Štátny okresný archív v Pezinku

Nasledujúce údaje sú z publikácie Informatívny sprievodca štátnych archívov Slovenskej republiky II/1, ktorú vydal odbor archívnictva a spisovej služby MV SR v Bratislave v roku 2001.

ŠTÁTNY OKRESNÝ ARCHÍV V PEZINKU SO SÍDLOM V MODRE

Dolná 140

900 01 Modra

Telefón: 0704/647 39 26

Súpis archívnych fondov a zbierok

A. ŠTÁTNA MOC, SPRÁVA A SAMOSPRÁVA

XVI. 2. Finančné správy

Okresná finančná správa Bratislava – vidiek, 1976 – 1983, 0,30 bm.

XVI. 3. Daňové a berné úrady

Dôchodkový kontrolný úrad v Malackách, 1926 – 1949, 1 bm.

Dôchodkový kontrolný úrad v Moravskom Svätom Jáne, 1925 – 1941, 0,50 bm.

Dôchodkový kontrolný úrad v Pezinku, 1914 – 1952, 4,50 bm.

Daňová správa Bratislava – okolie, (1924) 1934 – 1949, 32,50 bm, I.

Daňový úrad Bratislava – okolie, 1924 – 1949, 17 bm, I.

Daňový úrad v Malackách, 1918 – 1940, 25 bm, I.

Daňový úrad v Pezinku, 1920 – 1949, 3,50 bm.

Technická finančná kontrola cukrovaru v Záhorskej Vsi, 1921 – 1949, 1,20 bm.

XXI. 2. Okresné úrady do roku 1945

Okresný úrad Bratislava – okolie, (1868) 1923 – 1945 (1953), 36 bm, I.

Okresný úrad v Malackách, (1885) 1923 – 1945 (1949), 35,50 bm, I.

Okresný úrad v Modre, (1922) 1923 – 1945 (1950), 28 bm, I.

XXI. 3. Štátne odborné úrady do roku 1945

Najvyšší úrad pre zásobovanie, hospodárska kontrolná služba v Malackách, 1943 – 1944, 0,10 bm.

Úrad práce v Malackách, 1941 – 1945, 0,24 bm, I.

Úrad práce v Modre, 1941 – 1945, 2 bm, I.

Okresná verejná sprostredkovateľňa práce v Modre, 1933 – 1940, 2 bm, I.

XXII. 2. Okresné národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Okresný národný výbor Bratislava – okolie, 1945 – 1960, 172 bm.

Okresný národný výbor Bratislava – vidiek, (1958) 1960 – 1996, 726,10 bm.

Okresný národný výbor v Malackách, 1945 – 1960, 183 bm, I.

Okresný národný výbor v Pezinku, 1945 – 1960, 141 bm, I.

Okresný národný výbor v Senci, 1946 – 1960, 121 bm, I.

XXII. 3. Štátne odborné úrady v rokoch 1945 – 1990

Útvar hlavného architekta pri Okresnom národnom výbore Bratislava – vidiek, 1971 – 1980, 28,50 bm.

Okresná pamiatková správa v Pezinku, 1979 – 1984, 3,60 bm.

Správa geodézie a kartografie v Bratislave – stredisko geodézie Bratislava – vidiek, (1897) 1953 – 1961, 2,60 bm.

Okresný úrad ochrany práce v Malackách, 1946 – 1949, 0,36 bm I.

Okresný úrad ochrany práce v Modre, 1946 – 1950, 5,55 bm, I.

Okresná správa ciest Bratislava – vidiek, 1961 – 1986, 6 bm.

Okresná poľnohospodárska správa Bratislava – vidiek, 1961 – 1989, 68 bm.

XXII. 4. Okresné kontrolné a štatistické orgány v rokoch 1945 – 1990

Výbor ľudovej kontroly Okresného národného výboru Bratislava – vidiek, 1962 – 1986, 30 bm.

Okresná služba Štátneho úradu štatistického v Malackách, 1949 – 1960, 5,60 bm, I.

Okresná služba Štátneho úradu štatistického v Pezinku, 1948 –1960, 4,20 bm, I.

Okresná služba Štátneho úradu štatistického v Senci, 1951 -1960, 2,80 bm, I.

Okresné oddelenie Slovenského štatistického úradu Bratislava – vidiek, 1978 – 1987, 83,40 bm.

Slovenský štatistický úrad – operáty zo sčítania ľudí, domov a bytov, 1961, 3,40 bm.

XXIV. 1. Magistráty do roku 1945

Magistrát mesta Modry, 1439 – 1928, 208,10 bm, I.

Magistrát mesta Pezinka, 1511 – 1922 (1952), 162 bm, I, K.

Magistrát mesta Svätého Jura, 1439 – 1922, 195 bm, I, K.

XXIV. 3. Mestečká do roku 1945

Mestečko Častá, 1560 – 1852, 0,50 bm, I.

Mestečko Devín, 1735 – 1875, 1 bm, I.

Mestečko Malacky, 1768 – 1930, 2 bm, I.

Mestečko Ompitál, 1606 – 1900, 0,07, I.

Mestečko Podunajské Biskupice, 1854 – 1858, 0,12 bm, I.

Mestečko Senec, 1728, 0,01 bm, I.

Mestečko Stupava, 1667 – 20. stor., 0,58 bm,I.

XXIV. 4. Notárske úrady do roku 1945

Obvodný notársky úrad v Báhoni, 1865 – 1953, 1,60 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Borskom Svätom Jure, 1889 – 1951, 1,10 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Borskom Svätom Mikuláši, 1910 – 1950, 2,80 bm, I.

Úrad obvodného notára v Cajle, 1853 – 1928, 1,20 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Častej, 1871 – 1946, 7,70 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Čeklísi, 1903 – 1950, 14,50 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Devíne, 1723 – 1944, 11 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Devínskej Novej Vsi, 1862 – 1944, 5,50 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Grinave, 1869 – 1949, 1,70 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Jelke, 1906 – 1949, 1,20 bm, I, K.

Obvodný notársky úrad v Kiripolci, 1873 – 1949, 1,27 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Kuchyni, 1867 – 1945, 2,95 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Lakšárskej Novej Vsi, 1872 – 1945, 1,75 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Lozorne, 1918 – 1945, 1,50 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Máste, 1920 – 1928, 0,15 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Modre, (1922) 1923 – 1945, 15 bm, I, K.

Obvodný notársky úrad v Moravskom Svätom Jáne, 1870 – 1948, 3,30 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Nemeckom Grobe, 1880 – 1945 (1954), 3 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Ompitáli, 1873 – 1951, 3 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Pezinku, (1920) 1923 – 1945 (1950), 15 bm, I, K.

Obvodný notársky úrad v Plaveckom Svätom Mikuláši, 1871 – 1945, 2 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Plaveckom Štvrtku, 1907 – 1945, 2,80 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Podunajských Biskupiciach, 1838 – 1944, 10 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Sološnici, 1888 – 1951, 1 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Pudmericiach, 1872 – 1955, 5 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Pustom Fedýmeši, 1850 – 1944, 0,60 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Rusovciach, 1878 – 1946, 2,50 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Senci, 1782 – 1944, 3,15 bm, I, K.

Obvodný notársky úrad v Schilderne, 1907 – 1948, 0,50 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Stupave, 1920 – 1946, 2,50 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Švansbachu, 1887 – 1949, 3,10 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Uhorskej Vsi, 1888 – 1945, 3,20 bm, I.

Obvodný notársky úrad vo Veľkom Bieli, 1906 – 1944, 0,30 bm, I.

Obvodný notársky úrad vo Veľkých Levároch, 1893 – 1945, 1,80 bm, I.

Obvodný notársky úrad vo Veľkých Šenkviciach, 1862 – 1950, 6,30 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Záhorskej Bystrici, 1856 – 1950, 2 bm, I.

Obecný notársky úrad v Gajaroch, 1911 – 1951, 2,90 bm, I.

Obecný notársky úrad v Hasprunke, 1921 – 1945, 0,65 bm, I.

Obecný notársky úrad v Hochštetne, 1935 – 1944, 3,50 bm, I.

Obecný notársky úrad v Ivanke pri Dunaji, 1892 – 1944, 5 bm, I.

Obecný notársky úrad v Malackách, 1892 – 1945, 6,90 bm, I.

Obecný úrad v Petržalke, 1940 – 1945, 0,15 bm, I.

Obecný notársky úrad v Prievoze, 1879 – 1944, 6 bm, I.

Obecný notársky úrad v Račišdorfe, 1929 – 1941, 0,13 bm, I.

Obecný notársky úrad vo Svätom Jure, (1871) 1923 – 1945 (1950), 12 bm, I.

Obecný notársky úrad vo Veľkom Fedýmeši, 1861 – 1944, 4,35 bm, I, K.

Obecný notársky úrad vo Vištuku, 1944 – 1945, 0,15 bm, I.

Obecný notársky úrad v Závode, 1922 – 1945, 0,45 bm, I.

Obecný notársky úrad v Zohore, 1901 – 1944, 3,50 bm, I.

XXIV. 5. Iné miestne úrady do roku 1945

Obec Báhoň, 1854 – koniec 19. stor., 0,08 bm, I.

Obec Blatné, 1855 – koniec 19. stor., 0,16 bm, I.

Obec Borinka, 1896, 0,04 bm, I.

Obec Borský Svätý Jur, 1890 – 1893, 0,07 bm, I.

Obec Borský Svätý Mikuláš a Borský Svätý Peter, 1616 – 1886, 0,20 bm, I.

Obecný úrad v Pudmericiach, 1606 – koniec 19. stor., 0,07 bm, I.

Obec Cajla, 1830 – koniec 19. stor., 0,20 bm, I.

Obec Čataj, 1799 – 1871, 0,16 bm, I.

Obec Čunovo, 1766 – 1876, 0,12 bm, I.

Obec Dlhá, 1801 – koniec 19. stor., 0,08 bm, I.

Obec Dubová, 1853 – koniec 19. stor., 0,15 bm, I.

Obec Gajary, 1882 – koniec 19. stor., 0,05 bm, I.

Obec Chorvátsky Grob, 1702 – 1799, 0,05 bm, I.

Obec Igram, 1855 – koniec 19. stor., 0,06 bm, I.

Obec Jablonec, koniec 19. stor., 0,04 bm, I.

Obec Jabloňové, 1913, 0,02 bm, I.

Obec Jarovce, 1768 – 1857, 0,07 bm, I.

Obec Kaplna, 1855 – koniec 19. stor., 0,06 bm, I.

Obec Kostolište, koniec 19. stor., 0,03 bm, I.

Obec Kuchyňa, 19. storočie, 0,02 bm, I.

Obec Kuklov, 1768 – 1890, 0,09 bm, I.

Obec Láb, 1893, 0,01 bm, I.

Obec Lakšárska Nová Ves, 1768 – 1911, 0,02 bm, I.

Obec Lamač, 1850, 0,03 bm, I.

Obec Limbach, 1854 – koniec 19. storočia, 0,19 bm, I.

Obec Lozorno, 19. storočie, 0,07 bm, I.

Obec Malé Leváre, koniec 19. storočia, 0,01 bm, I.

Obec Malé Šenkvice, 1854 – koniec 19. storočia, 0,05 bm, I.

Obec Malé Tŕnie, 1786 – koniec 19. stor., 0,18 bm, I.

Obec Mást, 1730 – 1900, 0,08 bm, I.

Obec Moravský Svätý Ján, 1890 -1893, 0,06 bm, I.

Obec Myslenice, 1855 – koniec 19. storočia, 0,26 bm, I.

Obec Neštich, 1854 – koniec 19. stor., 0,03 bm, I.

Obec Pernek, 1851 – 1890, 0,05 bm, I.

Obec Píla, 1767 – koniec 19. stor., 0,05 bm, I.

Obec Plavecký Svätý Mikuláš, 19. storočie, 0,01 bm, I.

Obec Plavecký Svätý Peter, 1855, 0,05 bm, I.

Obec Plavecký Štvrtok, 1771 – 1893, 0,05 bm, I.

Obec Rohožník, 1857 – koniec 19. stor., 0,12 bm, I.

Obec Rusovce, 1769 – 1870, 0,09 bm, I.

Obec Sekule, 1768 – 1935, 0,11 bm, I.

Obec Slovenský Grob, 1855 – koniec 19. stor., 0,17 bm, I.

Obec Sološnica, koniec 19. stor., 0,02 bm, I.

Obec Suchohrad, 1839 – koniec 19. stor., 0,17 bm, I.

Obec Štefanová, 1600 – koniec 19. stor., 0,05 bm, I.

Obec Veľký Grob, 1855 – koniec 19. stor., 0,09 bm, I.

Obec Veľké Leváre, 1890 – 1893, 0,06 bm, I.

Obec Veľké Šenkvice, 1753 – koniec 19. stor., 0,22 bm, I.

Obec Veľké Tŕnie, 1854 – koniec 19. stor., 0,05 bm, I.

Obec Veľké Úľany, 1774 – 1775, 0,03 bm, I.

Obec Viničné, 1854 – koniec 19. stor., 0,20 bm, I.

Obec Vištuk, 1855 – koniec 19. stor., 0,10 bm, I.

Obec Záhorská Ves, 19. storočie, 0,05 bm, I.

Obec Závod, 1890 – 1893, 0,03 bm, I.

XXV. 1. Mestské národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Mestský národný výbor v Malackách, 1939 – 1976, 19,40 bm.

Mestský národný výbor v Modre, 1941 – 1991, 50 bm.

Mestský národný výbor v Pezinku, 1945 – 1992, 32,10 bm.

Mestský národný výbor v Senci, 1945 – 1980, 24,30 bm.

Mestský národný výbor vo Svätom Jure, 1945 – 1990, 26 bm.

XXV. 2. Obvodné úrady miestnych národných výborov v rokoch 1945 – 1990

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Báhoni, 1945 – 1950, 0,35 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Bernolákove, 1945 – 1950, 1,95 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Blatnom, 1945 -1949, 0,30 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Borskom Svätom Jure, 1945 – 1950, 0,65 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Budmericiach, 1944 – 1950, 0,50 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Častej, 1945 – 1950, 0,50 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Doľanoch, 1945 – 1950, 2,50 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Ivanke pri Dunaji, 1945 – 1950, 1 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Jánošíkovej, 1945 – 1950, 0,30 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Jelke, 1946 – 1948, 0,35 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Kostolišti, 1945 – 1950, 0,70 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Kráľovej pri Senci, 1945 – 1949, 0,25 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Kuchyni, 1945 – 1950, 1 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Lakšárskej Novej Vsi, 1945 – 1950, 1,50 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Lozorne, 1945 – 1950, 0,80 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Modre, 1945 – 1950, 7 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Moravskom Jáne, 1945 – 1950, 1,45 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Mysleniciach, 1945 – 1950, 1 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Plaveckom Svätom Mikuláši, 1945 – 1950, 1,05 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Plaveckom Štvrtku, 1945 – 1950, 1,25 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Podunajských Biskupiciach, 1945 – 1950, 0,60 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Rusovciach, 1945 – 1950, 0,50 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Sološnici, 1946 – 1950, 0,90 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Stupave, 1945 – 1950, 0,70 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Tomášove, 1948 – 1950, 0,30 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Veľkom Bieli, 1945 – 1949, 0,50 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Veľkom Grobe, 1940 – 1950, 0,25 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Veľkých Levároch,1945 – 1950, 1,05 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Veľkých Šenkviciach, 1945 – 1950, 2,10 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Viničnom, 1945 – 1950, 0,95 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Záhorskej Bystrici, 1945 – 1950, 1,10 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Záhorskej Vsi, 1945 – 1950, 1,10 bm.

XXV. 3. Miestne národné výbory v rokoch 1945 -1990

Miestny národný výbor v Báhoni, 1953 – 1960, 1 bm.

Miestny národný výbor v Bernolákove, 1950 – 1960, 7,10 bm.

Miestny národný výbor v Blatnom, 1950 – 1974, 3,05 bm.

Miestny národný výbor v Borinke, 1951 – 1960, 0,60 bm.

Miestny národný výbor v Budmericiach, 1950 – 1958, 0,20 bm.

Miestny národný výbor v Častej, 1950 – 1974, 5,60 bm.

Miestny národný výbor v Čataji, 1950 – 1960, 0,60 bm.

Miestny národný výbor v Čunove, 1950 – 1960, 1 bm.

Miestny národný výbor v Devínskej Novej Vsi, 1945-1962, 2,20 bm.

Miestny národný výbor v Dedinke pri Dunaji, 1950 – 1960, 0,50 bm.

Miestny národný výbor v Doľanoch, 1949 – 1990, 2 bm.

Miestny národný výbor v Dubovej, 1950 – 1960, 0,30 bm.

Miestny národný výbor v Gajaroch, 1944 – 1973, 7,30 bm.

Miestny národný výbor v Hamuliakove, 1951 – 1961, 0,40 bm.

Miestny národný výbor v Chorvátskom Grobe, 1950 – 1990, 1,50 bm.

Miestny národný výbor v Igrame, 1953 – 1963, 2,20 bm.

Miestny národný výbor v Ivanke pri Dunaji, 1946 – 1974, 4,50 bm.

Miestny národný výbor v Jablonci, 1950 – 1960, 0,30 bm.

Miestny národný výbor v Jabloňovom, 1950 – 1961, 1,70 bm.

Miestny národný výbor v Jakubove, 1951 – 1988, 1,70 bm.

Miestny národný výbor v Jánošíkovej, 1951 – 1960, 0,40 bm.

Miestny národný výbor v Jarovciach, 1950 – 1960, 1 bm.

Miestny národný výbor v Jure pri Bratislave, 1945 -1975, 16,20 bm.

Miestny národný výbor v Kalinkove, 1950 – 1967, 1,30 bm.

Miestny národný výbor v Kaplnej, 1954 – 1973, 5 bm.

Miestny národný výbor v Kostolišti, 1951 – 1974, 5,10 bm.

Miestny národný výbor v Kuchyni, 1951 – 1960, 1 bm.

Miestny národný výbor v Lábe, 1951 – 1974, 4 bm.

Miestny národný výbor v Limbachu, 1951 – 1977, 9,70 bm.

Miestny národný výbor v Lozorne, 1951 – 1974, 4,50 bm.

Miestny národný výbor v Malých Šenkviciach, 1950 – 1964, 1,70 bm.

Miestny národný výbor v Malom Tŕní, 1950 – 1974, 1,20 bm.

Miestny národný výbor v Malinove, 1950 – 1977, 3 bm.

Miestny národný výbor v Marianke, 1950 – 1977, 3,80 bm.

Miestny národný výbor v Máste, 1950 – 1952, 0,20 bm.

Miestny národný výbor v Miloslavove, 1945 – 1960, 1 bm.

Miestny národný výbor v Moste na Ostrove, 1945 – 1960, 1,50 bm.

Miestny národný výbor v Mysleniciach, 1954 – 1960, 0,40 bm.

Miestny národný výbor v Novej Dedinke, 1960 – 1973, 1,20 bm.

Miestny národný výbor v Novej Vsi pri Dunaji, 1950 – 1960, 1 bm.

Miestny národný výbor v Nových Košariskách, 1949 – 1960, 2,10 bm.

Miestny národný výbor v Perneku, 1950 – 1959, 1,15 bm.

Miestny národný výbor v Píle, 1953 – 1960, 0,30 bm.

Miestny národný výbor v Plaveckom Štvrtku, 1950 – 1975, 5,70 bm.

