Súťaž historických fotografií: Snímka 1

Svadobná fotografia z roku 1910
Svadobná fotografia z roku 1910

Prvú súťažnú fotografiu nám poslal pán Andrej. Na snímke z roku 1910 sú jeho prarodičia – Juraj Ozimý (1889-1943) a Zuzana r. Keráková (1891-1968). Obaja pochádzali z oblasti Žiliny, Juraj z malej osady Lúky pri obci (Veľká) Divina a Zuzana priamo z (Veľkej) Diviny. Obaja pochádzali z roľníckych chudobných rodín.

Fotografia je z 28. mája 1910 z Philadelphie. Podľa sobášneho listu ich sobášil oravský rodák rev. Francis Cyril Vlossak. Ako mladí vycestovali do Ameriky za prácou, Juraj v r. 1904 a Zuzana v r. 1909 a bývali v jednom dome v miestnej časti Upper Darby a pracovali v závode spracúvajúcom vlnu ako tkáči v susednom Clifton Heights. Narodili sa im tam (minimálne) dve deti a domov sa vrátili niekedy pred rokom 1921. Usadili sa však v obci Dvorníky pri Hlohovci, kde sa im narodilo ďalších 8 detí.

Na fotke je ešte Jurajov otec, Juraj Ozimý st. (1862-1943), sediaci, a niekoľkí známi z rodných obcí.

Svadobná fotografia z roku 1910
Svadobná fotografia z roku 1910

Ak chcete dať fotografii hlas, môžete tak urobiť prostredníctvom sociálnych sietí. Hneď pod fotografiou stačí kliknúť na tlačidlo Facebooku, siete Google +, prípadne Pinterest.

Comments are closed.