Odsun Nemcov z ČSR 6: Účty za škody

[singlepic id=16 w=320 h=240 float=left]  Spojenecká kontrolná rada pre Nemecko ešte v novembri 1945 schválila v Berlíne plán odsunu Nemcov podľa zásad dohodnutých v Postupimskej dohode. Stanovila konkrétne počty odsunovaného obyvateľstva do jednotlivých okupačných pásiem v Nemecku. Celkom malo byť odsunutých z Československa, Rakúska a Maďarska na 3 150 000 osôb, z Poľska 3 500 000 osôb, ktoré mali byť prijaté v americkom, britskom, francúzskom a sovietskom okupačným pásme v Nemecku. Podľa predbežného rozmiestnenia malo do sovietskeho pásma odísť 750 000, do pásma amerického potom 1 750 000 Nemcov z Československa (spolu teda 2,5 milióna) s tým, že odsun mal začať už v decembri 1945 a celá akcia mala byť podľa plánu ukončená začiatkom augusta 1946.

Československé si vyčíslilo škody, ktoré vznikli v dôsledku nemeckej okupácie na 19,471 miliardy amerických dolárov, tj 307,457 miliárd vtedajších korún (československých). Na reparačný konferencii v Paríži v roku 1945 bola uplatnená suma 11, 58 miliardy USD. Dodatočne boli vyčíslené ďalšie škody (strata pracovných síl na nútených prácach v ríši, pracovná sila vynaložená pre ríšu, straty v dôsledku zníženej pracovnej schopnosti, straty v dôsledku invalidity a v pohľadávkach voči ríši a jej podnikom). Uvedené vojnové škody neboli prakticky vôbec nahradené. Československo dostalo v rámci vojnových reparácií od Mezispojeneckého reparačného úradu v Bruseli a vrátenie zhabaného československého majetku len 91,3 milióna dolárov, čo predstavuje len zlomok požadovanej sumy vojnových reparácií. Podľa dohody o reparáciách každá signatárskych vlád – teda aj československá – si ponechala nepriateľský nemecký majetok vo svojej právomoci a bola povinná zabezpečiť, aby sa nemohol vrátiť do nemeckého vlastníctve alebo pod nemeckú kontrolu. Otázka reparácií nebola nikdy uzavretá, československá delegácia pri skončení činnosti Mezispojeneckého reparačného úradu v novembri 1959 v Bruseli vyhlásila, že československá vláda si vyhradzuje uplatnenie všetkých práv na odčineniu vojnou spôsobených škôd.

Práve vyšla unikátna publikácia AKO SI ZOSTAVIŤ RODOKMEŇ, ktorá vám pomôže odhaliť históriu vášho rodu. Objednajte si ju pod stromček za zvýhodnenú cenu s venovaním od autorov. Stačí kliknúť sem!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.