Miestny národný výbor v Podunajských Biskupiciach, 1951 – 1960, 0,90 bm.

Miestny národný výbor v Rovinke, 1954 – 1960, 0,30 bm.

Miestny národný výbor v Rusovciach, 1951 – 1960, 1 bm.

Miestny národný výbor v Slovenskom Grobe, 1950 – 1958, 0,30 bm.

Miestny národný výbor v Stupave, 1947 – 1975, 8,75 bm.

Miestny národný výbor v Suchohrade, 1950 – 1974, 2,70 bm.

Miestny národný výbor v Šenkviciach, 1964 – 1986, 7,90 bm.

Miestny národný výbor v Štefanovej, 1950 – 1990, 0,45 bm.

Miestny národný výbor v Tomášove, 1950 – 1974, 2 bm.

Miestny národný výbor v Turni, 1950 – 1958, 0,30 bm.

Miestny národný výbor vo Veľkom Tŕní, 1951 – 1964, 2,20 bm.

Miestny národný výbor vo Veľkom Bieli, 1968 – 1974, 1 bm.

Miestny národný výbor vo Veľkých Šenkviciach, 1950 – 1964, 3,80 bm.

Miestny národný výbor vo Viničnom, 1950 – 1974, 3,24 bm.

Miestny národný výbor vo Vinosadoch, 1958 – 1974, 2,60 bm.

Miestny národný výbor vo Vištuku, 1951 – 1981, 1,70 bm.

Miestny národný výbor vo Vlkoch, 1951-1960, 0,60 bm

Miestny národný výbor vo Vrakuni, 1951 – 1960, 1 bm.

Miestny národný výbor vo Vysokej pri Morave, 1936 – 1973,3,10 bm.

Miestny národný výbor v Záhorskej Bystrici, 1951 – 1960, 2 bm.

Miestny národný výbor v Záhorskej Vsi, 1946 – 1976, 5,10 bm.

Miestny národný výbor v Zálesí, 1951 – 1960, 0,20 bm.

Miestny národný výbor v Závode, 1947 – 1958, 0,40 bm.

Miestny národný výbor v Zohori, 1947 – 1985, 2,40 bm.

XXV. 4. Iné miestne úrady od roku 1945 – 1990

Obvodný úrad životného prostredia v Modre, 1988 – 1990, 1 bm.

B. JUSTÍCIA

IV. 4. Okresné súdy od roku 1872

Okresný súd Bratislava – vidiek, 1955 – 1959, 22,70 bm.

Okresný súd v Malackách, 1855 – 1959, 13,40 bm, I.

Okresný súd v Pezinku, 1954 – 1959, 23,60 bm, I.

Okresný súd v Senci, 1954 – 1959, 1,74 bm.

VII. Orgány prokuratúry

Okresná prokuratúra Bratislava – vidiek, 1957 – 1982, 7,40 bm.

Okresná prokuratúra v Malackách, 1949 – 1958, 1,80 bm.

Okresná prokuratúra v Pezinku, 1949 – 1960, 2,30 bm.

Okresná prokuratúra v Senci, 1954 – 1958, 1 bm.

C. ARMÁDA A BEZPEČNOSŤ

I. Vojenská správa a vojenské organizácie

Styčný dôstojník pre okres Bratislava – okolie, 1938 – 1939, 0,30 bm.

Správa nemeckej armády pri zvláštnom štábe č. 116 v Pezinku, 1945, 0,10 bm.

24. cisársky kráľovský pluk poľného delostrelectva – náhradná batéria vo Svätom Jure, 1907 – 1918, 2 bm.

II. 3. Civilná a protiletecká obrana

Civilná protiletecká ochrana vo Svätom Jure, 1936 – 1937, 0,12 bm.

Obvodné veliteľstvo civilnej protileteckej ochrany v Modre, 1943 – 1945, 0,25 bm.

II. 4. Veliteľstvá brannej výchovy

Miestne veliteľstvo brannej výchovy v Ompitáli, 1943 – 1944, 0,12 bm.

Miestne veliteľstvo brannej výchovy v Malom Tŕní, 1943, 0,12 bm.

Miestne veliteľstvo brannej výchovy v Pezinku, 1938 – 1944, 0,12 bm.

Miestne veliteľstvo brannej výchovy vo Veľkých Šenkviciach, 1943, 0,12 bm.

II. 5. Stráž obrany štátu

Stráž obrany štátu v Pezinku, 1944, 0,01 bm.

D. FINANČNÍCTVO

I. Banky

Sedliacka banka v Malackách, 1942 – 1951, 0,30 bm.

Slovenská ľudová banka v Malackách, 1930 – 1945, 0,10 bm.

Slovenská Tatrabanka v Malackách, 1941 – 1953, 0,70 bm.

II. Sporiteľne

Roľnícka vzájomná pokladnica v Senci, 1918 – 1952, 0,80 bm.

Roľnícka vzájomná pokladnica v Malackách, 1925 – 1950, 0,80 bm.

Slovenská pomocná pokladnica v Malackách, 1930 – 1945, 0,10 bm.

Zväz roľníckych vzájomných pokladníc v Malackách, 1946 – 1950, 0,10 bm.

Zväz živnostenských úverných ústavov v Senci, 1925 – 1952, 0,90 bm.

Živnostenský úverový ústav v Malackách, 1925 – 1953, 1 bm.

Roľnícka vzájomná pokladnica, pobočka v Modre, 1925 – 1959, 0,12 bm.

Pomocná pokladnica modranská – družstvo, 1911 – 1918, 0,12 bm.

E. HOSPODÁRSTVO

I. 3. Banské závody, podniky, účastinné spoločnosti a iné

Zlaté bane v Pezinku, 1778 – 1861, 0,30 bm.

IV. 1. Energetický priemysel

Obecná elektráreň v Malackách, 1926 – 1930, 0,05 bm.

IV. 6. Drevospracujúci priemysel

Drevovýroba, krajský podnik miestneho priemyslu v Modre, 1955 – 1960, 0,90 bm.

IV. 9. Potravinársky priemysel

Stupko – Stupavská konzerváreň v Stupave, 1980 – 1989, 1,60 bm.

Slovlik – Kvasný a konzervárenský priemysel Trenčín, závod v Stupave, 1961 – 1981, 6,10 bm.

IV. 16. Iné odvetvia priemyslu

Modra – prvá slovenská továreň na dáždniky v Modre, 1946 – 1952, 2,20 bm.

Cementáreň v Stupave, 1922 – 1943, 0,90 bm.

Západoslovenské tehelne, n. p., Pezinok, 1948 – 1950, 0,10 bm.

V. 3. Štátne majetky

Štátny majetok v Senci, 1949 – 1994, 42 bm.

Štátny majetok, národný podnik v Malackách, 1960 – 1966, 2,50 bm.

Štátny majetok v Stupave, 1964 – 1977, 0,30 bm.

V. 8. Iné poľnohospodárske podniky

Agrochemický podnik v Zohore, 1972 – 1980, 0,30 bm.

Panta – obchodná a priemyselná účelová spoločnosť Bratislava, filiálka v Pezinku, 1919 – 1940, 5,60 bm.

Podnik pre šľachtenie a rozmnožovanie hydiny, n. p. v Chorvátskom Grobe, osada v Čiernej Vode, 1951 – 1969, 4,80 bm.

Školský majetok Strednej poľnohospodárskej školy v Modre, (1954) 1963 – 1980, 1,80 bm.

VII. 2. Iné vodohospodárske podniky

Západoslovenské vodárne a kanalizácie Bratislava – vidiek, 1956 – 1985, 1,10 bm.

IX. 1. Pozemná doprava

Akciová spoločnosť miestnej dráhy o normálnom rozchode v Modre, 1918 – 1923, 0,12 bm.

X. Spoje

Stredisko poštovej prevádzky Bratislava – vidiek, 1961 – 1995, 0,70 bm.

XII. 1. Služby

Agroslužba Zohor, 1978 – 1987, 0,80 bm.

Reštaurácie a jedálne v Malackách, 1964 – 1991, 2 bm.

Kafiléria, a. s. v Senci, 1981 – 1990, 0,10 bm.

Komunálne služby v Stupave, 1953 – 1964, 0,70 bm.

Okresný podnik miestneho priemyslu v Modre, 1960 – 1982, 5 bm.

Priemyselný kombinát okresu Pezinok so sídlom v Modre, 1953 – 1960, 3 bm.

Služba ľudu v Modre, 1948 – 1950, 2 bm.

Technické služby mesta Modry, (1958) 1978 – 1986, 1,40 bm.

Všeužitočný kombinát mesta Modry, 1950 – 1953, 2 bm.

Združené služby, š. p. v Pezinku, 1958 – 1990, 6,10 bm.

XII. 2. Stavebné organizácie

Okresný stavebný podnik v Pezinku, 1965 – 1992, 120 bm.

XII. 3. Bytové hospodárstvo

Okresný podnik bytového hospodárstva v Malackách, 1958 – 1968, 0,36 bm.

F. DRUŽSTEVNÍCTVO

II. Spotrebné družstvá

Jednota, ľudové spotrebné družstvo Bratislava – vidiek, 1953 -1987, 54,15 bm.

III. 2. Jednotné roľnícke družstvá

Jednotné roľnícke družstvo v Alžbetinom Dvore, 1951 – 1973, 0,60 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Blatnom, 1975 – 1980, 0,40 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Budmericiach, 1950 – 1976, 1,50 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Častej, 1965 – 1974, 1,20 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Devínskej Novej Vsi, 1949 – 1959, 0,12 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Doľanoch, 1950 – 1970, 0,05 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Dubovej, 1958 – 1972, 0,90 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Gajaroch, 1952 – 1957, 0,80 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Hamuliakove, 1949 – 1973, 0,60 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Chorvátskom Grobe, 1968 – 1975,0,10 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Jablonci, 1947 – 1975, 0,70 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Jabloňovom, 1958 – 1973, 0,50 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Jakubove, 1961 – 1972, 0,30 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Jánošíkovej, 1953 – 1961, 0,10 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Kalinkove, 1948 – 1973, 1 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Kuchyni, 1966 – 1973, 0,10 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Malinove, 1950 – 1959, 0,51 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Miloslavove, 1948 – 1973, 0,60 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Modre, 1955 – 1972, 0,70 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Modre – Kráľovej, 1966 – 1972, 0,30 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Moste pri Bratislave, 1949 – 1975, 1 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Mysleniciach, 1949 – 1972, 1 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Novej Lipnici, 1956 – 1960, 0,12 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Nových Košariskách, 1949 – 1976, 1,70 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Perneku, 1958 – 1973, 0,60 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Pezinku, 1951 – 1965, 1,90 bm.

Jednotné roľnícke družstvo Podhorie v Lozorne, 1957 – 1980, 1,50 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Rovinke, 1948 – 1975, 0,60 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Slovenskom Grobe, 1951 – 1966, 1,10 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Šenkviciach, 1957 – 1979, 2 bm.

Jednotné roľnícke družstvo Priateľstvo v Tomášove, 1950 – 1982, 1 bm.

Jednotné roľnícke družstvo vo Viničnom, 1951 – 1959, 0,40 bm.

Jednotné roľnícke družstvo vo Vinosadoch, 1966 – 1974, 0,25 bm.

Jednotné roľnícke družstvo vo Vištuku, 1949 – 1975, 1,20 bm.

Jednotné roľnícke družstvo vo Vysokej pri Morave, 1952 – 1975, 0,60 bm.

III. 3. Iné výrobné družstvá

Slovenská ľudová majolika v Modre, 1940 – 1988, 1,44 bm.

Textilanka, výrobné družstvo v Gajaroch, 1958 – 1987, 4,30 bm.

IV. Vodné a melioračné družstvá

Agrostav v Pezinku, 1961 – 1978, 1,50 bm.

Vodné družstvo Šúr vo Svätom Jure, 1890 -1944, 4,70 bm.

V. Stavebné bytové družstvá

Stavebné bytové družstvo občanov v Pezinku, 1965 – 1971, 0,20 bm.

VI. Iné družstevné organizácie

Družstevná cestovná kancelária Tatratour v Malackách, 1969 – 1981, 2,20 bm.

G. POLITICKÉ STRANY, ORGÁNY A SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE NÁRODNÉHO FRONTU

I. Politické strany

Okresná organizácia Hlinkovej slovenskej ľudovej strany v Modre, 1943 – 1944, 0,12 bm.

Miestna organizácia Komunistickej strany Slovenska v Šenkviciach, 1945 – 1965, 1 bm.

Mestský výbor Komunistickej strany Slovenska v Modre, 1946 – 1981, 1,40 bm.

Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska Bratislava -vidiek, 1945 – 1970, 11 bm.

Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska v Malackách, 1947 – 1960, 5,20 bm.

Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska v Pezinku, 1949 – 1960, 5 bm.

Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska v Senci, 1949 – 1960, 2,60 bm.

Závodná organizácia Komunistickej strany Slovenska pri Okresnom národnom výbore v Malackách, 1948 – 1949, 0,12 bm.

III. Zväzy

Okresné združenie Jednotného zväzu slovenských roľníkov v Pezinku, 1947 – 1952, 1,05 bm.

Okresné združenie Jednotného zväzu slovenských roľníkov v Malackách, 1949 – 1950, 0,12 bm.

Okresný výbor Zväzu Cigánov – Rómov na Slovensku Bratislava – vidiek, 1969 – 1973, 0,80 bm.

Okresná rada družstiev v Senci, 1950, 0,12 bm.

IV. Odborové hnutie

Miestna organizácia odborovej jednoty republikánskych zamestnancov v Perneku, 1937 – 1938, 0,12 bm.

Miestna skupina Revolučného odborového hnutia Zväzu zamestnancov školstva v Pezinku, 1950 – 1953, 0,36 bm.

Okresná odborová rada Bratislava – vidiek, 1960 – 1989, 11,20 bm.

Závodná organizácia Revolučného odborového hnutia pri závode Zelenina v Malackách, 1981 – 1991, 1,50 bm.

Závodná organizácia Revolučného odborového hnutia pri Okresnom

národnom výbore v Malackách, 1948 – 1960, 0,40 bm.

Závodná skupina Revolučného odborového hnutia pri Miestnom národnom výbore vo Svätom Jure, 1948 – 1951, 0,12 bm.

Závodná skupina Revolučného odborového hnutia pri Okresnom národnom výbore v Senci, 1949 – 1951, 0,12 bm.

Závodná skupina Revolučného odborového hnutia pri Okresnom národnom výbore Bratislava – okolie, 1948 – 1963, 0,12 bm.

Závodný výbor Revolučného odborového hnutia Mestského národného výboru v Pezinku, 1958 – 1967, 0,06 bm.

Závodný výbor Revolučného odborového hnutia pri Okresnom priemyselnom podniku v Modre, 1960 – 1977, 1,12 bm.

V. 1. Orgány Národného frontu

Okresný výbor Slovenského národného frontu Bratislava – vidiek, 1948 – 1990, 10 bm, I.

Miestny akčný výbor Slovenského národného frontu v Kráľovej pri Senci, 1948 – 1949, 0,10 bm.

Okresný výbor Slovenského národného frontu v Malackách, 1948 – 1959, 3 bm, I.

Okresný výbor Slovenského národného frontu v Pezinku, 1948 –1959, 3,50 bm, I.

Miestny výbor Slovenského národného frontu v Bernolákove, 1948 – 1956, 0,30 bm, I.

Okresný výbor Slovenského národného frontu v Senci, 1948 – 1959, 1,20 bm, I.

Miestny výbor Slovenského národného frontu vo Svätom Jure, 1949 – 1958, 0,10 bm .

Miestny akčný výbor Národného frontu v Modre, 1947 – 1952, 0,12 bm, I.

Miestny akčný výbor Národného frontu v Moravskom Jáne, 1948, 0,12 bm.

Miestny akčný výbor Národného frontu v Pezinku, 1948 – 1954, 0,25 bm, I.

Miestny akčný výbor Národného frontu v Senci, 1948 – 1953, 0,12 bm.

Miestny akčný výbor Národného frontu v Šenkviciach, 1952 – 1953, 0,10 bm.

V. 2. Spoločenské organizácie Národného frontu a ich zariadenia

Miestna pobočka Zväzu protifašistických bojovníkov v Malackách, 1950 – 1964, 0,24 bm.

Miestna pobočka Zväzu protifašistických politických väzňov na Slovensku v Pezinku, 1945 – 1948, 0,15 bm.

Miestna pobočka Zväzu vojakov Slovenského národného povstania v Malackách, 1945 – 1952, 0,25 bm.

Miestne združenie Zväzu vojakov Slovenského národného povstania v Pezinku, 1947, 0,12 bm.

Okresný výbor Zväzu protifašistických bojovníkov v Malackách, 1949 – 1954, 0,80 bm.

Okresná pobočka Zväzu partizánov na Slovensku v Modre, 1945 – 1949, 0,25 bm.

Miestna pobočka Zväzu ľudových protifašistických bojovníkov v Pezinku, 1948 – 1952, 0,25 bm.

Miestna pobočka Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Modre, 1947 – 1980, 1,10 bm.

Okresný výbor Zväzu vojakov Slovenského národného povstania v Malackách, 1945 – 1948, 0,50 bm.

Predsedníctvo Okresného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Bratislava – vidiek, 1966 – 1981, 3,50 bm.

Okresný výbor Zväzu požiarnej ochrany Bratislava – vidiek, 1960 – 1984, 13 bm.

Základná organizácia Zväzu pre spoluprácu s armádou pri Okresnom národnom výbore v Pezinku, 1955 – 1960, 0,12 bm.

Okresný výbor socialistického zväzu mládeže Bratislava – vidiek, 1960 – 1983, 17 bm.

Dedinská organizácia Československého zväzu mládeže pri Okresnom národnom výbore v Malackách, 1959 – 1960, 0,10 bm.

Závodná organizácia Československého zväzu mládeže pri Okresnom národnom výbore Bratislava – okolie, 1955 – 1958, 0,12 bm.

Závodná organizácia Československého zväzu mládeže pri Okresnom priemyselnom podniku v Modre, 1958 – 1963, 0,12 bm.

Okresný výbor Československého zväzu požiarnej ochrany v Malackách, 1952 – 1955, 0,02 bm.

Okresný výbor Československého zväzu požiarnej ochrany v Pezinku, 1954 – 1960, 0,60 bm.

Okresný výbor Zväzu československo – sovietskeho priateľstva v Senci, 1949 – 1959, 2,20 bm.

Okresný výbor Zväzu československo – sovietského priateľstva v Malackách, 1951 – 1959, 1,20 bm.

Okresný výbor Zväzu československo – sovietskeho priateľstva v Pezinku, 1948 – 1960, 0,52 bm.

Závodná pobočka Zväzu československo – sovietskeho priateľstva pri Okresnom súde v Pezinku, 1952, 0,12 bm.

Závodná pobočka Zväzu československo – sovietského priateľstva pri Okresnom priemyselnom podniku v Modre, 1953 – 1960, 0,12 bm.

Závodná pobočka Zväzu československo – sovietského priateľstva pri Okresnom národnom výbore Bratislava – okolie, 1950-1956, 0,12 bm.

Okresný výbor Zväzu československo – sovietskeho priateľstva Bratislava – okolie, 1955 – 1960, 0,50 bm.

Okresný výbor Československého zväzu telesnej výchovy Bratislava – vidiek, 1953 – 1963, 0,60 bm.

Okresný výbor Československého zväzu telesnej výchovy v Malackách, 1956 – 1957, 0,08 bm.

Okresný výbor Československého zväzu telesnej výchovy v Pezinku, 1957 – 1960, 0,04 bm .

Československý poľovnícky zväz Bratislava – vidiek, 1961 – 1983, 3,50 bm.

Slovenský zväz žien v Mysleniciach, 1960 – 1969, 0,10 bm.

Pobočka Živeny – Zväzu slovenských žien vo Svätom Jure, 1948 – 1952, 0,20 bm.

Miestna organizácia Slovenského zväzu žien v Pezinku, 1971, 0,12 bm.

Okresný výbor Slovenského zväzu žien Bratislava – vidiek, 1976 – 1990, 2,50 bm.

Okresný výbor Československého Červeného kríža v Malackách, 1954 – 1958, 0,12 bm.

Okresný výbor Československého Červeného kríža v Pezinku, 1950 – 1960, 1,25 bm.

Okresný výbor Československého Červeného kríža Bratislava – vidiek, 1956 – 1967, 3 bm.

Okresný výbor obrancov mieru v Senci, 1954 – 1959, 0,20 bm.

Okresný výbor obrancov mieru v Pezinku, 1953 – 1959, 0,25 bm.

Pobočka Slovenského ovocinárskeho a záhradkárskeho zväzu v Modre, 1959 – 1981, 0,50 bm.

Pobočka Slovenskej ovocinárskej spoločnosti vo Veľkých Šenkviciach, 1942 – 1950, 0,20 bm.

H. VEDA, KULTÚRA A OSVETA

I. Veda

Výskumný ústav hydinársky v Ivanke pri Dunaji, 1960 – 1961, 0,02 bm.

II. 1. Múzeá

Mestské múzeum vo Svätom Jure, 1937 – 1959, 0,15 bm.

II. 4. Knižnice

Okresná knižnica v Pezinku, 1960 – 1974, 0,45 bm.

Mestská knižnica v Malackách, 1955 – 1968, 0,50 bm.

Mestská knižnica v Modre, 1954 – 1979, 0,60 bm.

Obecná knižnica vo Svätom Jure, 1926 – 1953, 0,30 bm.

Nemecká obecná knižnica vo Svätom Jure, 1925 – 1944, 0,10 bm.

Obvodná ľudová knižnica v Senci, 1955 – 1968, 0,20 bm.

II. 7. Vydavateľstvá a redakcie

Redakcia vydania Pamätnej knihy Svätý Jur, 1943, 0,10 bm.

Redakcia Nový život pri Okresnom národnom výbore Bratislava – vidiek, 1959 – 1966, 0,60 bm.

Redakčná komisia Vlastivedného zborníka okresu Bratislavského a Malackého, 1930 – 1938, 0,10 bm.

Redakcia Okresných roľníckych novín Hlas našej dediny, 1951 – 1959, 0,40 bm.

III. 3. Osvetové rady

Miestna osvetová rada v Pezinku, 1946 – 1950, 0,10 bm.

Okresná osvetová rada v Modre, 1946 – 1950 (1951), 2,25 bm.

Okresná osvetová rada v Malackách, 1946 – 1949, 0,15 bm.

Miestna osvetová rada vo Svätom Jure, 1946 – 1950, 0,20 bm.

Okresná osvetová rada Bratislava – okolie, 1946 – 1950 (1951), 0,30 bm.

Miestna osvetová rada v Dunajskej Novej Vsi, (1939) 1945 – 1950, 0,30 bm.

III. 4. Osvetové strediská

Miestna osvetová beseda v Dunajskej Novej Vsi, 1951 – 1966, 0,10 bm.

Osvetová beseda v Kaplnej, 1962 – 1966, 0,10 bm.

Osvetová beseda v Malom Tŕní, 1959 – 1964, 0,20 bm.

Osvetová beseda v Suchohrade, 1958 – 1971, 0,10 bm.

Osvetová beseda vo Svätom Jure, 1950 – 1967, 0,90 bm.

Okresné osvetové stredisko Bratislava – vidiek v Pezinku, 1963 – 1985, 0,90 bm.

IV. Domy kultúry a osvety

Mestské kultúrne stredisko v Modre, 1956 – 1986, 6,90 bm.

Mestské kultúrne stredisko vo Svätom Jure, 1989 – 1990, 0,60 bm.

Mestský dom osvety v Malackách, 1954 – 1969, 1,20 bm.

Mestský dom kultúry a vzdelávania v Pezinku, 1965 – 1969, 0,20 bm.

Obvodný dom osvety v Pezinku, 1954 – 1965, 0,60 bm.

Osvetový dom v Senci, 1955 – 1974, 0,60 bm.

I. ŠKOLSTVO

II. Stredné všeobecnovzdelávacie školy

Stredná všeobecnovzdelávacia škola v Malackách, 1953 – 1969, 0,20 bm.

Gymnázium v Malackách, 1927 – 1953, 2,30 bm.

Gymnázium v Malackách II, 1970 – 1972, 5,80 bm.

Gymnázium Karola Štúra v Modre, 1957 – 1983, 3,90 bm.

Gymnázium v Modre, 1947 – 1953, 3,50 bm, I.

Evanjelické gymnázium v Modre, 1648 – 1870, 2,50 bm, I.

Gymnázium v Pezinku, 1952 – 1982, 4 bm, I.

Nižšie kráľovské gymnázium v Pezinku, 1776 – 1781, 0,10 bm.

Gymnázium v Senci I, 1949 – 1953, 0,20 bm.

Gymnázium v Senci II, 1953 – 1975, 3 bm.

III. Stredné odborné školy

Stredná poľnohospodárska technická škola v Bernolákove, 1952 – 1968, 0,60 bm.

Stredná poľnohospodársko-technická škola v Ivanke pri Dunaji, 1961 – 1983, 2,70 bm.

Stredná poľnohospodársko-technická škola v Malinove, 1946 – 1970, 2,50 bm.

Stredná pedagogická škola v Modre, 1950 – 1988, 9,50 bm.

Štátna učiteľská akadémia v Modre, 1870 – 1950, 8 bm, I.

IV. Odborné školy

Hospodárska škola v Pezinku, 1941 – 1956, 2,20 bm.

V. Učňovské školy

Poľnohospodárske odborné učilište v Budmericiach, 1961 – 1972, 0,10 bm.

Stredné odborné učilište poľnohospodárske v Ivanke pri Dunaji, 1966 – 1983, 1,90 bm.

Poľnohospodárske odborné učilište v Malackách, 1958 – 1972, 4,15 bm.

Obecná učňovská škola v Malackách, 1929 – 1944, 0,40 bm.

Štátna odborná keramická škola v Modre, 1925 – 1946, 0,30 bm.

Obecná učňovská škola v Pezinku I, 1919 – 1935, 0,10 bm.

Učňovská škola v Pezinku II, 1952 – 1964, 1 bm.

Poľnohospodárske odborné učilište v Pezinku, 1958 – 1966, 0,10 bm.

Učňovská škola maďarská v Senci, 1929 – 1939, 1,10 bm.

Obecná učňovská škola slovenská v Senci, 1928 – 1946, 0,15 bm.

Obecná učňovská škola v Stupave, 1923 – 1934, 0,10 bm.

Obecná učňovská škola vo Veľkých Levároch, 1920 – 1939, 0,30 bm.

Obecná učňovská škola v Zohore, 1927 – 1933, 0,50 bm.

Obecná učňovská škola v Záhorskej Vsi, 1927 – 1933, 0,05 bm.

VI. Základné školy

Národná škola v Báhoni, 1877 – 1957, 1,60 bm.

Osemročná stredná škola v Bernolákove, 1896 – 1957, 3,70 bm.

Stredná škola v Bernolákove, 1933 – 1953 (1958), 0,55 bm.

Základná deväťročná škola v Bernolákove, 1945 – 1982, 2,80 bm.

Osemročná stredná škola v Blatnom, 1919 – 1956, 1,50 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola v Borinke, 1920 – 1945, 0,60 bm.

Národná škola v Budmericiach, 1920 – 1952, 1,30 bm.

Stredná škola v Budmericiach, 1933 – 1953, 0,30 bm.

Stredná škola v Čataji, 1948 – 1955, 0,10 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola v Častej, 1919 – 1945, 1,10 bm.

Stredná škola v Častej, 1933 – 1951, 1 bm.

Osemročná stredná škola v Čunove, 1947 – 1957, 0,20 bm.

Národná škola v Dedinke pri Dunaji, 1896 – 1959, 1 bm.

Národná škola v Doľanoch, 1920 – 1958, 1 bm.

Národná škola v Dubovej, 1900 – 1950, 0,50 bm.

Základná deväťročná škola v Dunajskej Lužnej, 1974 – 1980, 0,80 bm.

Štátna ľudová škola vo Farnej, 1919 – 1932, 0,40 bm.

Stredná škola v Gajaroch, 1931 – 1953 (1954), 0,20 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola v Gajaroch, 1908 – 1944, 0,65 bm.

Osemročná stredná škola v Gajaroch, 1919 – 1957, 0,90 bm.

Štátna ľudová škola – maďarská v Hrubom Šúre, 1924 – 1945, 0,10 bm.

Osemročná stredná škola v Chorvátskom Grobe, 1914 – 1957, 0,70 bm.

Národná škola v Igrame, 1911 – 1953, 0,20 bm.

Základná deväťročná škola v Ivanke pri Dunaji, 1919 – 1962, 0,70 bm.

Národná škola v Jabloňovom, 1920 – 1958, 0,75 bm.

Národná škola v Jakubove, 1924 – 1944, 0,50 bm.

Osemročná stredná škola v Jánošíkovej, 1927 – 1957, 0,80 bm.

Nemecká ľudová škola vo Svätom Jure, 1942 – 1943, 0,10 bm.

Stredná škola vo Svätom Jure, 1931 – 1952, 1,10 bm.

Základná deväťročná škola v Jure pri Bratislave, 1919 – 1963,3,60 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola v Kalinkove, 1920 – 1938, 0,20 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola v Komárove, 1890 – 1945, 0,10 bm.

Národná škola v Kostolišti, 1921 – 1954, 0,30 bm.

Stredná škola v Kuchyni, 1943 – 1953 (1958), 0,10 bm.

Základná deväťročná škola v Kuchyni, 1943 – 1965, 0,30 bm.

Základná deväťročná škola v Lábe, 1919 – 1963, 3 bm.

Národná škola v Limbachu, 1945 – 1960, 0,30 bm.

Nemecká obecná ľudová škola v Limbachu, 1925 – 1944, 0,10 bm.

Osemročná stredná škola v Lozorne, 1954 – 1957, 0,10 bm.

Stredná škola v Lozorne, 1931 – 1951, 0,40 bm.

Osemročná stredná škola v Malackách, 1885 – 1950, 2,80 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola v Malackách, 1885 – 1945, 1,50 bm.

Stredná škola v Malackách, 1919 – 1953, 1,20 bm.

Nemecká občianska evanjelická škola v Modre, 1832 – 1870, 0,10 bm, I.

Slovenská chlapčenská evanjelická škola v Modre, 1803 – 1907, 0,10 bm, I.

Slovenská dievčenská evanjelická škola v Modre, 1827 – 1845, 0,10 bm, I.

Stredná škola v Modre, 1897 – 1953, 1,40 bm.

Štátna meštianska chlapčenská škola v Modre, 1859 – 1905, 0,30 bm.

Základná škola na Vajanského ulici v Modre, 1920 – 1975, 3,90 bm.

Ľudová škola evanjelická v Modre – Kráľovej, 1891 – 1947, 1,30 bm.

Národná škola v Modre – Kráľovej, 1948 – 1957, 0,50 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola v Modre – Kráľovej, 1910 -1945, 0,60 bm.

Evanjelická ľudová škola v Mysleniciach, 1892 – 1944, 0,12 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola v Mysleniciach, 1920 – 1946, 0,55 bm.

Základná deväťročná škola v Nových Košariskách, 1962 – 1974, 0,70 bm.

Evanjelická ľudová škola v Pezinku, 1942 – 1945, 0,10 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola v Pezinku, 1942 – 1945, 0,30 bm.

Osemročná stredná škola v Pezinku, 1949 – 1957, 1,10 bm.

Stredná škola v Pezinku, 1919 – 1953, 3,30 bm.

Základná deväťročná škola v Pezinku, Cajlanská ulica, 1919 -1982, 1,90 bm.

Základná deväťročná škola v Pezinku, Fándlyho ulica, 1959 -1971, 1,90 bm.

Štátna ľudová škola v Pezinku, 1919 – 1942, 2 bm.

Základná škola v Pezinku – Oreší, 1945 – 1978, 3,20 bm.

Základná deväťročná škola na Píle, 1896 – 1964, 0,80 bm.

Osemročná stredná škola v Podunajských Biskupiciach, 1911 -1954, 0,70 bm.

Stredná škola v Podunajských Biskupiciach, 1938 – 1952, 0,35 bm.

Osemročná stredná škola v Rusovciach, 1923 – 1960, 0,50 bm.

Stredná škola v Rusovciach, 1947 – 1952, 0,10 bm.

Osemročná stredná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Senci, 1899 – 1957, 3,40 bm.

Stredná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Senci, 1951 – 1953, 0,10 bm.

Základná škola v Senci, 1960 – 1984, 7,50 bm.

Základná deväťročná škola kpt. Nálepku v Stupave, 1918 – 1962, 0,10 bm.

Základná škola v Stupave, 1945 – 1987, 4,20 bm.

Stredná škola v Stupave, 1920 – 1953, 1,30 bm.

Osemročná stredná škola v Šenkviciach, 1898 – 1957, 2,60 bm.

Stredná škola v Šenkviciach, 1934 – 1953, 1,60 bm.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Šenkviciach, 1908 -1976, 1,40 bm.

Základná deväťročná stredná škola, 1. – 5. ročník, v Štefanovej, 1918 – 1965, 0,60 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Tomášove, 1892 – 1958, 0,85 bm.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Tomášove, 1939 – 1962, 0,20 bm.

Národná škola v Turni, 1922 – 1957, 0,30 bm.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, vo Veľkom Tŕní, 1919 – 1962, 1,40 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola vo Veľkých Úľanoch, 1905 – 1934, 0,45 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola vo Viničnom, 1904 – 1945, 1,50 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola – maďarská vo Vlkoch, 1935 -1943, 0,10 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola v Záhorskej Vsi, 1919 – 1944, 1 bm.

Štátna ľudová škola chlapčenská v Záhorskej Vsi, 1928 – 1938, 0,10 bm.

Štátna ľudová škola dievčenská v Záhorskej Vsi, 1928 – 1938, 0,10 bm.

Štátna meštianska škola v Záhorskej Vsi, 1919 – 1944, 1,20 bm.

VIII. Iné školy a školské zariadenia

Ľudová škola hospodárska v Gajaroch, 1927 – 1941, 0,10 bm.

Ľudová škola hospodárska v Jabloňovom, 1947 – 1948, 0,10 bm.

Ľudová škola hospodárska v Lábe, 1932 – 1942, 0,10 bm.

Ľudová škola hospodárska v Pezinku, 1946 – 1947, 0,10 bm.

Ľudová škola hospodárska vo Veľkých Šenkviciach, 1947 – 1948, 0,10 bm.

Ľudová škola hospodárska v Záhorskej Vsi, 1940 – 1949, 0,10 bm.

Materská škola v Mysleniciach, 1942 – 1965, 0,50 bm.

Materská škola na Chorvátskej ulici v Šenkviciach, 1973 – 1980, 0,10 bm.

Obecná hospodárska opakovacia škola vo Veľkých Úľanoch, 1906 – 1918, 0,06 bm.

Opakovacia škola v Doľanoch, 1922 – 1926, 0,10 bm.

Osobitná škola pre slepcov v Báhoni, 1950 – 1959, 0,35 bm.

Osobitná škola v Ivanke pri Dunaji, 1950 – 1956, 0,15 bm.

Rímskokatolícka opakovacia škola v Borinke, 1925 – 1929, 0,10 bm.

Školská jedáleň Základnej školy na Štúrovej ulici v Modre, 1976 – 1983, 0,30 bm.

Zimná škola poľnohospodárskej mládeže v Devínskej Novej Vsi, 1957 – 1958, 0,12 bm.

Zimná škola poľnohospodárskej mládeže v Kuchyni, 1957 – 1958, 0,12 bm.

IX. Školské správy

Školská stolica rímskokatolíckej mestskej školy v Modre, 1869 – 1899, 0,01 bm.

Školský inšpektorát v Bratislave II, 1920 – 1953, 3,20 bm.

Školský inšpektorát v Malackách, 1921 – 1950, 2,70 bm.

J. ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

I. 9. Lekárne a lekárenská služba

Okresná lekárenská služba Okresného ústavu národného zdravia Bratislava – vidiek, 1960 – 1981, 2,30 bm.

I. 10. Úradní lekári

Štátny mestský lekár v Pezinku, 1906 – 1949, 1,20 bm.

I. 11. Iné zdravotnícke zariadenia

Okresné veterinárne zariadenie Bratislava – vidiek, 1963,1966, 0,12 bm .

Výskumný ústav liečiv v Modre, 1972 – 1981, 1,70 bm.

Centrálherba v Malackách, 1948 – 1957, 0,40 bm.

II. 1. Nemocenské a sociálne poistenie

Nemocenská pokladňa továrne Zigmunda Seilera, továreň na ihly a ihlové výrobky v Pezinku, 1893 – 1896, 0,45 bm.

Okresný zbor Liečebného fondu verejných zamestnancov okresu Malacky, 1930 – 1939, 0,12 bm.

Okresný zbor Liečebného fondu verejných zamestnancov v Modre, 1926 – 1938, 0,30 bm.

Okresná správa nemocenského poistenia Bratislava – vidiek, 1960 – 1977, 5,20 bm.

Sociálna poisťovňa Bratislava – okolie, 1990 – 1993, 0,10 bm.

II. 2. Ústavy sociálnej starostlivosti pre dospelých

Okresný ústav sociálnej starostlivosti Bratislava – vidiek, 1981 – 1990, 3 bm.

Ústav sociálnej starostlivosti pre nevidomých v Báhoni, 1923 – 1959, 1,70 bm.

Ústav pre mentálne postihnutých občanov vo Veľkom Bieli, 1960 – 1984, 1 bm.

Merena – zariadenie sociálnych služieb v Modre, 1982 – 1992, 0,80 bm.

II. 3. Ústavy sociálnej starostlivosti pre deti a mládež

Detský domov v Bernolákove, 1948 – 1973, 0,20 bm.

Detstký domov v Malackách, 1935 – 1946, 0,12 bm.

Okresný sociálny dom v Modre, 1926 – 1939, 0,10 bm.

II. 4. Domy dôchodcov

Okresný domov dôchodcov v Kráľovej pri Senci, 1952 – 1959, 0,12 bm.

II. 5. Charitné domovy a charitné organizácie

Charitný domov v Pezinku, 1953 – 1993, 2,30 bm.

Charitný domov v Dunajskej Lužnej, 1981 – 1988, 0,10 bm.

II. 6. Iné sociálne inštitúcie

Okresná starostlivosť o mládež pre mesto Bratislavu a Bratislavský okres so sídlom v Bratislave, 1929 – 1951, 0,80 bm.

Okresná starostlivosť o mládež v Malackách, 1945 – 1948, 4 bm.

Okresná starostlivosť o mládež v Pezinku, 1928 – 1951, 3 bm.

K. NÁBOŽENSKÉ ORGANIZÁCIE

V. Vikariáty, senioráty, dekanáty

Rímskokatolícky vicearchidiakonát v Pezinku, 1785 – 1906, 0,20 bm.

Rímskokatolícky vicearchidiakonát v Stupave, 1862 – 1914, 0,12 bm.

VI. Farské úrady

Rímskokatolícky farský úrad v Modre, 1674 – 1941, 0,10 bm.

Rímskokatolícky farský úrad v Šenkviciach, 1969 – 1973, 0,50 bm.

Rímskokatolícky farský úrad vo Švansbachu, 1733 – 1927, 0,10 bm.

Rímskokatolícky farský úrad vo Vysokej pri Morave, 1941 – 1952, 0,12 bm.

Evanjelický a. v. farský úrad v Grinave, 1794 – 1939, 0,10 bm.

VII. Náboženské obce

Evanjelický a. v. slovenský zbor v Modre, 1781 – 1820, 0,10 bm.

Židovská náboženská obec v Uhorskej Vsi, 1900 – 1942, 0,12 bm.

Židovská náboženská obec v Borskom Svätom Jure a Borskom Svätom Petre, 1850 – 1937, 0,10 bm.

Židovská náboženská obec v Častej, 1862 – 1941, 0,12 bm.

Židovská náboženská obec v Pezinku, 1812 – 1871, 0,10 bm.

VIII. Rehole, rády, kongregácie, združenia

Františkáni v Malackách, 1865 – 1949, 0,15 bm.

Kapucíni v Pezinku, 1673 – 1900, 0,40 bm.

Piaristi vo Svätom Jure, 1684 – 1949, 15 bm, I.

Tešitelia Božského srdca v Marianke, 1927 – 1948, 0,12 bm.

IX. Iné náboženské inštitúcie

Rímskokatolícky výbor vo Svätom Jure, 1902 – 1932, 0,12 bm.

L. RODY A PANSTVÁ

II. Archívy panstiev

Panstvo Pálfi (Pálffy) – Žrebčinec v Kráľovej pri Senci, 1695 – 1703, 0,02 bm.

M. RODINY A OSOBY

I. Rodiny

Jamnický z Pezinka, 1811 – 1970, 0,50 bm, I.

Valachovič z Modry, 1764 – 1912, 0,12 bm.

Schlégel z Pezinka, 1572 – 1937, 0,10 bm.

Zigmundík z Pezinka, 1896 – 1939, 0,24 bm.

Žarnovický z Pezinka, 1854 – 1959, 0,12 bm.

II. Osobné fondy

Jozef Albrecht, 1829, 0,12 bm.

Jozef Baďurík, 1976 – 1978, 0,12 bm.

Augustín Bárta, 1939 – 1950, 0,10 bm.

Štefan Bavolyár, 1956 – 1962, 0,12 bm.

Milan Rastislav Bednarič, 1950 – 1960, 0,12 bm.

Alojz Behunek, 1898 – 1930, 0,10 bm.

Ľ. Bilčíková, 1950 – 1994, 0,10 bm.

Michal Birčák, 1919 – 1985, 0,20 bm.

Hieronym Brizzi, 1846 – 1913, 0,12 bm.

Jaroslav Brzobohatý ml., 20. stor., 0,10 bm.

Ferdinand Dúbravský, 1870 – 1926, 0,12 bm.

Norbert Duka – Zolyomi, 1973, 0,12 bm.

Ján Eliášik, 1966 – 1975, 0,12 bm.

Dušan Fajnor, 1832 – 1929, 0,12 bm.

Ladislav Fiala, 1939 – 1945, 0,12 bm.

Alexander Filípek, 1846 – 1927, 0,12 bm.

Dezider Frey – Hron, 1912 – 1930, 0,10 bm.

Ferdinand Gregorovič, 1848 – 1918, 0,12 bm.

Ľudmila Hintz, koniec 19. stor., 0,12 bm.

Jakub Schay Hirsch, 1759 – 1785, 0,36 bm.

Jozef Ľudovít Holuby, 1901 – 1922, 1988, 0,12 bm.

Alexander Horváth, 1954 – 1959, 0,12 bm.

Jozef Janek, 1960 – 1988, 0,12 bm.

Ján Juraj Jung, (1759) 1761 – 1785, 0,10 bm.

Gustáv Kantek, 1920, 0,12 bm.

Ferdinand Klinovský, 1752 – 1764, 0,04 bm.

Gabriel Kolinovič Šenkvický, 1618 – 1718, 0,12 bm.

Martin Juraj Kovačič Šenkvický, 1818, 0,12 bm.

Gizela Krupová, 1890 – 1970, 1,30 bm.

Dominik Kukumberg, 1913 – 1970, 0,12 bm.

Henrich Lančarič, 1959 – 1987, 1,70 bm.

Herman Landsfeld, 1680 – 1980, 0,20 bm.

Ernest Macák, 1994, 0,10 bm.

Jozef Mackovič, 1980, 0,10 bm.

Ján Mader, 1953 – 1967, 0,10 bm.

Ján Nosáľ, 1974 – 1980, 0,20 bm.

Juraj Pavelek, 1909 – 1989, 0,61 bm.

Matej Pätoprstý, 1944 – 1978, 0,70 bm.

Alfonz Paulen, 1913 – 1954, 1994, 0,10 bm.

Oľga Pavúková, 1989 – 1991, 1,20 bm.

Peter Pivko, 1882 – 1969, 0,20 bm.

Ferdinand Písecký, 1919 – 1924, 0,12 bm.

Pavel Poruban, 1956 – 1989, 0,15 bm.

František Pucher – Čiernovodský, 1861 – 1911, 0,12 bm.

Hadrián Radváni, 1945 – 1980, 0,36 bm.

Matej Semian, 1808 – 1812, 0,12 bm.

Ján Juraj Schreiber, 1710 – 1721, 0,12 bm.

Pavol Sklár, 1914 – 1983, 0,10 bm.

Peter Straka, 1930, 0,12 bm.

Jozef Szabó, 1916 – 1979, 0,12 bm.

Jozef Šimončič, 1959 – 1980, 0,12 bm.

Pavol Šulla, 1880 – 1876, 4 bm, I.

František Tkáč, 1959 – 1982, 0,20 bm.

Ján Valašík, 1763 – 1764, 0,12 bm.

Milan Vrábel, 1973 – 1986, 0,80 bm.

Oskár Zahlbruckner – Schleifer, 1890 – 1963, 0,24 bm.

Samuel Zoch, 1912 – 1928, 0,24 bm.

Milan Žarnovický, 1783 – 1944, 0,13 bm.

N. CECHY, SPOLKY A ZÁUJMOVÉ ORGANIZÁCIE

I. Cechy

Cech hrnčiarov v Budmericiach, 18. stor., I.

Cechy v Častej, 1602 – 1871, 0,25 bm, I.

Cechy vo Veľkých Levároch, 1717 – 1737, 0,04 bm, I.

Cechy mesta Modry, 1587 – 1879, 0,54 bm, I.

Cechy mesta Pezinka, 1574 – 1877, 1,30 bm, I.

Cechy mesta Svätý Jur, 1648 – 1853, 0,05 bm, I.

Cechy v Malackách, 1833 – 1836, 0,12 bm, I.

Cechy murárov na panstve Stupava a Plaveč, 1660, 0,04 bm, I.

II. Živnostenské spoločenstvá

Okresné živnostenské spoločenstvo v Malackách, 1895 – 1952, 1,60 bm, I.

Priemyselná a obchodná korporácia pre Pezinok a okolie, 1923 – 1925, 0,01 bm, I.

Okresné zmiešané živnostenské spoločenstvo v Bratislave, 1923 – 1949, 0,30 bm.

Odborné spoločenstvo murárskych majstrov pre Slovensko v Bratislave – pobočka v Malackách, 1947 – 1948, 0,12 bm, I.

Odbor pekárov a príbuzných živností pri Okresnom živnostenskom spoločenstve v Malackách, 1920 – 1936, 0,02 bm, I.

Obchodné grémium v Malackách, 1926 – 1952, 0,50 bm, I.

Odborné spoločenstvo hostinských a výčapníkov pre okres Malacky, 1930 – 1951, 0,25 bm, I.

Miešané živnostenské spoločenstvo pre okres Modranský v Pezinku, 1926 – 1952, 4,90 bm.

Okresné živnostenské spoločenstvo v Senci, 1945 – 1949, 0,25 bm.

III. Urbarialisti, komposesoráty, pasienkové spoločenstvá

Pasienková spoločnosť v Borskom Svätom Jure, 1933 – 1943, 0,12 bm.

Pasienková spoločnosť v Jakubove, 1942 – 1943, 0,12 bm.

Pasienková spoločnosť v Kostolišti, 1942 – 1944, 0,12 bm.

Pasienková spoločnosť v Kuchyni, 1943 – 1944, 0,12 bm.

Pasienková spoločnosť v Lakšárskej Novej Vsi, 1943 – 1944, 0,12 bm.

Pasienková spoločnosť v Moravskom Svätom Jáne, 1939 – 1949, 0,12 bm.

Pasienková spoločnosť v Perneku, 1938 – 1944, 0,12 bm.

Pasienková spoločnosť v Plaveckom Podhradí, 1940 – 1944, 0,12 bm.

Pasienková spoločnosť v Plaveckom Svätom Mikuláši, 1942 – 1944, 0,12 bm.

Pasienková spoločnosť v Plaveckom Svätom Petre, 1940 – 1943, 0,12 bm.

Pasienková spoločnosť v Plaveckom Štvrtku, 1942 – 1943, 0,12 bm.

Pasienková spoločnosť v Rohožník, 1940 – 1946, 0,12 bm.

Pasienková spoločnosť v Sološnici, 1940 – 1944, 0,12 bm.

Pasienková spoločnosť v Závode, 1943, 0,12 bm.

Kompresorát obce Pusté Úľany, 1910 – 1923, 0,02 bm.

Kompresorát obce Jelka, 1934 – 1938, 0,01 bm.

Urbárska obec Paulice, 1923 – 1926, 0,10 bm.

IV. Spolky

Arcibratstvo sv. Františka Serafínskeho v Dlhej, 1738 – 1783, 0,03 bm.

Čižmársky remeselný spolok v Modre, 1877 – 1912, 0,12 bm.

Dobrovoľný hasičský zbor v Čataji, 1934 – 1953, 0,01 bm.

Dobrovoľný hasičský zbor v Jelke, 1929 – 1947, 0,02 bm.

Dobrovoľný hasičský zbor v Modre, 1882 – 1911, 0,12 bm.

Dobrovoľný hasičský a záchranársky zbor v Modre, 1923 – 1935, 0,10 bm.

Dobrovoľný hasičský zbor v Pezinku, 1874 – 1943, 0,13 bm.

Dobrovoľný hasičský zbor vo Svätom Jure, 1881 – 1949, 1,25 bm.

Filiálka spolku Červeného kríža uhorskej koruny vo Svätom Jure, 1914 – 1919, 0,30 bm.

Kasínový spolok vo Svätom Jure, 1859 – 1914, 0,30 bm.

Klub československých turistov v Modre, 1928 – 1938, 0,12 bm.

Klub slovenských turistov a lyžiarov – odbor v Pezinku, 1942 – 1943, 0,12 bm.

Kolkársky krúžok v Pezinku, 1947 – 1948, 0,01 bm.

Maďarský osvetový spolok v Bratislave, filiálka v Pezinku, 1894 – 1908, 0,12 bm.

Maďarský hospodársky kruh vo Veľkých a Malých Šenkviciach, 1912, 0,02 bm.

Masarykova letecká liga – pobočka v Malackách, 1935, 0,12 bm.

Miestna jednota Slovenského roľníckeho dorastu v Sedíne – Hajmáši, 1934 – 1938, 0,01 bm.

Miestna jednota Združenia slovenských dobrovoľníkov v Modre, 1928 – 1932, 0,10 bm.

Miestna pobočka Matice slovenskej v Pezinku, 1968 – 1987, 0,50 bm.

Miestny odbor Matice slovenskej v Modre, 1937 – 1968, 0,12 bm.

Miestny odbor Matice slovenskej v Záhorskej Vsi, 1933 – 1944, 0,12 bm.

Miestny výbor Matice slovenskej v Záhorskej Vsi, 1933 – 1934, 0,12 bm.

Miestny odbor Slovenskej evanjelickej jednoty v Modre, 1944 – 1951, 0,02 bm.

Modranské kasíno, 1881 – 1918, 0,12 bm.

Modranský spolok pre zdokonaľovanie sa v maďarskom jazyku, 1841 – 1843, 0,04 bm.

Okresná hasičská jednota v Malackách, 1929 – 1951, 0,60 bm.

Okresná hasičská jednota v Modre, 1924 – 1934, 0,10 bm.

Okresná národná strelecká jednota v Modre, 1938, 0,12 bm.

Okresný výbor Sokola v Pezinku, 1935 – 1951, 0,12 bm.

Pamätnica Ústavu slovenského v Bratislave, 1842 – 1843, 0,06 bm.

Pezinské kasíno, 1855 – 1888, 0,05 bm.

Prípravný výbor Miestnej organizácie Matice slovenskej v Šenkviciach, 1969, 0,12 bm.

Pohrebný spolok Sion v Modre, 1912 – 1914, 0,12 bm.

Robotnícka telocvičná jednota v Pezinku, 1930 – 1938, 0,15 bm.

Robotnícka telocvičná jednota v Uherskej Vsi, 1919 – 1938, 0,12 bm.

Robotnícky spevácky zbor Záhoran v Malackách, 1934 – 1938, 0,20 bm.

Spolok Československého Červeného kríža v Pezinku, 1924 – 1932, 0,12 bm.

Spolok na podporovanie chudobných v Pezinku, 1841 – 1854, 0,20 bm.

Spolok na podporovanie chudobných vo Svätom Jure, 1840 – 1867, 0,20 bm.

Spolok priateľov Sovietskeho zväzu v Rači, 1936 – 1938, 0,02 bm.

Spolok záhorských akademikov v Malackách, 1932 – 1942, 0,12 bm.

Strelecký spolok v Pezinku, 1669 – 1808, 0,30 bm.

Vinársky spolok vo Svätom Jure, 1922 – 1938, 0,10 bm.

Vinohradnícky spolok v Senci, 1935 – 1951, 0,12 bm.

Telovýchovná jednota Sokol v Modre, 1919 – 1945, 0,10 bm.

Turistický spolok v Modre, 1893 – 1903, 0,12 bm.

Uhorský vzdelávací spolok v Bratislave – filiálka vo Svätom Jure, 1884 – 1892, 0,12 bm.

Vinohradnícky spolok v Modre, 1896 – 1952, 0,12 bm.

Združenie evanjelickej mládeže v Modre, 1927 – 1947, 0,12 bm.

Združenie katolíckej mládeže v Pezinku, 1942 – 1945, 0,12 bm.

Združenie Schomre Hatora v Pezinku, 1929 – 1938, 2,20 bm.

Zväz slovenskej evanjelickej mládeže v Modre, 1939 – 1942, 0,10 bm.

Ženský spolok evanjelickej cirkvi slovenskej v Modre, 1907 – 1930, 0,10 bm.

V. Záujmové organizácie

Miestna jednota Československej obce legionárskej v Pezinku, 1946 – 1948, 0,12 bm.

Miestna jednota Československej obce legionárskej v Malackách, 1931 – 1948, 0,25 bm.

Krúžok historikov Slovenskej historickej spoločnosti v okrese

Bratislava – vidiek, 1975 – 1992, 0,60 bm.

O. ZBIERKY

I. Matriky

Zbierka druhopisov cirkevných matrík okresu Pezinok, 1828 – 1895, 3 bm.

Zbierka druhopisov cirkevných matrík okresu Malacky, 1825 – 1895, 5,50 bm.

Zbierka druhopisov cirkevných matrík z obvodu okresu Senec, 1828 – 1895, 2 bm.

Zbierka druhopisov cirkevných matrík okresu Bratislava – okolie, 1828 – 1895, 3,50 bm.

III. Rukopisy (rozličnej proveniencie)

Zbierka hudobnín piaristických kláštorov v Svätom Jure a Podolínci, 1701 – 1948, 8 bm.

Zbierka piesní s notami z regiónu Bratislava – vidiek, 1940 -1942, 0,12 bm.

Zbierka piesní s notami z okolia Pezinka, 1940 – 1945, 0,12 bm.

Zbierka kroník ostatných organizácií a inštitúcií, 1682 – 1991, 0,80 bm.

Zbierka obecných kroník, 1898 – 1993, 1,15 bm.

Zbierka školských kroník, 1918 – 1986, 0,85 bm.

IV. Mapy, plány a technická dokumentácia

Zbierka máp a plánov, 1760 – 1985, ks.391, I.

V. Plagáty a letáky

Zbierka plagátov a letákov, 1832 – 1985, 5,90 bm, I.

VII. 1. Fotografie, fotonegatívy, diapozitívy

Zbierka fotografií miest a obcí okresu Bratislava – vidiek, 1890 – 1980, 0,80 bm, I.

Zbierka z osláv malokarpatských vinobraní, 1960 – 1978, 1,35 bm.

Zbierka fotografií a pozitívov archívnych dokumentov, 1981 -1989, 1 bm, I.

VII. 2. Filmy

Zbierka mikrofilmov a negatívov, 1208 – 1989, 0,50 bm, I.

X. Typáriá a pečate

Zbierka pečatidiel, 1945 – 1960, 0,50 bm.

Zbierka fono a sono dokumentov, 1984 – 1989, 0,30 bm, I.

XI. Iné zbierky

Zbierka kalendárov, 1885 – 1990, 0,24 bm.

Zbierka kalendárov mesta Svätého Jura, 1652 – 1858, 1,20 bm.

Zbierka kalendárov mesta Modry, 1636 – 1857, 0,20 bm.

Zbierka kalendárov mesta Pezinka, 1781 – 1858, 0,12 bm.

Zbierka diplomových prác, 1942 – 1993, 0,60 bm.

Zbierka divadelných hier (v maďarskom jazyku), 1955 – 1988, 2,50 bm.

Zbierka divadelných hier (v slovenskom jazyku), 1960 – 1977, 10 bm.

Zbierka dokumentácie k výročiam miest a obcí, 1874 – 1986, 0,50 bm.

Zbierka dobovej dokumentácie v Jure pri Bratislave, 1801 -1970, 0,30 bm.

Zbierka novín, drobnej tlače a dokumentácie z rokov 1968 – 1970, 2 bm.

Zbierka archívnych dokumentov – jednotlivín, 1743 – 1978, 0,10 bm.

One thought on “Štátny okresný archív v Pezinku

 • 26. decembra 2023 at 19:25
  Permalink

  Dobry den.
  Prepacte ale dostal som odporucanie na Vas archiv z cintorina v Bernolakove.
  Velmi by som Vas chcel poprosit o informacie ohladom mojho pradeda Marton(Martin) Filkasz
  Nar.11.11.1889 v Saap teraz Nova Dedinka
  Umrtie 11.7.1949 Bratislava
  Patram po mieste jeho pochovania. Tiez po jeho rozvode manzelstva s Gizela Szemella.
  Dalej hladam nejaky zaznam sobasneho listu z Terezia Rozdel nakolko v jeho umrtnom liste je uvedena ako manzelka ktoru si neskor bral s adresou Dedinka pri Dunaji c.116.
  Vedel by mi niekto u Vas vyhladat a poskytnut tieto informacie. Ak by to trebalo zaplatit nie je problem. Alebo ak treba dojst osobne rad dojdem.
  S pozdravom.
  Emil Pátek

  Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *