Kolonizácia 11. Okupácia v médiách

Šokujúce správy o postavení kolonistov na okupovanom území sa v prvých novembrových dňoch 1938 objavovali aj v slovenskej dennej tlači. V denníku Slovenská politika sa 15. novembra 1938 objavil rozsiahli článok s názvom „Maďarské besnenie proti kolonistom“. Článok priniesol správy o kolonistoch utečencoch, ktorí prúdili do Bratislavy po desiatkach až stovkách. V Bratislave hľadali pomoc, obracajúc sa na príslušné úrady, ktoré boli zodpovedné za realizáciu vnútornej kolonizácie a to hlavne Kolonizačný referát v Bratislave.

Tlačová správa opisuje situáciu kolonistov zhromaždených na železničnej stanici v Bratislave ako veľmi zúfalú. Viacerí kolonisti boli vraj zranení, zbedačení a často bez finančných prostriedkov, odkázaní len na pomoc dobrovoľníckych organizácií, ktoré im poskytovali v chladnom novembrovom počasí jedlo a teplý čaj. Zúfalým kolonistom podľa novín pomáhali členky spolku YWCA a bratislavskí skauti.

Ako slovenská tlači informovala o obsadení kolónií Maďarmi
Ako slovenská tlači informovala o obsadení kolónií Maďarmi

V médiách sa objavila aj správa o zavraždení troch kolonistov v Köbölkúte (Gbelce), kde vraj maďarská armáda popravila roľníka Marštejna obesením a kolonistov Potměšila a Králička zastrelili. Ďalej sa objavili informácie o vyčíňaní maďarských honvédov na kolónii Aradpraedium (Nová Vieska), kde údajne ženy boli znásilnené a muži zbití.

Slovenský denník priniesol správu o násilnostiach na kolónii Štefánikovo: „Tam bola neobyčajne surová rabovačka, obyvateľstvo týrali a bili tak, že srdcervúci plač a krik detí bolo počuť až v poldruha kilometra vzdialenom Takšoni“.

Článok o príchode príchode "hlavy maďarského štátu" na obsadené územie. Sranda, že meno Miklós Horthy v článku nefiguruje.
Článok o príchode príchode "hlavy maďarského štátu" na obsadené územie. Sranda, že meno Miklós Horthy v článku nefiguruje.

Noviny Slovenská politika zase opisujú osud kolonistov z Hviezdoslavova na Žitnom ostrove, ktorí predpokladali, že ich kolónia sa nedostane do Maďarska, a tak zostávali na svojich usadlostiach. Ale po obsadení susedných kolónii Fakov a Macov poslali najskôr do bezpečia svoje ženy a deti, a muži sa snažili ešte zachrániť čo sa dalo zo svojho majetku. Väčšina si však podľa tlače zachránila len holý život.

Určite emotívne musel na čitateľov dennej tlače pôsobiť článok o kolonistovi z Hurbanovej Novej Vsi pri Senci, ktorý išiel na bicykli zo Senca do svojej obce. Na ceste ho zastavili maďarskí vojaci. Po jeho identifikácii a zistení , že ide o kolonistu pôvodom z Moravy, mu vzali bicykel a jeho zbili a hodili do Dunaja. Keď si v rieke zachraňoval svoj život, vojaci naňho strieľali. Jemu sa podarilo zachrániť sa a dostal sa do Bratislavy.

Slovenský denník, 19.november 1938
Slovenský denník, 19.november 1938

Slovenské obyvateľstvo, žijúce na slovenskom území šokovali aj správy o násilnostiach páchaných na kolonistoch aj v kolónií Fakov a v obci Várkoni (Vrakúň). V kolónii Fakov maďarské vojsko kolonistov okradlo a držalo ich celý deň zhromaždených v strede obce, pričom až navečer im dovolili vzdialiť sa do svojich domovov. No zároveň prišiel nový rozkaz: všetci kolonisti musia byť vyhostení z obce!

Kolonisti žijúci v obci Várkoni (Vrakúň) pri Dunajskej Strede boli okradnutí vlastnými susedmi maďarskej národnosti z obce, s ktorými podľa ich názoru žili pred príchodom maďarských vojakov vo vzájomnej zhode. Po okradnutí a útokoch na ich obydlia išli niektorí zástupcovia obce podať sťažnosť na vojenské veliteľstvo v Dunajskej Strede. Tam však boli maďarskými vojakmi zatknutí a zbití. Zároveň boli okradnutí, pretože pri osobnej prehliadke u nich objavili značné množstvo peňazí, ktoré si takto chceli ochrániť pred odcudzením z ich obydlí. Po výsluchu boli dopravení na hranicu a prepustení s tým, že boli z územia Maďarska vyhostení bez možnosti spojiť sa svojimi rodinami.

Prejav šéfa Úradu propagandy Alexandera Macha.
Prejav šéfa Úradu propagandy Alexandera Macha.

Vo všetkých týchto prípadoch išlo však v tom čase o nie celkom overené fakty. Predsa len okupované územie bolo izolované od slovenského a aj média sa museli často spoliehať len na informácie, ktoré ani nebolo možné overiť, pretože na kolónie ležiace hlboko v okupovanom území sa nebolo možné dostať. Dosť často išlo o informácie z druhej ruky. Objavovali sa aj hlasy, že netreba všetky správy brať vážne a treba zachovávať pokoj, aby nedochádzalo k vyhroteniu národnostných problémov aj na slovenskom území, kde predsa len zostalo dosť obyvateľov maďarskej národnosti, čo by malo opäť negatívny dopad na Slovákov a Čechov zostávajúcich na okupovanom území.

Takýto postoj asi najviac presadzoval slovenský šéf Úradu propagandy Alexander Mach. Mach v článku „Slobodomurárski a židovskí zakuklenci v práci“ s podtitulkom „Prehnané bájky o zločinoch na slovenských kolonistoch“ obviňoval v titulku označených zo snahy destabilizovať slovenskú vládu zbytočným zhoršovaním slovensko-maďarských vzťahov. Spochybňoval spomínanú popravu slovenského kolonistu, bývalého legionára Králička v Köbölkúte (Gbelce). Tvrdil, že žiadny kolonista nebol zavraždený, aj keď násilie spôsobené civilným maďarským obyvateľstva na okupovanom území nepopieral.

Ako a kam sa mali sťahovať kolonisti z obsadených území.
Ako a kam sa mali sťahovať kolonisti z obsadených území.

Mach zdôrazňoval, že viaceré fakty si osobne sám overoval a zistil, že ak sa niektoré útoky na kolonistov stali, tak boli účelovo nafúknuté tak, aby sa pozornosť zamerala na českých kolonistov. Podľa Deáka aj preto Prezídium policajného riaditeľstva nariadilo okresným náčelníkom, ich podriadeným notárstvam a žandárskym staniciam, aby zhromažďovali výpovede od utečencov a kolonistov z okupovaného územia. Menované orgány mali utečencov vypočúvať a zapisovať ich výpovede, pričom výpovede sa mali vzájomne kontrolovať a overovať. Poškodení mali vypovedať pod prísahou, a nikdy sa nemali brať do úvahy informácie jednotlivcov, ktorí neboli priamymi svedkami udalostí.

Práve vyšla unikátna publikácia AKO SI ZOSTAVIŤ RODOKMEŇ, ktorá vám pomôže odhaliť históriu vášho rodu. Objednajte si ju pod stromček za zvýhodnenú cenu s venovaním od autorov. Stačí kliknúť sem!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.