Kolonizácia 12. Evakuačný plán pre kolónie

Česko-slovenská vláda a autonómna vláda v Bratislave sa už pred samotnou okupáciou južného Slovenska obávala útokov na kolonistov zo strany maďarských okupačných síl. V podstate už po zlyhaní komárňanských rokovaní (9. – 13. október 1938) vypracoval Kolonizačný referát pre ministerstvo hospodárstva materiál, ktorý sa zaoberal otázkou evakuácie kolonistov z územia, ktoré by mohlo pripadnúť Maďarsku. Plán sa týkal len 49 štátnych kolónií, v ktorých malo žiť 1847 rodín.

Plán určoval  pre každú kolóniu najbližšiu a najvýhodnejšiu železničnú stanicu, kde sa mal naložiť hnuteľný majetok kolonistov. Z tohto dopravného bodu určoval aj okres, do ktorého sa evakuovaní kolonisti mali presunúť. V každom  cieľovom okrese boli určené veľkostatky, zbytkové statky a gazdovstvá v blízkosti železnice s dostatočným počtom hospodárskych budov, ktoré mali byť využité na umiestnene hospodárskych zvierat kolonistov.

Evakuačný plán pre kolónie z októbra 1938

Názov kolónie Počet rodín Príslušná evakuačná železničná stanica Okres prechodného pobytu
Agóta (Agáta) 11 Ipeľský Sokolec Topoľčany
Aradpraedium 27 Köbölkút / Gbelce Hlohovec
Mikulášov Sad/ Bátorové Kesy 26 Bátorkeszi Hlohovec
Bellova Nová Ves 61 Veľký Lég Hlohovec
Bimbola 41 Tekovské Šarluhy               dnes Tekovské Lužany Hlohovec
Bíňa 30 Bíňa Hlohovec
Blahova Dedina 69 Veľký Lég Trnava
Blažov 18 Dunajská Streda Bratislava – vidiek
Bottovo 31 Jesenské

(okr. Rimavská Sobota)

Zvolen
Bozita 32 Prša Zvolen
Bart / Bruty 6 Bíňa Topoľčany
Čata 18 Pohronský Ruskov Topoľčany
Damašd 10 Pohronský Ruskov Nitra
Dögöš (Degeš) 166 Jatov, Tvrdošovce Galanta
Etreove Korčany 5 Dunajská Streda Trnava
Hviezdoslavov, Fakov 100 Kvetoslavov Senica
Galanta 12 Galanta Galanta
Hadovce 22 Komárno Prievidza
Halič 8 Halič Topoľčany
Harcsáspuszta 6 Komárno Bánovce nad Bebravou
Hodžovo 78 Hodžovo Topoľčany
Hurbanova Ves 42 Senec Modra
Jesenské (okr. Levice) 18 Beša Nové Mesto nad Váhom
Köbölkút 31 Köbölkút Hlohovec
Košúty 6 Sládkovičovo Trnava
Lučenec 1 Lučenec miesto neudané
Macov 26 Veľký Lég Malacky
Malý Fajkurt 62 Pozba Piešťany
Millénium / Milenovice 28 Veľký Meder Trnava
Miloslavov 77 Štvrtok na Ostrove Skalica
Mudroňovo 41 Chotín Hlohovec
Nová Ďala 8 Stará Ďala / Hurbanovo Bánovce nad Bebravou
Nový Svet 9 Senec Bánovce nad Bebravou
Okánikovo 31 Nemesócsa Nitra
Poľný Kesov 150 Komjatice                     Trnovec nad Váhom Nitra
Pustatina Toňská 9 Dolný Štál Bratislava – vidiek
Senec 64 Senec Galanta
Slávikovo bez údajov Jesenské                               (okr. Rimavská Sobota) Zvolen
Süly 24 Dunajská Streda Senica
Svätý Michal 30 Orechová Potôň Nové Mesto nad Váhom
Šrobárovo 86 Chotín Nitra
Štefánikov 43 Galanta Trnava
Štúrovo 39 Okoličná na Ostrove Trnava
Švehlovo 48 Sládkovičovo Galanta
Taráň 26 Ivánka pri Nitre Hlohovec
Trenč 4 Lučenec Martin
Trnovec nad Váhom 46 Trnovec nad Váhom Hlohovec
Veľká Dolina 102 Ivánka pri Nitre Nitra
Veľký Lég 19 Veľký Lég Malacky

Dalo by sa povedať, že v prípade plánovania evakuácie aj napriek tomu, že sa nepočítalo so všetkými kolonistami, išlo o veľkolepý plán. Samotná evakuácia by si však vyžadovala obrovské materiálno-technické zabezpečenie, čo bolo jedným z dôvodov jej neuskutočnenia. Príslušné orgány sa priklonili k názoru, že evakuovaní kolonisti si síce zachránia svoj hnuteľný majetok a živý materiál, ale stratia nárok na svoj nehnuteľný majetok. Kolonistom sa teda odporúčalo radšej zotrvať na usadlostiach, kým nebude známy výsledok vzájomných bilaterálnych maďarsko-slovenských rokovaní.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *