Štátny oblastný archív v Nitre

Záznam genealogických dát

V štátnych archívoch sú stovky, možno tisíce archívnych fondov a písomných registratúr, milióny spisov v rozsahu tisícov bežných metrov, či skôr kilometrov (bežný meter predstavuje meter priestoru, ktorý zaberajú triedené dokumenty v regáloch).

Archívy sú cenným prameňom pri genealogickom pátraní. Okrem základných informácií o dátume narodenia, sobáša, úmrtia sa v archíve máte šancu dozvedieť viac aj o sociálnom a spoločenskom postavení predkov, ich vzdelaní…

Skôr ako vyrazíte do niektorého archívu, je dobré zistiť si, čo tam vlastne môžete nájsť. Praktickou pomôckou je publikácia Informatívny sprievodca štátnych archívov Slovenskej republiky I, ktorú vydal odbor archívnictva a spisovej služby Ministerstva vnútra v roku 2000. Vek publikácie môže na prvý pohľad odradiť, ale zásadné zmeny a presuny v archívoch sa nedejú veľmi často.

Problémom môže byť, že z celkového množstva archívnych dokumentov je časť tvoria usporiadané archívy. Veľká časť vôbec nie sú sprístupnené a aj archívne fondy, ktoré sú sprístupnené verejnosti, nie vždy spĺňajú požiadavky na kvalitné spracovanie informácií v nich obsiahnutých.

ŠTÁTNY OBLASTNÝ ARCHÍV V NITRE

Novozámocká 273

951 12 Ivanka pri Nitre

Telefón: 087/56 42 63, 087/56 43 84

Fax: 087/56 42 68

Súpis archívnych fondov a zbierok

A. ŠTÁTNA MOC, SPRÁVA A SAMOSPRÁVA

X. Úrady pozemkovej reformy /1920 – 1949/

Štátna obvodová úradovňa pre pozemkovú reformu v Leviciach, 1948 – 1949, 0,12 bm.

Pracovná skupina pre pozemkovú reformu v Bánovciach nad Bebravou, 1946 – 1951, 0,25 bm.

Pracovná skupina pre pozemkovú reformu v Komárne, 1946 – 1949, 1,20 bm.

Pracovná skupina pre pozemkovú reformu v Leviciach, 1946 – 1951, 4,32 bm.

Pracovná skupina pre pozemkovú reformu v Nitre, 1948 – 1951, 4,07 bm.

Pracovná skupina pre pozemkovú reformu v Nových Zámkoch, 1946 -1950, 4,34 bm.

Pracovná skupina pre pozemkovú reformu v Topoľčanoch, 1947 – 1950, 2,35 bm.

XI. 1. Župy do roku 1922

Komárňanská župa I., 1603 – 1918, 429 bm.

Rábsko-komárňansko-ostrihomská župa (na Slovensku), 1919 -1922, 9,80 bm, I, K.

Komárňanská župa II. (v Maďarsku), 1919 – 1923, 10 bm, I.

Nitrianska župa I., 1464 – 1922, 737 bm, I, K.

Dolnonitrianska župa, 1849 – 1862, 18 bm.

Tekovská župa, 1540 – 1922, 549,73 bm, I, K.

XI. 2. Výsadné územia do roku 1922

Stolica arcibiskupských predialistov vo Vrábľoch, (1186) 1620 – 1851, 12 bm.

XI. 3. Vládni komisári do roku 1922

Komisár Komárňansko-ostrihomskej župy, 1786 – 1790, 4,60 bm.

Komisár Nitriansko-tekovskej župy (prv Nitriansky dištrikt), 1785 – 1790, 13,56 bm.

Komisár Nitrianskej župy, 1849, 3 bm.

Vládni komisári Nitrianskej župy, 1905, 1906, 1914 – 1916, 2 bm, I.

XI. 5. Verejnosprávne výbory do roku 1922

Verejnosprávny výbor Komárňanskej župy, 1876 – 1922, 31,60 bm.

Verejnosprávny výbor Rábsko-komárňansko-ostrihomskej župy (na Slovensku), 1919 – 1922, 2 bm.

Verejnosprávny výbor Komárňanskej župy (v Maďarsku), 1919 – 1923, 3 bm.

Verejnosprávny výbor Nitrianskej župy, 1876 – 1923, 105 bm.

Verejnosprávny výbor Tekovskej župy, 1876 – 1921, 53,05 bm.

XI. 6. Slúžnovské úrady do roku 1922

Slúžnovský úrad v Hlohovci, 1854 – 1922, 9,37 bm, K.

Slúžnovský úrad v Holíči, 1854 – 1922, 21 bm.

Slúžnovský úrad v Kocsi, 1850 – 1918, 40,80 bm.

Slúžnovský úrad v Komárne, 1851 – 1922, 71,50 bm.

Slúžnovský úrad v Kremnici, 1850 – 1860, 7,10 bm.

Slúžnovský úrad v Leviciach, 1851 – 1922, 31,35 bm, K.

Slúžnovský úrad v Myjave, 1849 – 1922, 58 bm, K.

Slúžnovský úrad v Nitre, 1855 – 1922, 106,30 bm, K.

Slúžnovský úrad v Novom Meste nad Váhom, 1849 – 1922, 62,86 bm, K.

Slúžnovský úrad v Nových Zámkoch, 1854 – 1922, 10,60 bm, K.

Slúžnovský úrad v Oslanoch, 1851 – 1922, 47,15 bm.

Slúžnovský úrad v Parkáni, 1854 – 1860, 0,25 bm.

Slúžnovský úrad v Piešťanoch, 1854 – 1922, 17 bm, K.

Slúžnovský úrad v Prievidzi, 1851 – 1922, 103,50 bm, K.

Slúžnovský úrad v Senici, 1849 – 1922, 16,96 bm.

Slúžnovský úrad v Starej Ďale, 1851 – 1909, 31,50 bm.

Slúžnovský úrad vo Svätom Kríži nad Hronom, 1851 – 923, 77,40 bm.

Slúžnovský úrad v Šali, 1854 – 1923, 40,50 bm.

Slúžnovský úrad v Tate, 1850 – 1918, 67,30 bm.

Slúžnovský úrad v Topoľčanoch, 1851 – 1922, 12,30 bm, K.

Slúžnovský úrad vo Vrábľoch, 1850 – 1922, 123,90 bm.

Slúžnovský úrad v Zlatých Moravciach, 1850 – 1922, 167,15 bm.

Slúžnovský úrad v Žabokrekoch nad Nitrou, 1920 – 1921, 0,17 bm.

Expozitúra Slúžnovského úradu Prievidza v Nitrianskom Rudne, 1912 – 1922, 3,43 bm.

XI. 7. Štátne odborné úrady do roku 1922

Hraničná komisia v Skalici, 1794 – 1795, 0,20 bm.

Protinúdzový výbor pre Komárňanskú župu v Komárne, 1865 – 1867, 0,36 bm.

Protinúdzový výbor pre Nitriansku župu v Nitre, 1866 – 1867, 1,20 bm.

Štátna okresná lesná správa v Komárne, 1898 – 1917, 1,56 bm.

Štátna okresná lesná správa v Nitre, 1899 – 1927, 0,70 bm.

Štátna okresná lesná správa v Prievidzi, 1908 – 1916, 0,10 bm.

Štátna okresná lesná správa v Zlatých Moravciach, 1898 – 1916, 2,52 bm.

Štátna okresná lesná správa v Žarnovici, 1890 – 1909, 3,96 bm.

Štátny lesný úrad v Komárne, 1900 – 1919, 1,60 bm.

Štátny lesný úrad v Nitre, 1899 – 922, 9,96 bm.

Správa obecných lesov v župách Komárno a Fejér v Tate, 1886 – 1894, 0,24 bm.

Štátny stavebný úrad v Komárne, 1888 – 1912, 0,85 bm.

Štátny stavebný úrad v Nitre I., 1881 – 1921, 2,50 bm.

Župný úrad práce v Nitre, 1919 – 1922, 0,90 bm, I.

Štátny zemedelský inšpektorát v Nitre, 1919 – 1924, 0,36 bm.

Komisár pre mor dobytka v Zlatých Moravciach, 1863 – 1865, 0,36 bm.

Župný zverolekár v Komárne, 1911 – 1920, 0,96 bm.

Okresný zverolekár v Zemianskej Olči, 1903 – 1923, 0,30 bm.

Výbor vojnovej pomoci Komárňanskej župy, 1916, 0,12 bm.

XII. 1. Župy v rokoch 1923 – 1927

Nitrianska župa II., 1923 – 1928, 86,50 bm, I, K.

Župný dom v Zlatých Moravciach, 1927 – 1932, 0,12 bm.

XII. 2. Štátne odborné úrady v rokoch 1923 – 1927

Krajská volebná komisia v Nových Zámkoch, 1925, 0,24 bm, I.

Štátny stavebný úrad v Nových Zámkoch I. – II., 1922 – 1945, 3,54 bm.

Oblastný priemyselný inšpektorát v Nitre, 1924 – 1939, 0,25 bm.

Krajský sirotský úrad v Nitre, 1923 – 1931, 0,80 bm, I.

Župná sirotská stolica v Balassagyarmate, 1920 – 1927, 0,05 bm.

Župný úrad práce v Nitre, 1923 – 1928, 1,85 bm, I.

XIII. 1. Župy v rokoch 1940 – 1945

Nitrianska župa III., 1940 – 1945, 85 bm, I, K.

III. 2. Vládni poverenci v rokoch 1940 – 1945

Vládny poverenec pre Nitriansku a Pohronskú župu, 1945, 0,01 bm.

XIV. 1. Župy v rokoch 1938 – 1945 /1944/

Komárňanská župa III., 1938 – 1945, 66 bm.

Nitriansko-bratislavská župa v Nových Zámkoch, 1938 – 1944, 1,28 bm.

Tekovsko-hontianska župa, 1938 – 1945, 34,22 bm.

XIV. 2. Verejnosprávne výbory v rokoch 1938 – 1945 /1944/

Verejnosprávny výbor Komárňanskej župy III., 1938 – 1945, 16,10 bm.

Verejnosprávny výbor Nitriansko-bratislavskej župy, 1939 – 1943, 0,25 bm.

Verejnosprávny výbor Tekovsko-hontianskej župy, 1939 – 1944, 3,40 bm.

XIV. 3. Hlavnoslúžnovské úrady v rokoch 1938 – 1945 /1944/

Hlavnoslúžnovský úrad v Szobe, 1939 – 1943, 0,20 bm.

XIV. 4. Štátne odborné úrady v rokoch 1938 – 1945 /1944/

Župný pôdohospodársky inšpektorát v Komárne, 1939 – 1945, 16,20 bm.

Župný protipožiarny inšpektorát v Komárne, 1940 – 1944, 0,12 bm.

Obvodný sociálny inšpektorát v Budapešti, 1940 – 1944, 0,15 bm.

Oblastný poľnohospodársky inšpektorát v Komárne, 1942 – 1944, 1,10 bm.

Kultúrno – inžiniersky úrad v Komárne, 1888 – 1943, 3,20 bm.

Župný zverolekár v Komárne, 1938 – 1944, 1,35 bm.

XV. 1. Fond národnej obnovy v rokoch 1945 – 1949

Oblastná úradovňa Osídľovacieho úradu a Fondu národnej obnovy v Leviciach, 1950 – 1951, 0,80 bm, I.

Oblastná úradovňa Osídľovacieho úradu a Fondu národnej obnovy v Prievidzi, 1947 – 1948, 0,15 bm, I.

Expozitúra Fondu národnej obnovy v Leviciach, 1948 – 1949, 2,30 bm, I.

Expozitúra Fondu národnej obnovy v Prievidzi, 1948 – 1952, 2,25 bm, I.

Oblastná úradovňa Osídľovacieho úradu v Handlovej, 1945 – 1951, 2,10 bm, I.

Oblastná úradovňa Osídľovacieho úradu v Komárne, 1945 – 1951, 46,60 bm, I.

Oblastná úradovňa Osídľovacieho úradu v Leviciach, 1945 – 1951, 46,20 bm, I.

Oblastná úradovňa Osídľovacieho úradu v Nových Zámkoch, 1945 -1951, 33,50 bm, I.

Oblastná úradovňa Osídľovacieho úradu v Šahách, 1946 – 1948, 2,04 bm.

Oblastná úradovňa Osídľovacieho úradu v Šali, 1946 – 1951, 4,20 bm, I.

Oblastná úradovňa Osídľovacieho úradu v Štúrove, 1946 – 1951, 8,50 bm, I.

Presídľovacia stanica v Štúrove, 1947 – 1950, 0,37 bm, I.

XV. 2. Hospodárska kontrolná služba v rokoch 1945 – 1949

Expozitúra Hospodárskej kontrolnej služby v Nitre, 1950, 0,37 bm.

Expozitúra Hospodárskej kontrolnej služby v Nových Zámkoch, 1945 – 1950, 9,12 bm.

XV. 3. Štátne stavebné úrady v rokoch 1945 – 1949

Štátny stavebný úrad v Nitre, 1945 – 1949, 10,90 bm, I.

Štátny stavebný úrad v Nových Zámkoch, 1945 – 1949, 14,50 bm, I.

Štátny stavebný úrad v Partizánskom, 1949, 0,15 bm, I.

XVI. 1. Finančné riaditeľstvá

Župné finančné riaditeľstvo v Nitre, 1884 – 1922, 44,50 bm.

Finančné riaditeľstvo v Nitre, 1924 – 1949, 1 bm.

XVI. 3. Daňové a berné úrady

Daňová správa v Nitre, 1921 – 1949, 42,50 bm.

Daňový úrad v Komárne, 1939 – 1944, 1,40 bm.

XVII. 1. Krajské národné výbory v rokoch 1949 – 1960

Krajský národný výbor v Nitre, 1949 – 1960, 451,10 bm.

XVII. 2. Zmocnenci štátneho úradu plánovacieho v rokoch 1949 – 1960

Zmocnenec Štátneho plánovacieho úradu v Nitre, 1949 – 1953, 2 bm, I.

XVII. 3. Krajskí splnomocnenci ministerstva výkupu v rokoch 1949 – 1960

Krajský splnomocnenec Ministerstva výkupu v Nitre, 1949-1956, 1,10 bm.

XVII. 5. Krajské investorské útvary v rokoch 1949 – 1960

Krajský investor bytovej a občianskej výstavby v Nitre, 1957 -1960, 6,36 bm, I.

XVII. 6. Krajská služba štatistická v rokoch 1949 – 1960

Krajská služba Štátneho úradu štatistického v Nitre, 1947 – 1960, 58,23 bm, I.

XXI. 3. Štátne odborné úrady do roku 1945

Živnostenský inšpektorát v Nitre, 1935 – 1941, 0,15 bm.

Štátny strojný úrad v Nitre, (1910) 1919 – 1949, 3 bm, I.

Úrad práce v Nitre, 1929 – 1945, 3,90 bm, I.

XXII. 3. Štátne odborné úrady v rokoch 1945 – 1990

Okresný investor občianskej výstavby v Nitre, 1960 – 1968, 2,20 bm, I.

XXIV. 5. Iné miestne úrady do roku 1945

Obecný úrad v Nagy Káte , 1939 – 1944, 0,25 bm.

B. JUSTÍCIA

II. 1. Podriadené súdy do roku 1850

Podriadený súd Tekovskej župy, 1787 – 1790, 1,75 bm.

Podriadený súd Komárňansko-ostrihomskej župy , 1786 – 1790, 4,50 bm.

III. 1. Krajinské /krajské, župné/ súdy z rokov 1850 – 1861

Dočasný krajský súd v Komárne, 1850 – 1853, 0,55 bm.

Dočasný krajský súd v Zlatých Moravciach, 1850 – 1854, 6,08 bm.

Župný súd v Banskej Bystrici, 1854 – 1861, 19,55 bm.

Župný súd v Nitre, 1849 – 1861, 7 bm.

Župný súd v Trnave, 1854 – 1861, 7,60 bm.

Župný súd v Nitre, 1861 – 1871, 19,80 bm.

III. 2. Okresné súdy I. triedy z rokov 1850 – 1861

Okresný zborový súd v Novom Meste nad Váhom, 1850 – 1854, 1,20 bm.

Okresný zborový súd v Prievidzi, 1850 – 1854, 1,20 bm.

Okresný zborový súd v Skalici, 1851 – 1861, 22,69 bm.

III. 3. Okresné súdy II. triedy z rokov 1850 – 1861

Okresný súd v Dvoroch nad Žitavou, 1851 – 1853, 1,40 bm.

Okresný súd v Hlohovci, 1850 – 1854, 1,20 bm.

Okresný súd v Komárne, 1850 – 1861, 17,50 bm.

Okresný súd v Kömlode, 1850 – 1853, 1,70 bm.

Okresný súd v Leviciach, 1850 – 1854, 6,32 bm.

Okresný súd v Myjave, 1851 – 1853, 2 bm.

Okresný súd v Nových Zámkoch, 1851 – 1854, 1,32 bm.

Okresný súd v Oslanoch, 1850 – 1853, 1,53 bm.

Okresný súd v Senici, 1851 – 1854, 3 bm.

Okresný súd v Tate, 1850 – 1854, 5,75 bm.

Okresný súd v Topoľčanoch, 1851 – 1854, 0,50 bm.

Okresný súd vo Veľkých Kostoľanoch, 1850 – 1854, 2,50 bm.

Okresný súd vo Vrábľoch, 1850 – 1854, 5 bm.

Okresný súd vo Vyhniach, 1850 – 1854, 2,10 bm.

Okresný súd v Zlatých Moravciach, 1852 – 1854, 0,12 bm.

III. 4. Mestsky delegované okresné súdy z rokov 1850 – 1861

Mestsky delegovaný okresný súd v Nitre, 1852 – 1861, 95 bm.

III. 5. Urbárske súdy z rokov 1850 – 1861

Urbársky súd v Komárne, 1856 – 1861, 0,25 bm.

Urbársky súd v Nitre, 1856 – 1861, 1,56 bm.

Urbársky súd v Ostrihome, 1856 – 1861, 0,80 bm.

Urbársky súd v Trnave, 1856 – 1861, 0,60 bm.

Urbársky súd v Zlatých Moravciach, 1856 – 1860, 1,62 bm.

III. 6. Štátni zástupcovia z rokov 1850 – 1861

Štátne zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach, 1850 – 1854, 0,06 bm.

IV. 2. Krajské súdy /kráľovské súdne stolice, sedrie/ od roku 1872

Krajský súd v Komárne (1402) 1700, 1872 – 1949, 143,65 bm, I, K.

Krajský súd v Nitre, 1872 – 1949, 507,20 bm, I, K.

Krajský súd v Senici, 1872 – 1875, 0,25 bm.

Krajský súd v Zlatých Moravciach, 1872 – 1920, 86,40 bm.

Krajský súd v Nových Zámkoch, 1940 – 1944, 10 bm.

Krajský súd v Nitre, 1949 – 1953 (1960), 27,50 bm.

IV. 5. Špecializované súdy od roku 1872

Poisťovací súd v Nitre, 1938 – 1949, 0,05 bm.

IV. 6. Štátne zastupiteľstvá od roku 1872

Štátne zastupiteľstvo v Nitre, 1875 – 1949, 59 bm, I, K.

Kráľovské zastupiteľstvo v Nových Zámkoch, 1940 – 1945, 7 bm.

IV. 11. Nápravno-výchovné a kárne zariadenia od roku 1872

Trestnica v Leopoldove, 1855 – 1958, 22,50 bm, I.

Domáci komisár trestnice v Leopoldove, 1922 – 1937, 0,36 bm, I.

Väznica Krajského súdu v Nitre, 1874 – 1948, 16,30 bm.

Väznica Krajského súdu v Komárne, 1877 – 1949, 6,90 bm.

Krajské nápravné zariadenie v Nitre, 1951 – 1958, 1,80 bm.

Komenského polepšovňa mladistvých v Košiciach a Hlohovci, 1919 -1952, 16,70 bm, I.

Útvar nápravných zariadení v Bánovciach nad Bebravou, 1949 – 1952, 0,20 bm.

Útvar nápravných zariadení v Komárne, 1949 – 1964, 2,80 bm.

Útvar nápravných zariadení v Leviciach, 1946 – 1957, 0,60 bm.

Útvar nápravných zariadení v Nových Zámkoch, 1945 – 1946, 0,10 bm.

Útvar nápravných zariadení v Prievidzi, 1949 – 1954, 0,90 bm.

Útvar nápravných zariadení v Štúrove, 1946 – 1953, 0,75 bm.

Útvar nápravných zariadení v Topoľčanoch, 1946 – 1953, 0,60 bm.

Útvar nápravných zariadení vo Vrábľoch, 1946 – 1953, 0,60 bm.

IV. 12. Internačné tábory

Tábor internovaných v Zlatých Moravciach, 1921, 0,20 bm, I.

VII. Orgány prokuratúry

Krajská prokuratúra v Nitre, 1949 – 1960, 17 bm.

VIII. Orgány arbitráže

Krajská štátna arbitráž v Nitre, 1951 – 1960, 3,40 bm.

C. ARMÁDA A BEZPEČNOSŤ

I. Vojenská správa a vojenské organizácie

Stála odvodná komisia v Komárne, 1894 – 1916, 0,12 bm, I.

III. 1. Policajné riaditeľstvá

Policajný úrad v Nitre, 1939 – 1942, 5,40 bm, I, K.

III. 3. Policajné komisariáty

Policajný komisariát v Komárne, 1923 – 1938, 7,90 bm, I, K.

Policajný komisariát v Parkáni, 1923 – 1938, 5,30 bm, I, K.

IV. 1. Oblastné četnícke veliteľstvá

Oblastné četnícke veliteľstvo v Zlatých Moravciach, 1919 – 1939, 1,50 bm, I, K.

IV. 2. Okresné četnícke veliteľstvá

Okresné četnícke veliteľstvo v Nitre, 1919 – 1939, 1,30 bm, I, K.

Okresné četnícke veliteľstvo v Zlatých Moravciach, 1934, 0,24 bm, I, K.

V. 1. Oblastné žandárske veliteľstvá

Oblastné žandárske veliteľstvo v Nitre, 1939 – 1945, 1,80 bm, I, K.

Oblastné žandárske veliteľstvo v Zlatých Moravciach, 1940 – 1944, 0,50 bm, I, K.

V. 2. Okresné žandárske veliteľstvá

Okresné žandárske veliteľstvo v Zlatých Moravciach, 1940, 0,12 bm, I.

V. 3. Žandárske stanice

Žandárska stanica v Zlatých Moravciach, 1942 – 1944, 0,12 bm, I.

VI. 1. Krajské správy ZNB

Oblastné veliteľstvo ZNB v Komárne, 1945 – 1949, 0,12 bm.

Oblastné veliteľstvo ZNB v Leviciach, 1945 – 1948, 0,12 bm.

D. FINANČNÍCTVO

II. Sporiteľne

Sporiteľský úverový ústav v Nových Zámkoch, 1872 – 1934, 0,60 bm.

E. HOSPODÁRSTVO

II. Hutníctvo

Zlievareň Blaškovič v Nitre, 1947, 0,02 bm.

IV. 2. Strojársky priemysel

Agrozet, n. p., závod v Komárne, 1959 – 1989, 3,25 bm.

Agrocom, š. p. v Komárne, 1988 – 1995, 0,72 bm.

IV. 4. Chemický priemysel

Spolok pre chemickú a hutnú výrobu v Novákoch, 1938 – 1946, 1 bm, I.

IV. 6. Drevospracujúci priemysel

Adolf Schmitt, drevosklad v Topoľčanoch, 1912 – 1936, 0,02 bm.

Mier, nábytková továreň v Topoľčanoch, n. p., š. p., 1950 – 1996, 35,40 bm.

Tatra, nábytkáreň v Pravenci, 1944 – 1973, 14,20 bm.

IV. 9. Potravinársky priemysel

Hospodárska úč. spol. pre priemysel cukorný v Nitre, 1927 – 1949, 3,25 bm.

Nitrianske mlyny a lúparne v Nitre, úč. spol., 1935 – 1945, 1,30 bm.

Nitrianske mlyny a lúparne v Nitre, národná správa, 1945 – 1948, 2,30 bm.

Pohronský cukrovar v Pohronskom Ruskove, úč. spol., 1893 – 1949, 4,10 bm, I.

Šuriansky cukrovar a rafinéria v Šuranoch, úč. spol., 1893 -1945, 4,15 bm.

Cukrovar v Nitre, n. p., 1950 – 1960, 4,12 bm.

Cukrovar v Šuranoch, n. p., 1949 – 1960, 0,60 bm.

Cukrovar a konzerváreň v Nitre, n. p., 1969 – 1989, 7,60 bm.

Južnoslovenské cukrovary v Šuranoch, n. p., 1946 – 1949, 4,12 bm.

Mlyny a pekárne v Nitre, n. p., 1953 – 1960, 1,30 bm.

Nitrianske mlyny v Nitre, n. p., 1948 – 1953, 1,47, bm.

Palma, n. p. v Leviciach, 1945 – 1966, 8,85 bm, I.

Pohronský cukrovar v Pohronskom Ruskove, n. p., š. p., 1949 – 1995, 7,25 bm.

Spojené cukrovary v Trnave, n. p., závod v Nitre, závod v Šuranoch, 1960 – 1968, 3,75 bm.

Šuriansky cukrovar v Šuranoch, n. p., 1969 – 1985, 6,63 bm.

Cukrovar a konzerváreň v Nitre, š. p., 1990 – 1993, 0,60 bm.

Cukrovarský a cukrovinársky priemysel v Šuranoch, k. p., 1986 -1990, 2,12 bm.

IV. 11. Kožiarsky priemysel

Baťa v Bošanoch, úč. spol., (1912) 1930 – 1937, 0,03 bm.

Baťa – slovenská úč. spol. v Bošanoch, 1939 – 1950, 3,10 bm.

Baťa v Baťovanoch, závod v Bošanoch, 1947 – 1950, 0,02 bm.

Garbiareň, n. p. v Bošanoch, 1954, 0,01 bm.

IV. 12. Obuvnícky priemysel

Baťa – slovenská úč. spol. v Baťovanoch, 1929 – 1950, 2,95 bm.

Baťa v Baťovanoch, n. p., stredisko v Bojniciach, 1947 – 1967, 0,40 bm.

IV. 14. Keramický priemysel

Elektroporcelán v Čabe, n. p., 1973 – 1992, 2,38 bm.

Tehelňa, n. p., š. p. v Ivanke pri Nitre, 1985 – 1993, 0,24 bm.

V. 2. Roľnícke komory /1942 – 1947/

Oblastná úradovňa Roľníckej komory v Nitre, (1922) 1942 – 1947 (1955), 1,95 bm.

Oblastná úradovňa Roľníckej komory v Zlatých Moravciach, 1942 -1947, 0,12 bm.

V. 3. Štátne majetky

Agrokomplex, (Agrokombinát Zobor) , n. p., š. p. v Nitre, 1967 -1991, 4 bm.

Trust štátnych majetkov v Nitre, 1949 – 1955, 19,50 bm, I.

V. 8. Iné poľnohospodárske podniky

Štátna ovocinárska škôlka v Prievidzi, 1893 – 1919, 1,50 bm.

VI. 4. Správy štátnych lesov /do 1960/

Správa štátnych lesov v Bohuniciach, 1935 – 1946, 9,50 bm.

Správa štátnych lesov v Gýmeši, 1945 – 1949, 0,88 bm.

Správa štátnych lesov v Topoľčiankach, 1901 – 1948, 12,50 bm.

VI. 8. Iné lesné úrady, správy a podniky

Krajský podnik poľnohospodárskych a lesnícko-technických meliorácií v Nitre, 1950 – 1967, 6 bm.

VII. 2. Iné vodohospodárske organizácie

Hydromeliorácie v Nitre, n. p., 1949 – 1990, 15,12 bm.

VIII. 1. Pozemné stavebníctvo

Ing. Alfréd Apfel, staviteľ v Nitre, 1946 – 1948, 0,12 bm.

Ing. Juraj Bocian, staviteľ v Zlatých Moravciach, 1947 – 1948, 0,24 bm.

Jozef Dolejš, staviteľ v Nitre, 1945 – 1948, 0,55 bm.

Arch. Ďuriak – Paulička – Bartalis, stavitelia v Prievidzi, 1949, 0,12 bm.

Arch. Alojz Englisch, staviteľ v Nitre, 1943 – 1948, 0,48 bm.

Ing. Vladimír Frank, staviteľ v Topoľčanoch, 1948, 0,12 bm.

Ing. Alojz Hofman, staviteľ v Nových Zámkoch, 1947 – 1948, 0,12 bm.

Arch. Jozef Hrnčírik, staviteľ v Nových Zámkoch, 1946 – 1948, 0,10 bm.

Bohuslav Chaloupka, staviteľ v Parkáni, 1947 – 1948, 0,15 bm.

Arch. Ján Chuda, staviteľ v Topoľčanoch, 1948, 0,12 bm.

Arch. Dezider Kamenec, staviteľ v Topoľčanoch, 1947 – 1948, 0,15 bm.

Arch. Otto Karala, staviteľ v Nitre, 1942 – 1948, 0,36 bm.

Ľudovít Karaman, staviteľ v Nitre, ú. s., 1946 – 1954, 0,25 bm.

Arch. Ivan Klein a Erik Píš, stavitelia v Nových Zámkoch, 1945 -1948, 0,20 bm.

Ing. Pavol Krylov a Dezider Bak, stavitelia v Komárne, 1945 -1949, 0,88 bm.

Ing. Jaroslav Nemeček, staviteľ v Leviciach, 1947 – 1948, 0,60 bm.

Arch. Richard Pudiš, staviteľ v Nitre, 1946 – 1948, 0,25 bm.

Arch. Spevár, staviteľ v Prievidzi, 1948, 0,12 bm.

Arch. Šic a Kotouš, stavitelia v Nových Zámkoch, 1945 – 1947, 0,25 bm.

Arch. Teršlanský a Kopaj, stavitelia v Nových Zámkoch, 1946 -1947, 0,30 bm.

Arch. Alfréd Tomaschek, staviteľ v Nitre, 1937 – 1948, 0,75 bm.

Ing. Anton Zima, staviteľ v Nitre, 1945 – 1947, 0,30 bm.

Československé stavebné závody v Nitre, 1949 – 1953, 3,70 bm.

Hornonitrianska stavebná úč. spol. v Prievidzi, 1948, 0,12 bm.

Nitrianska stavebná spoločnosť v Nitre, 1942 – 1949, 2,40 bm.

Stavebná úč. spol. Zobor v Nitre, 1944 – 1948, 0,40 bm.

Technostav, stavebná spoločnosť v Topoľčanoch, 1948, 0,10 bm.

VIII. 2. Priemyselné stavebníctvo

Krajská cestná služba v Nitre, 1951 – 1952, 0,75 bm.

Cestná služba v Nových Zámkoch, 1951, 0,12 bm.

Cestná služba v Partizánskom, 1951, 0,28 bm.

VIII. 3. Inžinierske stavebníctvo

Stavoprojekt v Nitre, n. p., 1955 – 1991, 258 bm.

IX. 1. Pozemná doprava

Československé automobilové opravovne v Nitre, n. p., 1963 – 1991, 1 bm.

Autoopravovňa Automobilových závodov, n. p. Mladá Boleslav, závod v Nitre, 1953 – 1992, 1,36 bm.

Autoservis Staré letisko v Nitre, š. p., 1991 – 1993, 0,87 bm.

Automobilové opravovne Zobor v Nitre, š. p., 1991 – 1992, 0,25 bm.

XI. 1. Domáci obchod

Cestovná kancelária mládeže v Nitre, 1979 – 1991, 1 bm.

Obchodný dom PRIOR v Partizánskom, 1964 – 1992, 11,25 bm.

Zelenina v Nových Zámkoch, n. p., 1966 – 1989, 1,75 bm.

XII. 1. Služby

Asanačný kafilérsky podnik v Nitre, 1942 – 1991, 6 bm.

F. DRUŽSTEVNÍCTVO

III. 1. Poľnohospodárske družstvá

Vinohradnícke spoločenstvo vo Vrábľoch, 1754 – 1957, 0,05 bm.

Slezákovské družstvo v Oponiciach, 1935 – 1948, 3,35 bm.

III. 3. Iné výrobné družstvá

Optima, družstevný podnik v Nitre, 1958 – 1988, 7,10 bm.

IV. Vodné a melioračné družstvá

Ponitrianske regulačné družstvo, 1925 – 1956, 0,50 bm.

V. Stavebné bytové družstvá

Stavodružstvo v Štúrove, 1948 – 1949, 0,20 bm.

G. POLITICKÉ STRANY, ORGÁNY A SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE NÁRODNÉHO FRONTU

I. Politické strany

Krajský výbor Komunistickej strany Slovenska v Nitre, 1950 – 1959, 1,70 bm.

Krajský výbor Komunistickej strany Slovenska pri Krajskej odborovej rade v Nitre, 1948 – 1960, 0,45 bm.

III. Zväzy

Krajský sekretariát Slovenského živnostenského zväzu v Nitre, 1949 – 1952, 1,38 bm, I.

IV. Odborové hnutie

Krajská rada Revolučného odborového hnutia v Nitre, 1945 – 1960, 48,80 bm, I.

Krajský výbor Odborového zväzu dopravy a spojov v Nitre, 1950 -1960, 10,80 bm, I.

Krajský výbor Odborového zväzu energetiky v Nitre, 1959, 0,90 bm, I.

Krajský výbor Odborového zväzu miestneho hospodárstva v Nitre, 1950 – 1960, 6,20 bm, I.

Krajský výbor Odborový zväzu obchodu v Nitre, 1951 – 1959, 13,10 bm, I.

Krajský výbor Odborový zväzu peňažníctva a poisťovníctva v Nitre, 1950 – 1952, 0,12 bm, I.

Krajský výbor Odborový zväzu poľnohospodárstva a lesníctva v Nitre, 1950 – 1959, 5,60 bm, I.

Krajský výbor Odborový zväzu spotrebného priemyslu v Nitre, 1949 – 1959, 3,12 bm, I.

Krajský výbor Odborový zväzu stavebníctva v Nitre, 1951 – 1960, 10,35 bm, I.

Krajský výbor Odborový zväzu strojárstva v Nitre, 1953 – 1959, 5,10 bm, I.

Krajský výbor Odborový zväzu školstva v Nitre, 1951 – 1959, 5,85 bm, I.

Krajský výbor Odborový zväzu štátnych orgánov v Nitre, 1952 -1959, 1,90 bm, I.

Krajský výbor Odborový zväzu zdravotníctva v Nitre, 6,10 bm, I.

Závodný výbor Revolučného odborového hnutia š. p. Agrocomp v Komárne, 1990 – 1994, 0,12 bm.

Závodný výbor Revolučného odborového hnutia n. p. Agrokombinát Zobor v Nitre, 1976 – 1990, 1,50 bm.

Závodný výbor Revolučného odborového hnutia n. p. Agrozet v Komárne, 1965 – 1977, 0,12 bm.

Závodný výbor Revolučného odborového hnutia n. p. Cukrovar v Nitre, 1952 – 1959, 0,25 bm.

Závodný výbor Revolučného odborového hnutia n. p. Cukrovar a konzerváreň v Nitre, 1969 -1988, 0,88 bm.

Závodný výbor Revolučného odborového hnutia š. p. Cukrovar a konzerváreň v Nitre, 1990 – 1992, 0,12 bm.

Závodný výbor Revolučného odborového hnutia n. p. Pohronský cukrovar v Pohronskom Ruskove, 1945 – 1993, 1,25 bm.

Závodný výbor Revolučného odborového hnutia n. p. Spojené cukrovary v Trnave, závod v Nitre, 1960 – 1968, 0,62 bm.

Závodný výbor Revolučného odborového hnutia n. p. Garbiareň Baťa v Bošanoch, 1945 – 1951, 0,04 bm.

Závodný výbor Revolučného odborového hnutia n. p. Hydromeliorácie v Nitre, 1955 – 1990, 1,12 bm.

Závodný výbor Revolučného odborového hnutia Obchodného domu PRIOR v Partizánskom, 1972 – 1991, 1,75 bm.

Závodný výbor Revolučného odborového hnutia n. p. Zelenina v Nových Zámkoch, 1981 – 1989, 0,50 bm.

V. 1. Orgány Národného frontu

Krajský výbor Národného frontu v Nitre, 1948 – 1958, 15 bm, I.

V. 2. Spoločenské organizácie Národného frontu a ich zariadenia

Krajský výbor Obrancov mieru v Nitre, 1952 – 1956, 0,80 bm.

Krajský výbor Zväzu československo-sovietskeho priateľstva v Nitre, 1950 – 1959, 4,75 bm.

Krajský výbor Zväzu invalidov v Nitre, 1952 – 1959, 0,60 bm.

Krajský výbor Zväzu československej požiarnej ochrany v Nitre, 1951 -1956, 1,13 bm, I.

Krajský výbor Zväzu protifašistických bojovníkov v Nitre, 1948 – 1959, 3,12 bm, I.

Krajský výbor Zväzu spotrebných družstiev v Nitre, 1952 – 1960, 10,20 bm, I.

Základná organizácia Zväzu československo-sovietskeho priateľstva v Cukrovare v Nitre, 1969 – 1989, 0,12 bm.

Základná organizácia Socialistického zväzu mládeže v Cukrovare v Nitre, 1983 – 1989, 0,12 bm.

Základná organizácia Socialistického zväzu mládeže pri obchodnom dome PRIOR v Partizánskom, 1964 – 1987, 0,12 bm.

Základná organizácia Československej vedecko-technickej spoločnosti pri Obchodnom dome PRIOR v Partizánskom, 1985 – 1990, 0,12 bm.

Telovýchovná jednota Spojených cukrovarov v Nitre, 1961, 0,12 bm.

Telovýchovná jednota Agrozet v Komárne, 1987, 0,12 bm.

I. ŠKOLSTVO

VIII. Iné školy a školské zariadenia

Krajský ústav vzdelávania učiteľov v Nitre, 1951 – 1963, 3,65 bm.

Rímskokatolícky kňazský seminár v Nitre, 1692 – 1945, 0,25 bm.

Škola Zboru väzenskej stráže v Hlohovci, 1949 – 1951, 0,15 bm.

IX. Školské správy

Župný školský inšpektorát v Komárne, 1877 – 1920, 1,30 bm.

Župný školský inšpektorát v Nitre, 1875 – 1922, 1,60 bm.

Expozitúra školského inšpektorátu v Senici, 1909 – 1912, 0,05 bm.

Obvodný školský inšpektorát v Komárne, 1921 – 1938, 0,75 bm.

Obvodný školský inšpektorát v Nitre, 1922 – 1942, 0,80 bm.

Inšpektorát katolíckych škôl v Nitrianskej župe, 1778 – 1908, 0,12 bm.

Župný školský inšpektorát v Komárne, 1938 – 1946, 22,74 bm.

J. ZDRAVOTNÍCTVO

I. 1. Nemocnice

Karanténna nemocnica v Mlynárciach, 1914 – 1916, 1 bm.

I. 10 Úradní lekári

Hlavný úradný lekár v Komárne, 1938 – 1945, 3,84 bm.

K. NÁBOŽENSKÉ ORGANIZÁCIE

III. Prepoštstvá

Prepoštstvo v Novom Meste nad Váhom, 1431 – 1868, 0,50 bm.

V. Vikariáty, senioráty, dekanáty

Rímskokatolícky dekanský úrad v Mojmírovciach, (1635) 1777 – 1944, 0,88 bm. *

VIII. Rehole, rády, kongregácie, združenia

Slovenský provinciolát piaristov v Nitre a Trenčíne, 1930 – 1950, 0,45 bm, I. *

Františkáni v Nitre, 1703 – 1949, 1,50 bm. *

Paulíni v Lefantovciach, 1773 – 1814, 0,06 bm. *

Piaristi v Banskej Štiavnici, 1776 – 1925, 0,85 bm, I. *

Piaristi vo Svätom Jure , 1865 – 1934, 0,12 bm, I. *

Piaristi v Krupine, 1838 – 1874, 0,05 bm, I. *

Piaristi v Leviciach, 1734 – 1822, 0,06 bm. *

Piaristi v Nitre, 1699 – 1950, 20,80 bm, I. *

Piaristi v Podolínci, 1820 – 1832, 0,01 bm, I. *

Piaristi v Prievidzi, 1597 – 1950, 20,20 bm, I. *

Tešitelia v Zlatých Moravciach, 1931 – 1946, 0,12 bm. *

Verbisti v Nitre, 1923 – 1950, 0,54 bm. *

IX. Iné cirkevné inštitúcie

Správa biskupských majetkov v Nitre, 1558 – 1949, 96,40 bm, I. *

Biskupský lesný úrad v Skačanoch, 1925 – 1947, 1,25 bm. *

Lesný úrad cirkevných majetkov v Opatovciach, 1845 – 1949, 33,90 bm. *

Kapitulský lesný úrad v Skačanoch, 1843 – 1947, 1,70 bm. *

L. RODY A PANSTVÁ

I. Rody

Ambrózi z Viesky nad Žitavou, 1837 – 1934, 0,50 bm.

Aponi (Apponyi) z Oponíc, 1744 – 1940, 4,40 bm.

Bacho z Dežeríc, 1641 – 1933, 0,12 bm.

Bodó zo Slažian, (1254) 1535 – 1949, 4,04 bm.

Botka z Malých Vozokán, (1361) 1493 – 1896, 4,68 bm.

Bošáni (Bossányi) z Diviackej Novej Vsi, 1804 – 1971, 0,12 bm.

Budai (Buday) z Vrbového, 1685 – 1838, 0,36 bm.

Čuty (Csuty) z Gáňa, 1574 – 1852, 0,12 bm, I.

Dávid z Výčap-Opatoviec, (1611) 1622 – 1860, 1,50 bm.

Edelsheim-Gyulai z Lefantoviec, 1816 – 1944, 0,75 bm.

Emödy z Cabaja, 1841 – 1890, 0,05 bm.

Forgáč (Forgách) z Gýmeša, 1779 – 1945, 9,10 bm.

Friesenhof z Krásna, 1789 – 1949, 0,60 bm.

Galko z Dežeríc, 1617 – 1835, 0,12 bm, I.

Gíci (Ghýczy) z Ašakürtu a Brunoviec, 1791 – 1854, 2,88 bm, I.

Giláni (Ghillányi) zo Šurianok, (1555) 1751 – 1853 , 0,12 bm.

Huňady (Hunyady) z Mojmíroviec, (1245) 1336 – 1932, 10,80 bm.

Jánoki – Madočáni (Madocsányi) z Pustého Jágra a Pohraníc, 1611 -1908, 2,30 bm.

Jesenský zo Zlatna, 1837 – 1839, 0,03 bm.

Klobušický z Novej Vsi nad Žitavou, 1725 – 1871, 0,25 bm.

Kochanovský z Cabaja, (1394) 1758 – 1979, 0,25 bm.

Kováč (Kovács) z Malého Cetína, (1592) 1687 – 1884, 0,12 bm, I.

Kruš z Ostratíc, 1576 – 1839, 0,12 bm, I.

Kudlík z Lieskova, 1596 – 1867, 0,12 bm, I.

Lülei z Luly, (1276) 1403 – 1746, 0,12 bm, I.

Motešický (Majthényi) z Motešíc a Novák, 1592 – 1899, 1,25 bm.

Markhot z Ivanky pri Nitre, 1842 – 1973, 0,25 bm.

Medňanský (Mednyánszky) z Beckova, (1263) 1323 – 1934, 8 bm.

Očkai (Ocskay) z Očkova, (1435) 1505 – 1938, 10 bm, I.

Rudnai (Rudnay) z Diviackej Novej Vsi, (1348) 1685 – 1913, 2,25 bm.

Sántó (Szántó) z Pane, 1623 – 1854, 1,63 bm.

Svätojánsky (Szentiványi) z Beladíc, 1618 – 1906, 0,25 bm.

Šimoni (Simonyi) z Šimonovian, (1434) 1599 – 1871, 0,50 bm.

Šóki (Soóki) z Šóku (Šalgoviec), 1419 – 1857, 0,50 bm.

Tarnóci (Tarnóczy) z Dolných Leloviec, 1539 – 1942, 0,60 bm.

Turanský z Krnče, 1626 – 1906, 0,12 bm.

Turčáni (Turcsányi) z Nových Zámkov, 1646 – 1938, 1,88 bm.

Užovič z Kyneku, 1268 – 1908, 8,63 bm, I.

Zerdaheli (Zerdahelyi) z Nitrianskej Stredy, 1645 – 1852, 1,63 bm.

II. Panstvá

Pálfiovské (Pálffyovské) panstvo v Bojniciach, (1370) 1614 – 1939 (1939 – 1949), 135 bm, I.

Topoľčianske panstvo v Tovarníkoch, (1347) 1589 – 1942, 44 bm.

Panstvo vo Veľkej Mani, (1466) 1670 – 1917, 13,13 bm.

Panstvo vo Veľkých Uherciach, 1645 – 1946, 17 bm.

Panstvo v Želiezovciach, 1574 – 1948, 54,40 bm.

Baťov veľkostatok v Bojniciach, 1926 – 1949, 6 bm, I.

Seldernov veľkostatok v Horných Motešiciach, 1922 – 1944, 0,36 bm.

Schoellerov veľkostatok v Leviciach, 1847 – 1945, 14,80 bm.

Slezákove veľkostatky v Oponiciach, 1895 – 1943, 8,90 bm.

Slezákov veľkostatok v Lefantovciach, 1935 – 1947, 1,90 bm.

Slezákovo družstvo v Oponiciach, 1935 – 1948, 3,35 bm.

Stummerov veľkostatok v Horných Obdokovciach, 1820 – 1946, 33,30 bm.

M. RODINY A OSOBY

II. Osobné fondy

Jozef Balara, 1934 – 1955, 0,02 bm.

František Biringer, 1882 – 1924, 0,12 bm.

Jozef Kalazanský Budaváry, 1860 – 1898, 0,12 bm.

Jozef Dobrovodský, 1919 – 1976, 0,12 bm.

Bohumil Dušek, 1944 – 1958, 0,03 bm.

Ján Fajčík, 1933 – 1972, 0,02 bm.

Juraj Fojtík, 1925 – 1981, 1,88 bm.

Emil Frankl, 1919 – 1941, 1,12 bm.

Viktor Gejmovský, 1910 – 1974, 0,60 bm.

Eduard Holub, 1891 – 1975, 1,25 bm.

František Hroššo, 1937 – 1949, 0,02 bm.

Samuel Ivaška, 1948 – 1961, 0,08 bm.

Ján Jamárik, 1930 – 1985, 0,01 bm.

Ondrej Kožuch, 1944 – 1974, 0,03 bm.

František Kyntera, 1910 – 1955, 0,03 bm.

Václav Mareš, 1932 – 1973, 0,01 bm.

Aurel Rutšek, 1763 – 1959, 0,50 bm, I.

Jozef Šenk, 1940 – 1958, 0,05 bm.

Ľudovít Tejkal, 1907 – 1973, 0,12 bm.

Štefan Vagač, 1932 – 1979, 0,12 bm.

N. CECHY, SPOLKY A ZÁUJMOVÉ ORGANIZÁCIE

IV. Spolky

Ústredný výbor Hornouhorského vzdelávacieho spolku v Nitre (FEMKE – Felvidéki Magyar Közművelődési Egyesület), 1891 – 1917, 1,25 bm.

Župný výbor Hornouhorského vzdelávacieho spolku v Nitre (FEMKE – Felvidéki Magyar Közművelődési Egyesület), 1882 – 1918, 2,10 bm

Župný výbor Hornouhorského vzdelávacieho spolku v Zlatých Moravciach (FEMKE – Felvidéki Magyar Közművelődési Egyesület), 1891 – 1900, 0,25 bm.

Spolok na podporu prepustených trestancov v Nitre, 1928 – 1934, 0,12 bm.

Župný výbor Uhorského Červeného kríža v Nitre, 1889 – 1918, 0,50 bm.

Župný učiteľský spolok v Nitre, 1898 – 1918, 0,05 bm.

V. Záujmové organizácie

Krajský pedagogický zbor v Nitre, 1950 – 1954, 0,25 bm.

Krajský výbor Sokola v Nitre, 1948 – 1956, 0,25 bm, I.

O. ZBIERKY

I. Matriky

Zbierka cirkevných matrík, 1621 – 1957, 166,63 bm, I.

II. Listiny /bez fondovej príslušnosti/

Zbierka listín, 1290 – 1874, 2 bm.

III. Rukopisy /rozličnej proveniencie/

Zbierka cechových písomností, 1550 – 1920, 1,40 bm.

Zbierka obecných písomností, 1596 – 1870, 0,25 bm.

Zbierka rodových písomností, (1502) 1539 – 1895, 0,12 bm.

IV. Mapy, plány a technická dokumentácia

Zbierka máp a plánov, 1735 – 1964, 16 bm, I.

VII. 1. Fotografie, fotonegatívy, diapozitívy

Foto-fono-kino zbierka, 1900 – 1996, 0,50 bm.

X. Typária a pečate

Zbierka pečatidiel, pečiatkovadiel a pečatí, 1556 – 1953, 14 bm.

XI. Iné zbierky

Zbierka dobovej dokumentácie, 1867 – 1999, 11,12 bm.

Etheyho zbierka archívnych dokumentov, (1272) 1521 – 1934 2,38 bm, I.

Zbierka frontových pozdravov, 1915 – 1918, 0,12 bm.

Zbierka hudobnín, 1870 – 1980, 0,75 bm.

Zbierka vinohradníckych štatútov, 1774 – 1884, 0,12 bm.

11 thoughts on “Štátny oblastný archív v Nitre

 • 5. februára 2011 at 14:52
  Permalink

  V tomto zozname to nieje uvedene, alebo sa to skryva pod niecim inym. Ale nachadza sa tu aj:

  Danovy supis z r 1715 – ten som nevidel
  Danovy supis z r 1752/53
  Danovy supis z r 1828 tieto dva su vo forme „knihy“
  Census z r 1869 – mikrofilmy

  Samozrejme pisem tu o Nitrianskej župe

  Dikalny supis z r 1720 na mikrofilmoch sa nachadza Slovenskom Narodnom Archive BA ako Conscriptio regnicolaris, 1720 Nitra zupa
  ….dámy v archivoch pri danovych supisoch reaguju skor na slovo dikalny

  Reply
 • 5. februára 2011 at 17:38
  Permalink

  Ten daňový súpis 1752/1753 ste videl? Bolo to vo fonde Nitrianska župa? Originál, alebo mikrofilm?

  Reply
 • 6. februára 2011 at 9:00
  Permalink

  Ano listoval som v tom. Neviem či to je aj na mikrofilmoch. Mne dali „hrubú knihu“ kde sú záznamy vpísané. V každej knihe je niekolko obci. Fondovú príslusnost ale nepoznam.

  Reply
 • 6. februára 2011 at 15:16
  Permalink

  Ďakujem za odpoveď. Fond si zistím v archíve.Polovica 18. storočia ma mimoriadne zaujíma. Predpokladám ale, že v tomto súpise sú uvedení jednotliví majitelia usadlostí a nie len obec ako celok.

  Reply
 • 6. februára 2011 at 15:47
  Permalink

  Ano samozrejme tak ako v inych danovych supisoch.

  Reply
 • 6. februára 2011 at 20:21
  Permalink

  Sčítanie ľudu 1869- Nitrianska župa- majú to na mikrofilmoch- perfektná vec, dozviete sa aj koľko Vaši predkovia chovali ošípaných. Ale 1828 a 1752 som zatiaľ nevidel.

  Reply
 • 7. februára 2011 at 9:06
  Permalink

  V clankoch, na ktore som dal vyssie odkazy su jednotlive scitania popisane, resp. su tam snimky prikladov (s vynimkou 1752 – tu ide o tzv. zupny supis).

  Reply
 • 7. februára 2011 at 19:42
  Permalink

  Vďaka za odkaz na článok. Pre ľudí, ktorých predkovia žili v obciach patriacich nitrianskemu biskupstvu, môže byť zaujímavý fond Správa biskupských majetkov v Nitre. Nachádza sa tam urbár 1769-1771, urbár a súpisy 1784-1798, súpis 1765-1777 atď.

  Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *