Štátny okresný archív v Trenčíne

Nasledujúce údaje sú z publikácie Informatívny sprievodca štátnych archívov Slovenskej republiky II/2, ktorú vydal odbor archívnictva a spisovej služby MV SR v Bratislave v roku 2001.

ŠTÁTNY OKRESNÝ ARCHÍV V TRENČÍNE

Kožušnícka 1

911 01 Trenčín

Telefón: 0831/652 39 96

Súpis archívnych fondov a zbierok

A. ŠTÁTNA MOC, SPRÁVA A SAMOSPRÁVA

XI. 7. Štátne odborné úrady do roku 1922

Štátny lesný úrad v Trenčíne, 1914 – 1922, 0,38 bm.

XVI. 1. Finančné riaditeľstvá

Okresné finančné riaditeľstvo v Trenčíne, 1896 – 1949 (1950), 4,37 bm, I.

XVI. 2. Finančné správy

Okresná finančná správa v Trenčíne, 1971 – 1985, 3,50 bm.

XVI. 3. Daňové a berné úrady

Daňová správa v Novom Meste nad Váhom, 1920 – 1949 (1950), 10,70 bm.

Daňová správa v Trenčíne, (1900) 1934 – 1949 (1953), 61,20 bm, I.

Dôchodkový kontrolný úrad v Nemšovej, 1922 – 1927, 0,17 bm, I.

Dôchodkový kontrolný úrad v Novom Meste nad Váhom, 1923 –1949 (1953), 0,90 bm, I.

Dôchodkový kontrolný úrad v Trenčíne, 1918 – 1949, 3 bm, I.

Dôchodkový kontrolný úrad v Trenčianskej Teplej, 1919 – 1940, 0,67 bm, I.

Daňový úrad v Novom Meste nad Váhom, 1919 – 1949 (1953), 4,60 bm, I.

Daňový úrad v Trenčíne, 1909 – 1949 (1950), 3,22 bm, I.

Technická finančná kontrola v Istebníku, 1933 – 1950, 0,27 bm, I.

Technická finančná kontrola v Novom Meste nad Váhom, 1936 – 1941, 0,03 bm.

Technická finančná kontrola v Trenčianskej Teplej, 1911 – 1950, 0,50 bm.

XXI. 2. Okresné úrady do roku 1945

Okresný úrad v Novom Meste nad Váhom, (1913) 1923 – 1945 (1950), 90 bm, I, K.

Okresný úrad v Trenčíne, (1919) 1923 – 1945 (1950), 105,81 bm, I, K.

XXI. 3. Štátne odborné úrady do roku 1945

Katastrálny meračský úrad v Novom Meste nad Váhom, 1850 – 1948, 31,25 bm, I.

Katastrálny meračský úrad v Trenčíne, 1850 – 1950, 40,88 bm, I.

Mestská vrchnostenská sprostredkovateľňa práce v Trenčíne, 1923-1935, 0,30 bm.

Okresná verejná sprostredkovateľňa práce v Novom Meste nad Váhom, 1934 – 1940 (1942), 0,30 bm.

Okresná verejná sprostredkovateľňa práce v Trenčíne, 1935 – 1940, 0,10 bm.

Štátny pastvinársky inšpektor v Trenčíne, 1923 – 1932, 0,25 bm.

Úrad práce v Novom Meste nad Váhom, 1940 – 1945, 1,50 bm.

Úrad práce v Trenčíne, 1940 – 1945 (1949), 1,50 bm.

Úrad práce pre hospodárske robotníctvo v Trenčíne, 1919 –1940 (1950), 2,50 bm.

XXII. 2. Okresné národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Okresný národný výbor v Novom Meste nad Váhom, (1927) 1945 – 1960, 103 bm, I.

Okresný národný výbor v Trenčíne, (1884) 1945 – 1990 (1991), 783,95 bm.

XXII. 3. Štátne odborné úrady v rokoch 1945 – 1990

Oblastná správa štátnej cestnej služby v Trenčíne, 1950 – 1953, 1,37 bm.

Okresná poľnohospodárska správa v Trenčíne, 1986 – 1988, 0,06 bm.

Okresná veterinárna správa v Trenčíne, 1976 – 1990, 0,02 bm.

Okresný úrad ochrany práce v Novom Meste nad Váhom, 1946 –1949 (1951), 3,60 bm.

Okresný úrad ochrany práce v Trenčíne, 1946 – 1949 (1951), 3,25 bm.

Štátny stavebný úrad v Trenčíne, (1942) 1945 – 1949 (1952), 23 bm, I.

Stredisko geodézie a kartografie v Trenčíne, (1951) 1954 – 1960, 3,45 bm.

XXII. 4. Okresné kontrolné a štatistické orgány v rokoch 1945 – 1990

Okresné oddelenie Slovenského štatistického úradu v Trenčíne, 1960 – 1992, 18,19 bm.

XXIV. 1. Magistráty do roku 1945

Magistrát mesta Trenčín, (1000) 1318 – 1922, 296,50 bm, K, I.

XXIV. 2. Mestské úrady do roku 1945

Mestský úrad v Trenčíne, (1917) 1923 – 1945 (1953), 54,90 bm, I, K.

XXIV. 3. Mestečká do roku 1945

Mestečko Nové Mesto nad Váhom, 1609 – 1915, 0,20 bm, I.

XXIV. 4. Notárske úrady do roku 1945

Obecný notársky úrad v Čachticiach, 1878 – 1945, 6,40 bm, I.

Obecný notársky úrad v Hornej Súči, 1895 – 1945 (1954), 5,50 bm, I.

Obecný notársky úrad v Starej Turej, 1873 – 1945 (1950), 9 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Beckove, 1876 – 1945 (1953), 6,45 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Bošáci, 1903 – 1945 (1952), 4,75 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Dolnej Súči, 1873 – 1945 (1951), 5,40 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Drietome, 1901 – 1945 (1953), 3,25 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Horných Motešiciach, 1884 – 1945 (1953), 6,40 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Hrádku, 1894 – 1945 (1950), 10,40 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Istebníku, 1855 – 1945 (1961), 9,40 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Lubine, 1870 – 1945 (1946), 2 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Melčiciach, 1893 – 1945 (1949), 4,70 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Moravskom Lieskovom, 1850 – 1945 (1951), 14 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Nemšovej, 1886 – 1945 (1951), 8,40 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Novom Meste nad Váhom, 1855 – 1945 (1948), 11,50 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Pobedime, 1873 – 1945 (1951), 6 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Podolí, 1890 – 1945 (1951), 8 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Sedličnej, 1870 – 1945 (1949), 3,60 bm, I.

Obvodný notársky úrad vo Svätom Kríži, 1875 – 1945 (1951), 10,30 bm, I.

Obvodný notársky úrad vo Svinnej, 1890 – 1945 (1951), 3,76 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Trenčíne, 1875 – 1945 (1950), 11,40 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Trenčianskej Teplej, 1854 – 1945 (1950), 14 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Trenčianskych Tepliciach, 1871 – 1945 (1963), 17,75 bm, I.

XXIV. 5. Iné miestne úrady do roku 1945

Obec Beckov, 1713 – 1863, 0,05 bm.

Obec Bošáca, 1744 – 1866, 0,05 bm.

Obec Brunovce, 1856, 0,01 bm.

Obec Bzince pod Javorinou, 1661 – 1870, 0,10 bm.

Obec Čachtice, 1437 – 1875, 0,10 bm, I.

Obec Častkovce, 1673 – 1889, 0,05 bm.

Obec Dolná Súča, 1751 – 1867, 0,02 bm.

Obec Dolné Srnie, 1804 – 1864, 0,10 bm.

Obec Drietoma, 1772, 0,02 bm.

Obec Istebník, 1678 – 1869, 0,10 bm.

Obec Ivanovce, 1795 – 1820, 0,01 bm.

Obec Kálnica, 1809 – 1879, 0,10 bm.

Obec Kochanovce, 1836, 0,01 bm.

Obec Komárno, 1866, 0,01 bm.

Obec Kostolné, 1869, 0,01 bm.

Obec Kubra, 1764 – 1930, 0,07 bm, I.

Obec Ľuborča, 1559 – 1650 (1760), 0,10 bm.

Obec Mnešice, 1840 – 1854, 0,01 bm.

Obec Moravské Lieskové, 1738 – 1863, 0,05 bm.

Obec Motešice, 1698, 0,01 bm.

Obec Orechové, 1860 – 1921, 0,05 bm.

Obec Pobedim, 1777 – 1921, 0,10 bm.

Obec Podolie, 1786 – 1941, 0,10 bm.

Obec Sedličná, 1739 – 1794, 0,01 bm.

Obec Svätý Kríž nad Váhom, 1850 – 1856, 0,01 bm.

Obec Štvrtok nad Váhom, 1846 – 1926, 0,01 bm.

Obec Trenčianske Teplice, 1715 – 1872, 0,10 bm.

Obec Veľké Stankovce, 1847, 0,01 bm.

Obec Vieska, 1847 – 1852, 0,01 bm.

Obec Zamarovce, 1748 – 1852, 0,02 bm.

Obec Zemianske Podhradie, 1716 – 1837, 0,02 bm.

Obec Žabinec, 1681 – 1847, 0,02 bm.

XXV. 1. Mestské národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Mestský národný výbor v Nemšovej, (1939) 1950 – 1990, 20,62 bm.

Mestský národný výbor v Novom Meste nad Váhom, 1945 – 1990, 32,75 bm.

Mestský národný výbor v Starej Turej, (1942) 1945 – 1990, 38,70 bm.

Mestský národný výbor v Trenčianskych Tepliciach, 1945 – 1990, 26,37 bm, I.

Mestský národný výbor v Trenčíne, 1945 – 1990, 68,83 bm, K, I.

XXV. 2. Obvodné úrady miestnych národných výborov

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Beckove, 1945 – 1950 (1955), 1,80 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Bošáci, (1937) 1945 – 1950, 1,70 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Dolnej Súči, 1945 – 1950, 1,25 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Drietome, 1945 – 1950, 1,40 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Hrádku, (1943) 1945 – 1950 (1953), 1 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Istebníku, 1945 – 1950, 0,80 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Kostolnom, 1946 – 1949, 0,10 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Krajnom, 1949, 0,10 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Lubine, 1945 – 1950, 0,10 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Melčiciach, 1945 – 1950 (1951), 3,70 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Moravskom Lieskovom, 1945 – 1950, 2,50 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Nemšovej, (1943) 1945 – 1950, 5,80 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Pobedime, 1945 – 1950, 1 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Podolí, (1944) 1945 – 1950 (1956), 0,90 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Sedličnej, 1945 – 1950, 2,60 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Svätom Kríži nad Váhom, 1945 – 1950, 2,20 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Svinnej, 1945 – 1950, 1,10 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Trenčianskej Teplej, 1945 – 1950, 1,90 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Trenčíne, 1945 – 1950, 3,90 bm.

XXV. 3. Miestne národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Miestny národný výbor v Adamovciach – Bierovciach, 1950 – 1960, 0,60 bm.

Miestny národný výbor v Adamovských Kochanovciach, (1957) 1960 – 1990, 4,97 bm.

Miestny národný výbor v Beckove, 1950 – 1990 (1991), 11,40 bm.

Miestny národný výbor v Beckovskej Vieske, 1950 – 1959, 0,30 bm.

Miestny národný výbor v Bobote, 1950 – 1990, 5,25 bm.

Miestny národný výbor v Bošáci, 1950 – 1990, 11,50 bm.

Miestny národný výbor v Brunovciach, 1950 – 1990, 8,35 bm.

Miestny národný výbor v Bzinciach pod Javorinou, 1952 – 1990, 9,25 bm.

Miestny národný výbor v Čachticiach, 1945 – 1990, 12,63 bm.

Miestny národný výbor v Častkovciach, 1950 – 1990 (1991), 8,63 bm.

Miestny národný výbor v Dobrej, 1950 – 1976, 1,88 bm.

Miestny národný výbor v Dolnej Porube, 1950 – 1990, 8,60 bm.

Miestny národný výbor v Dolnej Súči, 1950 – 1990, 9 bm.

Miestny národný výbor v Dolných Bzinciach, 1950 – 1951, 0,10 bm.

Miestny národný výbor v Dolných Motešiciach, 1950 – 1960, 0,10 bm.

Miestny národný výbor v Dolnom Srní, 1950 – 1990, 4 bm.

Miestny národný výbor v Drietome, 1950 – 1990, 15,42 bm.

Miestny národný výbor v Dubodieli, 1950 – 1990, 6,22 bm.

Miestny národný výbor v Haluziciach, 1950 – 1962, 1,25 bm.

Miestny národný výbor v Hámroch, 1950 – 1958, 0,10 bm.

Miestny národný výbor v Hornej Strede, 1951 – 1990, 10,17 bm.

Miestny národný výbor v Hornej Súči, 1945 – 1990, 19,51 bm.

Miestny národný výbor v Horných Bzinciach, 1950 – 1951, 0,10 bm.

Miestny národný výbor v Horných Motešiciach, 1950 – 1960, 0,10 bm.

Miestny národný výbor v Hornom Srní, 1950 – 1990, 13,38 bm.

Miestny národný výbor v Hôrke, 1950 – 1990, 4,55 bm.

Miestny národný výbor v Horňanoch, 1951 – 1990, 4,13 bm.

Miestny národný výbor v Hrabovke, 1951 – 1990, 4,48 bm.

Miestny národný výbor v Hrádku, 1951 – 1990 (1991), 3,63 bm.

Miestny národný výbor v Hrachovišti, 1951 – 1990, 6,70 bm.

Miestny národný výbor v Hrašnom, 1953 – 1990, 6,45 bm.

Miestny národný výbor v Hrušovom, 1950 – 1960, 0,10 bm.

Miestny národný výbor v Chocholnej, 1950 – 1959, 0,50 bm.

Miestny národný výbor v Chocholnej – Velčiciach, (1953) 1960 – 1990, 9,10 bm.

Miestny národný výbor v Istebníku, 1950 – 1960, 0,50 bm.

Miestny národný výbor v Ivanovciach, 1950 – 1990 (1992), 9,87 bm.

Miestny národný výbor v Kalnici, 1950 – 1990, 6,45 bm.

Miestny národný výbor v Kľúčovom, 1950 – 1975, 2,87 bm.

Miestny národný výbor v Kočovciach, 1951 – 1990, 7,65 bm.

Miestny národný výbor v Kochanovciach, 1950 – 1960, 0,60 bm.

Miestny národný výbor v Korytnom, (1945) 1950 – 1957, 0,90 bm.

Miestny národný výbor v Kostolnej – Záriečí, 1950 – 1990, 2,23 bm.

Miestny národný výbor v Kostolnom, 1950 – 1990, 5,30 bm.

Miestny národný výbor v Krajnom, 1958 – 1990, 7,50 bm.

Miestny národný výbor v Krivosúde – Bodovke, 1950 – 1990, 5,67 bm.

Miestny národný výbor v Kubre, 1950 – 1971, 6,50 bm.

Miestny národný výbor v Kubrici, 1950 – 1963, 0,50 bm.

Miestny národný výbor v Lubine, 1950 – 1990, 8,27 bm.

Miestny národný výbor v Ľuborči, 1950 – 1976, 8,10 bm.

Miestny národný výbor v Lúke nad Váhom, 1950 – 1990, 5,10 bm.

Miestny národný výbor v Lúke – Modrovke, (1962) 1971 – 1986, 2,60 bm.

Miestny národný výbor v Malých Stankovciach, 1950 – 1971 (1972), 1,88 bm.

Miestny národný výbor v Melčiciach, 1950 – 1974, 0,10 bm.

Miestny národný výbor v Melčiciach – Lieskovom, (1969) 1975 – 1990, 5,25 bm.

Miestny národný výbor v Mníchovej Lehote, 1950 – 1990, 8,35 bm.

Miestny národný výbor v Modrovej, 1952 – 1990, 6,38 bm.

Miestny národný výbor v Modrovke, 1954 – 1971, 1,75 bm.

Miestny národný výbor v Moravskom Lieskovom, 1950 – 1990, 12,76 bm.

Miestny národný výbor v Mošovciach, 1950-1960, 1,38 bm.

Miestny národný výbor v Motešiciach, 1960 – 1990, 4,10 bm.

Miestny národný výbor v Neporadzi, 1951 – 1990 (1992), 3,48 bm.

Miestny národný výbor v Novej Bošáci, 1950 – 1990, 7,65 bm.

Miestny národný výbor v Novej Lehote, (1949) 1950 – 1990, 3,63 bm.

Miestny národný výbor v Novej Vsi nad Váhom, 1950 – 1976, 2,30 bm.

Miestny národný výbor v Očkove, 1951 – 1990, 4,85 bm.

Miestny národný výbor v Omšení, 1950 – 1990, 7,30 bm.

Miestny národný výbor v Opatovej nad Váhom, 1950 – 1984 (1985), 5,38 bm, I.

Miestny národný výbor v Opatovciach, 1950 – 1990, 1,63 bm.

Miestny národný výbor v Orechovom, 1950 – 1960, 0,50 bm.

Miestny národný výbor v Pobedime, 1950 – 1990, 10,48 bm.

Miestny národný výbor v Podkylave, (1948) 1950 – 1971, 1,50 bm.

Miestny národný výbor v Podolí, (1948) 1950 – 1990, 11,50 bm.

Miestny národný výbor v Potvoriciach, 1950 – 1990 (1992), 4,48 bm.

Miestny národný výbor v Považanoch, 1950 – 1990, 9,10 bm.

Miestny národný výbor v Rakoľuboch, 1950 – 1959, 0,30 bm.

Miestny národný výbor v Rozvadziach, 1950 – 1971 (1972), 1,75 bm.

Miestny národný výbor v Rožňových Miticiach, 1953 – 1960, 0,07 bm.

Miestny národný výbor v Sedličnej, 1950 – 1971 (1972), 1,55 bm.

Miestny národný výbor v Selci, 1950 – 1990, 10,40 bm.

Miestny národný výbor v Skale, 1950 – 1976, 1,88 bm.

Miestny národný výbor v Skalke nad Váhom, 1969 – 1990, 5,25 bm.

Miestny národný výbor v Skalskej Novej Vsi, 1950 – 1973, 1,38 bm.

Miestny národný výbor v Soblahove, 1950 – 1990 (1992), 7,25 bm, I.

Miestny národný výbor v Starej Lehote, 1950 – 1990, 2,60 bm.

Miestny národný výbor v Svinnej, 1950 – 1990, 7,25 bm.

Miestny národný výbor vo Štvrtku nad Váhom, 1950 – 1990, 3,76 bm.

Miestny národný výbor v Trenčianskej Teplej, 1950 – 1990, 12,28 bm.

Miestny národný výbor v Trenčianskej Turnej, 1950 – 1990, 8,70 bm.

Miestny národný výbor v Trenčianskej Závade, 1950 – 1976, 3,88 bm.

Miestny národný výbor v Trenčianskych Biskupiciach, 1950 – 1964, 1,88 bm.

Miestny národný výbor v Trenčianskych Bohuslaviciach, 1951 – 1990, 4,70 bm.

Miestny národný výbor v Trenčianskom Jastrabí, 1951 – 1990, 5,10 bm.

Miestny národný výbor v Trenčianskych Miticiach, 1960 – 1990, 4,37 bm.

Miestny národný výbor v Trenčianskych Stankovciach, (1970) 1971 – 1990 (1991), 4,85 bm.

Miestny národný výbor v Újazde, 1953 – 1974, 1,38 bm.

Miestny národný výbor vo Vaďovciach, 1952 – 1990 (1991), 7,63 bm.

Miestny národný výbor vo Velčiciach, 1951 – 1959, 0,38 bm.

Miestny národný výbor vo Veľkej Hradnej, 1951 – 1990 (1992), 3,38 bm.

Miestny národný výbor vo Veľkých Bierovciach, 1950 – 1990, 3,35 bm.

Miestny národný výbor vo Veľkých Stankovciach, 1950 – 1971 (1978), 1,20 bm.

Miestny národný výbor vo Vieske nad Váhom, 1950 – 1960, 0,75 bm.

Miestny národný výbor vo Višňovom, 1950 – 1990, 3,18 bm.

Miestny národný výbor v Záblatí, 1950 – 1985, 7,94 bm.

Miestny národný výbor v Zamarovciach, 1950 – 1971 (1984), 3 bm.

Miestny národný výbor v Závaží, 1960 – 1971, 2 bm.

Miestny národný výbor v Zemianskom Lieskovom, 1950 – 1975 (1976), 0,10 bm.

Miestny národný výbor v Zemianskych Miticiach, 1958 – 1959, 0,07 bm.

Miestny národný výbor v Zemianskom Podhradí, (1947) 1950 – 1976, 3 bm.

Miestny národný výbor v Zlatovciach, 1950 – 1976, 3 bm.

B. JUSTÍCIA

IV. 4. Okresné súdy od roku 1872

Okresný súd v Novom Meste nad Váhom, (1856) 1873 – 1960, 418,80 bm, I.

Okresný súd v Trenčíne, (1861) 1872 – 1970, 243,48 bm, I.

IV. 7. Verejní notári od roku 1872

Verejné notárstvo v Novom Meste nad Váhom, 1874 – 1951 (1954), 10,20 bm.

Verejné notárstvo v Trenčíne, 1875 – 1950, 11,50 bm.

IV. 8. Štátne notárstvo od roku 1872

Štátne notárstvo v Novom Meste nad Váhom, (1951) 1952 – 1960, 10,32 bm.

Štátne notárstvo v Trenčíne, 1952 – 1970 (1987), 2,25 bm.

VII. Orgány prokuratúry

Okresná prokuratúra v Novom Meste nad Váhom, 1949 – 1960, 4,90 bm, I.

Okresná prokuratúra v Trenčíne, 1949 – 1984, 32,35 bm, I.

IX. Iné justičné inštitúcie

Miestny ľudový súd pri Mestskom národnom výbore v Novom Meste nad Váhom, 1961 – 1969, 0,63 bm.

Miestny ľudový súd pri Mestskom národnom výbore v Trenčíne, 1962 – 1969, 0,25 bm.

Miestny ľudový súd pri n. p. Chirana v Starej Turej, 1962 – 1969, 0,05 bm.

Miestny ľudový súd pri n. p. Merina v Trenčíne, 1962 – 1969, 0,10 bm.

Miestny ľudový súd pri n. p. Továrne obrábacích strojov v Kubre, 1962 – 1969, 0,10 bm.

Miestny ľudový súd pri n. p. Závody na výrobu vzduchotechnických zariadení v Novom Meste nad Váhom, 1963 – 1969, 0,05 bm.

C. ARMÁDA A BEZPEČNOSŤ

II. 3. Civilná a protiletecká obrana

Miestne veliteľstvo Civilnej protileteckej obrany v Trenčíne, 1934 -1945, 0,10 bm.

Miestne veliteľstvo Civilnej protileteckej obrany v Trenčianskych Tepliciach, 1941 – 1945, 0,10 bm.

II. 4. Veliteľstvá brannej výchovy

Okresné veliteľstvo brannej výchovy v Trenčíne, 1943, 0,05 bm.

D. FINANČNÍCTVO

III. Poisťovne

Der Anker – spoločnosť pre životné a dôchodkové poistenie, hlavné jednateľstvo v Trenčíne, 1861 – 1863, 0,01 bm.

E. HOSPODÁRSTVO

IV. 6. Drevospracujúci priemysel

Nábytkareň (Západoslovenské nábytkárske závody, n. p., Bratislava, závod Trenčín), š. p. v Trenčíne, 1980 – 1992, 0,38 bm.

IV. 7. Papierenský priemysel

Papiereň v Starej Turej, 1828 – 1849, 0,10 bm.

IV. 8. Polygrafický priemysel

Kníhtlačiareň Leopolda Gansela v Trenčíne, 1871 – 1941, 0,10 bm.

V. 2. Roľnícke komory /1942 – 1947/

Oblastná úradovňa Roľníckej komory v Trenčíne, 1940 – 1947, 0,25 bm.

V. 3. Štátne majetky

Štátny majetok, n. p. v Hornej Súči, 1980 – 1985, 0,10 bm.

Štátny majetok, n. p. v Novom Meste nad Váhom, 1980 – 1985, 0,10 bm.

V. 8. Iné poľnohospodárske podniky

Agrochemický podnik, spoločný poľnohospodársky podnik v Trenčíne, 1982 – 1987, 0,11 bm.

Agrostav, spoločný poľnohospodársky podnik v Trenčíne, 1959 – 1992, 5,46 bm.

Plemenársky podnik v Motešiciach, 1983, 1988, 0,01 bm.

Spoločný poľnohospodársky podnik pre pozberovú úpravu poľnohospodárskych plodín vo Vaďovciach, 1982 – 1984, 0,10 bm.

Spoločný poľnohospodársky podnik živočíšnej výroby vo Veľkých Bierovciach, 1970, 1982 – 1987, 0,10 bm.

VI. 8. Iné lesné úrady, správy a podniky

Domový a lesný priemysel, úč. spol. v Trenčíne, 1911 – 1918, 0,20 bm.

IX. 1. Pozemná doprava

Ján Buday – autodoprava, špeditérstvo v Trenčíne, 1930 – 1953, 0,03 bm.

Okresný dopravný podnik v Trenčíne, 1953 – 1958, 6 bm.

XII. 1. Služby

Reštaurácie, podnikové riaditeľstvo v Trenčíne, 1967 – 1992, 1,75 bm.

Záhradkárske služby Slovenského zväzu záhradkárov v Trenčíne, 1984, 0,10 bm.

F. DRUŽSTEVNÍCTVO

II. Spotrebné družstvá

Jednota, ľudové spotrebné družstvo v Novom Meste nad Váhom, 1957 – 1959, 0,10 bm.

III. 2. Jednotné roľnícke družstvá

Jednotné roľnícke družstvo SNP Bobot – Horňany v Bobote, 1982 – 1987, 0,03 bm.

Jednotné roľnícke družstvo SNP v Bošáci, 1982 – 1988, 0,06 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Bzinciach pod Javorinou, 1982 – 1987, 0,03 bm.

Jednotné roľnícke družstvo ČSSP v Čachticiach, 1982 – 1987, 0,03 bm.

Jednotné roľnícke družstvo Krásin v Dolnej Súči, 1982 – 1988, 0,05 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Drietome, 1982 – 1988, 0,05 bm.

Jednotné roľnícke družstvo ČSSP v Hôrke nad Váhom, 1982 – 1987, 0,03 bm.

Jednotné roľnícke družstvo 1. máj v Chocholnej – Velčiciach, 1982 -1987, 0,03 bm.

Jednotné roľnícke družstvo Rozkvet Kalnica – Beckov v Kalnici, 1982 – 1987, 0,05 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Kostolnom, 1982 – 1983, 0,01 bm.

Jednotné roľnícke družstvo Rovnosť v Krajnom, 1948 – 1992, 4,64 bm.

Jednotné roľnícke družstvo kapitána Miloša Uhra v Lubine,1982 – 1987, 0,04 bm.

Jednotné roľnícke družstvo Rozvoj v Melčiciach – Lieskovom, 1982 – 1987, 0,04 bm.

Jednotné roľnícke družstvo Tematín v Modrovke, 1982 – 1987, 0,04 bm.

Jednotné roľnícke družstvo Vlára v Nemšovej, 1982 – 1987, 0,05 bm.

Jednotné roľnícke družstvo Februárového víťazstva v Opatovej nad Váhom, 1982 – 1987, 0,04 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Pobedime, 1982 – 1987, 0,04 bm.

Jednotné roľnícke družstvo Družba v Podolí nad Dudváhom, 1982 – 1987, 0,03 bm.

Jednotné roľnícke družstvo Považie v Považanoch, 1982 – 1987, 0,04 bm.

Jednotné roľnícke družstvo Trenčín v Soblahove, 1982 – 1987, 0,03 bm.

Jednotné roľnícke družstvo Bezovec v Starej Lehote, 1982 – 1987, 0,03 bm.

Jednotné roľnícke družstvo Dubník v Starej Turej, 1982 – 1987, 0,03 bm.

Jednotné roľnícke družstvo Úsvit v Trenčianskej Turnej, 1982 – 1987, 0,05 bm.

Jednotné roľnícke družstvo Podhorie v Trenčianskych Miticiach, 1982 – 1987, 0,03 bm.

Jednotné roľnícke družstvo ČSSP Inovec v Trenčianskych Stankovciach, 1982 – 1988, 0,06 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Trenčíne – Zámostí, 1982 – 1987, 0,05 bm.

Jednotné roľnícke družstvo Hviezda vo Vaďovciach, 1982 – 1987, 0,05 bm.

VI. Iné družstevné organizácie

Potravné družstvo v Beckove, 1917 – 1950, 0,10 bm, I.

Potravné družstvo v Bobote, 1937 – 1951, 0,10 bm, I.

Potravné družstvo v Bošáci, 1903 – 1954, 0,10 bm, I.

Potravné družstvo v Bzinciach pod Javorinou, 1947 – 1951, 0,10 bm, I.

Potravné družstvo v Častkovciach, 1919 – 1950, 0,10 bm, I.

Potravné družstvo v Dolnej Súči, 1937 – 1951, 0,10 bm, I.

Potravné družstvo v Drietome, 1936 – 1943, 0,10 bm, I.

Potravné družstvo v Dubodieli, 1940 – 1951, 0,10 bm, I.

Potravné družstvo v Horných Motešiciach, 1937 – 1952, 0,10 bm, I.

Potravné družstvo v Hrabovke, 1948 – 1949, 0,10 bm, I.

Potravné družstvo v Chocholnej, 1937 – 1952, 0,10 bm, I.

Potravné družstvo v Ivanovciach, 1919 – 1950, 0,20 bm, I.

Potravné družstvo v Kalnici, 1945 – 1949, 0,10 bm, I.

Potravné družstvo v Kochanovciach, 1934 – 1952, 0,10 bm, I.

Potravné družstvo v Korytnom, 1919 – 1950, 0,10 bm, I.

Potravné družstvo v Kostolnom, 1938 – 1942, 0,10 bm, I.

Potravné družstvo v Krivosúde – Bodovke, 1939 – 1952, 0,10 bm, I.

Potravné družstvo v Melčiciach, 1936 – 1949, 0,10 bm, I.

Potravné družstvo v Očkove, 1945 – 1949, 0,10 bm, I.

Potravné družstvo v Opatovej nad Váhom, 1936 – 1951, 0,10 bm, I.

Potravné družstvo v Pobedime, 1925 – 1943, 0,10 bm, I.

Potravné družstvo v Podolí, 1899 – 1950, 0,10 bm, I.

Potravné družstvo v Rožňovej Neporadzi, 1939 – 1951, 0,10 bm, I.

Potravné družstvo v Selci, 1920 – 1951, 0,10 bm, I.

Potravné družstvo v Soblahove, 1947 – 1949, 0,10 bm, I.

Potravné družstvo vo Svinnej, 1938 – 1951, 0,10 bm, I.

Potravné družstvo vo Svätom Kríži nad Váhom, 1946 – 1949, 0,10 bm,I.

Potravné družstvo vo Štvrtku nad Váhom, 1950 – 1952, 0,10 bm, I.

Potravné družstvo v Trenčianskom Jastrabí, 1937 – 1952, 0,10 bm, I.

Potravné družstvo v Trenčianskej Turnej, 1936 – 1951, 0,10 bm, I.

Potravné družstvo vo Veľkých Stankovciach, 1937 – 1951, 0,10 bm, I.

G. POLITICKÉ STRANY, ORGÁNY A SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE NÁRODNÉHO FRONTU

I. Politické strany

Miestna organizácia Československej sociálnodemokratickej strany robotníckej v Dobrej, 1931 – 1938, 0,10 bm.

Miestna organizácia Československej sociálnodemokratickej strany robotníckej v Dolnom Srní, 1937 – 1938, 0,10 bm.

Miestna organizácia Československej sociálnodemokratickej strany robotníckej v Horných a Dolných Bzinciach, 1936 – 1938, 0,10 bm.

Miestna organizácia Československej sociálnodemokratickej strany robotníckej v Ivanovciach, 1936 – 1938, 0,10 bm.

Miestna organizácia Československej sociálnodemokratickej strany robotníckej v Lubine, 1921 – 1938, 0,10 bm.

Miestna organizácia Československej sociálnodemokratickej strany robotníckej v Melčiciach, 1936 – 1938, 0,10 bm.

Miestna organizácia Československej sociálnodemokratickej strany robotníckej v Moravskom Lieskovom, 1928 – 1938, 0,10 bm.

Miestna organizácia Československej sociálnodemokratickej strany robotníckej v Novej Lehote, 1937 – 1938, 0,10 bm.

Miestna organizácia Československej sociálnodemokratickej strany robotníckej v Novom Meste nad Váhom, 1935 – 1938, 0,10 bm.

Miestna organizácia Československej sociálnodemokratickej strany robotníckej v Potvoriciach, 1936 – 1938, 0,10 bm.

Miestna organizácia Československej sociálnodemokratickej strany robotníckej v Starej Turej, 1930 – 1938, 0,10 bm.

Miestna organizácia Československej sociálnodemokratickej strany robotníckej vo Svätom Kríži nad Váhom, 1937 – 1938, 0,10 bm.

Miestna organizácia Československej sociálnodemokratickej strany robotníckej vo Štvrtku nad Váhom, 1937 – 1938, 0,10 bm.

Miestna organizácia Československej sociálnodemokratickej strany robotníckej v Trenčíne, 1918 – 1920, 0,10 bm.

Miestna organizácia Hlinkovej slovenskej ľudovej strany v Novom Meste nad Váhom, 1940 – 1944, 0,05 bm.

Miestna organizácia Hlinkovej slovenskej ľudovej strany vo Svätom Kríži nad Váhom, 1940 – 1944, 0,10 bm.

Oblastné vedenie Komunistickej strany Československa v Trenčíne, 1936 – 1937, 0,05 bm.

Okresná organizácia Demokratickej strany v Trenčíne, 1945 – 1948, 0,10 bm.

Okresný výbor Československej sociálnodemokratickej strany robotníckej v Novom Meste nad Váhom, 1935 – 1938, 0,10 bm.

Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska v Trenčíne, 1948 – 1990, 174 bm.

Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska v Novom Meste nad Váhom, 1948 – 1960, 3,40 bm.

III. Zväzy

Miestna organizácia Zväzu slovenskej mládeže v Moravskom Lieskovom, 1945 – 1947, 0,05 bm.

IV. Odborové hnutie

Kresťansko – sociálne odborové združenie v Novom Meste nad Váhom, 1919 – 1925, 0,02 bm.

Odborová jednota republikánskych zamestnancov v Horných Motešiciach, 1935 – 1938, 0,13 bm.

Okresná odborová rada v Trenčíne, 1960 – 1990, 16,25 bm.

Skupina Jednotného zväzu súkromných zamestnancov v republike Československej v Novom Meste nad Váhom, 1933 – 1937, 0,05 bm.

Skupina Zväzu zemedelských zamestnancov vo Svinnej, 1937, 0,13 bm.

Všeodborová správa Medzinárodného všeodborového zväzu v Trenčíne, 1919 – 1930, 0,10 bm.

Závodný výbor Revolučného odborového hnutia pri Okresnom súde v Novom Meste nad Váhom, 1955 – 1959, 0,25 bm.

Závodný výbor Revolučného odborového hnutia pri Okresnom súde v Trenčíne, 1947 – 1961, 0,50 bm.

V. 1. Orgány Národného frontu

Mestský výbor Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky v Trenčíne, 1948 – 1990, 0,47 bm, I.

Miestny akčný výbor Slovenského národného frontu v Novom Meste nad Váhom, 1948 – 1952, 0,50 bm.

Miestny výbor Slovenského národného frontu v Trenčianskej Teplej, 1948 – 1955, 0,10 bm, I.

Miestny výbor Slovenského národného frontu v Trenčianskych Tepliciach, 1948 -1955, 0,25 bm, I.

Okresný výbor Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky v Trenčíne, 1948 – 1990, 15,60 bm, I.

Okresný výbor Slovenského národného frontu v Novom Meste nad Váhom, 1948 – 1959, 5,40 bm, I.

V. 2. Spoločenské organizácie Národného frontu a ich zariadenia

Dom československo – sovietskeho priateľstva v Trenčíne, 1981 – 1990, 3,10 bm.

Mestský výbor Zväzu československo – sovietskeho priateľstva v Trenčíne, 1974 – 1986, 1,75 bm.

Miestna odbočka Zväzu ľudových protifašistických bojovníkov v Trenčianskych Tepliciach, 1948 – 1950, 0,10 bm.

Miestna odbočka Živeny – Československého zväzu žien v Trenčianskych Tepliciach, 1949 – 1952, 0,20 bm.

Okresná mierová rada v Trenčíne, 1969 – 1990, 1 bm.

Okresný výbor Československého zväzu požiarnej ochrany v Novom Meste nad Váhom, 1952 – 1960, 0,60 bm.

Okresný výbor Československého zväzu požiarnej ochrany v Trenčíne, 1951 – 1985, 6,50 bm.

Okresný výbor Obrancov mieru v Trenčíne, 1954 – 1959, 0,10 bm.

Okresný výbor Slovenského zväzu žien v Trenčíne, 1959 – 1990, 6,40 bm.

Okresný výbor Socialistickej akadémie v Trenčíne, 1960 – 1987, 2,75 bm.

Okresný výbor Zväzu československo – sovietskeho priateľstva v Novom Meste nad Váhom, 1951 – 1959, 0,80 bm.

Okresný výbor Zväzu československo – sovietskeho priateľstva v Trenčíne, 1949 – 1990, 17,10 bm.

Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v Trenčianskych Tepliciach, 1963 – 1989, 0,50 bm.

Západoslovenský krajský výbor Zväzu slovenských filatelistov v Trenčíne, 1979 – 1995, 0,85 bm.

H. VEDA, KULTÚRA A OSVETA

II. 8. Iné kultúrne zariadenia

Spravodajská agentúra Slovenska, filiálka v Trenčíne, 1948 – 1949, 0,05 bm.

III. 3. Osvetové rady

Okresná osvetová rada v Novom Meste nad Váhom, 1946 – 1949, 0,10 bm.

Okresná osvetová rada v Trenčíne, 1946 – 1950, 0,90 bm.

V. Iné kultúrno – osvetové inštitúcie

Miestne kultúrne stredisko v Modrovej, 1974 – 1990, 0,37 bm.

Miestne kultúrne stredisko v Motešiciach, 1972 – 1992, 0,37 bm.

I. ŠKOLSTVO

II. Stredné všeobecnovzdelávacie školy

Gymnázium v Trenčíne, 1764 – 1967, 15,73 bm.

Gymnázium v Novom Meste nad Váhom, 1919 – 1950, 0,20 bm.

Vyššia dievčenská škola v Trenčíne, 1877 – 1919 (1922), 4 bm.

Rehoľné slovenské dievčenské gymnázium školských sestier de Notre Dame v Trenčíne, 1939 – 1945, 0,10 bm.

III. Stredné odborné školy

Stredná ekonomická škola v Trenčíne, 1920 – 1970, 0,10 bm.

Stredná poľnohospodárska technická škola v Trenčíne, 1964 – 1967, 0,10 bm.

Vyššia sociálno – zdravotná škola v Trenčíne, 1920 – 1950, 0,10 bm.

Vyššia škola výživy v Novom Meste nad Váhom, 1927 – 1951, 0,10 bm.

Pedagogická škola pre vzdelávanie učiteľov národných škôl v

Trenčíne, 1949 – 1960, 0,56 bm.

V. Učňovské školy

Obecná učňovská škola v Trenčianskej Teplej, 1928 – 1934, 0,10 bm.

Obecná učňovská škola v Trenčianskych Tepliciach, 1926 – 1928, 0,02 bm.

Učňovská škola v Trenčíne, 1922 – 1971, 0,38 bm.

VI. Základné školy

Národná škola v Bobote, 1898 – 1958, 1,38 bm.

Národná škola v Bošianskej Neporadzi, 1929 – 1960, 0,88 bm.

Osemročná stredná škola v Dubodieli, 1897 – 1960, 1,63 bm, I.

Stredná škola v Dubodieli, 1948 – 1953, 0,13 bm, I.

Národná škola v Horňanoch, 1919 – 1960, 0,63 bm.

Národná škola v Kostolných Miticiach, 1899 – 1960, 0,75 bm.

Základná deväťročná škola v Ľuborči, 1919 – 1983, 1,50 bm.

Národná škola v Novej Lehote, 1929 – 1953, 0,02 bm.

Židovská reálna škola v Novom Meste nad Váhom, 1900 – 1909, 0,02 bm.

Základná deväťročná škola v Očkove, 1936 – 1975, 0,30 bm.

Národná škola v Petrovej Lehote, 1919 – 1960, 0,75 bm.

Stredná škola v Rožňových Miticiach, 1950 – 1953, 0,13 bm, I.

Evanjelická a. v. ľudová škola v Trenčíne, 1849 – 1905, 0,02 bm.

Národná škola pri Pedagogickej škole v Trenčíne, 1957 – 1960, 0,05 bm.

Štátna ľudová škola v Trenčíne, 1785 – 1940, 1 bm.

II. osemročná stredná škola v Trenčíne, 1888 – 1958, 7,80 bm.

Súkromná meštianska chlapčenská škola v Trenčíne, 1896 – 1900, 0,02 bm.

Základná škola, Ul. 1. mája v Trenčíne, 1919 – 1986, 7,75 bm.

Židovská ľudová škola v Trenčíne, 1926 – 1938, 0,10 bm.

Základná deväťročná škola v Trenčianskom Jastrabí, 1900 – 1965, 1,63 bm, I.

Židovská ľudová škola v Trenčianskych Tepliciach, 1890 – 1899, 0,10 bm.

Národná škola vo Veľkej Hradnej, 1955 – 1962, 0,13 bm.

Štátna ľudová škola v Zamarovciach, 1938 – 1939, 0,02 bm.

VIII. Iné školy a školské zariadenia

Štátna materská škola v Trenčíne, 1915 – 1918, 0,05 bm.

Rímskokatolícka materská škola v Trenčíne, 1907 – 1944, 0,10 bm.

IX. Školské správy

Školský inšpektorát v Novom Meste nad Váhom, 1893 – 1949, 11,50 bm, I.

Školský inšpektorát v Trenčíne, 1911 – 1949, 4 bm.

J. ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

I. 3. Okresné ústavy národného zdravia

Okresný ústav národného zdravia v Trenčíne, 1897 – 1978, 35 bm.

I. 7. Kúpele a ozdravovne

Liečebný dom Poľnohospodár Spoločného poľnohospodárskeho podniku v Trenčianskych Tepliciach, 1982 -1987, 0,11 bm.

I. 10. Úradní lekári

Štátny okresný zverolekár v Trenčíne, 1910 – 1914, 0,10 bm.

II. 1. Nemocenské a sociálne poistenie

Okresná národná poisťovňa v Trenčíne, 1904 – 1951, 1,50 bm.

Okresná správa nemocenského poistenia v Trenčíne, 1963 – 1972, 1,50 bm.

Okresný zbor Liečebného fondu verejných zamestnancov v Trenčíne, 1927 – 1937, 0,20 bm.

II. 5. Charitné domovy a charitné organizácie

Charitný domov Slovenskej katolíckej charity v Kostolnej – Záriečí, 1952 – 1986, 1,90 bm.

II. 6. Iné sociálne inštitúcie

Okresná starostlivosť o mládež v Novom Meste nad Váhom, 1936 – 1947 (1949), 0,40 bm.

Okresná starostlivosť o mládež v Trenčíne, 1929 – 1947 (1948), 1,55 bm.

K. NÁBOŽENSKÉ ORGANIZÁCIE

VI. Farské úrady

Rímskokatolícky farský úrad v Bobote, 1789 – 1937, 0,25 bm.

Rímskokatolícky farský úrad v Dolných Motešiciach, 1801 – 1874, 0,01 bm.

Rímskokatolícky farský úrad v Dubodieli, 1792 – 1932, 0,13 bm.

Rímskokatolícky farský úrad v Kostolných Miticiach, 1859 – 1910, 0,01 bm.

Rímskokatolícky farský úrad v Trenčíne, 1772 – 1872, 0,38 bm.

Rímskokatolícky farský úrad vo Veľkej Hradnej, 1763 – 1783, 0,13 bm.

VII. Náboženské obce

Židovská náboženská obec v Drietome, 1842 – 1941, 0,20 bm.

VIII. Rehole, rády, kongregácie, združenia

Piaristi v Trenčíne, (1742) 1776 – 1950, 6,60 bm.

M. RODINY A OSOBY

I. Rodiny

Čenkej (Csenkey) z Čachtíc, 1781 – 1946, 0,57 bm.

Gromann z Prostějova, 1833 – 1845, 0,10 bm.

Kantor z Veľkého Orvišťa a Trenčianskych Teplíc, 1655 – 1839, 0,10 bm.

Kugel – Vlček, 1773 – 1844, 0,10 bm.

Marták z Dolných Bziniec, 1866 – 1960, 0,01 bm.

Medňanský (Mednyánsky) z Beckova, 1762 – 1905, 0,10 bm.

Ochodnický z Bošáce, 1787 – 1958, 0,25 bm.

Schrong z Trenčína, 1746 – 1789, 0,10 bm.

II. Osobné fondy

Adolf Abeles, 1919 – 1942, 0,02 bm.

Jozef Baar, 1912 – 1941, 0,10 bm.

Juraj Berger, 1893 – 1941, 0,10 bm.

Jozef Branecký, (1868) 1893 – 1962 (1992), 1,75 bm, I.

Vojtech Čelko, 1945 – 1994, 0,10 bm, I.

Dominik Filipp, 1911 – 1974, 1,50 bm, I.

Eugen Friml, 1891 – 1949, 0,10 bm.

Šalamon Grü n, 1923 – 1925, 0,03 bm.

Tibor Haluzka, 1990 – 1992, 0,37 bm.

Ján Hulaj, 1935 – 1939, 0,10 bm.

Vladimír Chovan, 1857 – 1993, 1 bm, I.

Max Katser, 1870 – 1933, 0,50 bm.

František Klement, 1940 – 1944, 0,10 bm.

Martin Klobučník, 1920 – 1977, 0,10 bm.

Ján Komorovský, 1940 – 1989, 1,37 bm, I.

Vladimír Krajči, 1966 – 1969, 0,60 bm.

Ján Kudla, 1867 – 1979, 3,50 bm, I.

Rafael Lexmann, 1939 – 1948, 0,10 bm.

Imrich Nátly, 1919 – 1943, 0,10 bm.

Štefan Omasta, 1661 – 1731, 0,05 bm, I.

Ľudovít Petro, 1870 – 1989, 1 bm, I.

Imrich Radványi, 1861 – 1879, 0,37 bm.

Eugen Scholtz, 1878 – 1918, 0,10 bm, I.

Ernest Tesár, 1835 – 1972, 0,76 bm, I.

Šándor Weiler, 1909 – 1941, 0,10 bm.

Sigmund Weiss, 1903 – 1904, 0,10 bm.

Štefan Zamaróczy, 1841 – 1869, 0,01 bm.

Ján Zeman, 1847 – 1972, 0,60 bm.

N. CECHY, SPOLKY A ZÁUJMOVÉ ORGANIZÁCIE

I. Cechy

Cechy v Beckove, 1820 – 1894, 0,10 bm.

Cechy v Čachticiach, 1821 – 1867 (1905), 0,10 bm.

Cechy v Hrušovom, 1718 – 1801 (1922), 0,10 bm.

Cechy v Novom Meste nad Váhom, 1714 – 1884 (1948), 0,60 bm.

Cechy v Trenčíne, 1562 – 1872, 1,75 bm.

Cechy v Starej Turej, 1822 – 1888, 0,10 bm.

II. Živnostenské spoločenstvá

Obchodné grémium v Trenčíne, 1851 – 1950, 4,13 bm, I.

Odborné spoločenstvo hostinských a výčapníkov v Trenčíne, (1930) 1932 – 1950, 3 bm, I.

Okresné živnostenské spoločenstvo v Novom Meste nad Váhom, (1885) 1925 – 1950, 4,80 bm, I.

Okresné živnostenské spoločenstvo v Trenčíne, (1879) 1925 – 1951 (1952), 7,82 bm, I.

III. Urbarialisti, komposesoráty, pasienkové spoločenstvá

Spolok bývalých urbarialistov v Dolných Motešiciach, 1932 – 1954, 0,13 bm.

IV. Spolky

Dobrovoľný hasičský zbor v Novom Meste nad Váhom, 1873 – 1951, 0,50 bm.

Dobrovoľný hasičský zbor v Potvoriciach, 1941 – 1951, 0,05 bm.

Dobrovoľný hasičský zbor v Trenčíne, 1893 – 1942, 0,30 bm.

Krajinský spolok starostlivosti o slabomyseľných na Slovensku v Trenčíne, 1938 – 1940, 0,10 bm.

Mestská a okresná odbočka Uhorského Červeného kríža v Trenčíne, 1900 – 1919, 0,20 bm.

Miestna jednota Slovenského roľníckeho dorastu v Moravskom Lieskovom, 1928 – 1938, 0,07 bm.

Miestna jednota Slovenského roľníckeho dorastu v Trenčíne, 1935 -1938, 0,10 bm.

Miestny spolok Československého Červeného kríža v Novom Meste nad Váhom, 1919 – 1949, 0,20 bm.

Miestny spolok Československého Červeného kríža v Trenčíne, 1928 – 1939, 0,40 bm.

Odbor dobrovoľných sestier Slovenského Červeného kríža v Trenčianskych Tepliciach, 1935 – 1940, 0,10 bm.

Okresná hasičská jednota v Novom Meste nad Váhom, 1922 – 1954, 0,87 bm.

Okresná hasičská jednota č. 6 v Trenčíne, 1923 – 1951, 3,02 bm.

Skupina Slovenských katolíckych skautiek v Trenčianskej Teplej, 1938 – 1940, 0,10 bm.

Slovenský národný aeroklub v Trenčíne, 1946 – 1951, 0,10 bm.

Trenčiansky katolícky tovarišský spolok, 1906, 0,10 bm.

Trenčiansky mestský skrášľovací spolok, 1912 – 1920, 0,10 bm.

Trenčiansky športový kruh, 1891 – 1917, 0,50 bm, I.

Trenčiansky ženský spolok, 1877 – 1915, 0,10 bm.

7. zbor Slovenskej ligy v Novom Meste nad Váhom, 1927 – 1931, 0,10 bm.

Zbor Slovenskej ligy v Trenčíne, 1931 – 1944, 0,87 bm.

V. Záujmové organizácie

Klub filatelistov 52 – 19 v Trenčíne, (1913) 1925 – 1997, 1,12 bm, I.

Miestna skupina Masarykovej leteckej ligy v Trenčíne, 1926 – 1938, 0,20 bm.

Odbočka Robotníckej akadémie v Trenčianskej Teplej, 1922 – 1934, 0,10 bm.

Remeselnícky nákupný spolok v Trenčíne, 1919 – 1929, 0,10 bm.

Staroturanský úverný spolok, úč. spol., 1925 – 1926, 0,01 bm.

Trenčiansky poľovnícky spolok, 1879 – 1892, 0,10 bm.

Telocvičná jednota Sokol v Bošáci, 1946 – 1949, 0,05 bm.

O. ZBIERKY

III. Rukopisy (rozličnej proveniencie)

Zbierka hudobnín rozličnej proveniencie, 15. – 20. stor., 0,12 bm, I.

Zbierka hudobnín jezuitov a piaristov v Trenčíne, 1721 – 1854, 4,38 bm, I.

Braneckého zbierka hudobnín, 1732 – 1950, 1,75 bm, I.

Zbierka hudobnín K. G. Richtera, 1862 – 1902, 0,75 bm, I.

IV. Mapy, plány a technická dokumentácia

Zbierka máp a plánov, 1692 – 1963, 696 ks, I.

VI. Pohľadnice

Zbierka pohľadníc, 20. stor., 464 ks.

VII. 1. Fotografie, fotonegatívy, diapozitívy

Zbierka fotografií, 1901 – 1991, 536 ks.

Zbierka negatívov, 1476 – 1900, 1 bm.

Zbierka fotodokumentov, 1198 – 1657, 1,80 bm.

X. Typáriá a pečate

Zbierka typárií a pečatidiel, 1901 – 1996, 1576 ks.

XI. Iné zbierky

Zbierka obecných kroník, 1933 – 1988, 1,60 bm, I.

Zbierka dobovej dokumentácie, 1860 – 1997, 4,13 bm.

2 thoughts on “Štátny okresný archív v Trenčíne

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *