Štátny okresný archív v Poprade

Nasledujúce údaje sú z publikácie Informatívny sprievodca štátnych archívov Slovenskej republiky II/1, ktorú vydal odbor archívnictva a spisovej služby MV SR v Bratislave v roku 2001.

ŠTÁTNY OKRESNÝ ARCHÍV V POPRADE

Sobotské námestie 16

058 44 Poprad

Telefón: 092/773 05 15, 773 06 40

Súpis archívnych fondov a zbierok

A. ŠTÁTNA MOC, SPRÁVA A SAMOSPRÁVA

X. Úrady pozemkovej reformy /1920 – 1949/

Pracovná skupina pre pozemkovú reformu v Kežmarku, 1946 – 1950, 5,50 bm.

XVI. 2. Finančné správy

Okresná finančná správa v Poprade, (1930) 1945 – 1983, 3,60 bm.

XVI. 3. Daňové a berné úrady

Daňová správa v Kežmarku, 1924 – 1951, 10 bm.

Daňový úrad v Kežmarku, 1916 – 1949, 10,40 bm.

Daňový úrad v Poprade, 1940, 3,60 bm.

Daňový úrad v Spišskej Starej Vsi, 1918 – 1949, 13,50 bm.

Dôchodkový kontrolný úrad v Kežmarku, 1927 – 1950, 2 bm.

Dôchodkový kontrolný úrad v Spišskej Starej Vsi, 1919 – 1950, 2,70 bm.

XXI. 2. Okresné úrady do roku 1945

Okresný úrad v Kežmarku, (1921) 1923 – 1945 (1947), 20 bm, I, K.

Okresný úrad v Poprade, (1918) 1923 – 1945 (1949), 30,40 bm, I, K, R.

Okresný úrad v Spišskej Starej Vsi, (1921) 1923 – 1945 (1952), 2,20 bm, I, K.

XXI. 3. Štátne odborné úrady do roku 1945

Katastrálny meračský úrad v Poprade, 1881 – 1888, 3,20 bm.

Úrad práce v Kežmarku, 1940 – 1945, 0,50 bm, I.

Okresná verejná sprostredkovateľňa práce v Kežmarku, 1933 – 1939 (1942), 0,10 bm, I.

XXII. 1. Jednotné národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Jednotný národný výbor vo Vysokých Tatrách, 1948 – 1956, 15 bm.

XXII. 2. Okresné národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Okresný národný výbor v Kežmarku, 1945 – 1960, 186,50 bm, I, R.

Okresný národný výbor v Poprade, 1945 – 1991, 433,59 bm, I, R.

Okresný národný výbor v Spišskej Starej Vsi, 1945 – 1960, 33,20 bm, I.

XXII. 3. Štátne odborné úrady v rokoch 1945 – 1990

Okresná poľnohospodárska správa v Poprade, 1954 – 1986, 4,62 bm.

Okresný úrad ochrany práce v Kežmarku, 1946 – 1949, 1 bm, I.

Okresný úrad ochrany práce v Poprade, 1946 – 1948, 1,60 bm.

XXII. 4. Okresné kontrolné a štatistické orgány v rokoch 1945 – 1990

Okresné oddelenie Slovenského štatistického úradu v Poprade, (1930)1952 – 1985, 6 bm.

XXIII. 1. Okresné úrady od roku 1991

Okresný úrad v Poprade, 1991 – 1994, 2 bm.

XXIV. 1. Magistráty do roku 1945

Magistrát mesta Kežmarok, 1269 – 1922, 235,30 bm, I, K.

Magistrát mesta Ľubica, 1298 – 1922 (1931), 108,40 bm, I.

Magistrát mesta Poprad, 1308 – 1922, 22,40 bm.

Magistrát mesta Spišská Belá, 1286 – 1922 (1923), 90 bm.

Magistrát mesta Spišská Sobota, 1407 – 1906, 22,70 bm, I.

XXIV. 3. Mestečká do roku 1945

Mestečko Matejovce, 1408 – 1918, 25,40 bm.

Mestečko Stráže, 1510 – 1876 (1940), 23 bm.

Mestečko Veľká, 1693 – 1900, 6,40 bm.

Mestečko Vrbov, 1748 – 1876, 42 bm.

XXIV. 4. Notárske úrady do roku 1945

Notársky úrad v Kežmarku, (1922) 1923 – 1945 (1959), 16,10 bm, I.

Notársky úrad v Liptovskej Tepličke, 1837 – 1945 (1964), 2,30 bm, I, K.

Notársky úrad v Matejovciach, 1877 – 1938, 5,80 bm, I.

Notársky úrad v Poprade, (1904) 1923 – 1945, 9 bm, I.

Notársky úrad v Spišskej Belej, 1901 – 1945 (1949), 7,50 bm, I, K.

Notársky úrad v Spišskej Sobote, 1838 – 1925, 2,80 bm, I.

Notársky úrad v Strážach, 1888 – 1929, 2,70 bm, I.

Notársky úrad v Štrbe, 1846 – 1945 (1951), 2,40 bm, I, K.

Obvodný notársky úrad v Batizovciach, 1911 – 1952, 3 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Bušovciach, 1913 – 1945 (1950), 0,20 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Holumnici, 1896 -1944 (1954), 1,9 bm, I, K.

Obvodný notársky úrad v Hranovnici, (1895) 1925 – 1945, 3,6 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Lučivnej, (1905) 1925 – 1945 (1947), 1,50 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Ľubici, 1882 – 1945, 5,60 bm, I, K.

Obvodný notársky úrad v Slovenskej Vsi, 1888 – 1950, 2,40 bm, I, K.

Obvodný notársky úrad v Spišskej Sobote, (1914) 1925 – 1945, 3 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Spišskej Starej Vsi, 1897 – 1944 (1951), 1,20 bm.

Obvodný notársky úrad v Spišskom Bystrom, 1903 – 1945, (1947), 2,90 bm, I, K.

Obvodný notársky úrad v Strážach, 1919 – 1945 (1954), 3,60 bm, I, K.

Obvodný notársky úrad vo Švábovciach, 1897 – 1925, 1,40 bm, I.

Obvodný notársky úrad vo Veľkej, 1900 – 1945, 5,70 bm, I.

Obvodný notársky úrad vo Veľkej Lomnici, 1904 – 1945, 2,85 bm, I, K.

Obvodný notársky úrad vo Veľkom Slavkove, (1829) 1923 – 1945 (1949), 5,50 bm, I.

Obvodný notársky úrad vo Vrbove, (1869) 1923 – 1945 (1950), 4,70 bm, I, K.

Obvodný notársky úrad v Ždiari, 1865 – 1944 (1951), 6,40 bm, I, K.

XXIV. 5. Iné miestne úrady do roku 1945

Obec Havka, 1897 – 1944, 0,20 bm.

Obec Hranovnica, 1689 – 1895, 0,30 bm, I.

Obec Huncovce, 1950, 0,05 bm.

Obec Lučivná, 1773, 0,10 bm.

Obec Mlynica, 1693 – 1944, 0,90 bm.

Obec Ruskinovce, 1610 – 1872, 0,10 bm.

Obec Tvarožná, 1877 – 1920, 3 bm.

Obec Veľký Slavkov, 1271 – 1903, 0,30 bm, I.

XXV. 1. Mestské národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Mestský národný výbor v Kežmarku, 1945 – 1973, 26 bm.

Mestský národný výbor v Poprade, (1931) 1945 – 1982, 22,50 bm, I.

Mestský národný výbor v Spišskej Belej, (1934) 1945 – 1987, 4,50 bm, I.

Mestský národný výbor v Spišskej Starej Vsi, 1946 – 1974, 2,53 bm.

Mestský národný výbor Vysoké Tatry v Starom Smokovci, 1948 -1990, 90,50 bm.

Mestský národný výbor vo Svite, 1945 – 1990, 12,50 bm.

XXV. 2. Obvodné úrady miestnych národných výborov v rokoch 1945 – 1990

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Bušovciach, (1941) 1945 – 1950, 2,30 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Holumnici, 1945 -1950, 3,60 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Hranovnici, 1945 -1946, 0,50 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Kežmarku, 1945 – 1949, 0,01 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Lučivnej, 1945 -1947, 0,20 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Ľubici, 1945 – 1950, 14,40 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Slovenskej Vsi, (1941) 1945 – 1950, 3,20 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Spišskej Sobote, 1945 – 1946, 0,25 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Spišskej Starej Vsi, (1937) 1945 – 1950, 0,22 bm.

Obvodný úrad mestského národného výboru a miestnych národných výborov v Spišskej Starej Vsi, 1967 – 1971, 0,11 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Spišskom Bystrom, (1944) 1945 – 1949, 0,30 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Starom Smokovci, 1949 – 1965, 4,50 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Strážach pod Tatrami, (1926) 1945 – 1950 (1960), 3,80 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Veľkej, 1945, 0,50 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Veľkej Lomnici, 1945 – 1950, 0,80 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Veľkom Slavkove, 1945 – 1947, 0,10 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Vrbove, 1945 – 1949, 5 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Ždiari, (1939) 1945 – 1950 (1951), 1,30 bm, I.

XXV. 3. Miestne národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Miestny národný výbor v Batizovciach, 1945 – 1960, 5 bm.

Miestny národný výbor v Bušovciach, (1949) 1950 – 1972, 1,80 bm, I.

Miestny národný výbor v Havke, 1946 – 1953, 0,05 bm.

Miestny národný výbor v Holumnici, 1950 – 1990, 3,81 bm.

Miestny národný výbor v Hozelci, 1950 – 1952, 0,05 bm.

Miestny národný výbor v Huncovciach, 1945 – 1991, 4,93 bm.

Miestny národný výbor v Ihľanoch, 1960 – 1990, 3,27 bm.

Miestny národný výbor v Jezersku, 1964 – 1978, 1,10 bm.

Miestny národný výbor v Jurskom, (1939) 1945 – 1990, 3,27 bm.

Miestny národný výbor v Lendaku, 1953 – 1963, 0,34 bm.

Miestny národný výbor v Liptovskej Tepličke, 1945 – 1964, 0,50 bm, I.

Miestny národný výbor v Lučivnej, 1964 – 1979, 0,90 bm.

Miestny národný výbor v Ľubici, 1948 – 1972, 6,10 bm, I.

Miestny národný výbor v Majerke, 1957 – 1960, 0,11 bm.

Miestny národný výbor v Malej Frankovej, 1953 – 1973, 0,90 bm.

Miestny národný výbor v Malom Slavkove, 1957 – 1971, 0,33 bm.

Miestny národný výbor v Matejovciach, 1969 – 1973, 0,10 bm.

Miestny národný výbor v Matiášovciach, 1959 – 1989, 2,41 bm.

Miestny národný výbor v Mlynčekoch, 1956 – 1990, 4,06 bm.

Miestny národný výbor v Nižnej Šuňave, 1951 – 1973, 2,90 bm, I.

Miestny národný výbor v Rakúsoch, 1955 – 1977, 2,30 bm.

Miestny národný výbor v Reľove, 1951 – 1972, 1,50 bm.

Miestny národný výbor v Slovenskej Vsi, (1931) 1949 – 1978, 1,30 bm.

Miestny národný výbor v Spišskom Štiavniku, 1962 – 1977, 1,30 bm.

Miestny národný výbor v Spišských Hanušovciach, 1945 – 1950, 0,01 bm.

Miestny národný výbor v Starej Lesnej, 1962 – 1991, 2,04 bm.

Miestny národný výbor v Starom Smokovci, 1945 – 1950, 4,40 bm, I.

Miestny národný výbor v Stotinciach, 1955 – 1960, 0,12 bm.

Miestny národný výbor v Stráňach pod Tatrami, 1960 – 1990, 2,44 bm.

Miestny národný výbor v Strážach, (1949) 1950 – 1960, 1,80 bm.

Miestny národný výbor v Strážkach, 1950 – 1960, 0,50 bm.

Miestny národný výbor v Štrbe, 1945 – 1951, 0,50 bm.

Miestny národný výbor v Štrbskom Plese, 1952 – 1964, 2,20 bm.

Miestny národný výbor vo Švábovciach, 1950 – 1960, 0,30 bm.

Miestny národný výbor v Tatranskej Lomnici, 1945 – 1964, 2,50 bm, I.

Miestny národný výbor v Toporci, 1950 – 1990, 3,80 bm.

Miestny národný výbor vo Veľkej Lomnici, 1957 – 1991, 5,64 bm.

Miestny národný výbor vo Veľkom Slavkove, 1948 – 1975, 1,80 bm.

Miestny národný výbor vo Vikartovciach, 1951 – 1960, 0,20 bm.

Miestny národný výbor vo Vrbove, 1960 – 1971, 3,90 bm.

Miestny národný výbor vo Vyšnej Šuňave, (1949) 1950 – 1973, 2,30 bm, I.

Miestny národný výbor v Zálesí, 1975 – 1980, 0,05 bm.

XXVI. 2. Miestna samospráva od roku 1991

Mestský úrad v Poprade, 1990 – 1995, 0,20 bm.

B. JUSTÍCIA

IV. 4. Okresné súdy od roku 1872

Okresný súd v Kežmarku, 1896 – 1955, 5,80 bm.

Okresný súd v Kežmarku – sirotská stolica v Huncovciach, 1883 – 1902, 0,10 bm.

Okresný súd v Kežmarku – sirotská stolica v Kežmarku, 1903 – 1921, 0,25 bm.

Okresný súd v Kežmarku – sirotská stolica v Majerke, 1885 – 1891, 0,05 bm.

Okresný súd v Kežmarku – sirotská stolica v Mlynici, 1897 – 1900, 0,03 bm.

Okresný súd v Kežmarku – sirotská stolica v Rakúsoch, 1882 – 1908, 0,02 bm.

Okresný súd v Kežmarku – sirotská stolica v Stráňach pod Tatrami, 1874 – 1902, 0,02 bm.

Okresný súd v Kežmarku – sirotská stolica v Tvarožnej, 1880 – 1900, 0,10 bm.

Okresný súd v Kežmarku – sirotská stolica vo Veľkej Lomnici, 1881 – 1903, 0,10 bm.

Okresný súd v Poprade, 1924 – 1940, 0,10 bm.

Okresný súd v Poprade – sirotská stolica v Matejovciach, 1889 – 1904, 1 bm.

Okresný súd v Poprade – sirotská stolica v Spišskej Sobote, 1818 – 1901, 0,50 bm.

Okresný súd v Poprade – sirotská stolica v Strážach, 1874 – 1904, 0,75 bm.

Okresný súd v Poprade – sirotská stolica vo Veľkej, 1903 – 1908, 0,05 bm.

Okresný súd v Spišskej Starej Vsi, 1900 – 1943, 4,50 bm.

Úradovňa ochrany mládeže v Kežmarku, 1953 – 1960, 1,10 bm.

Úradovňa ochrany mládeže v Spišskej Starej Vsi, 1953 – 1960, 0,15 bm.

VII. Orgány prokuratúry

Okresná prokuratúra v Kežmarku, 1949 – 1958, 0,80 bm.

Okresná prokuratúra v Poprade, 1942 – 1989, 8,10 bm.

Okresná prokuratúra v Spišskej Starej Vsi, 1949 – 1960, 0,90 bm.

C. ARMÁDA A BEZPEČNOSŤ

II. 1. Hlinkova garda

Okresné veliteľstvo Hlinkovej gardy v Poprade, 1939 – 1943, 0,06 bm.

II. 4. Veliteľstvá brannej výchovy

Zväz brannosti, ústredný sekretariát v Prahe, odbočka v Poprade, 1945 – 1949, 0,11 bm.

II. 5. Stráž obrany štátu

Národná stráž v Tatranskej Lomnici, 1945, 0,01 bm.

D. FINANČNÍCTVO

III. Poisťovne

Okresná národná poisťovňa v Kežmarku, 1894 – 1953, 2,70 bm, I.

Pobočka Slovenskej štátnej poisťovne v Poprade, 1960 – 1962, 0,10 bm.

E. HOSPODÁRSTVO

IV. 2. Strojársky priemysel

Batys, a. s. (Kovos, š. p., podnikové riaditeľstvo) v Batizovciach, 1981 – 1994, 18,82 bm.

VAGÓNKA, generálne riaditeľstvo koncernového podniku v Poprade, 1971 – 1991, 14,35 bm.

IV. 7. Papierenský priemysel

Severoslovenské celulózky a papierne, n. p., Ružomberok, výrobňa v Poprade, 1762 – 1962 2,70 bm.

IV. 9. Potravinársky priemysel

Hako, v. o. s. v Spišskej Teplici, 1992 – 1996, 0,16 bm.

IV. 10. Odevný priemysel

Obnova – Vkus v Spišskej Starej Vsi, 1985 – 1989, 0,30 bm.

Schickendanz  co v Kežmarku, 1920 – 1922, 0,10 bm.

V. 3. Štátne majetky

Štátny majetok, š. p. v Poprade, 1988, 0,10 bm.

Štátny majetok, š. p. v Poprade – Kvetnici, 1991 – 1996, 0,05 bm.

Štátny majetok, š. p. v Spišskej Belej, 1980 – 1989, 0,20 bm.

V. 4. Poľnohospodárske nákupné a zásobovacie podniky

Poľnohospodárske zásobovanie a nákup, n. p., š. p., Bratislava, koncernový podnik Poprad, 1988 – 1989, 0,12 bm.

V. 8. Iné poľnohospodárske podniky

Agrochemický podnik, spoločný poľnohospodársky podnik v Poprade, 1987 – 1989, 0,12 bm.

Agrostav, spoločný poľnohospodársky podnik v Poprade, 1988, 0,10 bm.

Strojová a traktorová stanica, n. p. v Kežmarku, 1986 – 1989, 0,20 bm.

VIII. 3. Inžinierske stavebníctvo

Československé vagónky, koncern, Inžiniersko – dodávateľský podnik, koncernová účelová organizácia v Poprade, 1987 – 1988, 0,20 bm.

Stavoinvesta, investorská inžinierska organizácia Košice, okresné stredisko Poprad, 1988, 0,12 bm.

IX. 1. Pozemná doprava

Tatranská elektrická vicinálna železničná spoločnosť v

Poprade, 1906 – 1957, 1,90 bm.

X. Spoje

Poštový úrad v Novom Smokovci, 1885 – 1922, 0,10 bm.

XI. 1. Domáci obchod

Obchod s palivami, š. p. v Poprade, 1987 – 1990, 0,20 bm.

Zdroj – východoslovenský podnik Košice, n. p., odštepný závod Poprad, 1988, 0,12 bm.

XII. 1. Služby

Autocamping Tatranec v Tatranskej Lomnici, 1987 – 1989, 0,05 bm.

Granit, s. r. o. v Batizovciach, 1991 – 1995, 0,10 bm.

Hostiteľský a ubytovací podnik v Tatranských Matliaroch, 1949 – 1953, 0,60 bm.

Komunálne služby v Tatranskej Lomnici, 1953 – 1989, 1,03 bm.

Okresný podnik komunálnych služieb v Poprade, 1985 – 1989, 0,30 bm.

Podtatranské reštaurácie, š. p. v Poprade, 1988 – 1989, 0,20 bm.

Tatranská správa účelových zariadení SO ČSZTV v Novom Smokovci, 1988 – 1989, 0,12 bm.

Tatranské chaty a pohostinské závody, komunálny podnik v Tatranskej Lomnici, 1949 – 1955, 1,08 bm.

Technické služby Vysoké Tatry v Novom Smokovci, 1964 – 1973, 0,50 bm.

XII. 2. Stavebné organizácie

Okresný stavebno – montážny podnik v Batizovciach, 1988, 0,12 bm.

Okresný stavebný podnik v Kežmarku, 1960 – 1994, 12,15 bm.

Stavebný a hospodársky kombinát v Starom Smokovci, 1949 – 1954, 1,32 bm.

Tatranský podnik miestneho priemyslu v Kežmarku, 1949 – 1989, 6,42 bm.

XII. 3. Bytové hospodárstvo

Okresný podnik bytového hospodárstva v Poprade, 1953 – 1989, 0,90 bm.

F. DRUŽSTEVNÍCTVO

II. Spotrebné družstvá

Jednota, ľudové spotrebné družstvo v Poprade, 1922 – 1966, 15,80 bm.

Spotrebné a predajné družstvo v Spišskej Belej, 1918 – 1920, 0,01 bm.

III. 2. Jednotné roľnícke družstvá

Jednotné roľnícke družstvo v Batizovciach, 1977 – 1989, 0,20 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Hozelci, 1988 – 1989, 0,12 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Hranovnici, 1986 – 1989, 0,05 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Ihľanoch, 1988 – 1989, 0,12 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Kežmarku, 1950 – 1989, 0,62 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Lučivnej, 1988 – 1989, 0,05 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Lysej nad Dunajcom, 1951 – 1952, 0,05 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Mlynici, 1986 – 1989, 0,10 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Osturni, 1950 – 1952, 0,05 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Poprade, 1988 – 1989, 0,12 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Spišskej Belej, 1949 – 1989, 1,70 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Spišskej Starej Vsi, 1987 – 1989, 0,20 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Spišskej Teplici, 1966 – 1989, 0,55 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Spišskom Bystrom, 1988 – 1989, 0,12 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Spišskom Štiavniku, 1988 – 1989, 0,12 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Spišských Hanušovciach, 1988 -1989, 0,12 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Štrbe, 1986 – 1989, 0,10 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Šuňave, 1986 – 1989, 0,12 bm.

Jednotné roľnícke družstvo vo Vikartovciach, 1988 – 1989, 0,10 bm.

Jednotné roľnícke družstvo vo Vrbove, 1988 – 1989, 0,12 bm.

III. 3. Iné výrobné družstvá

Inštalatér, výrobné družstvo v Poprade, 1928 – 1989, 9 bm.

Javorina, družstvo umeleckej výroby v Spišskej Belej, 1987, 0,10 bm.

Podtatran, výrobné družstvo v Poprade, 1952 – 1974, 4,50 bm.

V. Stavebné bytové družstvá

Okresné stavebné bytové družstvo v Poprade, 1977 – 1988, 0,05 bm.

G. POLITICKÉ STRANY, ORGÁNY A SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE NÁRODNÉHO FRONTU

I. Politické strany

Miestna organizácia Československej národno – socialistickej strany v Kežmarku, 1930 – 1931, 0,02 bm.

Miestna organizácia Demokratickej strany v Ľubici, 1945, 0,02 bm.

Miestna organizácia Demokratickej strany Vysoké Tatry v Starom Smokovci, 1945 – 1947, 0,01 bm.

Miestna organizácia Hlinkovej slovenskej ľudovej strany v Batizovciach, 1943 – 1944, 0,02 bm.

Miestna organizácia Hlinkovej slovenskej ľudovej strany v Hranovnici, 1933 – 1944, 0,05 bm.

Miestna organizácia Hlinkovej slovenskej ľudovej strany v Spišskej Belej, 1931 – 1943, 0,02 bm.

Oblastná organizácia Demokratickej strany Podtatranskej oblasti v Poprade, 1946 – 1947, 0,01 bm, I.

Obvodný sekretariát Hlinkovej slovenskej ľudovej strany v Kežmarku, 1940 – 1945, 0,58 bm.

Obvodný sekretariát Hlinkovej slovenskej ľudovej strany v Spišskej Starej Vsi, 1940 – 1945, 0,01 bm.

Okresná organizácia Demokratickej strany v Spišskej Starej Vsi, 1945, 0,01 bm.

Okresný sekretariát Demokratickej strany v Kežmarku, 1945 -1948, 0,32 bm, I.

Okresný sekretariát Demokratickej strany v Poprade, 1945 – 1948, 0,11 bm, I.

Okresný sekretariát Deutsche Partei /Karpatendeutsche Partei/ v Kežmarku, 1939 – 1941, 0,11 bm.

Okresný sekretariát Deutsche Partei /Karpatendeutsche Partei/ v Poprade, 1940 – 1944, 0,22 bm.

Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska v Poprade, 1949 -1989, 15,30 bm.

Dedinská organizácia Komunistickej strany Slovenska v Ihľanoch, 1973 – 1980, 0,33 bm.

III. Zväzy

Okresná rada družstiev v Poprade, 1949 – 1950, 0,20 bm.

Okresný sekretariát Jednotného zväzu slovenských roľníkov v Poprade, (1935) 1945 – 1952, 3,10 bm, I.

Okresný sekretariát Slovenského živnostenského zväzu v Kežmarku, 1949 – 1950, 0,10 bm, I.

Okresný sekretariát Slovenského živnostenského zväzu v Poprade, 1949 – 1950, 0,17 bm, I.

Okresný sekretariát Slovenského živnostenského zväzu v Spišskej Starej Vsi, 1949 – 1950, 0,05 bm, I.

IV. Odborové hnutie

Okresná odborová rada v Poprade, 1947 – 1989, 20 bm.

Okresná odborová rada Vysoké Tatry v Starom Smokovci, 1948 – 1956, 0,60 bm.

V. 1. Orgány Národného frontu

Miestny výbor Slovenského národného frontu v Kežmarku, 1948 -1959, 0,10 bm.

Miestny výbor Slovenského národného frontu v Ľubici, 1951 -1960, 0,20 bm.

Miestny výbor Slovenského národného frontu v Matejovciach, 1951 – 1955, 0,02 bm.

Miestny výbor Slovenského národného frontu v Poprade, 1948 -1957, 0,11 bm.

Miestny akčný výbor Slovenského národného frontu v Spišskej Belej, 1946 – 1949, 0,01 bm.

Miestny akčný výbor Slovenského národného frontu v Spišskom Štiavniku, 1950 – 1953, 0,02 bm.

Miestny výbor Slovenského národného frontu vo Svite, 1951 -1956, 0,10 bm.

Miestny akčný výbor Slovenského národného frontu vo Veľkom Slavkove, 1948 – 1954, 0,03 bm.

Miestny akčný výbor Slovenského národného frontu vo Vernári, 1951 – 1954, 0,05 bm.

Miestny výbor Slovenského národného frontu vo Vyšnej Šuňave, 1957 – 1958, 0,01 bm.

Okresný výbor Slovenského národného frontu v Kežmarku, 1948 -1959, 0,30 bm, K.

Okresný výbor Slovenského národného frontu v Poprade, 1948 -1991, 10 bm, K.

Okresný výbor Slovenského národného frontu v Spišskej Starej Vsi, 1948 – 1959, 2 bm, K.

Okresný výbor Slovenského národného frontu Vysoké Tatry v Starom Smokovci, 1948 – 1959, 0,90 bm.

V. 2. Spoločenské organizácie Národného frontu a ich zariadenia

Dom československo – sovietskeho priateľstva v Poprade, 1975 -1989, 2,10 bm.

Okresný výbor Československého zväzu požiarnej ochrany v Kežmarku, 1953 – 1954, 0,20 bm.

Okresný výbor Československého zväzu požiarnej ochrany v Poprade, 1948 – 1978, 5 bm.

Okresný výbor Československého zväzu požiarnej ochrany Vysoké Tatry v Starom Smokovci, 1951 – 1953, 0,35 bm.

Okresný výbor Obrancov mieru v Spišskej Starej Vsi, 1950 – 1959, 0,20 bm.

Okresný výbor Obrancov mieru Vysoké Tatry v Starom Smokovci, 1951 – 1959, 0,20 bm.

Okresný výbor pre telovýchovu a šport v Poprade, 1954 – 1956, 0,66 bm.

Okresný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Spišskej Starej Vsi, 1948 – 1959, 0,25 bm.

Okresný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov vo Vysokých Tatrách v Starom Smokovci, 1949 – 1960, 0,10 bm.

Okresný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Poprade, 1945 – 1990, 7 bm.

Okresný výbor Slovenského zväzu žien v Poprade, 1967 – 1990, 4,30 bm.

Okresný výbor Socialistického zväzu mládeže v Poprade, 1959 -1985, 7 bm.

Okresný výbor Zväzu Cigánov – Rómov na Slovensku v Poprade, 1969 – 1973, 0,80 bm.

Okresný výbor Zväzu československo – sovietskeho priateľstva v Kežmarku, 1954 – 1960, 1,80 bm.

Okresný výbor Zväzu československo – sovietskeho priateľstva v Poprade, 1957 – 1987, 10,80 bm.

Okresný výbor Zväzu československo – sovietskeho priateľstva v Spišskej Starej Vsi, 1954 – 1963, 1,20 bm.

Okresný výbor Zväzu československo – sovietskeho priateľstva vo Vysokých Tatrách v Starom Smokovci, 1955 – 1957, 0,50 bm.

Okresný výbor Zväzu československých invalidov v Spišskej Starej Vsi, 1952 – 1960, 0,11 bm.

Okresný výbor Zväzu pre spoluprácu s armádou v Poprade, 1955 -1972, 0,60 bm.

H. VEDA, KULTÚRA A OSVETA

II. 3. Archívy

Mestský archív v Kežmarku, 1928 – 1956, 0,08 bm, I.

Mestský archív Vysoké Tatry v Starom Smokovci, 1958 – 1960, 0,08 bm, I.

Okresný archív v Kežmarku, 1952 – 1960, 2,40 bm, I.

Štátny okresný archív v Poprade, 1955 – 1996, 3,90 bm, I.

II. 4. Knižnice

Okresná knižnica v Poprade, 1962 – 1980, 2,40 bm.

II. 6. Hudobné telesá a súbory

Umelecký súbor NAPRED v Poprade, 1947 – 1948, 0,11 bm.

III. 2. Osvetové zbory

Nemecký okresný osvetový zbor v Kežmarku, 1921 – 1937, 0,05 bm.

III. 3. Osvetové rady

Miestna osvetová rada v Starom Smokovci, 1946 – 1948, 0,12 bm.

Okresná osvetová rada v Kežmarku, 1946 – 1949, 0,80 bm.

Okresná osvetová rada v Poprade, 1945 – 1951, 1,70 bm.

Okresná osvetová rada v Spišskej Starej Vsi, 1946 – 1970, 0,50 bm.

Okresná osvetová rada v Starom Smokovci, 1949, 0,10 bm.

IV. Domy kultúry a osvety

Dom kultúry a vzdelania v Poprade, 1958 – 1971, 0,25 bm.

Okresné osvetové stredisko v Poprade, 1956 – 1994, 12,50 bm.

I. ŠKOLSTVO

III. Stredné odborné školy

Stredná ekonomická škola v Poprade, 1939 – 1970, 6 bm.

Stredná ekonomická škola pre pracujúcich v Poprade, 1964 -1974, 2,20 bm.

Stredná zdravotnícka škola v Poprade, 1963 – 1969, 0,30 bm.

Štátna obchodná škola v Kežmarku, 1891 – 1944, 2,50 bm.

IV. Odborné školy

Dvojročná priemyselná škola tehliarska v Batizovciach, 1954 -1963, 0,50 bm, I.

Dvojročný nemecký ústav pre vzdelanie učiteliek ženských ručných prác v Kežmarku, 1939 – 1943, 0,10 bm.

Jednoročný obchodný kurz pre dievčatá v Kežmarku, 1923 – 1929, 0,10 bm.

Odborná škola pre ženské povolania v Kežmarku, 1930 – 1943, 0,30 bm.

Odborná škola tkáčska v Kežmarku, 1905 – 1935, 0,20 bm.

V. Učňovské školy

Učňovská škola, odbor obchodný v Kežmarku, 1898 – 1919, 0,50 bm.

Odborné učilište pri Štátnych majetkoch v Poprade, 1958 – 1974, 1,30 bm.

Učňovská škola v Poprade, 1923 – 1970, 2,40 bm.

Učňovská škola pri Krajskej správe spotrebných družstiev v Štôle, 1954 – 1958, 0,08 bm.

VI. Základné školy

Základná deväťročná škola v Dolnom Smokovci – Pod lesom, 1928 -1971, 4,60 bm.

Základná deväťročná škola v Gánovciach, 1919 – 1980, 0,80 bm.

Obecná ľudová škola v Javorine, 1874 – 1937, 0,20 bm.

Evanjelická a. v. dievčenská meštianska škola v Kežmarku, 1895 – 1929, 0,40 bm.

Nemecká obecná škola v Kežmarku, 1931 – 1943, 0,10 bm.

Nemecká dievčenská meštianska škola v Kežmarku, 1923 – 1935, 0,02 bm.

Štátna ľudová škola v Kežmarku, 1919 – 1949, 0,05 bm.

Štátna meštianska škola v Kežmarku, 1925 – 1939, 0,05 bm.

Základná deväťročná škola v Matiašovciach, 1926 – 1960, 0,90 bm.

Základná deväťročná škola na Leninovom nábreží v Poprade, 1855 -1950, 7,30 bm.

Základná deväťročná škola na Fučíkovej ul. v Poprade, 1965 – 1973, 0,05 bm.

Základná deväťročná škola na Marxovej ul. v Poprade, 1929 – 1955, 3,70 bm.

Základná škola v Poprade – Spišskej Sobote, 1906 – 1990, 2,20 bm.

Základná deväťročná škola v Poprade – Strážach, 1900 – 1975, 1 bm.

Základná deväťročná škola na Leninovej ul. v Spišskej Belej, 1898 – 1954, 2,50 bm.

Základná deväťročná škola na Moskovskej ul. v Spišskej Belej, 1936 – 1960, 0,80 bm.

Základná deväťročná škola v Spišských Hanušovciach, 1924 – 1954, 0,50 bm.

Základná deväťročná škola v Strážkach, 1920 – 1956, 0,40 bm.

Obecná ľudová škola v Štrbe, 1921 – 1930, 0,10 bm.

Základná deväťročná škola vo Švábovciach, 1913 – 1957, 1 bm.

Osemročná stredná škola vo Veľkom Slavkove, 1926 – 1962, 0,50 bm.

VII. Záujmové umelecké školy

Hudobná škola v Kežmarku, 1931 – 1933, 0,05 bm.

VIII. Iné školy a školské zariadenia

Domov mládeže v Kežmarku, 1946 – 1956, 0,10 bm.

Živnostenská pracovňa pre šitie šiat v Kežmarku pri Odbornej škole pre ženské povolania v Kežmarku, 1933 – 1943, 0,1 bm.

IX. Školské správy

Okresné pedagogické stredisko v Poprade, 1954 – 1957, 0,20 bm.

Školská stolica rímskokatolíckej ľudovej školy v Bušovciach, 1896 – 1936, 0,05 bm.

Školský inšpektorát v Kežmarku, 1908 – 1950, 8 bm.

Školský inšpektorát v Poprade, 1922 – 1951, 2 bm.

J. ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

I. 9. Lekárne a lekárenská služba

Lekáreň v Novom Smokovci, 1952 – 1964, 0,02 bm.

Lekáreň v Spišskej Belej, 1948 – 1966, 0,03 bm.

Lekáreň v Spišskej Sobote, 1957 – 1967, 0,05 bm.

II. 1. Nemocenské a sociálne poistenie

Invalidný a penzijný spolok robotníkov v Československej republike, pobočka v Kežmarku, 1906 – 1927, 0,05 bm, I.

Okresná správa nemocenského poistenia v Poprade, 1959 – 1971, 2,70 bm.

Všeobecný podporný zväz v Československej republike, platobňa v Spišskej Belej, 1929 – 1939, 0,01 bm, I.

II. 2. Ústavy sociálnej starostlivosti pre dospelých

Ústav sociálnej starostlivosti pre mentálne postihnutých dospelých občanov v Batizovciach, 1995, 0,02 bm.

II. 6. Iné sociálne inštitúcie

Okresný ústav sociálnych služieb v Poprade, 1960 – 1991, 3,40 bm.

Okresná starostlivosť o mládež v Kežmarku, 1926 – 1949, 1,10 bm, I.

K. NÁBOŽENSKÉ ORGANIZÁCIE

VI. Farské úrady

Evanjelický a. v. farský úrad v Poprade – Spišskej Sobote, 17. – 20 st., 11,50 bm.

M. RODINY A OSOBY

II. Osobné fondy

Ladislav Kiefer z Kežmarku, 1880 – 1952, 0,10 bm.

Karol Kosár, staviteľ z Kežmarku, 1946 – 1948, 0,25 bm.

Ernest Krompecher z Veľkej, 1386 – 1919, 2,20 bm.

Pavol Svetoň z Popradu, 1976 – 1994, 0,30 bm.

Daniel Vrbičan z Popradu – Spišskej Soboty, 1944 – 1994, 0,30 bm.

N. CECHY, SPOLKY A ZÁUJMOVÉ ORGANIZÁCIE

II. Živnostenské spoločenstvá

Nemecký živnostenský spolok v Kežmarku, 1934 – 1944, 0,01 bm, I.

Odborné spoločenstvo hostinských a výčapníkov v Kežmarku, (1930) 1936 – 1949, 0,65 bm, I.

Odborné spoločenstvo hostinských a výčapníkov v Poprade, 1937 – 1949 (1951), 0,20 bm, I.

Odborné spoločenstvo mlynárov v Poprade, 1937 – 1949, 0,05 bm, I.

Okresné živnostenské spoločenstvo v Kežmarku, (1890) 1928 – 1949 (1950), 2,52 bm, I.

Okresné živnostenské spoločenstvo v Poprade, 1929 – 1949 (1950), 0,45 bm, I.

Okresné živnostenské spoločenstvo v Spišskej Starej Vsi, 1947 – 1949, 0,05 bm, I.

Spolok kežmarských obchodníkov a remeselníkov v Kežmarku, 1921, 0,01 bm, I.

III. Urbarialisti, komposesoráty, pasienkové spoločenstvá

Bývalí urbárski spolumajitelia v Hradisku, 1937 – 1955, 0,05 bm, I.

Lesný spolok bývalých urbarialistov v Štrbe, 1869 – 1961, 3,15 bm, I.

Lučivianska bývalá urbárska skupina Záťura a spol. v Nižnej Šuňave, 1898 – 1958, 0,10 bm, I.

IV. Spolky

Dobrovoľný hasičský zbor v Spišskej Belej, 1882 – 1950, 0,11 bm.

Dobrovoľný hasičský zbor v Spišskej Starej Vsi, 1948 – 1957, 0,02 bm.

Hospodársky spolok v Kežmarku, 1921 – 1944, 0,03 bm.

Karpatský spolok /Karpathen Verein/, pobočka v Kežmarku, 1926 – 1939, 0,05 bm.

Kresťanský, gazdovský, potravný a úverový spolok v Ždiari, 1900 – 1922, 0,17 bm.

Lovecký ochranný spolok v Spišskej Starej Vsi, 1946 – 1949, 0,12 bm.

Maďarský kultúrny spolok v Poprade, 1938 – 1941, 0,10 bm.

Miestna organizácia Živeny v Poprade, 1941 – 1948, 0,02 bm.

Miestna organizácia Živeny vo Svite, 1946 – 1951, 0,10 bm.

Miestna organizácia Československého Červeného kríža v Kežmarku, 1933 – 1938, 0,05 bm.

Miestny odbor Matice slovenskej v Spišskej Starej Vsi, 1938 – 1950, 0,11 bm.

Miestny odbor Matice slovenskej v Poprade, 1943 – 1950, 0,10 bm.

Nemecký kultúrny spolok v Spišskej Belej, 1920 – 1939, 0,03 bm.

Ochotnícky divadelný spolok v Spišskej Belej, 1873 – 1878, 0,05 bm.

Ochranný lovecký spolok v Poprade, 1940 – 1954, 0,70 bm.

Okrášľujúci spolok v Kežmarku, 1879 – 1911, 0,01 bm.

Okresný včelársky spolok v Poprade, 1934 – 1948, 0,22 bm.

Poľovnícky spolok v Spišskej Belej, 1896 – 1944, 0,10 bm.

Popradská beseda v Poprade, 1918 – 1940, 0,04 bm.

Samopomáhajúci spolok v Spišskej Belej, 1921 – 1965, 0,10 bm.

Slovenská hospodárska a čitateľská beseda v Spišskej Belej, 1934, 0,02 bm.

Slovenská liga v Spišskej Belej, 1933 – 1935, 0,01 bm.

Slovenský národný aeroklub vo Svite, 1945 – 1952, 0,38 bm.

Spolok Karneval v Spišskej Belej, 1919 – 1934, 0,02 bm.

Strelecký spolok v Kežmarku, 1583 – 1938, 1,14 bm.

Zalesňovací spolok “Jeruzalemský vrch” v Kežmarku, 1907 – 1915, 0,01 bm.

V. Záujmové organizácie

Hokejový klub TATRY v Poprade, 1945 – 1948, 0,01 bm.

Miestny odbor Spoločnosti priateľov žehu v Poprade, 1957 – 1972, 0,22 bm.

Okresný výbor Dobrovoľnej športovej organizácie Sokol v Kežmarku, 1951 – 1954, 0,22 bm.

Okresný poradný zbor národohospodársky v Kežmarku, 1934 – 1938, 0,02 bm.

Ríšske združenie nemeckých stredoškolských profesorov v Kežmarku, 1934 – 1938, 0,05 bm.

Športový klub AC v Poprade, 1933 – 1941, 0,11 bm.

Telocvičná jednota SLAVOJ v Spišskej Belej, 1955, 0,01 bm.

Telocvičná jednota SOKOL v Poprade – Veľkej, 1919 – 1949, 0,12 bm.

Športový klub Liga v Kežmarku, 1938, 0,01 bm.

Športový klub v Ľubici, 1946, 0,02 bm.

O. ZBIERKY

IV. Mapy, plány a technická dokumentácia

Zbierka máp, 1723 – 1994, 159 ks, K.

VI. Pohľadnice

Zbierka pohľadníc, 1915 – 1995, 0,04 bm.

X. Typáriá a pečate

Zbierka typárií, 1500 – 1900, 56 ks.

XI. Iné zbierky

Zbierka kroník a albumov jaslí a materských škôl, 1950 – 1993, 1,20 bm.

Zbierka medailí, plakiet a diplomov, 1970 – 1992, 92 ks, I.

Zbierka osobných spisov, 1945 – 1996, 15,10 bm, R.

Zbierka stanov spolkov, 1920 – 1935, 0,02 bm.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *