) Losonc (Nógrád)
Lučina (PŠ) Hűvész (Sáros)
Lučivná (PO) Lucsivna (Szepes)
Lúčka (BA) Tapolylucska (Sáros)
Lúčka (n Wieschen] (SN) Szepesrét (Szepes)
Lúčka (PŠ) Fazekasrét (Sáros)
Lúčka (RO) Lucska (Gömör és Kishont)
Lúčky (LM) Lucski (Liptó)
Lúčky (MI) Vámoslucska (Ung)
Lúčky [n Horneshaj] (ŽH)+ Jánosrét (Bars)
Lúčnica nad Žitavou [Vajka nad Žitavou] (NI) Vajk (Nyitra)
Ludanice (TO) Nyitraludány (Nyitra)
Ludrová (LM) Nemesludrova (Liptó)
Luhyňa(TB) Legenye (Zemplén)
Lúka (TČ) Vágluka (Nyitra)
Lukačovce (HU) Lukácsi (Zemplén)
Lukáčovce (NI) Lakács (Nyitra)
Lukavica (BA) Kislankás (Sáros)
Lukavica (ZV) Lukóca (Zólyom)
Lukov (BA) Lukó (Sáros)
Lukové (ZV)+ Zólyomlukó (Zólyom)
Lukovištia (RS) Kôhegy (Gömör és Kishont)
Lúky (PB) Alsórétfalu (Trencsén)
Lúky-Gergeľová (NI)+ Lükigergelyfalu (Nyitra)
Lula (LE) Lüle (Bars)
Lupčianska Ulica (BB)+ Lipcseutca (Zólyom)
Lupoč (LU) Gácslápos (Nógrád)
Lutila (ŽH)+ Lutilla (Bars)
Lutina (PŠ) Litinye (Sáros)
Lutiše (ŽL) Lótos (Trencsén)
Lužany [Šarluhy] (TO) Sarlóska (Nyitra)
Lužany pri Topli (BA) Long (Sáros)
Lužianky [Šarlužky-Kajsa] (NI)+ Sarlóskajsza (Nyitra)
Lysá nad Dunajcom [Kalenberk] (PO) Tarhegy (Szepes)
Lysá pod Makytou (PB) Fehérhalom (Trencsén)
Lysica (ŽL) Trencsénkopár (Trencsén)
Macov (DS)+ Macháza (Pozsony)
Mačov (PR)+ Bélamácsó (Nyitra)
Mad (DS)+ Nagymad (Pozsony)
Madačka (LU)+ Madácsi (Nógrád)
Madočany (LM)+ Madocsán (Liptó)
Madunice (TR) Vágmedence (Nyitra)
Magnezitovce [Mnišany] (RO) Baráttelke (Gömör és Kishont)
Machalovce (PO)+ Mahálfalva (Szepes)
Machulince (NI) Maholány (Bars)
Majcichov (TR) Majtény (Pozsony)
Majer (BB)+ Majorfalva (Zólyom)
Majere [Vysné Šváby] (PO) Ómajor (Szepes)
Majerovce [n Meierhöfen] (VT) Majoros (Zemplén)
Majšova Lúčka (ŽL)+ Majosmezô (Trencsén)
Makov (Č`A) Trencsénmakó (Trencsén)
Makovce (S V) Mákos (Zemplén)
Malá Bara (TB)+ Kisbári (Zemplén)
Malá Budafa (DS)+ Kisbudafa (Pozsony)
Malá Bytča (ŽL)+ Kisbicse (Trencsén)
Malá Čalomija (VK) Kiscsalomja (Hont)
Malá Čausa (PR) Kiscsóta (Nyitra)
Malá Čierna (ŽL) Kiscserna (Trencsén)
Malá Domašá (VT) Kisdomása (Zemplén)
Malá Driečna (S V)+ Kisderencs (Zemplén)
Malá Franková (PO)+ Kisfrankvágása (Szepes)
Malá Hradná (TO) Kisradna (Trencsén)
Malá Chocholná (TČ)+ Kistarajos (Trencsén)
Malá Ida (KV) Kisida (Abaúj-Torna)
Malá Jasenica (PB)+ Kisjeszence (Trencsén)
Malá Kesa (NZ)+ Kiskeszi (Nyitra)
Malá Lehota (PR) Kispapszabadi (Nyitra)
Malá Lehota (ŽH) Kisülés (Bars)
Malá Lehôtka (PR)+ Kishatár (Nyitra)
Malá Lodina (KV) Kisladna (Sáros)
Malá Lúč (DS)+ Kislúcs (Pozsony)
Malá Mača (GA) Kismácséd (Pozsony)
Malá Maňa (NZ)+ Kismánya (Nyitra)
Malá nad Hronom (Kičind] (NZ) Kicsind (Esztergom)
Malá Paka (DS)+ Kispaka (Pozsony)
Malá Poloma (RO)+ Kisveszverés (Gömör és Kishont)
Malá Toroňa (TB)+ Kistoronya (Zemplén)
Malá Udiča (PB)+ Kisudva (Trencsén)
Malá Vieska (KV)+ Sároskisfalu (Sáros)
Malacky (BV) Malacka (Pozsony)
Malachov (BB)+ Malakóperesény (Zólyom)
MaláPolana(SV) Kispolány (Zemplén)
Málaš (LE) Málas (Bars)
Malatiná (DK) Malatina (Árva)
Malatíny (LM) Hárommalatina (Liptó)
Malcov (BA) Malcó (Sáros)
Malčice (MI) Málca (Zemplén)
Malé Bedzany (TO)+ Kisbölgyén (Nyitra)
Malé Bielice (TO)+ Kisbélic (Nyitra)
Malé Blahovo [Malý Aboň] (DS)+ Síkabony (Pozsony)
Malé Borové (LM) Kisborove (Liptó)
Malé Bošany (TO)+ Kisbossány (Nyitra)
Malé Brestovany (TR)+ Alsószil (Pozsony)
Malé Bukovce (SV)+ Kisbukóc (Zemplén)
Malé Dvorany (TO)+ Kisudvar (Nyitra)
Malé Dvorniky (DS)+ Kisudvarnok (Pozsony)
Malé Hoste (TO) Kisvendég (Nyitra)
Malé Chlievany (TO)+ Kishelvény (Trencsén)
Malé Chrašťany (NI)+ Kisheresztény (Bars)
Malé Chyndice (NI)+ Kishind (Nyitra)
Malé Kosihy (NZ) Ipolykiskeszi (Hont)
Malé Košecké Podhradie (PB)+ Kaszakisváralja (Trencsén)
Malé Kozmálovce (LE) Kiskoszmály (Bars)
Malé Krškany (LE)+ Kiskereskény (Hont)
Malé Kršteňany (TO) Kiskeresnye (Bars)
Malé Lednice (PB)+ Kislednic (Trencsén)
Malé Leváre (SE) Kislévárd (Pozsony)
Malé Ludince (LE) Kisölved (Hont)
Malé Orvište (TR)+ Kisőrvistye (Nyitra)
Malé Ostratice (TO)+ Kissándori (Trencsén)
Malé Ozorovce (TB) Kisazar (Zemplén)
Malé Raškovce (MI) Kisráska (Zemplén)
Malé Ripňany (TO) Kisrépény (Nyitra)
Malé Stankovce (TČ)+ Kisszaniszló (Trencsén)
Malé Staškovce (SV)+ Nagytavas (Zemplén)
Malé Straciny (VK) Kishalom (Nógrád)
Malé Šarovce (LE)+ Kissáró (Bars)
Malé Šenkvice (BV)+ Kissenköc (Pozsony)
Malé Terjakovce (RS)+ Orlajtörék (Gömör és Kishont)
Malé Trakany (TB) Kistárkány (Zemplén)
Malé Trnie (BV)+ Terlény (Pozsony)
Malé Uherce (TO)+ Kisugróc (Bars)
Malé Vozokany (NI)+ Kisvezekény (Bars)
Malé Zalužice (MI)+ Zalacska (Ung)
Malé Zálužie [Ujlaček] (NI) Újlacska (Nyitra)
Malé Zlievce (VK) Alsózellő (Nógrád)
Málinec (LU) Málnapatak (Nógrád)
Malinová [Cech] (PR) Csék (Nyitra)
Malinovec [Madarovce] (LE)+ Hévmagyarád (Hont)
Malinovo [Eberhart] (BV) Éberhárd (Pozsony)
Malužiná (LM) Maluzsina (Liptó)
Malý Báb (NI)+ Kisbáb (Nyitra)
Malý Biel (BV)+ Németbél (Pozsony)
Malý Bysterec (DK)+ Kisbiszterec (Árva)
Malý Cetín (NI)+ Kiscétény (Nyitra)
Malý Čepčin (MA) Kiscsepcsény (Turóc)
Malý Diosek (GA)+ Németdiószeg (Pozsony)
Malý Folkmar (KV)+ Kissolymár (Szepes)
Malý Horeš (TB) Kisgéres (Zemplén)
Malý Kamenec [Malý Kevežd] (TB) Kiskövesd (Zemplén)
Malý Kapuš (TB)+ Kiskapos (Ung)
Malý Kazimir (TB)+ Kiskázmér (Zemplén)
Malý Kiar (LE)+ Hontkiskér (Hont)
Malý Kolačín (PB)+ Kiskelecsény (Trencsén)
Malý Krtíš (VK)+ Kiskürtös (Nógrád)
Malý Kýr (NZ)+ Nyitrakiskér (Nyitra)
Malý Lapaš (NI)+ Kislapás (Nyitra)
Malý Lég (DS)+ Kislég (Pozsony)
Malý Lipník (SL) Kishárs (Sáros)
Malý Madaraš (BV)+ Kismadarász (Pozsony)
Malý Mager (DS)+ Kismagyar (Pozsony)
Malý Pesek (LE)+ Kispeszek (Hont)
Malý Ruskov (TB)+ Kisruszka (Zemplén)
Malý Slavkov (PO)+ Kisszalók (Szepes)
Malý Slivník (PŠ) Kisszilva (Sáros)
Malý Sulfn (SL)+ Szulin (Sáros)
Malý Šariš (PŠ) Kissáros (Sáros)
Malý Šúr (GA)+ Pénteksúr (Pozsony)
Malženice (TR) Maniga (Nyitra)
Maňa (NZ) Nagymánya (Bars)
Mankovce (NI) Mankóc (Bars)
Marcelová (KO) Marcelháza [Marcelkeszi] (Komárom)
Margecany (SN) Margitfalva (Szepes)
Marhaň (BA) Margonya (Sáros)
Marianka (BV) Máriavölgy (Pozsony)
Markovce (MI) Márk (Zemplén)
Markuška (RO) Márkuska (Gömör és Kishont)
Markušovce (SN) Márkusfalva (Szepes)
Maršová (ŽL) Marsófalva (Trencsén)
Martin [n St. Martin] (MA) Turócszentmárton (Turóc)
Martin nad Žitavou (NI) Zsitvaszentmárton (Bars)
Martinček (LM) Szentmárton (Liptó)
Martinová (NI)+ Zsitvamártonfalva (Nyitra)
Martinová (RS) Nemesmartonfala (Gömör és Kishont)
Martovce (KO) Martos (Komárom)
Maslovce (DS)+ Vajasvata (Pozsony)
Masníkovo [Prednia Potôň] (DS)+ Előpatony (Pozsony)
Mást (BV)+ Mászt (Pozsony)
Mašková (LU) Maskófalva (Nógrád)
Maškovce (HU)+ Maskóc (Zemplén)
Matejovce (SN) Hernádmáté (Szepes)
Matejovce [n MatzdorfJ (PO)+ Mateóc (Szepes)
Matiaška (VT) Mátyáska (Sáros)
Matiašovce (PO) Szepesmátyásfalva (Szepes)
Matovce (Sv) Mátévágása (Sáros)
Mat’ovské Vojkovce (TB) Mátyóc (Ung)
Matúškovo [Takšoň] (GA)+ Taksonyfalva (Pozsony)
Matysová (SL) Máté (Sáros)
Medné (PB)+ Medne (Trencsén)
Medovarce (ZV) Méznevelő (Hont)
Medvecké (LE)* Zálogos (Bars)
Medvedie (SV) Kismedvés (Sáros)
Medvedov (DS) Medve (Győr)
Medvedzie (DK)+ Medvedze (Árva)
Medzany (PŠ) Megye (Sáros)
Medzev [n Metzenseifen] (KV) Mecenzéf (Abaúj-Torna)
Medzianky [Megeš] (VT) Tapolymeggyes (Sáros)
Medzibrod (BB) Mezôköz (Zólyom)
Medzibrodie nad Oravou (DK) Medzibrogy (Árva)
Medzihradné (DK)+ Medzihradne (Árva)
Medzilaborce (HU) Mezőlaborc (Zemplén)
Melčice-Lieskové (TČ) Melcsics (Trencsén)
Melek (NI) Mellek (Bars)
Meliata (RO) Melléte (Gömör és Kishont)
Mengusovce (PO) Menguszfalva (Szepes)
Merašice (TR) Merőce (Nyitra)
Meretice (PS)+ Sárosszentimre (Sáros)
Merník (VT) Merészpatak (Zemplén)
Merovce (ZV)+ Mere (Hont)
Mestečko (PB) Lednickisfalu (Trencsén)
Mestisko (SV) Kishely (Sáros)
Mičakovce (BA) Mikevágása (Sáros)
Mierovo (DS) Béke (Pozsony)
Miezgovce (TO) Mézgás (Trencsén)
Michajlov (HU) Kismihályi [Mihajló] (Zemplén)
Michal na Ostrove (DS) Szentmihályfa (Pozsony)
Michal nad Žitavou (NZ) Szentmihályúr (Nyitra)
Michaľany (TB) Alsómihályi (Zemplén)
Michalková (ZV) Zólyommihályi (Zólyom)
Michalok (VT) Felsőmihályi (Zemplén)
Michalová (BB) Mihálytelek (Zólyom)
Michalovce (MI) Nagymihályi (Zemplén)
Miklušovce (PŠ) Miklósvágása (Sáros)
Mikolčany (RO)+ Mikolcsány (Gömör és Kishont)
Miková (SV) Mikó (Zemplén)
Mikula (LE)+ Garammikola (Bars)
Mikulášov (SE)+ Pálffytelek (Pozsony)
Mikušovce (LU)+ Miksi (Nógrád)
Mikušovce (PB) Mikosfalva (Trencsén)
Milanovce [Velký Kýr] (NZ) Nyitranagykér [Nyitrakér] (Nyitra)
Milhosť (KV)+ Miglécnémeti (Abaúj-Torna)
Milhostov (TB) Miglész (Zemplén)
Milochov (PB)+ Milohó (Trencsén)
Miloslavov [Hviezdoslavov] (BV)* Erzsébetmajor (Pozsony)
Milpoš (PŠ)* Milpospuszta (Sáros)
Miňovce (SV) Minyevágása (Zemplén)
Mirkovce (PŠ) Felsőmérk (Sáros)
Mirora (SV) Mérfalva (Sáros)
Mládzovo (LU) Nemesfalva (Nógrád)
Mliečany (DS)+ Ollétejed (Pozsony)
Mliečno (DS)+ Tejfalu (Pozsony)
Mlyňany (NI)+ Malonya (Bars)
Mlynárce [Molnoš] (NI)+ Molnos (Nyitra)
Mlynárovce (SV) Molnárvágása (Sáros)
Mlynčeky (PO)* Mlincseki (Szepes)
Mlynica [Milbach, n Mühlenbach] (PO) Malompatak (Szepes)
Mlynky (SN)* Iglófehérhegy (Szepes)
Mnešice (TČ)+ Vágrévfalu (Trencsén)
Mníchova Lehota (TČ) Barátszabadi (Trencsén)
Mnísek nad Hnilcom [n Einsiedel] (SN) Szepesremete (Szepes)
Mnišek nad Popradom (SL) Poprádremete (Szepes)
Moča (KO) Dunamocs (Esztergom)
Močarany (MI)+ Mocsár (Zemplén)
Močarmany (PS)+ Mocsármány (Sáros)
Močiar (TB)+ Magyarmocsár (Ung)
Močiar (ŽH) Kövesmocsár (Bars)
Močidľany (PŠ`)+ Erdőmocsolya (Sáros)
Modra (HU) Modra (Zemplén)
Modra [n Modern] (BV) Modor (Pozsony)
Modranka (TR)+ Vágmagyarád (Pozsony)
Modrany (KO) Madar (Komárom)
Modrová (TČ) Nagymodró (Nyitra)
Modrovka (TČ) Kismodró (Nyitra)
Modrý Kameň (VK) Kékkő (Nógrád)
Mochovce (LE) Mohi (Bars)
Mojín (RS)+ Mezőtelkes (Gömör és Kishont)
Mojmírovce [Urmin] (NI) Ürmény (Nyitra)
Mojš (ŽL) Majosfalva (Trencsén)
Mojtin (PB) Hegyesmajtény (Trencsén)
Mojzesovo [Izdeg] (NZ) Özdöge (Nyitra)
Mokrá Lúka (RO)+ Vizesrét (Gömör és Kishont)
Mokraá (DK)+ Mokragy (drva)
Mokrance (KV) Makranc (Abaúj-Torna)
Mokroluh (BA) Tapolysárpatak (Sáros)
Mokrý Háj (SE) Horvátberek (Nyitra)
Molča (BB) Zólyommócsa (Zólyom)
Moldava nad Bodvou (KV) Szepsi (Abaúj-Torna)
Moravany nad Váhom (TR) Moraván (Nyitra)
Moraviany (MI) Morva (Zemplén)
Moravské Korčany (DS)+ Mórockarcsa (Pozsony)
Moravské Lieskové (TČ) Morvamogyoród (Trencsén)
Moravský Ján (SE) Morvaszentjános (Pozsony)
Morovno (PR)+ Morovnó (Nyitra)
Most pri Bratislava [n Bruck] (BV) Dunahidas (Pozsony)
Mostište (PB)+ Lednichidas (Trencsén)
Mostová (GA) Hidaskürt (Pozsony)
Moškovec (MA) Moskóc (Turóc)
Mošovce (MA) Mosóc (Turóc)
Moštenica (BB) Mosód (Zólyom)
Mošurov (PŠ) Ádámfölde (Sáros)
Motešice (TČ) Felsőmotesic (Trencsén)
Motyčky (BB) Martalja (Zólyom)
Môtová (ZV)+ Mátyásfalva (Zólyom)
Mrázovce (SV) Dér (Zemplén)
Mrušová (LE)+ Marosfalva (Bars)
Mučín (LU) Mucsény (Nógrád)
Mudroňovo (KO)* Ujpuszta (Komárom)
Mudrovce (KV) Modrafalva (Sáros)
Muľa (VK) Rárósmúlyad (Nógrád)
Muľka (LU)+ Kismúlyad (Nógrkd)
Muráň (RO) Murányalja (Gömör és Kishont)
Muránska Dlhá Lúka (RO) Murányhosszúrét (Gömör és Kishont)
Muránska Huta (RO) Murányhuta (Gömör és Kishont)
Muránska Lehota (RO) Murányszabadi (Gömör és Kishont)
Muránska Zdychava (RO) Kakasalja (Gömör és Kishont)
Mutné (DK) Mutne (Árva)
Mužla (NZ) Muzsla (Esztergom)
Myjava (SE) Miava (Nyitra)
Myslava (KM)+ Miszlóka (Abaúj-Torna)
Myslenice [Grinava, n Grünau] (BV)+ Grinád (Pozsony)
Myslina (HU) Mislye (Zemplén)
Mýtna (LU) Vámosfalva (Nógrád)
Mýtna Nová Ves (TO)+ Vámháza (Nyitra)
Mýtne Ludany (LE) Vámosladány (Bars)
Mýto pod Ďumbierom (BB) Vámos (Zólyom)
Nacina Ves (MI) Nátafalva (Zemplén)
Nadabula (RO)+ Sajóháza (Gömör és Kishont)
Nadlice (TO) Nádlány (Nyitra)
Ňagov (HU) Nyágó (Zemplén)
Naháč (TR) Nahács (Pozsony)
Nálepkovo [Vondrišel, n Wagendrissel] (SN) Merény (Szepes)
Námestovo (DK) Námesztó (Árva)
Nána (NZ)+ Nána (Esztergom)
Nandraž (RO) Nandrás (Gömör és Kishont)
Ňarad (TB)+ Ungnyárád (Ung)
Navojovce (TO)+ Návoly (Nyitra)
Nebojsa (GA)+ Nemesnebojsza (Pozsony)
Necpaly (MA) Necpál (Turóc)
Necpaly nad Nitrou (PR)+ Nyitranecpál (Nyitra)
Nedanovce (TO) Nadány (Nyitra)
Nedašovce (TO) Nyitranádas (Nyitra)
Neded (GA) Negyed (Nyitra)
Nededza (ŽL) Vágnedec (Trencsén)
Nedelište (LU) Nederes (Nógrád)
Nedozor (MA)+ Turócnádasér (Turóc)
Nedožery-Brezeny (PR) Nádasrét (Nyitra)
Nechválova Poľanka (HU) Szinnamező (Zemplén)
Nekyje na Ostrove (DS)+ Csallóköznyék (Pozsony)
Nemce (BB)+ Zólyomnémeti (Zólyom)
Nemcovce (BA) Tapolynémetfalu (Sáros)
Nemcovce (PŠ) Kapinémetfalu (Sáros)
Nemčice (TO)+ Nyitranémeti (Nyitra)
Nemčiňany (NI) Nemcsény (Bars)
Nemecká (BB) Garamnémetfalva (Zólyom)
Nemecký Seldín (NZ)+ Németszőgyén (Esztergom)
Nemečky (TO) Nemecske (Nyitra)
Nemešany (SN) Nemessány (Szepes)
Nemšová (TČ) Nemsó (Trencsén)
Nenince (VK) Lukanénye (Hont)
Neporadza (RS) Naprágy (Gömör és Kishont)
Neporadza(TČ) Bosányneprőd (Trencsén)
Nesluša (ČA) Neszlény (Trencsén)
Nesvady (KO) Naszvad (Komárom)
Neštich (BV)+ Szentgyörgyújtelep (Pozsony)
Neverice (NI) Néver (Bars)
Nevidzany (NI) Néved (Bars)
Nevidzany (PR) Nevigyén (Nyitra)
NevoPné (ŽH) Tormáskert (Bars)
Nezbudská Lúčka (ŽL)+ Óváralja (Trencsén)
Nimnica (PB)+ Nemőc (Trencsén)
Nitra [n Neutra] (NI) Nyitra (Nyitra)
Nitra nad Ipľom (LU) Ipolynyitra (Nógrád)
Nitrany [Čechynce] (NI) Nyitracsehi (Nyitra)
Nitrianska Blatnica (Šarfia] (TO) Nyitrasárfő (Nyitra)
Nitrianska Streda (TO) Nyitraszerdahely (Nyitra)
Nitrianske Hrnčiarovce (NI)+ Nyitragerencsér (Nyitra)
Nitrianske Pravno [n Deutsch-Pranno] (PR) Németpróna (Nyitra)
Nitrianske Rudno (PR) Divékrudnó (Nyitra)
Nitrianske Sučany (PR) Nyitraszucsány (Nyitra)
Nitriansky Hrádok [Malý Varad] (NZ)+ Kisvárad (Nyitra)
Nitrica (PR) Bélaudvarnok (Nyitra)
Nižna (DK) Nizsna (Árva)
Nižná (TR) Nézsnafalva (Nyitra)
Nižná Boca (LM) Szentivánboca (Liptó)
Nižná Hutka (KV) Alsóhutka (Abaúj-Torna)
Nižná Jablonka (HU) Alsóalmád (Zemplén)
Nižná Jedpová (SV) Alsófenyves (Sáros)
Nižná Kamenica (KV) Alsókemence (Abaúj-Torna)
Nižná Myšľa (KV) Alsómislye (Abaúj-Torna)
Nižná Pisaná (SV) Alsóhímes (Sáros)
Nižná Pokoradz (RS)+ Alsópokorágy (Gömör és Kishont)
Nižná Poľanka (BA) Alsópagony (Sáros)
Nižná Radvaň (HU)+ Laborcradvány (Zemplén)
Nižná Rybnica (MI) Alsóhalas [Alsóribnice] (Ung)
Nižná Sitnica (VT) Alsóvirányos (Zemplén)
Nižná Slaná (RO) Alsósajó (Gömör és Kishont)
Nižná Šebastová (PS)+ Alsósebes (Sáros)
Nižná Šuňava (PO)+ Alsószépfalu (Szepes)
Nižná Valice (RS)+ Alsóvály (Gömör és Kishont)
Nižná Voľa (BA) Alsószabados (Sáros)
Nižná0lsava(SV) Alsóolsva (Zemplén)
Nižné Čabine (HU)+ Alsózsebény (Zemplén)
Nižné Ladičkovce (HU) Alsólászlófalva (Zemplén)
Nižné Mirkovce (PŠ)+ Alsómérk (Sáros)
Nižné Nemecké (MI) Alsónémeti (Ung)
Nižné Repaše (SN) Alsórépás (Szepes)
Nižné Ružbachy (Sľ) Alsózúgó (Szepes)
Nižné Zbojné (HU)+ Óbajna (Zemplén)
Nižný Blh (RS)+ Alsóbalog (Gömör és Kishont)
Nižný Čaj (KV) Alsócsáj (Abaúj-Torna)
Nižný Hrabovec (VT) Alsógyertyán (Zemplén)
Nižný Hrušov (VT) Alsókörtvélyes (Zemplén)
Nižný Klátov [Nižná Tejkes] (KV) Alsótőkés (Abaúj-Torna)
Nižný Komárnik (SV) Alsókomárnok (Sáros)
Nižný Kručov (VT) Magyarkrucsó (Zemplén)
Nižný Lánec (KV) Alsólánc (Abaúj-Torna)
Nižný Mirošov (SV) Alsómerse (Sáros)
Nižný Olčvar (KV)+ Alsóolcsvár (Abaúj-Torna)
Nižný Orlik (SV) Alsóodor (Sáros)
Nižný Skálnik (RS)+ Alsósziklás (Gömör és Kishont)
Nižný Slavkov (PŠ) Alsószalók (Sáros)
Nižný Svidnik (SV)+ Alsóvízköz (Sáros)
Nižný Tvarožec (BA) Alsótaróc (Sáros)
Nižný Žipov (TB) Magyarizsép (Zemplén)
Nolčovo (MA) Nolcsó (Turóc)
Norovce (TO) Onor (Nyitra)
Nosice (PB)+ Vágromos (Trencsén)
Nová Baňa [n Königsberg] (ŽH) Újbánya (Bars)
Nová Bašta (RS) Egyházasbást (Gömör és Kishont)
Nová Bodva [Turnianska Nová Ves] (KV) Tornaújfalu (Abaúj-Torna)
Nova Bošaca (TČ)* Újbosác (Trencsén)
Nová Bystrica (ČA) Újbeszterce (Trencsén)
Nová Dedina [Hronská Nová Ves] (LE) Garamújfalu (Bars)
Nová Dedinka [Nová Ves pri Dunaji] (BV) Dunaújfalu (Pozsony)
Nová Dubnica (PB)* Újtölgyes (Trencsén)
Nová Jelka (GA)+ Újhelyjóka (Pozsony)
Nová Kelča (VT) Kelcse (Zemplén)
Nová Lehota (TČ) Újszabadi (Nyitra)
Nová Lehota [n Neuhaj] (PR)+ Újgyarmat (Nyitra)
Nová Lesná [n Neu-Walddorf] (PO) Alsóerdőfalva (Szepes)
Nová Lipnica [n Tartschendorf] (BV)+ Torcs (Pozsony)
Nová Lubovňa (Sľ) Újlubló (Szepes)
Nová Polhora (KV)* Polhorahegy (Sáros)
Nová Polianka [Mergeška] (SV) Mérgesvágása (Sáros)
Nová Sedlica (HU) Újszék [Novaszedlica] (Zemplén)
Nová Stráž (KO)+ Örsújfalu (Komárom)
Nová Ves (VK) Kürtösújfalu (Nógrád)
Nová Ves nad Váhom (TČ)+ Vágújfalu (Trencsén)
Nová Ves nad Žitavou (NI) Zsitvaújfalu (Bars)
Nová Vieska (NZ) Kisújfalu (Esztergom)
Nová Vieska [Malý Újlak] (TB)+ Kisújlak (Zemplén)
Nováčany (KV) Jászóújfalu (Abaúj-Torna)
Nováky (PR) Nyitranovák (Nyitra)
Nové Hony [Kerestúry] (LU) Kétkeresztúr (Nógrád)
Nové Košariská [n Mischdorf] (BV)+ Misérd (Pozsony)
Nové Mesto nad Váhom [n Waag-Neustadt] (TČ) Vágújhely (Nyitra)
Nové Sady [Ašakerf] (NI) Assakürt (Nyitra)
Nové Vozokany (NI) Nagyvezekény (Bars)
Nové Zámky [n Neuhäusel] (NZ) Érsekújvár (Nyitra)
Novosad (TB) Bodzásújlak (Zemplén)
Novoť (DK) Novoty (Árva)
Nový Ruskov (TB) Nagyruszka (Zemplén)
Nový Salaš (KV) Újszállás (Abaúj-Torna)
Nový Tekov (LE) Újbars (Bars)
Nový Život [Tonkovce] (DS) Tonkháza [Magyartonk] (Pozsony)
Nýrovce (LE) Nyír [Alsónyír] (Bars)

Stránky: písmená A až D písmená E až K písmená J až N písmená O až Š písmená T až Ž

Chcete originálny darček pre vašich blízkych (alebo pre seba?:)) unikátna publikácia AKO SI ZOSTAVIŤ RODOKMEŇ vám pomôže odhaliť históriu vášho rodu. Objednajte si ju pod stromček za zvýhodnenú cenu s venovaním od autorov. Stačí kliknúť sem!

36 thoughts on “Názvy obcí slovensky a maďarsky

 • 21. mája 2010 at 0:24
  Permalink

  Aj ja dakujem. Zoznam uz je fakt podrobny. Moc mi pomohol. Ja s tou madarcinou v zapisoch strasne zapasim 🙂 Nejaky „Zoznam povolani“ náhodou nemate? M:K:

  Reply
  • 21. mája 2010 at 0:38
   Permalink

   Pekny den, ten napad s prehladom zamestnani v slovencine, nemcine a madarcine je zaujimavy. Zatial tu nic take nie je, ale je to zaujimavy napad. Vdaka! Skusim s tym nieco spravit:)

   Reply
 • 21. mája 2010 at 11:29
  Permalink

  Vdaka za tip, rozmyslam, ze by som z toho spravil tabulku, aby to nebolo treba pracne vyhladavat v slovnikoch.

  Reply
 • 15. júna 2010 at 16:40
  Permalink

  Potrebujem nazov obce v slovencine: Farkasfalu alebo Farkasfalú. Je to byvala Spisská zupa. Viete mi pomoct niekto, prosim?

  Reply
  • 15. júna 2010 at 17:15
   Permalink

   Pekný deň,
   predpokladám, že by to mohla byť obec Vlková (predtým Vlkanov alebo tiež Farkašovce, maďarsky: Farkasfalva, nemecky: Farksdorf)
   Okres:Kežmarok
   Kraj: Prešovský

   Reply
 • 15. júna 2010 at 17:39
  Permalink

  Mozno by bolo dobre navigovat ludi aj tymto smerom (madarsko-slovensky), nakolko tento clanok je o slovensko-madarskych nazvoch. V tom opacnom smere pomoze jednak madarska wikipedia (mozete sa spolahnut, ze aj najmensia dedina na Slovensku je na madarskej wikipedii uvedena najskor madarskym nazvom a nasleduje sucasny slovensky ekvivalent), potom je tu moznost vyhladavat v databaaze obci na adrese http://slovniky.juls.savba.sk/ , pricom staci ponechat zaskrtnute „Obce“. Ak sa zada madarsky nazov, vyhodi komplet vsetky nazvy. No a dalsou strankou je stranka Janosa Bogardiho http://www.radixindex.com , konkretne http://www.radixindex.com/placeindex/placeindex.shtml , kde je jednak vyhladavacie policko a jednak sa da vyhladavat podla zaciatocnych pismen v abecede.

  Reply
 • 18. júla 2010 at 22:35
  Permalink

  Zdravím, vie mi niekto poradiť s lokalizáciou niektorých obcí?: Rodisko prababky – na cirkevnom sobášnom liste je uvedený Miedziwiedz a na úmrtnom liste je Biedrivec PL.
  Tiež neviem nájsť jej bylisko – Galicia Olse a prededovo Sonntags grund.
  Ďakujem

  Reply
  • 23. júla 2010 at 17:14
   Permalink

   Pekný deň, môj tip (možno sa mýlim):
   Miedziwiedz – našiel som len Międzywodzie v severo-západnom Poľsku
   Biedrivec PL – netuším
   Galicia Olse – predpokladám, že ide o Olše, bývalá obec, dnes súčasť Markušoviec
   Sonntags grund – vo vašom prípadne to bude zrejme Sonntagsgrund obec v oblasti, kde sú dnešné Markušovce – len neviem či má nový názov, zanikla alebo je súčasťou inej obce.
   Mimochodom, existuje ešte jeden Sonntags grund (tiež Zontagsgrunt či Felsõperesény) dnes táto obec nesie názov Horné Pršany (banskovystrický kraj)

   Reply
  • 26. mája 2020 at 23:15
   Permalink

   S určitosťou viem povedať, že Olse bola obec medzi Markušovcami a obcou Rudňany na Spiši. Mam tiež odtiaľ predkov. Sonntags grund bol majer v katastri obce Markušovce. Bol tam kedysi mlyn. Možno keby som vedel priezvisko Vaších predkov. Miedziviedz si myslím, že je Medvedzie pri Tvrdošíne na Orave.

   Reply
 • 26. augusta 2010 at 13:34
  Permalink

  Názov obce Drahňov po maďarsky je správne Deregnyő a nie Deregnyó

  Reply
  • 26. augusta 2010 at 13:43
   Permalink

   Pekný deň,
   vďaka za upozornenie. Opravíme to.

   Reply
 • 3. októbra 2010 at 10:36
  Permalink

  Maďarský názov obce Šoltýska sa častejšie vyskytuje v tvare Antalfalva. Pod názvom Ujantalfalva bola Šoltýska evidovaná v Kmeňovej knihe obcí Uhorského kráľovstva len v r. 1906 – 1918. Ale keďže podobný názov Uj Antalfalva sa používal v minulosti aj pre sklársku kolóniu v Utekáči, robilo to a ešte aj robí problémy v identifikácii týchto obcí.

  Reply
 • 3. októbra 2010 at 10:48
  Permalink

  Maďarský názov obce Ďubákovo (LU) sa častejšie vyskytuje pod starším názvom Gybako (Gömör és Kishont).

  Reply
 • 3. októbra 2010 at 11:24
  Permalink

  Maďarský názov obce Ďubákovo (LU) sa častejšie vyskytuje pod starším názvom Gyubako (Gömör és Kishont).

  Reply
  • 3. októbra 2010 at 12:54
   Permalink

   Pekný deň Juraj, ďakujem za upozornenie a doplnenie informácií. Už som ich zapracoval do tabuľky. Vďaka.

   Reply
 • 6. decembra 2010 at 0:21
  Permalink

  Celé je to utrhnuté, teda postavené na hlavu. Konkrétne obec, ktorá vznikla v roku 1953 Hrašné. Ako môže mať maďarský názov?

  Reply
 • 6. decembra 2010 at 6:21
  Permalink

  Cela tabulka bola prevzata z jednej madarskej stranky, kde boli vsetky obce na Slovensku. A skuste pozriet nemecku, ci francuzsku wikipediu – aj tam najdete okrem slovenskeho aj madarsky nazov;-)

  Reply
 • 20. januára 2011 at 21:16
  Permalink

  Dovolím si poslať Vám názov dvoch obci, ktoré majú podobný(takmer rovnaký) názov po maďarský, ale ide o rozdielne slovenské dediny. Prvou je už t.č. zaniknutá, ale v minulosti (cca do r. 1970) existujúca dedina Chladná Studňa – Hideg Kút niekde aj v tvare Hidek Falva alebo aj Hideg Falva neďaleko Málinca v severnom Novohrade t. č. okres Poltár. Druhou je dedina s názvom Studená južne od Rimavskej Soboty blízko maďarskej hranice. V uhorských daňových súpisoch z roku 1715 uvedených na http://www.arcanum.hu/mol/ sa vyskytuje Hideghkút, Hidegkút, Medveshidegkút čo je preložené ako Studená, SK v Novohrade čiže ide o tú druhú. Lenže Studená leží na území, ktoré patrilo do Gemer-Malohontu.

  Reply
 • 14. februára 2011 at 23:00
  Permalink

  Dovolím si poslať Vám názov obce Kľak do Vášho slovníka:
  Kľak (ŽC) Madarasalja (Kleck)

  Reply
 • 17. marca 2011 at 8:57
  Permalink

  Prajem dobrý deň.Ja by som chcela vedieť pod čo patrila obec Valaškovce v okrese Humenné,teraz Valaškovská ulica,asi v rokoch 1845 a vyššie.Malo by to patriť pod Humenné,ale nie som si istá.Ďakujem.

  Reply
 • 17. marca 2011 at 9:12
  Permalink

  Valaskovce nepatrili predtym pod ziadnu obec. Viac o Valaskovciach:
  http://slovniky.korpus.sk/?w=vala%C5%A1kovce&s=exact&c=je34&d=kssj4&d=psp&d=scs&d=sss&d=peciar&d=ma&d=hssjV&d=obce&d=priezviska&d=un&d=locutio&ie=utf-8&oe=utf-8
  http://sk.wikipedia.org/wiki/Vala%C5%A1kovce_%28vojensk%C3%BD_obvod%29
  http://www.e-obce.sk/obec/valaskovce/1-historia.html
  http://forum.valka.cz/viewtopic.php/t/77968

  Ak mate na mysli prislusnost k farnostiam, tak v obci sidlila jedine greckokatolicka farnost, rimskokatolici patrili pod Dlhe nad Cirochou, zidia pod Humenne.

  Reply
 • 17. marca 2011 at 16:48
  Permalink

  Prajem príjemný deň. Ja by som sa chcela opýtať niekoho,alebo poradiť,kto by vedel.Môj prastarý otec,nar.r.1881,mal v rodnom liste napísané:príslušný do obce Chyrov (Poľsko) rakúsky štátny občan.Myslíte si ,že sa jedná o obec Chyrov,ktorá sa nachádza pri meste Krosno,alebo by to mohla byť obec Chiriv (Kiriv) na Ukrajine?Ja si myslím,že tu pri Krosne,ale nie som si istá.Kto by poradil? Ďakujem pekne.

  Reply
 • 17. marca 2011 at 17:36
  Permalink

  zdravim alimraj,
  ak patrate po pribuznych vo Valaskovciach, ozvite sa mi, pochadzala odtial rodina mojho deda a mohol by som vam pomoct s materialmi. tomasvasilko@gmail.com

  Reply
 • 2. augusta 2011 at 16:37
  Permalink

  Ja hladam erb mojej obce Bodice madarsky (bodafalu) chcel by som ho vidiet aa este aj mapu liptova skor liptovskeho mikulasa a okolitych obci na ktorych by som videl nazvy poriadne 😛 dakujem ak daco napiste mi na email kukolar123@azet.sk prepacte za ten pravopis

  Reply
 • 7. augusta 2011 at 8:58
  Permalink

  Hľadám zoznam rodín ušlých z Očovej na Dolnú zem z roku 1758

  Reply
 • 24. októbra 2011 at 20:19
  Permalink

  Duncan dakujem 🙂 a neda sa dako najst kronika alebo nieco take? 🙂 bodice je mestska cast ale bola samostatna obec sa mi zda ze v roko 1976 sa stala mestskou castou ale este pred tym ked bola dedina nie msňestska cast musela materb nie ? 🙂 dakujem

  Reply
 • 28. januára 2012 at 9:44
  Permalink

  Dobrý deň. Pri hľadaní predkov som našla názov obce Also Bisztra.Stade pochádza jeden môj pradedo. Mohol by mi niekto poradiť čo to je za názov dediny. Je to z roku 1913.Ďakujem.

  Reply
 • 6. februára 2012 at 14:05
  Permalink

  Dobrý deň,chcela by som vedieť ako sa dostanem v archíve na obec Valaškovce,lebo predtým,po starom,ked ešte neboli prerobené stránky,tak som klikla Humenné a mi vyšli všetky dediny. Teraz je to inak a neviem ako to je zoradené a pod čím hľadať. Trošku to je teraz zložitejšie,lebo neviem podľa čoho sú tie dediny poukladané. Ďakujem.

  Reply
 • 8. februára 2012 at 15:57
  Permalink

  Ďakujem pekne,ale mne sa jedná o obec Valaškovce,dnes valaškovská ulica v Humennom. Vyškovce to je iné. Predtým tam to bolo normálne Valaškovce. Teraz ked dám Humenné tak Valaškovce tam nie sú.Nie je nejaký zoznám ako sú teraz tie obce na Family search podelené?Zdá sa mi ,že teraz to je problematickejšie niečo hľadať ako bolo predtým po starom.Ďakujem,prajem príjemný deň.

  Reply
 • 1. marca 2019 at 19:26
  Permalink

  Dobrý deň,

  názov obce Horná Mariková nemáte správne. Venujem sa histórii tejto obce, kedže tam žijem a s týmto tvarom som sa nikdy nestretol. Do roku 1954 bola len jedna Mariková, maďarsky Marikó, nemecky Marikowa. Staršie názvy sú rôzne Marikolehota, Marykowalehota atd., Horná Marikova sa volala dávnejšie aj Hornyo Hlboke, ale len z pohľadu farnosti (tie boli dve samostané už dávnejšie).

  Reply
 • 23. júla 2019 at 13:35
  Permalink

  Very good blog! Do you have any tips and hints for aspiring writers?
  I’m hoping to start my own website soon but I’m a little
  lost on everything. Would you suggest starting with a free platform
  like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m completely
  overwhelmed .. Any tips? Thanks a lot!

  Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.