Štátny okresný archív vo Velkom Krtíši

Nasledujúce údaje sú z publikácie Informatívny sprievodca štátnych archívov Slovenskej republiky II/2, ktorú vydal odbor archívnictva a spisovej služby MV SR v Bratislave v roku 2001.

432 – ŠTÁTNY OKRESNÝ ARCHÍV VO VEĽKOM KRTÍŠI

Za parkom 851, P. O. Box 111

990 01 Veľký Krtíš

Telefón: 0854/483 09 37

Súpis archívnych fondov a zbierok

A. ŠTÁTNA MOC, SPRÁVA A SAMOSPRÁVA

XVI. 2. Finančné správy

Okresná finančná správa vo Veľkom Krtíši, 1969 – 1990, 2,25 bm.

XVI. 3. Daňové a berné úrady

Daňový úrad v Modrom Kameni, 1928 – 1948 (1951), 2,63 bm.

XXI. 2. Okresné úrady do roku 1945

Okresný úrad v Modrom Kameni, (1860) 1923 – 1944 (1954), 57,50 bm, I, K.

XXI. 3. Štátne odborné úrady do roku 1945

Katastrálny meračský úrad v Modrom Kameni, 1866 – 1950, 14,50 bm, I.

Okresná verejná sprostredkovateľňa práce v Modrom Kameni, 1936 – 1940, 0,20 bm, I.

Úrad práce v Modrom Kameni, 1940 – 1945, 0,18 bm, I.

XXII.2. Okresné národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Okresný národný výbor v Modrom Kameni, 1937 – 1960, 111,85 bm, I, K.

Okresný národný výbor vo Veľkom Krtíši, (1945) 1968 – 1990 (1991), 500,06 bm, I.

XXII.3. Štátne odborné úrady v rokoch 1945 – 1990

Okresná poľnohospodárska správa vo Veľkom Krtíši, 1968 – 1990, 59,62 bm.

Okresná správa ciest vo Veľkom Krtíši, 1976 – 1980, 0,02 bm.

Okresný splnomocnenec ministerstva výkupu v Modrom Kameni, 1952 – 19550,04 bm

Okresný úrad ochrany práce v Modrom Kameni, 1946 – 1949 (1951), 0,75 bm, I.

Štátna melioračná správa vo Veľkom Krtíši, 1971 – 1983, 7,05 bm.

XXII. 4. Okresné kontrolné a štatistické orgány v rokoch 1945 – 1990

Okresné oddelenie Slovenského štatistického úradu vo Veľkom Krtíši, 1968 – 1994, 5,14 bm.

XXIV. 4. Notárske úrady do roku 1945

Notársky úrad v Turom Poli, 1889 – 1944 (1948), 0,40 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Bátorovej, 1881 – 1943, 0,34 bm, I, K.

Obvodný notársky úrad v Bušinciach, (1788) 1875 – 1944 (1950), 0,30 bm, I, K.

Obvodný notársky úrad v Čebovciach, 1916 – 1944 (1955), 0,16 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Čelovciach, 1939 – 1944 (1945), 0,09 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Dolnej Strehovej, 1885 – 1944 (1949), 2,80 bm, I, K.

Obvodný notársky úrad v Dolných Plachtinciach, 1869 – 1944 (1950), 0,17 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Dolných Strhároch, 1859 – 1944, 0,27 bm, I, K.

Obvodný notársky úrad v Hornom Tisovníku, 1884 – 1944 (1949), 2,25 bm, I, K.

Obvodný notársky úrad v Kamenných Kosihách, 1899 – 1944, 0,15 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Modrom Kameni, 1867 – 1944 (1954), 8,65 bm, I, K.

Obvodný notársky úrad v Nekyjach (Vinica), 1921 – 1940, 0,58 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Sennom, 1901 – 1944 (1950), 1,40 bm, I, K.

Obvodný notársky úrad v Sklabinej, 1917 – 1944 (1950), 0,80 bm, I, K.

Obvodný notársky úrad v Slovenských Ďarmotách, 1926 – 1944 (1946), 0,24 bm, I, K.

Obvodný notársky úrad vo Veľkej Čalomiji, 1895 – 1944, 1,15 bm, I.

Obvodný notársky úrad vo Veľkej Vsi nad Ipľom, 1921 – 1943, 0,65 bm, I.

Obvodný notársky úrad vo Vrbovke, 1918 – 1938, 0,17 bm, I, K.

Obvodný notársky úrad v Želovciach, 1888 – 1944, 0,35 bm, I.

XXV. 1. Mestské národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Mestský národný výbor v Modrom Kameni, (1968) 1969 – 1989, 5,59 bm.

Mestský národný výbor vo Veľkom Krtíši, (1963) 1968 – 1985, 33,80 bm.

XXV. 2. Obvodné úrady miestnych národných výborov v rokoch 1945 – 1990

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Bátorovej, (1944) 1945 – 1950, 0,85 bm, I, K.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Bušinciach, 1945 – 1950, 1,29 bm, I, K.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Čebovciach, 1945 – 1950, 0,67 bm, I, K.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Čelovciach, 1945 – 1950, 0,40 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Dolnej Strehovej, 1945 – 1950, 1,43 bm, I, K.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Dolných Plachtinciach, 1945 – 1950, 0,92 bm, I, K.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Dolných Strhároch, 1945 – 1950, 0,66 bm, I, K.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Kamenných Kosihách, 1945 – 1950, 1,35 bm, I, K.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Modrom Kameni, 1945 – 1950, 5,67 bm, I, K.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Sennom, 1945 – 1950, 0,87 bm, I, K.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Sklabinej, 1945 – 1950, 0,60 bm, I, K.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Slovenských Ďarmotách, 1945 – 1950, 0,14 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Veľkej Čalomiji, 1945 – 1950, 1,98 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Vinici, 1945 – 1950 (1963), 3,30 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Vrbovke, 1945 – 1950, 0,49 bm, I, K.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Želovciach, 1945 – 1946, 0,22 bm, I, K.

XXV. 3. Miestne národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Miestny národný výbor v Balogu nad Ipľom, 1950 – 1990, 2,68 bm.

Miestny národný výbor v Bátorovej, (1945) 1950 – 1971, 1,01 bm.

Miestny národný výbor v Brusníku, (1945) 1950 – 1971, 1,07 bm.

Miestny národný výbor v Bušinciach, (1945) 1950 – 1990 (1992), 8,84 bm.

Miestny národný výbor v Čebovciach, (1948) 1950 – 1990, 2,49 bm.

Miestny národný výbor v Čelároch, 1950 – 1990, 2,58 bm.

Miestny národný výbor v Čelovciach, 1950 – 1990, 3,31 bm.

Miestny národný výbor v Červeňanoch, 1951 – 1971, 0,06 bm.

Miestny národný výbor v Dačovom Lome, 1953 – 1990, 2,12 bm.

Miestny národný výbor v Dolinke, (1949) 1950 – 1990, 1,81 bm.

Miestny národný výbor v Dolnej Strehovej, (1947) 1950 – 1990, 2,24 bm.

Miestny národný výbor v Dolných Príbelciach, 1947 – 1960, 0,19 bm.

Miestny národný výbor v Dolných Strhároch, 1950 – 1990, 2,61 bm.

Miestny národný výbor v Ďurkovciach, (1949) 1950 – 1976, 0,82 bm.

Miestny národný výbor v Glabušovciach, 1950 – 1971, 0,98 bm.

Miestny národný výbor v Hornej Strehovej, (1944) 1950 – 1990, 2,28 bm.

Miestny národný výbor v Horných Plachtinciach, (1947) 1950 – 1971, 0,83 bm.

Miestny národný výbor v Horných Príbelciach, 1950 – 1960, 0,10 bm.

Miestny národný výbor v Horných Strhároch, 1950 – 1971, 0,74 bm.

Miestny národný výbor v Hrušove, 1943 – 1990, 3,60 bm.

Miestny národný výbor v Chrastinciach, 1950 – 1971, 0,38 bm.

Miestny národný výbor v Chrťanoch, 1950 – 1960, 0,11 bm.

Miestny národný výbor v Ipeľskom Predmostí, 1950 – 1990, 2,40 bm.

Miestny národný výbor v Kamenných Kosihách, 1946 – 1990, 5,73 bm.

Miestny národný výbor v Kiarove, 1950 – 1990, 2,39 bm.

Miestny národný výbor v Kleňanoch, 1950 – 1990, 1,66 bm.

Miestny národný výbor v Kolároch, 1950 – 1971, 0,85 bm.

Miestny národný výbor v Kosihovciach, 1948 – 1990, 1,46 bm.

Miestny národný výbor v Kosihách nad Ipľom, 1945 – 1990, 2,15 bm.

Miestny národný výbor v Kováčovciach, 1950 – 1990, 0,91 bm.

Miestny národný výbor v Leseniciach, 1950 – 1971, 0,71 bm.

Miestny národný výbor v Ľuboriečke, 1950 – 1985, 0,72 bm.

Miestny národný výbor v Malej Čalomiji, 1950 – 1971, 0,90 bm.

Miestny národný výbor v Malom Krtíši, (1945) 1950 – 1971, 0,18 bm.

Miestny národný výbor v Malých Stracinách, 1945 – 1976, 0,20 bm.

Miestny národný výbor v Malých Zlievciach, (1945) 1950 – 1977, 0,72 bm.

Miestny národný výbor v Modrom Kameni, 1945 – 1969, 4,59 bm.

Miestny národný výbor v Muli, 1950 – 1971, 0,67 bm.

Miestny národný výbor v Neninciach, (1945) 1950 – 1990, 1,69 bm.

Miestny národný výbor v Novej Vsi, 1951 – 1970, 0,20 bm.

Miestny národný výbor v Obeckove, (1945) 1950 – 1985, 0,44 bm.

Miestny národný výbor v Olovároch, 1951 – 1990, 1,65 bm.

Miestny národný výbor v Opatovskej Novej Vsi, (1945) 1950 – 1990, 1,48 bm.

Miestny národný výbor v Opave, 1950 – 1976, 0,31 bm.

Miestny národný výbor v Pôtri, 1950 – 1990, 2,61 bm.

Miestny národný výbor v Pravici, (1945) 1950 – 1971, 0,12 bm.

Miestny národný výbor v Príbelciach, 1957 – 1990, 2,40 bm.

Miestny národný výbor v Príboji, (1945) 1950 – 1971, 0,04 bm.

Miestny národný výbor v Sečiankach, 1950 – 1971, 1,50 bm.

Miestny národný výbor v Selciach, 1950 – 1971, 0,47 bm.

Miestny národný výbor v Seľanoch, (1946) 1950 – 1976, 0,54 bm.

Miestny národný výbor v Sennom, (1945) 1950 – 1990, 1,63 bm.

Miestny národný výbor v Sklabinej, 1945 – 1990 (1991), 5,06 bm.

Miestny národný výbor v Slovenských Ďarmotách, 1952 – 1990, 3,40 bm.

Miestny národný výbor v Slovenských Kľačanoch, (1946) 1950 – 1971, 0,17 bm.

Miestny národný výbor v Stredných Plachtinciach, 1947 – 1990, 3,13 bm.

Miestny národný výbor v Sucháni, 1963 – 1990, 1,63 bm.

Miestny národný výbor v Suchom Brezove, (1945) 1950 – 1976, 0,51 bm.

Miestny národný výbor v Širákove, (1946) 1950 – 1971, 0,32 bm.

Miestny národný výbor v Šuli, 1945 – 1971, 0,60 bm.

Miestny národný výbor v Trebušovciach, 1950 – 1976, 0,41 bm.

Miestny národný výbor vo Veľkej Čalomiji, (1945) 1950 – 1990, 3,18 bm.

Miestny národný výbor vo Veľkej Vsi nad Ipľom, 1952 – 1990, 1,68 bm.

Miestny národný výbor vo Veľkých Stracinách, (1946) 1950 – 1975, 0,73 bm.

Miestny národný výbor vo Veľkých Zlievciach, (1949) 1950 – 1990, 2,48 bm.

Miestny národný výbor vo Veľkom Krtíši, 1950 – 1967 (1968), 1,90 bm.

Miestny národný výbor vo Veľkom Lome, (1945) 1950 – 1990, 0,77 bm.

Miestny národný výbor vo Vieske, 1950 – 1965, 0,47 bm.

Miestny národný výbor vo Vinici, (1946) 1950 – 1990, 6,05 bm.

Miestny národný výbor vo Vrbovke, 1950 – 1990, 2,26 bm.

Miestny národný výbor v Záhorciach, 1950 – 1990, 2,70 bm.

Miestny národný výbor v Závade, 1950 – 1990, 0,84 bm.

Miestny národný výbor v Zombore, 1950 – 1971, 0,70 bm.

Miestny národný výbor v Želovciach, 1950 – 1991, 2,32 bm.

Miestny národný výbor v Žíhľave, 1950 – 1977, 0,39 bm.

Úrad Miestneho národného výboru v Turom Poli, 1945 – 1950 (1951), 1,16 bm.

B. JUSTÍCIA

IV. 4. Okresné súdy od roku 1872

Okresný súd v Modrom Kameni, (1939) 1949 – 1960, 43,30 bm, I.

Okresný súd v Modrom Kameni, (1857) 1928 – 1949, 108 bm, I.

Okresný súd v Leviciach, 1946,0,60 bm.

IV. 7. Verejní notári od roku 1872

Verejný notár Ján Fábry v Modrom Kameni, 1928 – 1930 (1931), 0,21 bm, I.

Verejný notár Vladimír Slávik v Modrom Kameni, (1928) 1931 – 1942, 1,02 bm, I.

Verejný notár Víťazoslav Kubala v Modrom Kameni, 1943 – 1944, 0,01 bm, I.

Verejný notár Konštantín Mihailovitš v Modrom Kameni, 1948 – 1952, 1,60 bm, I.

IV. 8. Štátne notárstva od roku 1872

Štátne notárstvo v Modrom Kameni, 1951, 0,05 bm.

IV. 9. Advokáti od roku 1872

Advokátska kancelária Huga Teicha v Modrom Kameni, 1931 – 1940, 0,22 bm.

Advokátska kancelária Konštantína Mihailovitša v Modrom Kameni, 1932 – 1939 (1944), 0,70 bm.

Advokátska kancelária Júliusa Beranského v Modrom Kameni, s. d., 0,01 bm.

VII. Orgány prokuratúry

Okresná prokuratúra v Modrom Kameni, 1949 – 1960, 1,70 bm.

Okresná prokuratúra vo Veľkom Krtíši, 1968 – 1985, 1,32 bm.

E. HOSPODÁRSTVO

IV. 3. Elektrotechnický priemysel

Tesla, n. p., Litovský Hrádok, závod Veľký Krtíš, 1975 – 1992, 0,55 bm.

V. 3. Štátne majetky

Štátny majetok vo Veľkom Krtíši, 1959 – 1978, 1,52 bm.

VIII. 1. Pozemné stavebníctvo

Agrostav, krajské združenie Banská Bystrica, projekčné oddelenie vo Veľkom Krtíši, 1975 – 1985, 23,01 bm.

Pozemné stavby, š. p. v likvidácii vo Veľkom Krtíši, 1990 – 1996, 2,94 bm.

XI. 1. Domáci obchod

Obchod s palivami, š. p. vo Veľkom Krtíši (Stredoslovenské uhoľné sklady, n. p., Banská Bystrica, závod Veľký Krtíš), 1979 – 1991, 5,20 bm.

Zelenina, š p. vo Veľkom Krtíši (Zelenina, n. p., Banská Bystrica, prevádzka Veľký Krtíš), 1974 – 1991, 3,60 bm.

XII. 1. Služby

Drobná prevádzkareň Miestneho národného výboru v Bušinciach, 1960 – 1985, 0,70 bm.

Drobná prevádzkareň Miestneho národného výboru v Hrušove, 1961 – 1986, 0,19 bm.

Drobná prevádzkareň Miestneho národného výboru vo Vinici, 1959 – 1986, 1,30 bm.

Mestský podnik služieb v likvidácii vo Veľkom Krtíši, 1992 – 1997, 7,22 bm.

Podnik služieb a výroby, š. p. vo Veľkom Krtíši (Okresný podnik služieb a výroby vo Veľkom Krtíši), 1950 – 1996, 67,14 bm.

Reštaurácie, n. p., š. p. vo Veľkom Krtíši, 1963 – 1992, 36,80 bm.

XII. 3. Bytové hospodárstvo

Okresný podnik bytového hospodárstva vo Veľkom Krtíši, 1974 – 1982, 0,04 bm.

F. DRUŽSTEVNÍCTVO

I. Úverové družstvá

Úverové družstvo v Čelovciach, 1941 – 1949, 0,02 bm.

Úverové družstvo v Sklabinej, 1942 – 1950, 0,01 bm.

II. Spotrebné družstvá

Jednota, ľudové spotrebné družstvo vo Veľkom Krtíši so sídlom v Modrom Kameni, 1970 – 1980, 0,24 bm.

III. 2. Jednotné roľnícke družstvá

Jednotné roľnícke družstvo v Bušinciach, 1952 – 1979, 1,20 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Dolných Strhároch, 1951 – 1976, 1,37 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Horných Strhároch, 1952 – 1969, 1,03 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Malých Zlievciach, 1952 – 1972, 0,61 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Malom Krtíši, 1961 – 1965, 0,02 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Muli, 1953 – 1970, 0,24 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Pôtri, 1954 –1977, 0,49 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Novej Vsi, 1952 – 1971, 0,29 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Obeckove, 1965 – 1972, 0,05 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Olovároch, 1959 – 1981, 1,27 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Selciach, 1959 – 1969, 0,39 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Selešťanoch,1952, 0,01 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Sklabinej, 1953 – 1983, 6,44 bm.

Jednotné roľnícke družstvo vo Veľkých Stracinách, 1953 – 1963, 0,12 bm.

Jednotné roľnícke družstvo vo Veľkých Zlievciach, 1954 – 1971, 0,56 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Záhorciach, 1953 – 1964, 0,19 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Želovciach, 1950 – 1980, 1,48 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Žíhľave, 1950 – 1966, 0,64 bm.

V. Stavebné bytové družstvá

Stavebné bytové družstvo vo Veľkom Krtíši, 1970 – 1990, 7,09 bm.

VI. Iné družstevné organizácie

Potravné družstvo v Čelovciach, 1949 – 1950, 0,02 bm.

Potravné družstvo v Dolných Plachtinciach, 1938 – 1952, 0,11 bm.

Potravné družstvo v Modrom Kameni, 1938 – 1942, 0,08 bm.

Potravné družstvo v Sucháni, 1914 – 1936, 0,03 bm.

G. POLITICKÉ STRANY, ORGÁNY A SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE NÁRODNÉHO FRONTU

I. Politické strany

Okresný výbor Komunistickej strany Československa v Modrom Kameni, 1946 – 1960, 2,50 bm.

Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska vo Veľkom Krtíši, (1960) 1968 – 1989, 62,10 bm.

Základná organizácia Komunistickej strany Slovenska pri Lesnom závode v Modrom Kameni, 1951 – 1987, 1,55 bm.

Základná organizácia Komunistickej strany Slovenska pri Okresnom národnom výbore vo Veľkom Krtíši, 1970 – 1989, 0,18 bm.

Základná organizácia Komunistickej strany Slovenska pri Podniku služieb a výroby vo Veľkom Krtíši, 1972 – 1989, 1 bm.

III. Zväzy

Okresný sekretariát Jednotného zväzu slovenských roľníkov v Modrom Kameni, 1947 – 1952, 1,15 bm.

Miestne združenie Jednotného zväzu slovenských roľníkov v Dolných Príbelciach, 1946 – 1950, 0,04 bm.

IV. Odborové hnutie

Miestna organizácia Revolučného odborového hnutia Zväzu zamestnancov školstva a vedeckých ústavov v Modrom Kameni, 1951 – 1960, 0,19 bm.

Okresná odborová rada vo Veľkom Krtíši, (1967) 1968 – 1989, 9,49 bm.

Základná organizácia Revolučného odborového hnutia pri Miestnom národnom výbore v Bušinciach, 1976 – 1990, 0,10 bm.

Základná organizácia Revolučného odborového hnutia pri Miestnom národnom výbore vo Vinici, 1968 – 1978, 0,06 bm.

Základná organizácia Revolučného odborového hnutia pri Národnom fronte Slovenskej socialistickej republiky vo Veľkom Krtíši, 1973 – 1987, 0,26 bm.

Základná organizácia Revolučného odborového hnutia pri Okresnom národnom výbore vo Veľkom Krtíši, 1977 – 1989, 0,33 bm.

Základná organizácia Revolučného odborového hnutia pri Okresnom verejnom požiarnom útvare v Modrom Kameni, 1968 – 1976, 0,20 bm.

Základná organizácia Revolučného odborového hnutia pri Podniku služieb a výroby vo Veľkom Krtíši, 1979 – 1991, 0,40 bm.

Základná organizácia Revolučného odborového hnutia pri Zelenine š. p. vo Veľkom Krtíši, 1984 – 1992, 0,15 bm.

Závodná organizácia Revolučného odborového hnutia pri Okresnom národnom výbore v Modrom Kameni, 1950 – 1960, 0,16 bm.

V. 1. Orgány Národného frontu

Miestny akčný výbor Národného frontu v Balogu nad Ipľom, 1949 – 1950, 0,02 bm.

Okresný výbor Slovenského národného frontu v Modrom Kameni, 1948 – 1959, 3,07 bm, I, K.

Okresný výbor Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky vo Veľkom Krtíši, 1968 – 1990 (1991), 8,90 bm.

V. 2. Spoločenské organizácie Národného frontu a ich zariadenia

Miestna jednota Československého zväzu požiarnej ochrany v Leseniciach, 1946 – 1962, 0,03 bm.

Miestna jednota Československej požiarnej ochrany v Sennom, 1960 – 1965, 0,10 bm.

Miestna jednota Dobrovoľného hasičského zboru v Brusníku, 1952, 0,02 bm.

Miestna jednota Dobrovoľného požiarneho zboru v Dolných Strhároch, 1937 – 1956, 0,02 bm.

Miestna jednota Dobrovoľného požiarneho zboru v Kováčovciach, 1946 – 1955, 0,02 bm.

Miestna odbočka Živeny – Československého zväzu žien v Modrom Kameni, 1951 – 1952, 0,03 bm.

Miestna organizácia Československého zväzu protifašistických bojovníkov vo Veľkom Krtíši, 1963 – 1968, 0,01 bm.

Miestna organizácia Kultúrneho zväzu maďarských pracujúcich (Csemadok) v Malej Čalomiji, 1952 – 1962, 0,05 bm.

Miestna organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Modrom Kameni, 1961 – 1972, 0,36 bm.

Okresná hasičská jednota v Modrom Kameni, 1936 – 1951, 0,31 bm, I.

Okresná mierová rada vo Veľkom Krtíši, 1968 – 1990, 0,45 bm.

Okresný dom pionierov a mládeže vo Veľkom Krtíši, 1974 – 1985, 1,70 bm.

Okresný výbor Československého Červeného kríža v Modrom Kameni, (1951) 1952 – 1958, 0,46 bm, I.

Okresný výbor Československého zväzu mládeže v Modrom Kameni, 1952 – 1960, 0,02 bm.

Okresný výbor Československého zväzu požiarnej ochrany v Modrom Kameni, 1952 – 1959, 0,92 bm, I.

Okresný výbor Československého zväzu požiarnej ochrany vo Veľkom Krtíši, 1968 – 1985, 2,91 bm.

Okresný výbor Slovenského poľovníckeho zväzu vo Veľkom Krtíši, (1963) 1968 – 1988, 4,69 bm.

Okresný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov vo Veľkom Krtíši, 1968 – 1989, 2,90 bm.

Okresný výbor Slovenského zväzu žien vo Veľkom Krtíši, 1972 – 1989, 3,90 bm.

Okresný výbor Socialistickej akadémie vzdelávania ČSSR vo Veľkom Krtíši, 1969 – 1989, 3,78 bm.

Okresný výbor Socialistického zväzu mládeže vo Veľkom Krtíši, 1971 – 1990, 8,23 bm.

Okresný výbor Zväzu Cigánov – Rómov na Slovensku vo Veľkom Krtíši, 1968 – 1975, 0,26 bm.

Okresný výbor Zväzu ľudových protifašistických bojovníkov v Modrom Kameni, 1948 – 1951, 0,08 bm.

Okresný výbor Zväzu pre spoluprácu s armádou (ZVÄZARM) vo Veľkom Krtíši, 1968 – 1990, 2,13 bm.

Okresný výbor Zväzu protifašistických bojovníkov v Modrom Kameni, 1953 – 1955, 0,03 bm.

Spoločnosť Československého Červeného kríža v Modrom Kameni, 1945 – 1951, 0,16 bm, I.

Základná organizácia Zväzu Československo – sovietskeho priateľstva pri Okresnom národnom výbore vo Veľkom Krtíši, 1977 – 1989, 0,30 bm.

Základná organizácia Socialistického zväzu mládeže pri Okresnom národnom výbore vo Veľkom Krtíši, 1983 – 1989, 0,03 bm.

H. VEDA, KULTÚRA A OSVETA

II. 3. Archívy

Okresný archív v Modrom Kameni, 1953 – 1960, 0,20 bm.

Okresný archív v Lučenci, pobočka v Modrom Kameni, 1960 – 1967, 0,29 bm.

Štátny okresný archív vo Veľkom Krtíši, (1954) 1968 – 1997, 4,11 bm.

II. 4. Knižnice

Okresná ľudová knižnica v Modrom Kameni, 1954 – 1960, 0,05 bm.

Miestna ľudová knižnica v Modrom Kameni, 1961 – 1967, 0,08 bm.

Okresná knižnica vo Veľkom Krtíši, 1971 – 1980, 0,20 bm.

III. 2. Osvetové zbory

Miestny osvetový zbor v Lešti, 1927 – 1938, 0,02 bm.

III. 3. Osvetové rady

Okresná osvetová rada v Modrom Kameni, 1946 – 1950, 0,70 bm, I.

Miestna osvetová rada v Čelovciach, 1948 – 1950, 0,02 bm.

Miestna osvetová rada v Kolároch, 1949 – 1950, 0,02 bm.

Miestna osvetová rada v Modrom Kameni, 1946 – 1948, 0,10 bm.

Miestna osvetová rada v Turom Poli, 1946 – 1950, 0,09 bm.

III. 4. Osvetové strediská

Regionálne kultúrne stredisko vo Veľkom Krtíši, 1968 – 1996, 13,77 bm.

Osvetová beseda v Ľuboriečke, 1950 – 1963, 0,02 bm.

Osvetová beseda v Modrom Kameni, 1961 – 1968, 0,10 bm.

Osvetová beseda v Sucháni, 1955 – 1978, 0,10 bm.

Osvetová beseda vo Veľkých Stracinách, 1964 – 1981, 0,05 bm.

IV. Domy kultúry a osvety

Okresný dom osvety v Modrom Kameni, 1955 – 1960, 0,20 bm.

Dom osvety v Modrom Kameni, 1960 – 1965, 0,07 bm.

I. ŠKOLSTVO

II. Stredné všeobecnovzdelávacie školy

Gymnázium vo Veľkom Krtíši, 1953 – 1989, 2,80 bm.

III. Stredné odborné školy

Stredné odborné učilište poľnohospodárske v Želovciach, 1957 – 1985, 1,40 bm.

IV. Odborné školy

Základná odborná škola v Modrom Kameni, 1931 – 1957, 0,73 bm.

VI. Základné školy

Základná škola v Balogu nad Ipľom, 1970 – 1987, 0,54 bm.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Brusníku, 1956 – 1975, 0,10 bm.

Základná škola v Bušinciach, 1926 – 1981, 2,53 bm.

Základná deväťročná škola v Čebovciach, 1923 – 1977, 0,96 bm.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Čelároch, 1923 – 1979, 0,12 bm.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Čelovciach, 1924 – 1979, 1,15 bm.

Evanjelická a. v. ľudová škola v Dolnej Strehovej, 1923 – 1945, 0,05 bm.

Základná deväťročná škola v Dolnej Strehovej, 1935 – 1981, 1,80 bm.

Základná deväťročná škola v Dolnej Strehovej – Prielohu, 1937 – 1978, 0,36 bm.

Základná deväťročná škola v Dolných Plachtinciach, 1921 – 1975, 0,94 bm.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Dolných Strhároch 1943 – 1975, 0,10 bm.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Dolnom Bukovci., 1939 – 1965, 0,16 bm.

Základná deväťročná škola s vyučovacím jazykom maďarským, 1. – 5. ročník, v Ďurkovciach, 1959 – 1974, 0,25 bm.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Glabušovciach 1946 – 1978, 0,09 bm.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Hornej Strehovej., 1958 – 1968, 0,02 bm.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Horných Plachtinciach – lazoch, 1974 – 1975, 0,01 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola v Horných Strhároch, 1927 – 1944 (1945), 0,05 bm.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Hornom Bukovci, 1955 – 1976, 0,09 bm.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Horných Strhároch, 1922 – 1976, 0,20 bm.

Základná deväťročná škola v Hrušove, 1930 – 1975, 1,04 bm.

Neúplná stredná škola v Kamenných Kosihách, 1946 – 1951, 0,05 bm.

Základná deväťročná škola s vyučovacím jazykom maďarským, 1. – 5. ročník, v Kamenných Kosihách1950 – 1978, 0,65 bm.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Kiarove 1960 – 1977, 0,11 bm.

Národná škola v Kolároch, 1946 – 1950, 0,01 bm.

Osemročná stredná škola v Kosihovciach, 1954 – 1955, 0,01 bm.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Kováčovciach – Peťove, 1928 – 1978, 0,28 bm.

Evanjelická a. v. ľudová škola v Lešti, 1918 – 1945, 0,87 bm.

Národná škola v Lešti, 1918 – 1951, 2,25 bm.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Ľuboriečke., 1924 – 1964, 0,30 bm.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Malých Stracinách, 1921 – 1971, 0,43 bm.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Malých Zlievciach, 1927 – 1976, 0,10 bm.

Základná škola v Modrom Kameni, 1898 – 1985, 4,25 bm.

Základná deväťročná škola s vyučovacím jazykom maďarským, 1. – 5. ročník, v Muli, 1926 – 1975, 0,21 bm.

Základná škola, 1. – 5. ročník, v Neninciach, 1945 – 1986, 0,65 bm.

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, 1. – 4. ročník, v Neninciach, 1932 – 1985, 0,37 bm.

Základná deväťročná škola v Novej Vsi 1. – 5. ročník, 1939 – 1978, 0,25 bm.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Obeckove, 1965 – 1981, 0,08 bm.

Národná škola v Olovároch, 1921 – 1952, 0,08 bm.

Základná deväťročná škola, 1. – 4. ročník, v Opatovskej Novej Vsi, 1972 – 1975, 0,02 bm.

Základná škola, 1. – 4. ročník, v Pôtri, 1920 – 1987, 0,98 bm.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Pravici, 1924 – 1975, 0,09 bm.

Základná škola v Riečkach, 1898 – 1918, 0,02 bm.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Príbelciach, 1925 – 1976, 0,46 bm.

Základná deväťročná škola v Sečiankach, 1957 – 1980, 1,46 bm.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Selešťanoch, 1964 – 1976, 0,20 bm.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Seľanoch, 1945 – 1975, 0,26 bm.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Sklabinej, 1890 – 1980, 0,53 bm.

Základná deväťročná škola, 1. – 4. ročník, v Slovenských Ďarmotách, 1945 – 1976, 0,43 bm.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Slovenských Ďarmotách – Iliašove, 1953 – 1973, 0,08 bm.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Slovenských Kľačanoch, 1924 – 1973, 0,26 bm.

Základná deväťročná škola, 1. – 4. ročník, v Stredných Plachtinciach, 1937 – 1974, 0,26 bm.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Sucháni, 1923 – 1978, 0,60 bm.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Suchom Brezove, 1971 – 1975, 0,02 bm.

Národná škola v Trebušovciach, 1945 – 1951, 0,04 bm.

Základná deväťročná škola s vyučovacím jazykom maďarským, 1. – 5. ročník, v Trebušovciach, 1951 – 1977, 0,49 bm.

Evanjelická a. v. ľudová škola v Turom Poli, 1918 – 1945, 0,75 bm.

Národná škola v Turom Poli, 1918 – 1951, 1,10 bm.

Základná deväťročná škola vo Veľkej Čalomiji, 1946 – 1981, 1,03 bm.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, vo Veľkých Stracinách, 1920 – 1978, 0,54 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola maďarská vo Veľkých Zlievciach, 1879 – 1943, 0,12 bm.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, vo Veľkých Zlievciach, 1955 – 1980, 0,09 bm.

Evanjelická a. v. ľudová škola vo Veľkom Krtíši, 1920 – 1942, 0,20 bm.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, vo Veľkom Krtíši, 1920 – 1981, 1,42 bm.

Základná deväťročná škola vo Veľkom Krtíši, Komenského ulica, 1953 – 1975, 2,59 bm.

Základná deväťročná škola, 1. – 4. ročník, vo Veľkom Lome, 1945 – 1975, 0,11 bm.

Základná deväťročná škola vo Vinici, 1953 – 1978, 1,89 bm.

Národná škola vo Vrbovke, 1938 – 1951, 0,12 bm.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Záhorciach, 1936 – 1979, 0,37 bm.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Závade, 1921 – 1976, 0,21 bm.

Národná škola v Zombore, 1919 – 1951 (1990), 0,01 bm.

Základná deväťročná škola v Želovciach, 1947 – 1980, 1,70 bm.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Žíhľave, 1964 – 1973, 0,02 bm.

VII. Záujmové umelecké školy

Ľudová škola umenia v Modrom Kameni, 1960 – 1970, 0,44 bm.

VIII. Iné školy a školské zariadenia

Osobitná škola internátna vo Veľkej Čalomiji, 1977 – 1979, 0,03 bm.

IX. Školské správy

Školský inšpektorát v Modrom Kameni, (1919) 1923 – 1949, 11,60 bm, I.

J. ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

II. 6. Iné sociálne inštitúcie

Okresná starostlivosť o mládež v Modrom Kameni, 1931 – 1949, 0,23 bm.

Okresný ústav sociálnych služieb vo Veľkom Krtíši, 1979 – 1990, 1,18 bm.

K. NÁBOŽENSKÉ ORGANIZÁCIE

VI. Farské úrady

Rímskokatolícky farský úrad vo Veľkých Zlievciach, 1789 – 1952, 0,26 bm.

Rímskokatolícky farský úrad vo Vinici, 1881 – 1890, 0,02 bm.

M. RODINY A OSOBY

II. Osobné fondy

Darina Bancíková, (1787) 1948 – 1994, 0,10 bm.

Alexander Bory, 1829 – 1981, 0,10 bm.

Ľudovít Kö nig, 1945 – 1946, 0,01 bm.

Ján Moravčík, 1921 – 1980, 0,07 bm.

Ján Novák, 1930 – 1981, 0,03 bm.

Štefan Procházka, 1944 – 1984, 0,05 bm.

Jozef Pupák, 1917 – 1975, 0,10 bm.

Pavel Toman ml., 1926 – 1952, 0,02 bm.

Štefan Tuček, 1941 – 1943, 0,01 bm.

Gustáv Šaár, 1936 – 1970, 0,01 bm.

N. CECHY, SPOLKY A ZÁUJMOVÉ ORGANIZÁCIE

II. Živnostenské spoločenstvá

Okresné živnostenské spoločenstvo v Modrom Kameni, (1920) 1925 – 1952, 1,70 bm.

III. Urbarialisti, komposesoráty, pasienkové spoločenstvá

Bývalí urbarialisti v Olovároch, 1929 – 1949 (1985), 0,10 bm.

Bývalí urbarialisti v Turom Poli, 1889 – 1919, 0,03 bm.

Bývalí urbarialisti v Závade, 1932 – 1939, 0,01 bm.

IV. Spolky

Okresná úradovňa Slovenského Červeného kríža v Modrom Kameni, 1944, 0,01 bm, I.

O. ZBIERKY

II. Listiny (bez fondovej príslušnosti)

Zbierka listín, 1658, 1 kus.

III. Rukopisy (rozličnej proveniencie)

Zbierka rukopisov rozličnej proveniencie, 1571 – 1987, 0,04 bm.

IV. Mapy, plány a technická dokumentácia

Zbierka máp, plánov a výkresov, 1870 – 1990, 110 kusov.

V. Plagáty a letáky

Zbierka letákov, plagátov a drobnej tlače, 1882 – 1996, 2624 kusov.

VII. 1. Fotografie, fotonegatívy, diapozitívy

Zbierka diapozitívov, 1988 – 1995, 418 kusov.

Zbierka fotografií a fotonegatívov, 1900 – 1996, 8748 kusov.

VII. 3. Videozáznamy

Zbierka videozáznamov a filmov, 1975 – 1994, 6 kusov.

VIII. 2. Magnetické pásky a kazety

Zbierka magnetických pások a kaziet, 1975 – 1995, 6 kusov.

X. Typáriá a pečate

Zbierka typárií, 1923, 1 kus.

Zbierka pečiatok, 1923 – 1985, 348 kusov.

XI. Iné zbierky

Zbierka obecných kroník, 1920 – 1974, 19 kusov.

Zbierka ročných záznamov do kroník obcí, 1945 – 1995, 0,47 bm.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *